Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo DUM 15 Předmět Ekonomika Tematický okruh Manažerské funkce Název materiálu Kontrola Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 23. 5. 2013Ročník 4. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma kontrola. Obsahuje charakteristiku kontroly, její předmět, kriteria, fáze a druhy. Součástí je samostatná aktivita žáků. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti kontroly a formou úkolů si v závěru danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 KONTROLA

3 CHARAKTERISTIKA proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s plánem a jeho realizací manažer porovnává plánovaný stav se skutečností → zjišťuje odchylky → přijímá opatření k jejich odstranění dochází k hodnocení kvantity i kvality výsledků práce

4 PŘEDMĚT podnikové činnosti - př. zásobovací, výrobní, odbytová, finanční, personální, investiční - je třeba stanovit kriteria kontroly: plány standardy (části plánů) sledují se odchylky: a) významné (vyžadují reakci) b) nevýznamné (nevyžadují reakci)

5 KRITERIA 1.plány 2.standardy = určité body plánů, pomocí nichž se hodnotí práce - rozdělení: fyzické (př. hospodářské normy) nákladové (př. jednicové náklady) kapitálové (př. efektivnost) příjmové (př. tržby na zaměstnance) programové (př. harmonogram práce)

6 FÁZE 1. získávání a výběr informací 2. ověření správnosti informací (tzv. verifikace) 3. vlastní kontrola (zjišťování odchylek) 4. závěr (návrhy opatření + jejich realizace) 5. zpětná vazba (kontrola realizace opatření)

7 DRUHY 1. dle času: a/ předběžná (př. preventivní prohlídka) b/ průběžná (př. krátká porada) c/ následná (př. rozbor finančních výsledků) 2. dle místa: a/ přímá (př. inventura fyzická) b/ nepřímá (př. výpis z trestního rejstříku)

8 DRUHY 3. dle rozsahu: a/ dílčí (př. namátková kontrola) b/kompletní (př. roční ekonomický rozbor) 4. dle doby: a/ nepřetržitá (př. elektrárna) b/ periodická (př. kontrola požární ochrany) c/ nepravidelná (př. namátková kontrola)

9 DRUHY 5. dle systému: a/ vnější (př. Krajská hygienická stanice) b/ vnitřní (př. útvar řízení jakosti) 6. dle úrovně řízení: a/ vrcholová (př. ředitel) b/ nižší úrovně (př. mistr)

10 ÚKOLY - zadání Určete, zda se jedná o kontrolu předběžnou, průběžnou nebo následnou: 1. sledování kynutí těsta při výrobě pečiva 2. vyhodnocení rentability prodeje 3. kontrola stavu nádrže před služební cestou Určete, zda se jedná o kontrolu kvantitativní nebo kvalitativní: 1. zjišťování % zmetkovosti výrobků 2. převážení hmotnosti masa dodaného dodavatelem

11 ÚKOLY - řešení Určete, zda se jedná o kontrolu předběžnou, průběžnou nebo následnou: 1. sledování kynutí těsta při výrobě pečiva (průběžná) 2. vyhodnocení rentability prodeje (následná) 3. kontrola stavu nádrže před služební cestou (předběžná) Určete, zda se jedná o kontrolu kvantitativní nebo kvalitativní: 1. zjišťování % zmetkovosti výrobků (kvalitativní) 2. převážení hmotnosti masa dodaného dodavatelem (kvantitativní)

12 DOMÁCÍ ÚKOLY Uveďte rozdíly mezi fyzickou a dokladovou inventarizací majetku. Uveďte konkrétní příklady prevence z oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Pomocí získaných informací o kontrole navrhněte vlastní systém zkoušení žáka na střední škole.

13 ZDROJE NOVOTNÝ, Zdeněk, Alena HOLLÁ a Nataša PRÁŠKOVÁ. Podniková ekonomika 4. Břeclav: Moraviapress, 2000. ISBN 80-86181-35-9. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 3., uprav. vyd. Hradec Králové, 2008. ISBN 978-807-0410-837.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google