Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Ing. Renáta Kunstová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Ing. Renáta Kunstová."— Transkript prezentace:

1 Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Ing. Renáta Kunstová

2 2 Hlavní body prezentace  Důvody pro výběr tématu  Cíle disertační práce  Struktura práce a použité vědecké metody  Prezentace výsledků práce  Zhodnocení přínosů disertační práce  Diskuse Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

3 3 Důvody pro výběr tématu Stav teorie  nejednoznačná terminologie  nepřehlednost Problémy praxe  růst objemu informací je vnímán jako problém, který vyžaduje investice  organizace hodnotí úroveň řízení dokumentů jako málo efektivní Vlastní zkušenosti Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl Součást výzkumného grantu

4 4 Cíle disertační práce a formulace hypotéz  Hlavní cíl –rozšířit model řízení podnikové informatiky na všech úrovních řízení o specifika aplikací a služeb ECM za současného respektování požadavků legislativy a systémů řízení jakosti,  Dílčí cíle –zmapovat nároky právních předpisů vztahujících se k ECM, –specifikovat a analyzovat vazby mezi ECM a řízením kvality, –navrhnout přístup k výběru aplikací spadajících do komplexu ECM, –vymezit specifika řízení implementace a provozu aplikací ECM, –definovat procesy a služby ECM, –ověřit navržená řešení v podnikové praxi.  Hypotézy 1. Růst kvantity dokumentů vyvolává potřebu zlepšit kvalitu jejich řízení. 2. ECM má svá specifika, která je třeba v rámci procesů řízení informatiky zohlednit. 3. Organizace v ČR nemají tuto problematiku komplexně vyřešenu. Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

5 5 Struktura disertační práce  analýza  syntéza  analogie a indukce  pozorování  vícekriteriální rozhodování  průzkum Použité metody  knihy  články v periodikách, z konferencí, z webů vědecko-výzkumných a standardizačních organizacích,  výzkumné zprávy, studie, granty,  legislativa, standardy Informační zdroje Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

6 6 Vymezení a problémy správy podnikového obsahu Vymezení termínů  dokument, obsah, správa podnikového obsahu Analýza problémů Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

7 7 Manažerské aspekty správy podnikového obsahu Vymezení termínů  dokument, obsah, správa podnikového obsahu Analýza problémů Řízení jakosti  ISO řady 9000, Six Sigma, Balance Scorecard Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

8 8 Legislativní aspekty správy podnikového obsahu Vymezení termínů  dokument, obsah, správa podnikového obsahu Analýza problémů Řízení jakosti  ISO řady 9000, Six Sigma, Balance Scorecard Zahraniční a česká legislativa  co se ze zákona může, nemůže, musí Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

9 9 Technologické aspekty správy podnikového obsahu Vymezení termínů  dokument, obsah, správa podnikového obsahu Analýza problémů Řízení jakosti  ISO řady 9000, Six Sigma, Balance Scorecard Zahraniční a česká legislativa  co se ze zákona může, nemůže, musí Komponenty ECM  charakteristika, trendy Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

10 10 Řízení ECM v kontextu řízení informatiky Vymezení termínů  dokument, obsah, správa podnikového obsahu Analýza problémů Řízení jakosti  ISO řady 9000, Six Sigma, Balance Scorecard Zahraniční a česká legislativa  co se ze zákona může, nemůže, musí Komponenty ECM  charakteristika, trendy Metodiky a modely řízení informatiky  ITIL, COBIT, CMMI  SPSPR  referenční model řízení informatiky KIT VŠE Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

11 11 Konceptuální návrh modelu řízení ECM Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

12 12 Řízení ECM na strategické úrovni Proces  strategického plánování a rozhodování o realizaci změn v oblasti ECM Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl  plánování efektů dosažených změnami v oblasti ECM

13 13 Řízení ECM na taktické úrovni Služby  cíl služby  metadata služby  aplikační zdroje  základní metriky služby Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

14 14 Řízení ECM na operativní úrovni Procesy  cíl procesu  činnosti specifické pro aplikace ECM  základní metriky procesu Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

15 15 Aplikace navrženého modelu řízení ECM v praxi Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

16 16 Výsledky průzkumů implementací a užití ECM Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

17 17  Naplnění cílů práce –hlavní cíl kapitola 8, 9, 10 –dílčí cíle kapitola 3, 4, 5, 6, 11, 12  Přínosy práce –teoretické –praktické –pedagogické  Předpokládané další využití práce  Náměty pro další vědecké zkoumání Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl

18 ? 18 Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Ing. Renáta Kunstová Struktura Výsledky Přínosy Diskuse Důvody Cíl


Stáhnout ppt "Návrh modelu řízení ECM v kontextu řízení informatiky Ing. Renáta Kunstová."

Podobné prezentace


Reklamy Google