Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ Z KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ EU Autor: Michala Hrbová Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Ročník: 3 Soutěžní sekce: Rozvoj regionů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ Z KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ EU Autor: Michala Hrbová Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Ročník: 3 Soutěžní sekce: Rozvoj regionů."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ Z KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ EU Autor: Michala Hrbová Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Ročník: 3 Soutěžní sekce: Rozvoj regionů v evropských souvislostech

2 Obsah ●Komunitární programy obecně ●Komunitární programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2007-2013 ●Konkrétní projekt ●Shrnutí

3 Komunitární programy ●Prohlubování spolupráce a řešení společných problémů ●důraz na podporu mezinárodní spolupráce různých subjektů z více členských států ●možná spolupráce i s třetími zeměmi ●Granty plynoucí přímo z rozpočtu EU, tedy nikoliv ze strukturálních fondů EU ●Odpovědné orgány ●primárně Evropská komise ●delegování určitých pravomocí na příslušné národní agentury

4 Komunitární programy ●Výzvy k podávání návrhů ●Obecné charakteristické rysy projektů ●neinvestiční povahy ●„evropská přidaná hodnota“ ●účast minimálně 2 či více organizací pocházejících z více členských států EU ●Nároky se program od programu liší

5 Komunitární programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2007-2013 ●Program celoživotního učení (LLP) ●Erasmus Mundus II ●Program Spolupráce s průmyslovými zeměmi ●7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

6 Program celoživotního učení (LLP) ●Dílčí/odvětvové programy ●Program Comenius - vzdělávání od mateřských až po střední školy ●Program Erasmus - mobilita a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávacím prostředí ●Program Leonardo da Vinci - oblast odborného vzdělávání a přípravy ●Program Grundtvig - vzdělávání dospělých

7 Program celoživotního učení (LLP) ●Podpůrné programy ●Průřezový program - podpora odvětvových programů Celoživotního učení a dosažení nejlepších výsledků ●Program Jean Monnet - podpora výuku, výzkum a diskuzi v oblasti studií evropské integrace na vysokoškolské úrovni ●Centralizované a decentralizované aktivity

8 Erasmus Mundus II ●Oblast vysokoškolského vzdělávání ●Spolupráce EU a světem ●Centralizovaný program Tabulka: Akce 2 – Partnerství Erasmus Mundus Akce 2 PartnerstvíStipendia 2009201020092010 Podáno celkem Údaje nedostupné 84 Nebyla výzva 19 Schváleno celkem 43305 Schváleno s CZ účastí 1181 Zdroj: NAEP

9 Program Spolupráce s průmyslovými zeměmi ●Mobilita studentů a partnerství na poli vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy ●Spolupráce EU a USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Nového Zélandu a Jižní Koreje ●Centralizovaný program ●EU-USA – Atlantis - ČR – 3 projekty ●EU-Kanada – ČR – 1 projekt ●EU-Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, Jižní Korea - ČR – 1 projekt

10 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ●Hlavní nástroj financování vědy, výzkumu a vývoje v EU pro období 2007–2013 ●Cíl: pozitivně působit na zaměstnanost a posílit konkurenceschopnost Evropy ●Dílčí programy 7.RP umožňují vysokým školám zapojení do projektů týkajících se různých oblastí

11 Po stopách Renesance v Evropské společnosti (S.T.O.R.I.E.S.) ●Program LLP – Comenius - aktivita multilaterálního partnerství škol ●Decentralizovaná - spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ●Partnerské instituce – ZŠ Bechyně Libušina (koordinátor), SŠ ze Španělska, ZŠ ze Slovenska, SŠ z Polska a speciální škola z Maďarska ●Společná žádost podaná každé národní agentuře zvlášť ●Doba realizace: od 1.8.2010 do 31.7.2012 ●Cíl: „pátrat“ po stopách Renesance v minulosti a také jejím vlivu v každé partnerské zemi v dnešní době

12 Po stopách Renesance v Evropské společnosti (S.T.O.R.I.E.S.) ●Týmy učitelů a žáků – práce na projektu a prezentace výsledků ●Přidaná hodnota ●jednotící prvek historie ●téma Renesance ●studenti - poznají odlišnosti v různých aspektech života v těchto zemích, ale hlavně si uvědomí společné prvky, které tak z obyvatel EU vytváří rovnocenné a legitimní občany tohoto společenství ●Výstupy a produkty ●brožura obsahující krátké příběhy o vybraných osobách Renesance ●Turistický průvodce po Renesanci ●společný multilinguistický slovníček

13 Komunitární programy - shrnutí ●Jeden z nástrojů financování z prostředků EU ●V České republice dosti opomíjeny ●Nevýhody – nutnost mezinárodní spolupráce - velká konkurence - dodržení podmínek ●Výhody – možnost spolupráce se zahraničím - výměny zkušeností a navázání nových kontaktů - další využití výstupů projektů ●Velký vliv na zlepšení školství a spolupráce v integrované Evropě

14

15 Kontaktní informace ●Michala Hrbová ●e-mail: Michala.Hrbova@seznam.cz

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ Z KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ EU Autor: Michala Hrbová Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Ročník: 3 Soutěžní sekce: Rozvoj regionů."

Podobné prezentace


Reklamy Google