Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRUEFOOD Tradiční potraviny na Společném Evropském trhu VŠCHT Praha, 10. únor 2010 Mgr. Šárka Štejnarová, vedoucí správního a ekonomického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRUEFOOD Tradiční potraviny na Společném Evropském trhu VŠCHT Praha, 10. únor 2010 Mgr. Šárka Štejnarová, vedoucí správního a ekonomického."— Transkript prezentace:

1 www.foodnet.cz TRUEFOOD Tradiční potraviny na Společném Evropském trhu VŠCHT Praha, 10. únor 2010 Mgr. Šárka Štejnarová, vedoucí správního a ekonomického oddělení PK ČR Návrat k hodnotám tradičních potravinářských výrobků

2 www.foodnet.cz … pozadí & časové souslednosti projektu TRUEFOOD PK ČR - Partner v projektech přímých výzev EK Projekty 2006 - 2009: 6. Rámcový program EU:  ENFFI (http://food.gate2finance.com);http://food.gate2finance.com  ICARE (http://www.myndsphere.com);http://www.myndsphere.com  BARLEYBREAD (http://www.projectplace.com);http://www.projectplace.com Projekty v procesu plnění nebo schvalovacího režimu EK: 6. Rámcový program EU:  TRUEFOOD (http://www.truefood.eu);http://www.truefood.eu 7. Rámcový program EU & další nástroje: http://www.epss-fp7.org/epss/http://www.epss-fp7.org/epss/)  ProPraline (http://www.epss-fp7.org/epss/);http://www.epss-fp7.org/epss/  Nu Age (FP7-KBBE-2010-4);  Wheynuts (FP7-SME-2008-2);  Food_VET (Leonardo Da Vinci);  TECH4FOOD (Central Europe Programme);

3 www.foodnet.cz ENFFI Motto projektu: Financování vývoje potravinářského průmyslu; Nástroj financování: 6. Rámcový program (tématická priorita:Výzkum a inovace; č. projektu: 022491); Horizont plnění: 14. 12. 2005 – 14. 6. 2008; Koordinátor: Asesoria Industrial Zabala, S.A. Internetová stránka: http://food.gate2finance.com http://food.gate2finance.com = interaktivní portál „platformy“ knihovnou teoretických i praktických zkušeností k financování inovací určených pro vědeckou, podnikatelskou investorskou veřejnost z potravinářského průmyslu; Výstup projektu:Identifikace specifických potřeb a problémů spojených s financováním inovačních projektů MSP; Celkový rozpočet ENFFI: 993.920,-€;

4 www.foodnet.cz ICARE Motto projektu: Omezení tvorby kontaminantů v průběhu výrobního procesu; Nástroj financování: 6. RP EU (tém. priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; instrument financování: „Collective Research Project “; číslo projektu: číslo projektu: 516415); Koordinátor: ACTIA (Sdružení 45 franc. odborných center agro-potr. průmyslu → výzkumný institut olejů a tuků ITERG; institut pro konzervaci zem. výroby CTCPA a institut sladu IFBM); Horizont plnění: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008; Internetová stránka:http://www.myndsphere.com; http://www.myndsphere.com Výstup projektu:Omezit tvorbu kontaminantů v průběhu výrobního procesu a snížit jejich vliv na zdraví → tj. poskytnout MSP technologické a laboratorní podklady pro kontrolu vzniku procesních kontaminantů; Rozpočet projektu: 2,981 mil. € (= 2,014 mil. € příspěvek EU);

5 www.foodnet.cz BARLEYBREAD Motto projektu: Využití ječmene k získání pečiva s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem soli; Nástroj financování: 6. Rámcový program EU (instrument financování: „Specific Actions for SMEs: Collective Research Projects“; Nástroj financování: 6. Rámcový program EU (instrument financování: „Specific Actions for SMEs: Collective Research Projects“; č. projektu: 030269-2); Horizont plnění: 1. 10. 2006 – 1. 10. 2009; Koordinátor: NBL – Federace Norska; Internetové stránky: https://projectplace.com; https://projectplace.com Výstup projektu:Renesance uplatnění ječmene ve výživě evropské populace (MSP z oboru mlynářství a pekařstv í poskytnuta nová technologie a nové poznatky o tom, jak nahradit určitý podíl pšenice při výrobě pekařských výrobků (chleba) ječmenem; Rozpočet projektu: 428.464,- € (= 230.442,-€ příspěvek EU);

6 www.foodnet.cz ProPraline Motto projektu: Vyvinutí nejvhodnější struktury a způsobu zpracování plněných čokoládových cukrovinek nevyšší jakosti; Nástroj financování:7. R. P.(instrument financování: „Research for SME Associations“, Nástroj financování:7. R. P.(instrument financování: „Research for SME Associations“, FP7-SME-2007-2, ev. číslo: 218423-2); Horizont plnění: červen 2008 – květen 2011 (36 měsíců); Koordinátor: SIK (Institut potravinářského průmyslu a biotechnologie Švédska); Internetová stránka: http://www.epss-fp7.org/epss/; http://www.epss-fp7.org/epss/ Výstup projektu: → Zjištění příčin a návrhů k omezení tvorby trhlin a tukových výkvětů na povrchu při výrobě plněných čokoládových cukrovinek, + → příručka s identifikací kritických bodů výroby a jejich prevence výskytu, doporučení, nové poznatky, včetně výstupů ze školících kurzů; Rozpočet projektu: 3,933.543,-€;

7 www.foodnet.cz ProPraline, aktivity Aktivity projektu: WP1: Zhodnocení současného stavu jakosti čokoládových cukrovinek s odkazem na jejich skladovatelnost a udržení celistvosti; WP2: Podchycení mechanismu výroby způsobujícího tvorbu tukového výkvětu při delší skladovatelnosti; WP3: Stanovení procesu výroby zajištujícího nejvýše možnou kvalitu výrobků; WP4: Ukázka výroby vysoce kvalitních čokoládových cukrovinek pro MSP; WP5: Školení MSP; WP6: Šíření nových poznatků, zkušeností a výsledků;

8 www.foodnet.cz TRUEFOOD Motto projektu: Zvýšení výživové hodnoty tradičních potravin díky inovacím; Nástroj financování: 6. R. P. EU (tématická priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; Integrovaný projekt; č. projektu: Nástroj financování: 6. R. P. EU (tématická priorita: Bezpečnost a kvalita potravin; Integrovaný projekt; č. projektu: 016264); Horizont plnění: 1. 5. 2006 – 1. 5. 2010; Koordinátor: FEDERALIMENTARE, Daniel Rossi (SP.E.S.); Internetová stránka: http://www.truefood.eu; http://www.truefood.euhttp://www.truefood.eu Výstup projektu:Zlepšení kvality a bezpečnosti včetně zavedení inovací do výroby tradičních evropských potravin → výzkum, vzdělávání a předávání informací; Rozpočet projektu: 21 mil. € (= 15,5 mil. € příspěvek EU);

9 www.foodnet.cz Tradiční potraviny, definice  Výroba → musí být lokalizována v určitém ohraničeném prostoru (regionu);  Autenticita Receptura (a / nebo), Původ surovin (a / nebo), Způsob výroby;  Komerční dostupnost (50 let a déle);  Gastronomický odkaz – historie; Např.: pečivo, měkké salámy, mléčné výrobky;

10 www.foodnet.cz TRUEFOOD, aktivity Aktivity projektu: WP1: Zjišťování přání a názorů spotřebitelů; WP2: Inovace prováděné za účelem zlepšení mikrobiální bezpečnosti a vyloučení chemických rizik u tradičních potravin; WP3: Hodnocení rizik u tradičních potravin; WP4: Zlepšení nutriční kvality tradičních výrobků v souladu s požadavky spotřebitelů; WP5: Zlepšení marketingu a zdokonalení metod organizace zásobování tradičními p.v.; WP6: Hodnocení a přenos inovací do potravinářského průmyslu; WP7: Ekologické, sociální a ekonomické dopady inovací; WP8: Šíření informací, vzdělávání a přenos technologií;

11 www.foodnet.cz Role PK ČR = WP 8 PARTNEŘI WP 8: Konsorcium 11 federací pod vedením Federalimentare:  ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires (France);  FEDERALIMENTARE – Federazione Italiana dell’Industria Alimentare (Italy);  FEVIA – Fédération de l’Industrie Alimentaire (Belgium);  FFDI – Federation of the Food and Drink Industries (Czech Republic);  FHFI – Federation of Hungarian Food Industries (Hungary);  FI – Foedevareindustrien (Denmark);  FIAA/LVA – Fachverband Lebensmittelindustrie/Lebensmittelversuchsanstalt (AU);  FIAB – Federación Española de la Alimentación y Bebidas (Spain);  FIPA – Federaçâo das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (Portugal);  SETBIR – Union of Dairy, Meat, Food Industrialists and Manufacturers (Turkey);  SEVT – Federation of Hellenic Food Industries (Greece); CÍLE WP 8: Identifikovat a překonat bariéry pro přenos informací do MSP; Identifikovat a překonat bariéry pro přenos informací do MSP; Vytvořit rámec pro srozumitelnou komunikaci nových technologií →„najít spol. řeč“; Vytvořit rámec pro srozumitelnou komunikaci nových technologií →„najít spol. řeč“; Posílit schopnost federací poskytovat odborné informace MSP; Posílit schopnost federací poskytovat odborné informace MSP; Vytvořit dlouhodobé vazby mezi MSP, federacemi, univerzitami a výzkumem; Vytvořit dlouhodobé vazby mezi MSP, federacemi, univerzitami a výzkumem;

12 www.foodnet.cz WP 8 = aktuálně fyzické dispozice výsledků  Databáze kontaktů ve vědeckých pracovištích;  Databáze odborných článků a publikací zabývajících se tradičními potravinami;  Shromáždění požadavků MSP v oblasti informací;  Vytvoření školících materiálů podle požadavků MSP;  Školení, konzultace, poskytování informací;

13 www.foodnet.cz Okruhy s již dostupnými výsledky RTD WP1: Definice tradičních jídel dle spotřebitelů – jaké inovace v trad. výrobcích spotřebitelé přijímají – povědomí spotřebitelů o evr. značkách PDO (chráněné označení původu), PGI (chráněné zeměpisné označení), TSG (tradiční zaručená specialita). WP2a:Inovace zlepšující mikrobiální bezpečnost trad. výrobků – biologická konzervace syrového vepřového masa bakteriemi mléčného kvašení – zlepšené monitorování místnosti pro zrání sýra – studie mikrobiálních společenství s antagonistickými vlastnostmi. WP2b:Aktivní balení – mykotoxiny – organochl. pesticidy – kontaminanty zavlečené ve výrobním procesu. WP3: Predikce budoucího vývoje a analýza rizik tradičních potravin. WP4: Zvýšení hodnoty trad. tvrdých nevařených sýrů z výživového hlediska pomocí kvalitnějšího příkrmu kravských dojnic. Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – systém počítačové tomografie optimalizující nasolování filetů z lososa.

14 www.foodnet.cz Okruhy s již dostupnými výsledky RTD, II. …WP4: Vývoj analytických metod a protokolů pro hodnocení distribuce soli v solené šunce a ve výrobcích z ryb – bezkontaktní nástroj pro klasifikaci filetů podle obsahu tuku na výrobním pásu. Ošetření listů rajčat přípravky Milsana® a Chitoplant® pro snížení použití síry při primární výrobě. WP5: Zlepšené organizační metody marketingu a dodavatelského řetězce pro tradiční potraviny MSP. Jak můžete zmenšit potíže a podpořit faktory úspěchu v dodavatelském řetězci tradičních potravin – přehled studií nejlepší praxe. WP7: Organizační dopad inovací na zajištění teritoriálního zakotvení trad.potravin. Snížení environmentálního dopadu přípravy tvrdých vařených sýrů. Snížení environmentálního dopadu sušené šunky. Snížení environmentálního dopadu výroby piva. Snižování environmentálního dopadu produkce květáku. Potenciální zdravotní dopad inovací u všech tradičních potravin.

15 www.foodnet.cz Kde naleznu výsledná data s podklady projektu?  Webové stránky s databází institucí a abstraktů z vědeckých časopisů: www.truefood.eu;www.truefood.eu  Školení a konzultace: přenos informací z univerzit a vědeckých pracovišť na úrovni všech partnerských zemí projektu;  Další webové stránky: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz; www.foodnet.czwww.ctpp.cz

16 www.foodnet.cz Kontakty pro bližší informace: Ing. Jan Pivoňka, vědecký tajemník (ČTP): e-mail: jan.pivonka@vscht.czjan.pivonka@vscht.cz tel.: +420/220 445 103 gsm: +420/777 135 571; Mgr. Šárka Štejnarová, administrátor: e-mail: stejnarova@foodnet.cz tel.: +420/296 411 189, gsm: +420/733 581 302 ;

17 www.foodnet.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "TRUEFOOD Tradiční potraviny na Společném Evropském trhu VŠCHT Praha, 10. únor 2010 Mgr. Šárka Štejnarová, vedoucí správního a ekonomického."

Podobné prezentace


Reklamy Google