Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 7. RP EU, ProPraline & PK ČR v projektech EU i ČR Masarykova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 7. RP EU, ProPraline & PK ČR v projektech EU i ČR Masarykova."— Transkript prezentace:

1 1 www.foodnet.czwww.foodnet.cz, www.ctpp.cz www.sik.se/propralinewww.ctpp.czwww.sik.se/propraline 7. RP EU, ProPraline & PK ČR v projektech EU i ČR Masarykova kolej ČVUT, 10. květen 2011 Mgr. Šárka Štejnarová, vedoucí správního a ekonomického oddělení PK ČR

2 2 www.foodnet.czwww.foodnet.cz, www.ctpp.cz www.sik.se/propralinewww.ctpp.czwww.sik.se/propraline … pozadí & časové souslednosti PK ČR & 6. a 7. RP EU 2006 - 2011 6. Rámcový program EU:  ENFFI (http://food.gate2finance.com);http://food.gate2finance.com  ICARE (http://www.myndsphere.com);http://www.myndsphere.com  BARLEYBREAD (http://www.projectplace.com);http://www.projectplace.com  TRUEFOOD (http://www.truefood.eu);http://www.truefood.eu 7. Rámcový program EU: 218423)  PROPRALINE (č. GA s EK: 218423); 266486  NUAGE (č. 266486); 285820);  SAFE-BAG (č. 285820);

3 3 PK ČR & EU projekty ve schvalovacím řízení I. FP7, call: Research for SMEs (ULTRA-CHOC: A novel process for the on-line measurement of Solid Fat Content and tempering in chocolate; koordinátor: IRIS/Španělsko)€ 1 530 023 FP7, call: Research for SMEs (ULTRA-XTRACT: Value added antioxidants from fruit and vegetable waste to substitute synthetic additives; koordinátor: IRIS/Španělsko)€ 1 900 125 FP7, call: Research for SMEs (SONIC-CHEESE: On-line and non- destructive system for the rapid and accurate prediction of the cutting point of cheese; koordinátor: IRIS/Španělsko)€ 1 895 640 FP7, call: Research for SMEs (PRO-NUT, Whey-coatings to prevent against the oxidation of nuts and to extend the quality and shelf life of nut-containing products, koordinátor: IRIS/Španělsko)€ 1 789 000 FP7, call: Research for SMEs (SILO-SPHERES, Optimum management of postharvest storage silos via the on-line monitoring of the internal ambient parameters, koordinátor: IRIS/Španělsko)€ 1 989 256

4 4 II. FP7, call: KBBE.2011.2.3-05: Processed foods with lower content of salt, fat and sugar (HEALTHYFOODS, Developing Healthy Foods by Reducing the Content of Salt, Fat and Sugar in Processed Foods, koordinátor: Global Food Quality/Španělsko)€ 1 971 283 FP7, call: SiS-2011.1.0-1: Food Factory of the Future — Design Study (SOLFOOD, Solving Future Food Dilemmas; koordinátor: Federalimentare, Agriconsulting/Itálie)€ 2 921 550 FP7, call: KBBE.2011.2.5-01 Environmental sustainability in the European food and drink chain (GreenChain, Greening the food and drink Chain toward a sustainable future, koordinátor: SPES, Agriconsulting/Itálie)€ 2 997 108 FP7, call: KBBE.2011.2.3-02: FOOD MANUFACTURE, Conceptual Design of a Food Manufacturing Research Infrastructure to boost up innovation in Food Industry, koordinátor: Aalborg University/L. Munksgaard€ 1.971.283

5 5 III. FP7, call: KBBE.2011.2.1-01: Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and consumers (FOOD-COM, Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and consumers, koordinátor: RTD Services/Rakousko)€ 1 180 025 PF7, call: KBBE.2011.1.4-03: Feasible and cost-effective crop- specific coexistence measures (GMO-CIS, Developmet of comprehensive information system (CIS) on issues of GMO coexistence and traceability for stakeholders, koordinátor: Wageningen University and Research Center/Nizozemí) € 3 000 000

6 6 www.foodnet.cz ENFFI Motto projektu: Financování vývoje potravinářského průmyslu; Nástroj financování: 6. RP EU (tématická priorita:Výzkum a inovace; č. projektu: 022491); Horizont plnění: 14. 12. 2005 – 14. 6. 2008; Koordinátor: Asesoria Industrial Zabala, S.A. Internetová stránka: http://food.gate2finance.com http://food.gate2finance.com = interaktivní portál „platformy“ knihovnou teoretických i praktických zkušeností k financování inovací určených pro vědeckou, podnikatelskou investorskou veřejnost z potravinářského průmyslu; Výstup projektu:Identifikace specifických potřeb a problémů spojených s financováním inovačních projektů MSP; Celkový rozpočet ENFFI: 993.920,-€;

7 7 www.foodnet.cz ICARE Motto projektu: Omezení tvorby kontaminantů v průběhu výrobního procesu; Nástroj financování: 6. RP EU (tém. priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; instrument financování: „Collective Research Project “; číslo projektu: číslo projektu: 516415); Koordinátor: ACTIA (Sdružení 45 franc. odborných center agro-potr. průmyslu → výzkumný institut olejů a tuků ITERG; institut pro konzervaci zem. výroby CTCPA a institut sladu IFBM); Horizont plnění: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008; Internetová stránka:http://www.myndsphere.com; http://www.myndsphere.com Výstup projektu:Omezit tvorbu kontaminantů v průběhu výrobního procesu a snížit jejich vliv na zdraví → tj. poskytnout MSP technologické a laboratorní podklady pro kontrolu vzniku procesních kontaminantů; Rozpočet projektu: 2,981 mil. € (= 2,014 mil. € příspěvek EU);

8 8 www.foodnet.cz BARLEYBREAD Motto projektu: Využití ječmene k získání pečiva s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem soli; Nástroj financování: 6. Rámcový program EU (instrument financování: „Specific Actions for SMEs: Collective Research Projects“; Nástroj financování: 6. Rámcový program EU (instrument financování: „Specific Actions for SMEs: Collective Research Projects“; č. projektu: 030269-2); Horizont plnění: 1. 10. 2006 – 1. 10. 2009; Koordinátor: NBL – Federace Norska; Internetové stránky: https://projectplace.com; https://projectplace.com Výstup projektu:Renesance uplatnění ječmene ve výživě evropské populace (MSP z oboru mlynářství a pekařstv í poskytnuta nová technologie a nové poznatky o tom, jak nahradit určitý podíl pšenice při výrobě pekařských výrobků ječmenem); Rozpočet projektu: 428.464,- € (= 230.442,-€ příspěvek EU);

9 9 www.foodnet.cz TRUEFOOD Motto projektu: Zvýšení výživové hodnoty tradičních potravin díky inovacím; Nástroj financování: 6. RP. EU (tématická priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; „Integrated project“; č. projektu: Nástroj financování: 6. RP. EU (tématická priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; „Integrated project“; č. projektu: 016264); Horizont plnění: 1. 5. 2006 – 1. 5. 2010; Koordinátor: FEDERALIMENTARE, Daniele Rossi (SP.E.S.); Internetová stránka: http://www.truefood.eu; http://www.truefood.euhttp://www.truefood.eu Výstup projektu:Zlepšení kvality a bezpečnosti včetně zavedení inovací do výroby tradičních evropských potravin → výzkum, vzdělávání a předávání informací; Rozpočet projektu: 21 mil. € (= 15,5 mil. € příspěvek EU);

10 10 www.foodnet.cz TRUEFOOD, aktivity Aktivity projektu: WP1: Zjišťování přání a názorů spotřebitelů; WP2: Inovace prováděné za účelem zlepšení mikrobiální bezpečnosti a vyloučení chemických rizik u tradičních potravin; WP3: Hodnocení rizik u tradičních potravin; WP4: Zlepšení nutriční kvality tradičních výrobků v souladu s požadavky spotřebitelů; WP5: Zlepšení marketingu a zdokonalení metod organizace zásobování tradičními p.v.; WP6: Hodnocení a přenos inovací do potravinářského průmyslu; WP7: Ekologické, sociální a ekonomické dopady inovací; WP8: Šíření informací, vzdělávání a přenos technologií;

11 11 www.foodnet.cz Role PK ČR = WP 8 PARTNEŘI WP 8: Konsorcium 11 federací pod vedením Federalimentare:  ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires (France);  FEDERALIMENTARE – Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (Italy);  FEVIA – Fédération de l’Industrie Alimentaire (Belgium);  FFDI – Federation of the Food and Drink Industries (Czech Republic);  FHFI – Federation of Hungarian Food Industries (Hungary);  FI – Foedevareindustrien (Denmark);  FIAA/LVA – Fachverband Lebensmittelindustrie/Lebensmittelversuchsanstalt (AU);  FIAB – Federación Española de la Alimentación y Bebidas (Spain);  FIPA – Federaçâo das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (Portugal);  SETBIR – Union of Dairy, Meat, Food Industrialists and Manufacturers (Turkey);  SEVT – Federation of Hellenic Food Industries (Greece); CÍLE WP 8: Identifikovat a překonat bariéry pro přenos informací do MSP; Identifikovat a překonat bariéry pro přenos informací do MSP; Vytvořit rámec pro srozumitelnou komunikaci nových technologií →„najít spol. řeč“; Vytvořit rámec pro srozumitelnou komunikaci nových technologií →„najít spol. řeč“; Posílit schopnost federací poskytovat odborné informace MSP; Posílit schopnost federací poskytovat odborné informace MSP; Vytvořit dlouhodobé vazby mezi MSP, federacemi, univerzitami a výzkumem; Vytvořit dlouhodobé vazby mezi MSP, federacemi, univerzitami a výzkumem;

12 12 www.foodnet.cz WP 8 = fyzické dispozice výsledků  Databáze kontaktů ve vědeckých pracovištích;  Databáze odborných článků a publikací zabývajících se tradičními potravinami;  Shromáždění požadavků MSP v oblasti informací;  Vytvoření školících materiálů podle požadavků MSP;  Školení, konzultace, poskytování informací;

13 13 www.foodnet.cz Okruhy s dostupnými výsledky RTD I. WP1: Definice tradičních jídel dle spotřebitelů – jaké inovace v trad. výrobcích spotřebitelé přijímají – povědomí spotřebitelů o evr. značkách PDO (chráněné označení původu), PGI (chráněné zeměpisné označení), TSG (tradiční zaručená specialita). WP2a:Inovace zlepšující mikrobiální bezpečnost trad. výrobků – biologická konzervace syrového vepřového masa bakteriemi mléčného kvašení – zlepšené monitorování místnosti pro zrání sýra – studie mikrobiálních společenství s antagonistickými vlastnostmi. WP2b:Aktivní balení – mykotoxiny – organochl. pesticidy – kontaminanty zavlečené ve výrobním procesu. WP3: Predikce budoucího vývoje a analýza rizik tradičních potravin. WP4: Zvýšení hodnoty trad. tvrdých nevařených sýrů z výživového hlediska pomocí kvalitnějšího příkrmu kravských dojnic. Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – systém počítačové tomografie optimalizující nasolování filetů z lososa.

14 14 www.foodnet.cz Okruhy s dostupnými výsledky RTD, II. …WP4: Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – bezkontaktní nástroj pro klasifikaci filetů podle obsahu tuku na výrobním pásu. Ošetření listů rajčat přípravky Milsana® a Chitoplant® pro snížení použití síry při primární výrobě. WP5: Zlepšené organizační metody marketingu a dodavatelského řetězce pro tradiční potraviny MSP. Jak můžete zmenšit potíže a podpořit faktory úspěchu v dodavatelském řetězci tradičních potravin – přehled studií nejlepší praxe. WP7: Organizační dopad inovací na zajištění teritoriálního zakotvení trad.potravin. Snížení environmentálního dopadu přípravy tvrdých vařených sýrů. Snížení environmentálního dopadu sušené šunky. Snížení environmentálního dopadu výroby piva. Snižování environmentálního dopadu produkce květáku. Potenciální zdravotní dopad inovací u všech tradičních potravin.

15 15 www.foodnet.cz Kde naleznu výsledná data s podklady projektu?  Webové stránky s databází institucí a abstraktů z vědeckých časopisů: www.truefood.eu;www.truefood.eu  Školení a konzultace: přenos informací z univerzit a vědeckých pracovišť na úrovni všech partnerských zemí projektu;  Další webové stránky: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz; www.foodnet.czwww.ctpp.cz

16 16 www.foodnet.cz ProPraline Motto projektu: Vyvinutí nejvhodnější struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek nevyšší jakosti; Nástroj financování:7. R. P.(instrument financování: „Research for SME Associations“, Nástroj financování:7. R. P.(instrument financování: „Research for SME Associations“, FP7-SME-2007-2, ev. číslo: 218423-2); Horizont plnění: Říjen 2008 – září 2011 (36 měsíců); Koordinátor: SIK (Institut potravinářského průmyslu a biotechnologie Švédska); Internetová stránka: http://www.epss-fp7.org/epss/; http://www.epss-fp7.org/epss/ Výstup projektu: → Zjištění příčin a návrhů k omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, + → příručka s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení, nové poznatky, včetně výstupů ze školících kurzů; Rozpočet projektu: 3,933.543,-€;

17 17 www.foodnet.cz ProPraline, aktivity WP1: Zhodnocení současného stavu jakosti čokoládových cukrovinek s odkazem na jejich skladovatelnost a udržení celistvosti; WP2: Podchycení mechanismu výroby způsobujícího tvorbu tukového výkvětu při delší skladovatelnosti; WP3: Stanovení procesu výroby zajištujícího nejvýše možnou kvalitu výrobků; WP4: Ukázka výroby vysoce kvalitních čokoládových cukrovinek pro MSP; WP5: Školení MSP; WP6: Šíření nových poznatků, zkušeností a výsledků;

18 18 www.foodnet.cz NuAge Motto projektu: ; Motto projektu: Nové stravovací strategie oslovující specifické potřeby osob pokročilejšího věku (+65) s cílem zajistit zdravou formu stárnutí v Evropě; Horizont plnění: Květen 2011 – duben 2016 (60 měsíců); Koordinátor: UNIBO (Universita of Bologna); Partnerství: 31 partnerů ze 17 zemí EU (SP.E.S. GEIE, 10 subjektů z průmyslu vč. Zeelandia spol. s r.o., výzkumných institucí/VŠ); Rozpočet: 12,095.080,-€ (cca 293,063.780,-CZK);

19 19 NuAge ---partnerství--- NuAge ---partnerství--- 1 ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA DI BOLOGNA UNIBO Italy 2UNIVERSITY OF EAST ANGLIA UEA United Kingdom 3WAGENINGEN UNIVERSITEIT WU Netherlands 4 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE INRA France 5 SPREAD EUROPEAN SAFETY GEIE SPES Italy 6 UNIVERSITY COLLEGE CORK, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK UCC Ireland 7 INSTITUTE OF FOOD RESEARCH IFR United Kingdom 8 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WULS-SGGW Poland 9 CONFEDERATION DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES DE L'UE CIAA Belgium 10 EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL AISBL EUFIC Belgium 11 MAA JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTT Finland 12 ETHNIKO IDRYMA EREVNON EIE NHRF Greece 13 STRATICELL SCREENING TECHNOLOGIES Straticell Belgium 14 THE UNIVERSITY OF READING UREAD United Kingdom 15 KAROLINSKA INSTITUTET KI-ARC Sweden 16 VALIO OY VALIO Finland 17 OREBRO UNIVERSITY OrU Sweden 18 LESIEUR SAS LES France 19 Villani spa VILL Italy

20 20 20 PANCRAZIO SPA PAN Italy 21 NEWSOL SAS SOL France 22 Wiesbauer Gourmet Gastro GmbH WIES Austria 23 KANIZSA PEKSEG SUTOIPARI ES KERESKEDELMI ZARTKORUEN RT KAN Hungary 24 VIDRERES LLET, S.L. VIDR Spain 25 ZEELANDIA SPOL SRO ZEE Czech Republic 26 MAKEDONIKI VIOMIHANIA GALAKTOS ANONIMOS ETERIA (MEVGALSA) MEV Greece 27 YORUK SUT URUNLERI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI YOR Turkey 28 KRAFT FOODS R&D, INC KRAFT United States 29 NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - TNO TNO Netherlands 30 Centre de Recherche en Nutrition Humaine Auvergne CRNH France 31 NESTEC S.A NESTE

21 21 NuAge ---cíl--- NuAge ---cíl---  zamezit kognitivnímu fyzickému úbytku nastolenému procesem stárnutí jako okolnosti progresivní změny měnícího se lidského ústrojí (imunní a kardiovaskulární systémy, kostra, mozek, sval a střevo) a to intervencí na míru sestaveného ročního jídelníčku pro 1250 mužů a žen ve věku 65 – 79 let života (zastupujícících 5 různých EU regionů);  vyhodnotit účinek nově zpracované potravinové pyramidy pro EU občany 65+ let věku odlišného lidského ústrojí, užitím sady biomarkerů na výživu a stárnutí, se zvláštní pozorností na nízko-úrovňový, chronický zánětlivý status nazvaný „inflammageing“ (autozápalový, zápalný), hlavní rizikový faktor běžných chorob procesu stárnutí;  aplikovat pro 120 subjektů v hloubkových rozborech a za vysokoprodukční technologie („high throughput“) experimentální přístupy („omics“) k identifikaci celulárních a molekulárních mechanismů zodpovědných za celý efekt diety;  vykonat genové a epigenetické studie k zhodnocení role individuální variability na dietu;  osvojit si integrační komplexní přístup (systémové biologie) pro analýzu sady dat → výsledky dietní intervence budou užity k vývoji modelů (klíčové generaci sestavené na míru) funkčních i tradičních potravin → výzkum bude doplněn a následován intenzivní diseminací a průmyslovou aplikací v praxi k zajištění podpory EU strategie k nutričním doporučením, čili pozitivně přispějí k implementaci legislativy vztahující se k výživovým a zdravotním tvrzením pro starší populaci v Evropě;

22 22 www.foodnet.cz Safe-bag Motto projektu: ; Motto projektu: Inovační balící systém s dekontaminační schopností pro čerstvou produkci ovoce a zeleniny, ve smyslu alternace chlorové dezinfekce; Horizont plnění: Září 2011 – srpen 2014 (36 měsíců); Koordinátor: IRIS ( ); Koordinátor: IRIS (Innovació i Recerca Industrial i Sostenible); Partnerství: 11 partnerů z 8 zemí; Rozpočet: 2,397.422,-€;

23 23 www.foodnet.cz EAFRD – PRV ČR 2007 – 2013, I. Opatření I.3.1., Další odborné vzdělávání a informační činnost Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Pardubice 5 – 7/2008: Posilování důvěry spotřebitele a úloha výrobců potravin v rámci potravinového řetězce; 1 – 3/2009: Požadavky na ochranu životního prostředí a jejich dopady do konkurenceschopnosti zpracovatelských podniků; 11/2009: Kvalita potravin – nástroj, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele; 4 – 5/2010: Certifikace systémů jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin;

24 24 www.foodnet.cz EAFRD – PRV ČR 2007 – 2013, II. Opatření I.3.1., Další odborné vzdělávání a informační činnost Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc, Pardubice 11 – 12/2010: Regionální potraviny; 2 – 3/2011: Financování podnikatelských záměrů z Programu rozvoje venkova ČR a EU; 5 – 6/2011: Systém dozoru nad trhem s potravinami;

25 25 www.foodnet.czwww.foodnet.cz, www.ctpp.cz, www.sik.se/propralinewww.ctpp.czwww.sik.se/propraline …více informací: Mgr. Šárka Štejnarová: e-mail: stejnarova@foodnet.cz tel.: +420/296 411 189, gsm: +420/733 581 302 ; Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 7. RP EU, ProPraline & PK ČR v projektech EU i ČR Masarykova."

Podobné prezentace


Reklamy Google