Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Hygiena výživy

2 Věda, která se zabývá zkoumáním řady oblastí. Všeobecná hygiena sleduje působení příznivých a nepříznivých vlivů prostředí ze všeobecného hlediska. Speciální hygiena se zabývá jednotlivými obory. Hygiena

3 Komunální hygiena – zkoumá podmínky v komunitách a zjišťuje jejich vliv na zdraví člověka. Hygiena práce – zabývá se pracovními podmínkami a jejich vlivem na zdraví občanů, je úzce spojena s výrobní činností člověka. Hygiena výživy – sleduje působení vnějšího prostředí na kvalitu potravy, zjišťuje racionální výživu jednotlivců, skupin obyvatelstva v konkrétních životních podmínkách. Základní specializované obory hygieny

4 Hygiena dětí a dorostu – sleduje vliv pracovních a životních podmínek na vyvíjející organismus dětí a mládeže. Osobní hygiena – obsahuje poznatky péče o organismus před onemocněním a zvyšování tělesné zdatnosti.

5 Nejdůležitějším úkolem je péče o organismus; dodržování osobní čistoty a správných hygienických návyků; dodržování režimu odpočinku; otužování; péče o správnou funkci kůže; používání správného oděvu a obuvi. Osobní hygiena

6 Sleduje zajištění zdravé výživy člověka. Stanovuje normy racionální výživy v různých fázích vývoje, fyziologického stavu, druhu práce atd. Sleduje energetickou a biologickou hodnotu stravy. Sleduje chemické a mikrobiologické látky obsažené v potravinách. Sleduje čistotu potravin a předmětů, které přicházejí do styku se stravou. Hygiena výživy

7 Vyžaduje pravidelnou kontrolu zdravotního stavu, osobní hygieny pracovníků potravinářských provozů a dodržování hygienických předpisů. K hygieně výživy dále patří: –stanovení podmínek, za jakých jídlo bylo připraveno a konzumováno –úprava vzhledu jídla –prostředí, kde probíhá konzumace –požadavky na hygienu výroby pokrmů a zařízení skladů

8 Odbytová část – veškeré zařízení sloužící zákazníkům Výrobní část – přípravna, varna, výdejna, umývárna, sklady nádobí a další místnosti Skladovací část – sklady potravin, obalů, inventáře, odpadků Administrativní a hygienická část – kanceláře, šatny, záchody personálu, umývárny, jídelna pro personál a další prostory Posouzení provozní části stravovacího zařízení

9 Technické příslušenství – topení větrání, zásobování vodou, energií, kanalizace a vybavení inventářem

10 Hygienické a epidemiologické požadavky na pracovníka ve stravování Zúčastnit se pravidelných i mimořádných lékařských prohlídek. Mít platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. Dodržovat předpisy o zachování osobní čistoty a hygieny. Dodržovat nutnou péči o pracovní oděv, pokrývku hlavy.

11 Věnovat péči hygieně provozu společného stravování. Starat se o čistotu provozu včetně pomocných provozů (podlaha, mytí nádobí, osvětlení, větrání, teplota, rozmístění zařízení). Kontrolovat stav potravin před zpracováním.

12 Znáš správnou odpověď? Která věda se zabývá studiem vztahů a změnami životního prostředí? Hygiena. Čím se zabývá hygiena práce? Hygiena práce se zabývá pracovními podmínkami a jejich vlivem na zdraví občanů. Dokázali byste vyjmenovat nějaké příklady zaměstnání, kdy může být ovlivněno zdraví pracovními podmínkami? Například prašné prostředí, práce v dolech se sbíječkami, chladné prostředí ad.

13 Co je úkolem osobní hygieny? Dodržování osobní čistoty a správných hygienických návyků, dodržování režimu odpočinku, otužování, správná péče o kůži, používání správné obuvi a oděvu. Co sleduje hygiena výživy? Sleduje zajištění zdravé výživy člověka v různých fázích vývoje, energetickou a energetickou hodnotu stravy, chemické a mikrobiologické látky obsažené v potravinách, čistotu potravin a předmětů, které přicházejí do styku se stravou, pravidelná kontrola zdravotního stavu atd.

14 ŠEBELOVÁ, Marie. Potraviny a výživa učebnice pro odborná učiliště. OBOR KUCHAŘSKÉ PRÁCE. Vyd. 2. Praha: nakl. PARTA, s. r. o. 2004. 116 s. ISBN80-7320- 054-6. str.109–111. Zdroje


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lydie Klementová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google