Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PK ČR v projektech EU a ČR (2006 - 2011 & dále) Seminář „Aktuální příležitosti financování RTD záměrů z EU a CZ fondů“, 18. květen 2011 Mgr. Šárka Štejnarová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PK ČR v projektech EU a ČR (2006 - 2011 & dále) Seminář „Aktuální příležitosti financování RTD záměrů z EU a CZ fondů“, 18. květen 2011 Mgr. Šárka Štejnarová,"— Transkript prezentace:

1 1 PK ČR v projektech EU a ČR (2006 - 2011 & dále) Seminář „Aktuální příležitosti financování RTD záměrů z EU a CZ fondů“, 18. květen 2011 Mgr. Šárka Štejnarová, PK ČR

2 2 www.foodnet.czwww.foodnet.cz, www.ctpp.czwww.ctpp.cz … pozadí & časové souslednosti PK ČR & 6. a 7. RP EU 2006 – 2011 & dále 6. Rámcový program EU:  ENFFI (http://food.gate2finance.com);http://food.gate2finance.com  ICARE (http://www.myndsphere.com);http://www.myndsphere.com  BARLEYBREAD (http://www.projectplace.com);http://www.projectplace.com  TRUEFOOD (http://www.truefood.eu);http://www.truefood.eu  TROPHELIA EUROPE 2010 7. Rámcový program EU:  TROPHELIA EUROPE 2011 - 2013; 218423)  PROPRALINE (GA s EK: č. 218423); 266486  NUAGE (č. 266486); 285820);  SAFE-BAG (č. 285820);

3 3 ENFFI Motto projektu: Financování vývoje potravinářského průmyslu; Nástroj financování: 6. RP EU (tématická priorita:Výzkum a inovace; č. projektu: 022491); Horizont plnění: 14. 12. 2005 – 14. 6. 2008; Koordinátor: Asesoria Industrial Zabala, S.A. Internetová stránka: http://food.gate2finance.comhttp://food.gate2finance.com = interaktivní portál „platformy“ knihovnou teoretických i praktických zkušeností k financování inovací určených pro vědeckou, podnikatelskou investorskou veřejnost z potravinářského průmyslu; Výstup projektu:Identifikace specifických potřeb a problémů spojených s financováním inovačních projektů MSP; Celkový rozpočet: 993.920,-€;

4 4 www.foodnet.cz ICARE Motto projektu: Omezení tvorby kontaminantů v průběhu výrobního procesu; Nástroj financování: 6. RP EU (tém. priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; instrument financování: „Collective Research Project “; číslo projektu: 516415); Koordinátor: ACTIA (Sdružení 45 franc. odborných center agro- potr. průmyslu → výzkumný institut olejů a tuků ITERG; institut pro konzervaci zem. výroby CTCPA a institut sladu IFBM); Horizont plnění: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008; Internetová stránka:http://www.myndsphere.com;http://www.myndsphere.com Výstup projektu:Omezit tvorbu kontaminantů v průběhu výrobního procesu a snížit jejich vliv na zdraví → tj. poskytnout MSP technologické a laboratorní podklady pro kontrolu vzniku procesních kontaminantů; Rozpočet projektu: 2,981 mil. € (= 2,014 mil. € příspěvek EU);

5 5 www.foodnet.cz BARLEYBREAD Motto projektu: Využití ječmene k získání pečiva s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem soli; Nástroj financování: 6. Rámcový program EU (instrument financování: „Specific Actions for SMEs: Collective Research Projects“; č. projektu: 030269-2); Horizont plnění: 1. 10. 2006 – 1. 10. 2009; Koordinátor: NBL – Federace Norska; Internetové stránky: https://projectplace.com;https://projectplace.com Výstup projektu:Renesance uplatnění ječmene ve výživě evropské populace (MSP z oboru mlynářství a pekařství poskytnuta nová technologie a nové poznatky o tom, jak nahradit určitý podíl pšenice při výrobě pekařských výrobků ječmenem); Rozpočet projektu: 428.464,- € (= 230.442,-€ příspěvek EU);

6 6 www.foodnet.cz TRUEFOOD Motto projektu: Zvýšení výživové hodnoty tradičních potravin díky inovacím; Nástroj financování: 6. RP. EU (tématická priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; „Integrated project“; č. projektu: 016264); Horizont plnění: 1. 5. 2006 – 1. 5. 2010; Koordinátor: FEDERALIMENTARE, Daniele Rossi (SP.E.S.); Internetová stránka: http://www.truefood.eu;http://www.truefood.eu Výstup projektu:Zlepšení kvality a bezpečnosti včetně zavedení inovací do výroby tradičních evropských potravin → výzkum, vzdělávání a předávání informací; Rozpočet projektu: 21 mil. € (= 15,5 mil. € příspěvek EU);

7 7 www.foodnet.cz ~ aktivity ~ WP1: Zjišťování přání a názorů spotřebitelů; WP2: Inovace prováděné za účelem zlepšení mikrobiální bezpečnosti a vyloučení chemických rizik u tradičních potravin; WP3: Hodnocení rizik u tradičních potravin; WP4: Zlepšení nutriční kvality tradičních výrobků v souladu s požadavky spotřebitelů; WP5: Zlepšení marketingu a zdokonalení metod organizace zásobování tradičními p.v.; WP6: Hodnocení a přenos inovací do potravinářského průmyslu; WP7: Ekologické, sociální a ekonomické dopady inovací; WP8: Šíření informací, vzdělávání a přenos technologií;

8 8 ~ role PK ČR → ~ role PK ČR → WP 8 & dispozice výsledků ~ Databáze kontaktů ve vědeckých pracovištích; Databáze odborných článků a publikací zabývajících se tradičními potravinami; Shromáždění požadavků MSP v oblasti informací; Vytvoření školících materiálů podle požadavků MSP; Školení, konzultace, poskytování informací;

9 9 www.foodnet.cz ~ okruhy s dostupnými výsledky ~ WP1: Definice tradičních jídel dle spotřebitelů – jaké inovace v trad. výrobcích spotřebitelé přijímají – povědomí spotřebitelů o evr. značkách PDO (chráněné označení původu), PGI (chráněné zeměpisné označení), TSG (tradiční zaručená specialita). WP2a:Inovace zlepšující mikrobiální bezpečnost trad. výrobků – biologická konzervace syrového vepřového masa bakteriemi mléčného kvašení – zlepšené monitorování místnosti pro zrání sýra – studie mikrobiálních společenství s antagonistickými vlastnostmi. WP2b:Aktivní balení – mykotoxiny – organochl. pesticidy – kontaminanty zavlečené ve výrobním procesu. WP3: Predikce budoucího vývoje a analýza rizik tradičních potravin. WP4: Zvýšení hodnoty trad. tvrdých nevařených sýrů z výživového hlediska pomocí kvalitnějšího příkrmu kravských dojnic. Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – systém počítačové tomografie optimalizující nasolování filetů z lososa.

10 10 www.foodnet.cz …WP4: Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – bezkontaktní nástroj pro klasifikaci filetů podle obsahu tuku na výrobním pásu. Ošetření listů rajčat přípravky Milsana® a Chitoplant® pro snížení použití síry při primární výrobě. WP5: Zlepšené organizační metody marketingu a dodavatelského řetězce pro tradiční potraviny MSP. Jak můžete zmenšit potíže a podpořit faktory úspěchu v dodavatelském řetězci tradičních potravin – přehled studií nejlepší praxe. WP7: Organizační dopad inovací na zajištění teritoriálního zakotvení trad.potravin. Snížení environmentálního dopadu přípravy tvrdých vařených sýrů. Snížení environmentálního dopadu sušené šunky. Snížení env.dopadu výroby piva. Snižování env. dopadu produkce květáku. Potenciální zdravotní dopad inovací u všech tradičních potravin.

11 11 www.foodnet.cz ~ kde naleznu výsledná data projektu? ~ Webové stránky s databází institucí a abstraktů z vědeckých časopisů: www.truefood.eu;www.truefood.eu Školení a konzultace:  přenos informací z univerzit a vědeckých pracovišť na úrovni všech partnerských zemí projektu; Další webové stránky: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz;www.foodnet.czwww.ctpp.cz

12 12 TROPHELIA EUROPE 2010 Datum a místo konání: 17. – 21. 10. 2010, SIAL (Paříž); Organizační výbor: J. Serafín Pérez, prezident CIAA, D. Rossi, GŘ Federalimentare, J. Rene Buisson, prezident ANIA, CCI Vaucluse (Obchodní komora Vaucluse); Hodnotící komise: zástupci EK, potravinářského průmyslu, obchodních řetězců, NPF zemí soutěžících studentských teamů a další z řad reprezentantů potravinář. inovací, 17 členů celkem;

13 13 ~ podmínky pro výsledný efekt výrobku ~ determinace k lidské spotřebě a pro širokou veřejnost, akceschopnost v uvedení do distribučních tržních sítí a/nebo do hotelových/restauračních sítí, dokázat jeden nebo vice inovačních aspektů v komparaci s existujícími potravinářskými výrobky na trhu, originalita se může odrazit zejména z konceptu a/nebo technologie a/nebo ingrediencí a/nebo balení a/nebo balení spolu s udržitelným rozvojem jakožto stupněm původu ingrediencí, balení apod., charakteristický kvalitou z pohledu výživy atd., schopný být aplikován v průmyslové výrobě (na základě předání technických parametrů – ingredience, výrobní process, výrobní náklady, investice…), být v komerční relevanci, tj. v souladu z pohledu poptávky a nabídky, marketingovým plánem, požadavkami na balení a distribuci), v harmonii s aktuálně platnými legislativními požadavky (výrobní proces, přídatné látky a ingredience, balení, označování atd.), dokázat naprostou koherenci ve všech výše uvedených kritériích a stejně tak v týmové práci;

14 14 ~ studentské teamy ~ ŠpanělskoSperiens, the XXI Centery Beverage Čerstvý nealko nápoj získaný zmonitorovanou fermentací pomerančového džusu. BelgieLa Reine des bouchées Sladký a ostrý těstovinový snack (appetizer) vyrobený z belgického sýru (Herve) a syrupu (Liège) RakouskoXundis Zdravý a sladký pšeničný snack s nízkým obsahem tuku, cukru. DánskoNordic Bite Zdravý snack z žitného chleba a mořských řas s polevou tmavé čokolády. FrancieToastilegum's Chleb. sandwich se skladbou 50% zeleniny. RuskoStudencheskie Snack (appertizer) s usušeným masem při vysoké výživové hodnotě. ČRBarley Bread Pečivo s vysokým podílem ječmene.

15 15 ItálieVermouth Spray Technologická inovace v balení Vermouth ve formě spraye (hydro-alkoholické řešení). NěmeckoMr. Chocolate Čokoládový koláč nízkokalorické hodnoty vyrobený po 3 minutách v mikrovlné troubě. SlovinskoTeran's Fairytale Dezertová omáčka zhotovená z tradičního slovinského vína Teran.

16 16 ~ výsledek soutěže ~ I. umístění: Německo (Mr. Chocolate)8.000,-€, II. umístění: Francie (Toastilegum´s)4.000,-€, III. umístění: Itálie (Vermouth Spray)2.000,-€;

17 17 PK ČR & 7. RP EU 2011 a dále 7. Rámcový program EU:  TROPHELIA EUROPE 2011 - 2013; 218423)  PROPRALINE (č. GA s EK: 218423); 266486  NUAGE (č. 266486); 285820);  SAFE-BAG (č. 285820);

18 18 TROPHELIA EUROPE 2011 - 2013 Datum a místo konání II.:8. – 12. 10. 2011, ANUGA (Kolín), Datum a místo konání III.:10/2012, SIAL (Paříž), Datum a místo konání IV.:10/2013, ANUGA (Kolín); Finanční příspěvek: DG Enterprise/7FP CIP (ECOTROFOOD = European Trophelia service platform Eco- innovation in food, 36 M, 9 partnerů →CCI Vaucluse, ANIA, ACTIA, FedServ, FIAB, FEVIA, ICI, EQY, MATIS); Klíčová podmínka k účasti: „ekoinovativnost“ (od výrobní suroviny, balení, výrobní proces, distribuci/logistiku k fázi spotřebitele atd.). Více informací: http://ec.europa.eu/cip/

19 19 TROPHELIA ČR 2011 Datum a místo konání:5. 9. 2011 (Masarykova kolej ČVUT/Praha); K 17/5/2011 účast potvrzena:JCU v ČB, UTB ve Zlíně (UTMP), MENDELU (UPŠRR), VFU Brno, VŠCHT Praha; Pro Trophelia Europe i Trophelia ČR v r. 2011 → nutné seznámit se zásadami CCI Vaucluse, tj.: „Project Regulations 2011“ + hodnotící kriteria.

20 20 www.foodnet.cz PROPRALINE Motto projektu: Vyvinutí nejvhodnější struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek nevyšší jakosti; Nástroj financování:7. R. P.(instrument financování: „Research for SME Associations“, FP7-SME-2007-2, ev. číslo: 218423-2); Horizont plnění: 1. 10. 2008 – 1. 10. 2011 (36 měsíců); Koordinátor: SIK (Institut potravinářského průmyslu a biotechnologie Švédska); Internetová stránka: http://www.epss-fp7.org/epss/;http://www.epss-fp7.org/epss/ Výstup projektu: → Zjištění příčin a návrhů k omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, + → příručka s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení, nové poznatky, včetně výstupů ze školících kurzů; Rozpočet projektu: 3,933.543,-€;

21 21 www.foodnet.cz ~ aktivity ~ WP1: Zhodnocení současného stavu jakosti čokoládových cukrovinek s odkazem na jejich skladovatelnost a udržení celistvosti; WP2: Podchycení mechanismu výroby způsobujícího tvorbu tukového výkvětu při delší skladovatelnosti; WP3: Stanovení procesu výroby zajištujícího nejvýše možnou kvalitu výrobků; WP4: Ukázka výroby vysoce kvalitních čokoládových cukrovinek pro MSP; WP5: Školení MSP; WP6: Šíření nových poznatků, zkušeností a výsledků;

22 22 www.foodnet.cz NUAGE Motto projektu: Nové stravovací strategie oslovující specifické potřeby osob pokročilejšího věku (+65) s cílem zajistit zdravou formu stárnutí v Evropě; Horizont plnění: 1. květen 2011 – 30. duben 2016 (60 měsíců); Koordinátor: UNIBO (Universita of Bologna); Partnerství: 31 partnerů ze 17 zemí EU (SP.E.S. GEIE, 10 subjektů z průmyslu vč. Zeelandia spol. s r.o., výzkumných institucí/VŠ); Rozpočet: 12,095.080,-€ (cca 293,063.780,-CZK);

23 23 ~ partnerství ~ 1ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA UNIBO Italy 2UNIVERSITY OF EAST ANGLIA UEA United Kingdom 3WAGENINGEN UNIVERSITEIT WU Netherlands 4 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE INRA France 5 SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE SPES Italy 6 UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK UCC Ireland 7 INSTITUTE OF FOOD RESEARCH IFR United Kingdom 8 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WULS-SGGW Poland 9 CONFEDERATION DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES DE L'UE CIAA Belgium 10 EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL AISBL EUFIC Belgium 11 MAA JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTT Finland 12 ETHNIKO IDRYMA EREVNON EIE NHRF Greece 13 STRATICELL SCREENING TECHNOLOGIES Straticell Belgium 14 THE UNIVERSITY OF READING UREAD United Kingdom 15 KAROLINSKA INSTITUTET KI-ARC Sweden 16 VALIO OY VALIO Finland 17 OREBRO UNIVERSITY OrU Sweden 18 LESIEUR SAS LES France 19 Villani spa VILL Italy

24 24 20 PANCRAZIO SPA PAN Italy 21 NEWSOL SAS SOL France 22 Wiesbauer Gourmet Gastro GmbH WIES Austria 23 KANIZSA PEKSEG SUTOIPARI ES KERESKEDELMI ZARTKORUEN RT KAN Hungary 24 VIDRERES LLET, S.L. VIDR Spain 25 ZEELANDIA SPOL SRO ZEE Czech Republic 26 MAKEDONIKI VIOMIHANIA GALAKTOS ANONIMOS ETERIA (MEVGALSA) MEV Greece 27 YORUK SUT URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI YOR Turkey 28 KRAFT FOODS R&D, INC KRAFT United States 29 NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO TNO Netherlands 30 Centre de Recherche en Nutrition Humaine Auvergne CRNH France 31 NESTEC S.A NESTE

25 25 ~ cíl ~ zamezit kognitivnímu fyzickému úbytku nastolenému procesem stárnutí jako okolnosti progresivní změny měnícího se lidského ústrojí (imunní a kardiovaskulární systémy, kostra, mozek, sval a střevo) a to intervencí na míru sestaveného ročního jídelníčku pro 1250 mužů a žen ve věku 65 – 79 let života (zastupujícících 5 různých EU regionů); vyhodnotit účinek nově zpracované potravinové pyramidy pro EU občany 65+ let věku odlišného lidského ústrojí, užitím sady biomarkerů na výživu a stárnutí, se zvláštní pozorností na nízko-úrovňový, chronický zánětlivý status nazvaný „inflammageing“ (autozápalový, zápalný), hlavní rizikový faktor běžných chorob procesu stárnutí; aplikovat pro 120 subjektů v hloubkových rozborech a za vysokoprodukční technologie („high throughput“) experimentální přístupy („omics“) k identifikaci celulárních a molekulárních mechanismů zodpovědných za celý efekt diety; vykonat genové a epigenetické studie k zhodnocení role individuální variability na dietu; osvojit si integrační komplexní přístup (systémové biologie) pro analýzu sady dat → výsledky dietní intervence budou užity k vývoji modelů (klíčové generaci sestavené na míru) funkčních i tradičních potravin → výzkum bude doplněn a následován intenzivní diseminací a průmyslovou aplikací v praxi k zajištění podpory EU strategie k nutričním doporučením, čili pozitivně přispějí k implementaci legislativy vztahující se k výživovým a zdravotním tvrzením pro starší populaci v Evropě;

26 26 ~ role PK ČR ~ WP 1: koordinace a management; WP 9: navrhnutí vylepšených receptur tradičních potravin pro spotřebitele nad 65 let věku, vč. ošetření regulačního souladu vygenerovaných prováděcích nařízení s ohledem na zkušební testy v Zeelandia spol. s r.o.; WP 11, 12:analýzy, asistence v průběhu implementace (doporučení) u tvůrců legislativy EU; spotřebitelský průzkum; organizace 3 národních školení; národní komunikační plán (Nu Age bulletin pro průmysl, internetový portál, diseminace informací prostřednictvím jednání orgánů ČTPP, PK ČR atd.);

27 27 www.foodnet.cz SAFE-BAG Motto projektu: ; Motto projektu: Inovační balící systém s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci ovoce a zeleniny, ve smyslu alternace chlorové dezinfekce; Horizont plnění: Horizont plnění: 1. září 2011 – 30. srpen 2014; Koordinátor: IRIS ( ); Koordinátor: IRIS (Innovació i Recerca Industrial i Sostenible); Partnerství: 11 partnerů z 8 zemí; Rozpočet: 2,397.422,-€;

28 28 Projekty ve schvalovacím řízení EK: (předklad 8/12/2010 nebo 25/1/2011) FP7, call: KBBE.2011.2.3-05: Processed foods with lower content of salt, fat and sugar (HEALTHYFOODS, Developing Healthy Foods by Reducing the Content of Salt, Fat and Sugar in Processed Foods, koordinátor: Global Food Quality/Španělsko)€ 1 971 283 FP7, call: KBBE.2011.2.3-02: FOOD MANUFACTURE, Conceptual Design of a Food Manufacturing Research Infrastructure to boost up innovation in Food Industry, koordinátor: Aalborg University/L. Munksgaard€ 1.971.283 PF7, call: KBBE.2011.1.4-03: Feasible and cost-effective crop- specific coexistence measures (GMO-CIS, Developmet of comprehensive information system (CIS) on issues of GMO coexistence and traceability for stakeholders, koordinátor: Wageningen University and Research Center/Nizozemí) € 3 000 000

29 29 Aplikace ve výzvě 7. R. P. EK 20. 7. 2011 → Research for SMEs + KBBE 1. záměr: program: Kapacity; okruh z programu: Výzkumné infrastruktury; Výzkum ve prospěch MSP; Regiony znalostí; Výzkumný potenciál; Věda ve společnosti; Mezinárodní spolupráce; 2. záměr: program: Spolupráce; okruh z programu: Zdraví; Zemědělství, potraviny a biotechnologie; Informační a komunikační technologie; Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; Energie; Životní prostředí (včetně změny klimatu); Doprava (včetně letectví); Společensko-ekonomické a humanitní vědy; Kosmický výzkum; Bezpečnost;

30 30 ~ základní fakta projektu v kostce ~ Pracovní titul:Využití účinků stravitelné vlákniny (beta-glukanů) a vlákniny ječmene k vývoji nových potravinářských výrobků s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Body řešení:  shrnutí známých účinků ječné vlákniny na zdraví;  vlastnosti ječmene z hlediska užití pro potravinářské účely – zejména pekárenské;  studium a výzkum polysacharidů ječmene – zejména beta-glukanů, hodnocení odrůd;  vlastnosti ječných bílkovin, hodnocení odrůd;  metodiky hodnocení ječných surovin (mouky, kroupy, krupice, otruby) pro pekárenské užití; Administrace: PK ČR; Doba trvání & rozpočet: 36 měsíců, max. 3 mil.€;

31 31 ~ výzkumný záměr projektu ~ WPTitleWP´s subtasksWP´s leaderWP´s partners WP 1Selection of suitable barley varieties and cropping practices for food industry Task 1.1: Localisation of the target nutritive factors in barley grain Task 1.2.: Identification and initiation of new variability of bioactive components in barley Task 1.3: Establishment of main cropping principles in barley for food industry Agrotest fyto (K. Vaculová) VÚPP: D.Gabrovská VŠCHT Praha: M. Voldřich VÚPP: D.Gabrovská VŠCHT Praha: M. Voldřich Mendel University: (R. Cerkal) SPU Nitra (Slovak University of Agriculture Nitra – E. Candrakova)

32 32 WPTitleWP´s subtasksWP´s leaderWP´s partners WP 2Identification and verification of method for barley application in the food industry Task 2.1: Identification of intrinsic barriers of barley utilization in food Task 2.2: Influence of post harvest processing on the properties of barley Task 2.3: Development of food products containing barley Task 2.4: Identification of critical steps in the production process Task 2.5: Industrial verification of developed products VŠCHT Praha (M. Voldřich) VÚPP (D.Gabrovská) Agrotest fyto (K. Vaculová) Macphie of Glenbervie ( K. Fry) Agrotest fyto (K. Vaculová)

33 33 WPTitleWP´s subtasksWP´s leaderWP´s partners WP 3Verification of analytical methods for evaluation of raw material and developed products Task 3.1: Determination of basic nutritive factors Task 3. 2: Determination of compounds with antioxidative properties Task 3.3: Determination of polysaccharides Task 3.4: Sensory analysis Task 3.5: Fractionation and characterisation of proteins VÚPP, v.v.i. (D. Gabrovská) VŠCHT Praha (A.Synytsa) Agrotest fyto (K. Vaculová) Mendel University (R. Cerkal) Agrotest fyto (K. Vaculová)

34 34 WPTitleWP´s subtasks WP´s leaderWP´s partners WP 4Health aspects of consumption of barley foodstuffs products Czech Society of Nutrition (P. Tláskal) Institute of Endocrinology, Prague Institute of Biochemistry, 2 nd Faculty of Medicine,Prague Department of obesity, Prague II. Internal Clinic at 3rd Medical Faculty of Charles University Prague and Faculty Hospital for Královské Vinohrady (FNKV) Medical Faculty of Masaryk´s University, Department of Preventive Medicine (Z. Derflerová-Brázdová)

35 35 WPTitleWP´s subtasks WP´s leaderWP´s partners WP 5Innovation related activities Task 5.1: Protection of IPR Task 5.2: Disseminatio n of results by the proposars Task 5.3: Development of the exploitation strategy PK ČR (M. Koberna) Mendel University (R. Cerkal) SPU Nitra (Slovac University of Agriculture Nitra – E. Candrakova) Agrotest fyto(K. Vaculová)

36 36 WPTitleWP´s subtasksWP´s leaderWP´s partners WP 6TrainingTask 6.1: RTD performers training towards the IAG and SMEs Task 6.2: Training affiliated national IAGs Task 6.3: SME core group training the IAGs PK ČR (M. Koberna)

37 37 WPTitleWP´s subtasksWP´s leaderWP´s partners WP 7Project management Task 7.1: Co-ordination of technical activities between partners Task 7.2: Review and management of project progress Task 7.3: Co-ordination of knowledge management and innovation Task 7.4: Legal, contractual, ethical, financial and administrative management Medical Faculty of Masaryk´s University, Department of Preventive Medicine (Z. Derflerová- Brázdová) PK ČR (M. Koberna)

38 38 www.foodnet.cz EAFRD – PRV ČR 2007 – 2013 Opatření I.3.1., Další odborné vzdělávání a informační činnost Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Pardubice 5 – 7/2008: Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin v rámci potravinového řetězce; 1 – 3/2009: Požadavky na ochranu životního prostředí a jejich dopady do konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků; 11/2009: Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele; 4 – 5/2010: Certifikace systémů jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin;

39 39 www.foodnet.cz Opatření I.3.1., Další odborné vzdělávání a informační činnost Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Pardubice 11 – 12/2010: Regionální potraviny; 2 – 3/2011: Financování podnikatelských záměrů z Programu rozvoje venkova ČR a EU; 5 – 6/2011: Systém dozoru nad trhem s potravinami.

40 40 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Šárka Štejnarová: e-mail: stejnarova@foodnet.cz,stejnarova@foodnet.cz tel.: +420/296 411 189, gsm: +420/733 581 302;


Stáhnout ppt "1 PK ČR v projektech EU a ČR (2006 - 2011 & dále) Seminář „Aktuální příležitosti financování RTD záměrů z EU a CZ fondů“, 18. květen 2011 Mgr. Šárka Štejnarová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google