Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Příklady zahraničních programů Roman Vašek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Příklady zahraničních programů Roman Vašek."— Transkript prezentace:

1 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Příklady zahraničních programů Roman Vašek

2 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Zdroje POLÁČEK, Richard – SCHNEIDER, Tara. Dancers’ career transition : a EuroFIA handbook. 2011. BAUMOL, William J. – JEFFRI, Joan – THROSBY, David. Making changes : facilitating the transition of dancers to post-performance careers [online]. New York : The aDvANCE, 2004. DÜMCKE, Cornelia. TRANSITION Zentrum Tanz in Deutschland (TZTD). Berlin 2009. Webové stránky některých evropských programů transition

3 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Programy transition Transition = proces přechodu / změny stavu Programy transition pro tanečníky (umělce) = komplexní podpora při změně povolání (rekvalifikace, pomoc s pracovním uplatněním, finanční pomoc…)  První programy v 70. a 80. letech 20. století (Nizozemsko, Velká Británie, USA, Kanada)  V roce 1993 v Lausanne založena International Organization for Transition of Professional Dancers  Vývoj: programy transition nahrazují jiné sociální programy (předčasné důchody apod.)  Často chápáno jako společný zájem zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu

4 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Programy transition Různá působnost programů  Celostátní / regionální / v jednotlivých souborech  S ohledem na zaměstnanecký status (jen zaměstnanci / zaměstnanci + OSVČ) tanečníci baletu / + současného tance / + ostatní Zpravidla dvě úrovně podpory pro profesionální tanečníky  Není třeba odvádět pravidelné příspěvky, někdy je nutné být členem příslušné organizace je poskytován základní servis: poradenství, přístup na základní workshopy  Je třeba po danou dobu odvádět příspěvky (někdy tanečník, někdy zaměstnavatel, někdy oba), dosáhnout určitého věku, být členem organizace rozsáhlejší servis, finanční podpora

5 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Programy transition – podmínky pro vstup a plné využití programu Tanečník je profesionál (obvykle: tancem se živí) Jako tanečník pracuje po určitou minimální dobu (alespoň 5 let, ale většinou déle) Pokud je tanečník cizincem, musí zároveň splnit podmínku, že určitou dobu pracuje v zemi, kde bude program transition využívat (alespoň 2 roky, obvykle kolem 50 % z celkové minimální délky taneční praxe) Tanečník odvádí nebo jsou za něj odváděny (zaměstnavatelem) pravidelné příspěvky Může být podmínkou dosažení určitého věku Může být podmínkou členství v určité organizaci

6 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Programy transition – rozsah služeb Základní služby  Identifikace silných stránek a vytvoření konkrétního plánu  Přístup na specializované workshopy a kurzy  Mentoring Podpora při rekvalifikaci  Zaplacení kurzovného  Krytí nákladů spojených s rekvalifikací (úhrada učebních pomůcek, cestovného)  Finanční kompenzace ztráty příjmu v době rekvalifikace Podpora při založení vlastního podniku  Na základě předložení a schválení kompletního podnikatelského plánu, někdy s požadavkem kvalifikace pro podnikání  Příspěvek na vybavení, administrativu apod.

7 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Programy transition – financování Nejvýznamnější roli má stát, event. místní či krajské samosprávy Často pravidelné příspěvky zaměstnavatelů Méně často pravidelné příspěvky tanečníků (zaměstnanců) Fundraising, např. pořádání benefičních představení Dále např.: peníze z nadací, příjmy z loterií

8 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Belgie – pilotní program „Co dál“ Program zahájený v roce 2010 Služby  Stanovení silných stránek a vytvoření akčního plánu  Zahrnuje několik setkání v průběhu týdnů až měsíců Vstupní kritéria a omezení  Tanečník musí mít nejméně roční praxi v oboru  Taneční nesmí být déle jak rok nezaměstnaný Financování  Příspěvky zaměstnavatelů za každého tanečníka  Financování vlámskou vládou

9 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Norsko – program souboru Carte Blanche Na národní úrovni není žádný specializovaný program Služby  Tanečník adaptující se na nové pracovní uplatnění dostává přechodný plat ve výši 75 % (max. na tři roky)  Každý rok práce pro Carte Blanche opravňuje tanečníka ke třem měsícům přechodného platu Vstupní kritéria a omezení  Tanečník musí pracovat pro Carte Blanche nejméně tři roky  Do programu transition musí vstoupit mezi 35 a 41 lety Financování  Přímo souborem Carte Blanche (financován 70 % státem, 15 % krajem a 15 % městem Bergen)

10 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Švédsko – Centrum profesního rozvoje Program předložen v roce 2010 Služby  Poradenství, konzultace, semináře  Koučink – individuální rozhovory s kariérovými poradci  Podpora vzdělávání (úhrada nákladů spojených se studiem)  Financování zahájení vlastního podnikání (po předložení a schválení podnikatelského plánu, doložení praxe nebo kvalifikace pro podnikání)  Doplněk příjmu (finanční podpora po dobu přípravy na nové pracovní uplatnění)

11 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Švédsko – Centrum profesního rozvoje Vstupní kritéria a omezení  Určeno všem profesionálním tanečníkům (ve státních, soukromých a nezávislých souborech)  Profesionální tanečník = absolvoval taneční školu a je v angažmá (případně je jako tanečník zaměstnán alespoň 12 měsíců); Dansalliansen – organizace, která funguje jako zaměstnavatel pro tanečníky na volné noze  Tanečník musí být min. 8 let profesionálně aktivní (v případě zranění po předložení zdravotní dokumentace i méně) Financování  Financování státem (podpora cca 20–30 tanečníků ročně = cca 5,6 milionů Kč + další náklady)

12 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Švýcarsko – Asociace pro změnu povolání profesionálních tanečníků Pouze pro frankofonní část Švýcarska Služby  Individuální poradenství, koučink, mentoring, semináře  Posouzení dovedností za pomoci psychologa a poradce pro otázky profesního zaměření  Granty – buď na rekvalifikaci (a veškeré náklady s ní spojené) nebo na kompenzaci ztráty příjmu v průběhu rekvalifikace  Kurz „Úvod do profesního života“ – zaměřen na začínající tanečníky, seznamuje s problematikou změny povolání Rozsah služeb podle splnění podmínek Některé služby po splnění podmínek zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, při nesplnění komerční cena

13 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Švýcarsko – Asociace pro změnu povolání profesionálních tanečníků Vstupní kritéria a omezení  Tanečník musí dosáhnout 30 let a nepřestal tančit před více než rokem  Je občanem Švýcarska nebo žije ve Švýcarsku min. 5 let  Profesionální kariéra trvá alespoň 10 let, z toho min. 5 let je realizována ve frankofonní části Švýcarska  Tanečník je členem Asociace a odvádí roční příspěvek cca 600 Kč Financování  Členské příspěvky, veřejné a soukromé subjekty, městské rady, loterie, nadace, profesionální taneční organizace

14 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Velká Británie – Dancer’s Career Development (Profesní rozvoj tanečníků) Funguje už od roku 1974 Služby  Psychologická podpora, předávání kontaktů, zprostředkování mentoringu, semináře  Koučink – pomoc s volbou povolání  Granty na rekvalifikaci (úhrada kurzovného, proplacení vybavení, cestovného aj.)  Granty na nové podnikání (příspěvek na vybavení podniku; podmínkou předložení kompletního podnikatelského plánu) Základní služby (psycholog, mentor) poskytovány zdarma, granty po splnění podmínek

15 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Velká Británie – Dancer’s Career Development (Profesní rozvoj tanečníků) Vstupní kritéria a omezení (pro rozšířené služby)  Tanečník zaměstnaný v souborech musí „odtančit“ min. 8 let, z toho min. 5 let ve Velké Británii (min. 5 let musí být odváděny příspěvky)  Nezávislý tanečník musí výt vedle toho během posledních tří let zaměstnán vždy alespoň 4 měsíce v roce  O granty lze žádat též pokud kariéra musela být ukončena z důvodu zranění nebo nemoci Financování  Soubory přispívají do programu ve výši 5 % platu tanečníka  Další příjmy z darů, loterií, fundraisingové činnosti aj.

16 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA USA – Career Transition for Dancers Funguje od roku 1985 Služby  Bezplatné poradenství, semináře k novému uplatnění  Finanční příspěvky na rekvalifikaci nebo založení podniku Vstupní kritéria a omezení  Tanečník musí „odtančit“ min. 7 let, z toho min. 100 týdnů v USA  Roční příjem tanečníka musí během započtených let dosáhnout minimální stanovené výše Financování  Dary, benefiční akce aj.

17 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Kanada – Dancers Transition Resource Centre Funguje od roku 1985 Služby  Poradenství, stipendia na jazykové a počítačové kurzy, získání řidičského průkazu, přípravné kurzy na VŠ – během taneční kariéry i po ní (vše do cca 26 000 Kč)  Stipendia na další vzdělávání během aktivní taneční kariéry (cca 70 000–130 000 Kč)  Příspěvek na celkovou rekvalifikaci (až cca 300 000 Kč)  Provozování zdravotního centra

18 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Kanada – Dancers Transition Resource Centre Vstupní kritéria a omezení  Tanečník musí „odtančit“ min. 6 let, z toho min. 4 roky v Kanadě  Tanečníci na volné noze musí pracovat min. 36 měsíců za 6 let  Tanečníkovi musí být min. 28 let  Tanečník odvádí do fondu 1 % ze své hrubé mzdy, minimálně však cca 1300 Kč ročně (platí pro nezávislé tanečníky ) Financování  Vstupní impuls v roce 1985: dotace ministerstev sociálních věcí a komunikací v celkové výši cca 13,5 mil. Kč  Od konce 90. let roční státní dotace cca 9,5 mil. Kč  Pravidelné příspěvky tanečníků

19 Příklady zahraničních programů 13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Děkuji za pozornost Kontakt: roman.vasek@divadlo.cz


Stáhnout ppt "13. 6. 2012 TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA Příklady zahraničních programů Roman Vašek."

Podobné prezentace


Reklamy Google