Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana veřejného zdraví ZÁKON č. 258/2000 Sb. Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví POJMY Veřejným zdravím je zdravotní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana veřejného zdraví ZÁKON č. 258/2000 Sb. Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví POJMY Veřejným zdravím je zdravotní."— Transkript prezentace:

1 Ochrana veřejného zdraví ZÁKON č. 258/2000 Sb. Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví POJMY Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.

2 PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY Zahrnuje Hygienické požadavky na vodu: Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Teplou vodu dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Koupaliště a sauny Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

3 Ubytovací služby Podmínky provozování stravovacích služeb Hygienické požadavky na předměty běžného užívání ustanovení pro vývoj, výrobu, uvedení na trh, distribuci a dovoz kosmetických prostředků Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením Ochrana zdraví při práci

4 Prováděcí předpisy (výtah): VYHLÁŠKA č.135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací VYHLÁŠKA č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých VYHLÁŠKA č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných VYHLÁŠKA č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb NAŘÍZENÍ VLÁDY č.1/2008 Sb.o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


Stáhnout ppt "Ochrana veřejného zdraví ZÁKON č. 258/2000 Sb. Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví POJMY Veřejným zdravím je zdravotní."

Podobné prezentace


Reklamy Google