Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vyleťal Autor: Roman Lachowicz Motivace Jana Beera a jeho projekt sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi 27.5.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vyleťal Autor: Roman Lachowicz Motivace Jana Beera a jeho projekt sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi 27.5.2013."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vyleťal Autor: Roman Lachowicz Motivace Jana Beera a jeho projekt sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi 27.5.2013 1

2 Obsah  Úvod  Cíle bakalářské práce  Materiál a metodika zpracování  Současný stav řešené problematiky  Praktická část, výsledky práce  Relační mapa motivace, incentiv a charakteru interview ČT 24  Diskuse  Závěr 27.5.2013 2

3 Úvod  Tématem BP je motivace ke změně osobní morálky ředitele SOU Jiřice a jeho projekt sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi.  Problémem řešeným v BP jsou motivy a incentivy determinující během úseku života charakter osobnosti manažera a pedagoga Jana Beera. 27.5.2013 3

4 Cíle bakalářské práce  Zodpovědět dvě základní výzkumné otázky:  „Které vlivy determinovaly u Jana Beera změnu žebříčku hodnot ?“  „Co bylo motivací k vytvoření projektu sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi ?“  Analyzovat motivy, incentivy a dimenze charakteru Jana Beera v konkrétním časovém horizontu.  Porovnat výsledky z praktické části BP s teoriemi motivace osobnosti a navrhnout doporučení pro pedagogickou praxi. 27.5.2013 4

5  Interview z archivu ČT 24 s F. Lutonským v Praze dne 5.9.2011 18:30 hod.  Osobní semistrukturované interview z 28.11.2012 v Jiřicích.  Facebook, Blog, články z webu Novinky.cz, kniha “Prezidentem být nechci, aneb Motýlek made in Czech“  Případová studie, konverze a deskripce dat, analýza - kódování metodou trsů.  Použití software v procesu přípravy a analýzy dat: (Audacity, Format Factory, Transcriber, Atlas.ti ) Materiál a metodika zpracování 27.5.2013 5

6 Současný stav řešené problematiky  Morálka - Piaget, Kohlberg, Fromm  Motivace - Maslow, Armstrong, Herzberg, Mc Clleland, Murray, Vroom, Pardel, Plamínek, Toman, Madsen  Humanisticko - existenciální přístup v psychologii Maslow, Rodgers, Frankl  Motivace v pedagogice - Tolman, De Charms, Hrabal, Pavelková 27.5.2013 6

7 Praktická část,výsledky práce 27.5.2013 7  Dominantními motivy osobnosti Jana Beera se jeví motivy estetické - literární a další umělecká činnost, spolu s motivy poznání – průběh studia. Motiv satisfakce, potřeba uznání a respektu. Směřuje přes kariéru manažera k práci soudce.  Základní motivy bezpečí a přimknutí - podpora rodiny,M. Formáčkové a self - pozitivní přijetí osobnostmi kultury  Motivací k projektu vzdělávání - studium sociálních věd a komunikace, osobní zkušenost.  Profesní směrování - uzavírá pomyslný kruh.

8 Relační mapa motivace, incentiv a charakteru interview ČT 24 27.5.2013 8

9 Závěr 27.5.2013 9 „Oblíbená citace: Největší síla leží mezi podnětem a reakcí - svoboda vůle“ (Beer, 2013) Zeď sociální sítě

10 Použité zdroje HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace, 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4 BEER, Jan. Blog.cz: Postřehy ze života atd. CET 21 S.R.O. Blog.cz [online]. 2005-2013. 2006-2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: BEER, Jan. FACEBOOK THE SOCIAL NETWORK. Facebook: The Social Network [online]. 2013 [cit. 2013-05-13]. Dostupné z: https://www.facebook.com/jan.beer.39?fref=ts ČESKÁ TELEVIZE, i vysílání: Interview ČT 24. Česká televize: i vysílání [online]. 1996-2012/8. Praha ČR: ČT, 2011, 5.9.2011 18:30 [cit. 2012- 06-04]. Dostupné z www: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857- interview-ct24/211411058040905/ PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. 2. vyd. Praha: Grada, 2010, 128 s. ISBN 978-80-247-3447-7 ROGERS,C.R. Přístup zaměřený na člověka. 2012. 1.vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4055-3. TOMAN, I. Motivace: zvenčí je jako smrad. 1. vyd. Praha: TAXUS International, 2010, 192 s. ISBN 858611220306 27.5.2013 10

11 Děkuji za pozornost 27.5.2013 11


Stáhnout ppt "Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vyleťal Autor: Roman Lachowicz Motivace Jana Beera a jeho projekt sekundárního vzdělávání v penitenciární praxi 27.5.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google