Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/23/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Vize dalšího směrování českého potravinářského výzkumu Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/23/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Vize dalšího směrování českého potravinářského výzkumu Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské."— Transkript prezentace:

1 9/23/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Vize dalšího směrování českého potravinářského výzkumu Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2 Vize dalšího směrování českého potravinářského (aplikovaného) výzkumu Osnova: Shrnutí úlohy ČTP Zainteresované strany ČTP Upřesnění obsahu aplikovaného výzkumu ČTP –Rámec aktivit ČTP –Priority výzkumu ČTP (budou rozvedeny koordinátory priorit) Čeho chceme dosáhnout Významné podmínky Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 12

3 Vize dalšího směrování českého potravinářského (aplikovaného) výzkumu Současný stav Potravinářský výzkum nemá v ČR stále ekvivalentní podporu ! Je rozdrobený, není systematicky koordinován Nejsou nástroje pro zapojení průmyslu (jsou výjimky, např. Inovace v EAFRD) Důsledky: Slabší pozice při získávání tuzemských zdrojů Omezené možnosti čerpání evropských zdrojů, zejména 7. rámcový program – Spolupráce (cca 2/3 financí 7.RP) Česká technologická platforma pro potraviny byla ustavena zejména na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Naplnili jsme očekávání ČTP? Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 13

4 4 Úloha platformy Koordinace činností Posílení vazeb mezi průmyslem, akademickou obcí a vládními institucemi Vytvoření společného rámce pro výzkum v oblasti potravinářství Zefektivnění výzkumu Podpora při čerpání přímo z Evropských zdrojů a operačních program např. 7. RP – Spolupráce, Operační programy Posílení a začlenění se do struktur (výzkumných, organizačních i výrobních) na Evropské úrovni Vytvořit dlouhodobé nástroje pro inovace a transfer technologií Podpora konkurenceschopnosti sektoru jako celku (Evropská komise)

5 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 15 Zainteresované subjekty Potravinářský průmysl (a jeho zástupci) Vědecké instituce a centra excelence Spotřebitelé a jejich zástupci Výrobci a dodavatelé zařízení a technologií pro průmysl Vládní organizace CIAA a Evropská technologická platforma „Food for life“ Evropská komise

6 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 16 Základní směr udává 7. rámcový program WORK PROGRAMME 2008 – COOPERATION THEME 2: FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY (European Commission - 29 November 2007) Activity 2.2: Fork to farm: Food, health and well being Small collaborative projects and Coordination and support actions EUR 25.58 million Vize dalšího směrování potravinářského výzkumu

7 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 17 Navazují na vize Evropské technologické platformy „Food for life“ Technologická platforma = posílení zejména oblasti technologické Důraz je kladen na aplikovatelnost výstupů a inovace Neměla by být konkurenční (ale komplementární) k dalším aktivitám –Strategie bezpečnosti potravin –Základní výzkum –Kontrolní a dozorové orgány Upřesnění obsahu aplikovaného výzkumu ČTP - Rámec aktivit ČTP

8 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 18 Upřesnění obsahu aplikovaného výzkumu ČTP - Rámec aktivit ČTP Výzkum by měl pokrývat všechny aspekty klíčové pro potravinářský sektor: –Spotřebitel –Výživa obyvatelstva –Bezpečnost potravin –Kvalita potravin Umožnit potravinářským podnikům posílit svoji konkurenceschopnost a důvěru spotřebitele Zlepšovat zdravotní stav obyvatelstva Definovat a zachovávat tradiční charakter potravin

9 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 19 Priority – odráží zejména technologii Potraviny a spotřebitel –Postoje a kritéria pro rozhodování spotřebitele, jeho očekávání –Komunikace se spotřebitelem (vč. krizové komunikace) Bezpečnost potravin –Vývoj technologií pro posílení bezpečnosti –Jednoduché nástroje pro kontrolu a predikci bezpečnosti potravin Kvalita potravin a výroba –Definice kvalitativních znaků –Jednoduché nástroje pro jejich kontrolu Potraviny a zdraví –Studium metabolických funkcí člověka –Vývoj technologií umožňujících zlepšení výživové hodnoty

10 Co chceme dosáhnout Zajistit významnější vliv na rozdělování peněz z národních zdrojů (zvýšit vliv v relevantních institucích, lépe koordinovat lobistické aktivity, aktivně přizpůsobovat priority ČTP potřebám, atd.) Zvýšit efektivitu čerpání peněz z evropských zdrojů Zajistit větší prostor pro výrobce (podíl na ovlivňování priorit, způsob čerpání prostředků, hledání cest jak motivovat např. objektivní kampaně, ovlivňování komunikace rizik, pomoc získávat společné prostředky, podílet se na inovacích, servisních službách atd.) a tím znovu získat důvěru výrobců v odborná pracoviště Zajistit větší prostor pro spotřebitele Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 110

11 Významné podmínky Vedoucí priorit jsou koordinátory, hledají cesty pro zapojení všech relevantních pracovišť Existují nástroje pro hodnocení kvality (např. vložené náklady odpovídají ceně výstupu) Konkurenční vztahy nezmizí, ale nejsou překážkou spolupráce ve společném zájmu - Malý konkurenční projekt versus společný větší Nikdo by neměl ztrácet a cítit se ohrožený Nevytváří se duplicity (např. k technologickému centru AV) Rozšíření objemu zdrojů Zvýšení vlivu „potravinářské loby“ (v pozitivním smyslu) Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 111

12 Děkuji za pozornost Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 112


Stáhnout ppt "9/23/20161 Česká technologická platforma pro potraviny Vize dalšího směrování českého potravinářského výzkumu Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské."

Podobné prezentace


Reklamy Google