Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady zahraničních programů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady zahraničních programů"— Transkript prezentace:

1 Příklady zahraničních programů
Roman Vašek TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

2 Zdroje POLÁČEK, Richard – SCHNEIDER, Tara. Dancers’ career transition : a EuroFIA handbook BAUMOL, William J. – JEFFRI, Joan – THROSBY, David. Making changes : facilitating the transition of dancers to post-performance careers [online]. New York : The aDvANCE, 2004. DÜMCKE, Cornelia. TRANSITION Zentrum Tanz in Deutschland (TZTD). Berlin 2009. Webové stránky některých evropských programů transition TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

3 Programy transition Transition = proces přechodu / změny stavu
Programy transition pro tanečníky (umělce) = komplexní podpora při změně povolání (rekvalifikace, pomoc s pracovním uplatněním, finanční pomoc…) První programy v 70. a 80. letech 20. století (Nizozemsko, Velká Británie, USA, Kanada) V roce 1993 v Lausanne založena International Organization for Transition of Professional Dancers Vývoj: programy transition nahrazují jiné sociální programy (předčasné důchody apod.) Často chápáno jako společný zájem zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

4 Programy transition Různá působnost programů
Celostátní / regionální / v jednotlivých souborech S ohledem na zaměstnanecký status (jen zaměstnanci / zaměstnanci + OSVČ) tanečníci baletu / + současného tance / + ostatní Zpravidla dvě úrovně podpory pro profesionální tanečníky Není třeba odvádět pravidelné příspěvky, někdy je nutné být členem příslušné organizace je poskytován základní servis: poradenství, přístup na základní workshopy Je třeba po danou dobu odvádět příspěvky (někdy tanečník, někdy zaměstnavatel, někdy oba), dosáhnout určitého věku, být členem organizace rozsáhlejší servis, finanční podpora TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

5 Programy transition – podmínky pro vstup a plné využití programu
Tanečník je profesionál (obvykle: tancem se živí) Jako tanečník pracuje po určitou minimální dobu (alespoň 5 let, ale většinou déle) Pokud je tanečník cizincem, musí zároveň splnit podmínku, že určitou dobu pracuje v zemi, kde bude program transition využívat (alespoň 2 roky, obvykle kolem 50 % z celkové minimální délky taneční praxe) Tanečník odvádí nebo jsou za něj odváděny (zaměstnavatelem) pravidelné příspěvky Může být podmínkou dosažení určitého věku Může být podmínkou členství v určité organizaci TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

6 Programy transition – rozsah služeb
Základní služby Identifikace silných stránek a vytvoření konkrétního plánu Přístup na specializované workshopy a kurzy Mentoring Podpora při rekvalifikaci Zaplacení kurzovného Krytí nákladů spojených s rekvalifikací (úhrada učebních pomůcek, cestovného) Finanční kompenzace ztráty příjmu v době rekvalifikace Podpora při založení vlastního podniku Na základě předložení a schválení kompletního podnikatelského plánu, někdy s požadavkem kvalifikace pro podnikání Příspěvek na vybavení, administrativu apod. TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

7 Programy transition – financování
Nejvýznamnější roli má stát, event. místní či krajské samosprávy Často pravidelné příspěvky zaměstnavatelů Méně často pravidelné příspěvky tanečníků (zaměstnanců) Fundraising, např. pořádání benefičních představení Dále např.: peníze z nadací, příjmy z loterií TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

8 Belgie – pilotní program „Co dál“
Program zahájený v roce 2010 Služby Stanovení silných stránek a vytvoření akčního plánu Zahrnuje několik setkání v průběhu týdnů až měsíců Vstupní kritéria a omezení Tanečník musí mít nejméně roční praxi v oboru Taneční nesmí být déle jak rok nezaměstnaný Financování Příspěvky zaměstnavatelů za každého tanečníka Financování vlámskou vládou TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

9 Norsko – program souboru Carte Blanche
Na národní úrovni není žádný specializovaný program Služby Tanečník adaptující se na nové pracovní uplatnění dostává přechodný plat ve výši 75 % (max. na tři roky) Každý rok práce pro Carte Blanche opravňuje tanečníka ke třem měsícům přechodného platu Vstupní kritéria a omezení Tanečník musí pracovat pro Carte Blanche nejméně tři roky Do programu transition musí vstoupit mezi 35 a 41 lety Financování Přímo souborem Carte Blanche (financován 70 % státem, 15 % krajem a 15 % městem Bergen) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

10 Švédsko – Centrum profesního rozvoje
Program předložen v roce 2010 Služby Poradenství, konzultace, semináře Koučink – individuální rozhovory s kariérovými poradci Podpora vzdělávání (úhrada nákladů spojených se studiem) Financování zahájení vlastního podnikání (po předložení a schválení podnikatelského plánu, doložení praxe nebo kvalifikace pro podnikání) Doplněk příjmu (finanční podpora po dobu přípravy na nové pracovní uplatnění) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

11 Švédsko – Centrum profesního rozvoje
Vstupní kritéria a omezení Určeno všem profesionálním tanečníkům (ve státních, soukromých a nezávislých souborech) Profesionální tanečník = absolvoval taneční školu a je v angažmá (případně je jako tanečník zaměstnán alespoň 12 měsíců); Dansalliansen – organizace, která funguje jako zaměstnavatel pro tanečníky na volné noze Tanečník musí být min. 8 let profesionálně aktivní (v případě zranění po předložení zdravotní dokumentace i méně) Financování Financování státem (podpora cca 20–30 tanečníků ročně = cca 5,6 milionů Kč + další náklady) TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

12 Švýcarsko – Asociace pro změnu povolání profesionálních tanečníků
Pouze pro frankofonní část Švýcarska Služby Individuální poradenství, koučink, mentoring, semináře Posouzení dovedností za pomoci psychologa a poradce pro otázky profesního zaměření Granty – buď na rekvalifikaci (a veškeré náklady s ní spojené) nebo na kompenzaci ztráty příjmu v průběhu rekvalifikace Kurz „Úvod do profesního života“ – zaměřen na začínající tanečníky, seznamuje s problematikou změny povolání Rozsah služeb podle splnění podmínek Některé služby po splnění podmínek zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, při nesplnění komerční cena TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

13 Švýcarsko – Asociace pro změnu povolání profesionálních tanečníků
Vstupní kritéria a omezení Tanečník musí dosáhnout 30 let a nepřestal tančit před více než rokem Je občanem Švýcarska nebo žije ve Švýcarsku min. 5 let Profesionální kariéra trvá alespoň 10 let, z toho min. 5 let je realizována ve frankofonní části Švýcarska Tanečník je členem Asociace a odvádí roční příspěvek cca 600 Kč Financování Členské příspěvky, veřejné a soukromé subjekty, městské rady, loterie, nadace, profesionální taneční organizace TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

14 Velká Británie – Dancer’s Career Development (Profesní rozvoj tanečníků)
Funguje už od roku 1974 Služby Psychologická podpora, předávání kontaktů, zprostředkování mentoringu, semináře Koučink – pomoc s volbou povolání Granty na rekvalifikaci (úhrada kurzovného, proplacení vybavení, cestovného aj.) Granty na nové podnikání (příspěvek na vybavení podniku; podmínkou předložení kompletního podnikatelského plánu) Základní služby (psycholog, mentor) poskytovány zdarma, granty po splnění podmínek TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

15 Velká Británie – Dancer’s Career Development (Profesní rozvoj tanečníků)
Vstupní kritéria a omezení (pro rozšířené služby) Tanečník zaměstnaný v souborech musí „odtančit“ min. 8 let, z toho min. 5 let ve Velké Británii (min. 5 let musí být odváděny příspěvky) Nezávislý tanečník musí výt vedle toho během posledních tří let zaměstnán vždy alespoň 4 měsíce v roce O granty lze žádat též pokud kariéra musela být ukončena z důvodu zranění nebo nemoci Financování Soubory přispívají do programu ve výši 5 % platu tanečníka Další příjmy z darů, loterií, fundraisingové činnosti aj. TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

16 USA – Career Transition for Dancers
Funguje od roku 1985 Služby Bezplatné poradenství, semináře k novému uplatnění Finanční příspěvky na rekvalifikaci nebo založení podniku Vstupní kritéria a omezení Tanečník musí „odtančit“ min. 7 let, z toho min. 100 týdnů v USA Roční příjem tanečníka musí během započtených let dosáhnout minimální stanovené výše Financování Dary, benefiční akce aj. TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

17 Kanada – Dancers Transition Resource Centre
Funguje od roku 1985 Služby Poradenství, stipendia na jazykové a počítačové kurzy, získání řidičského průkazu, přípravné kurzy na VŠ – během taneční kariéry i po ní (vše do cca Kč) Stipendia na další vzdělávání během aktivní taneční kariéry (cca – Kč) Příspěvek na celkovou rekvalifikaci (až cca Kč) Provozování zdravotního centra TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

18 Kanada – Dancers Transition Resource Centre
Vstupní kritéria a omezení Tanečník musí „odtančit“ min. 6 let, z toho min. 4 roky v Kanadě Tanečníci na volné noze musí pracovat min. 36 měsíců za 6 let Tanečníkovi musí být min. 28 let Tanečník odvádí do fondu 1 % ze své hrubé mzdy, minimálně však cca 1300 Kč ročně (platí pro nezávislé tanečníky ) Financování Vstupní impuls v roce 1985: dotace ministerstev sociálních věcí a komunikací v celkové výši cca 13,5 mil. Kč Od konce 90. let roční státní dotace cca 9,5 mil. Kč Pravidelné příspěvky tanečníků TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA

19 Děkuji za pozornost Kontakt: roman.vasek@divadlo.cz 13. 6. 2012
TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA


Stáhnout ppt "Příklady zahraničních programů"

Podobné prezentace


Reklamy Google