Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Přichystalová zástupkyně ředitelky Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 26. a 27. srpna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Přichystalová zástupkyně ředitelky Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 26. a 27. srpna 2015."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Přichystalová zástupkyně ředitelky Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 26. a 27. srpna 2015

2 Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2015/2016 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Formy inspekční činnosti Obsah Porada ředitelů škol a školských zařízení

3 Publikovaný na www.csicr.czwww.csicr.cz Členěný do 4 částí jako v loňském školním roce Podrobnosti k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v příloze Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2015/2016 Porada ředitelů škol a školských zařízení

4 Vychází z úkolů stanovených školským zákonem Zahrnuje hodnocení, kontrolu a veřejnosprávní kontrolu základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení 1.Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Porada ředitelů škol a školských zařízení

5 Výuka soudobých dějin Výuka matematiky Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech Vzdělávání v tématech etické výchovy Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti 2.Specifické úkoly (výběr) Porada ředitelů škol a školských zařízení

6 Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti Vzdělávání žáků ve středních školách s pedagogickými obory vzdělání Vzdělávání studentů ve vyšších odborných školách Ukončování středního vzdělávání v oborech s výučním listem a maturitní zkouškou 2.Specifické úkoly (výběr) Porada ředitelů škol a školských zařízení

7 Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění zjištěných nedostatků Součinnost školních inspektorů při komisionálních zkouškách 3.Další úkoly ČŠI Porada ředitelů škol a školských zařízení

8 Úkoly v oblasti mezinárodních zjišťování výsledků žáků (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS) Úkoly vyplývající z realizace projektů ESF Integrace informačních systémů ČŠI s dalšími systémy veřejné správy 4.Rozvojové úkoly ČŠI Porada ředitelů škol a školských zařízení

9 Publikovaná na www.csicr.czwww.csicr.cz Nový koncept – model kvalitní školy Modifikace pro jednotlivé typy škol Postupně využitelná i školami pro vlastní hodnocení a zřizovateli Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Porada ředitelů škol a školských zařízení

10 Dosavadní stav povinnost ČŠI dle školského zákona každoroční schvalování kritérií základ pro komplexní inspekční činnost kritéria shodná pro všechny druhy škol Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (model kvalitní školy ) Model kvalitní školy

11 Identifikované potřeby komplexnost z hlediska činností školy (šíře záběru, vazby mezi kritérii) zohlednění specifik druhů škol (modifikace pro typy škol) shoda napříč celým segmentem vzdělávání (stát, škola, zřizovatel, rodiče apod.) stabilita v čase využitelnost v autoevaluaci školy Model kvalitní školy Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (model kvalitní školy)

12 Struktura 6 základních oblastí, v každé 3–5 kritérií vysvětlení kritéria – popis ideálního stavu Model kvalitní školy Kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (model kvalitní školy )

13 Koncepce a rámec školy Pedagogické vedení školy Kvalita pedagogického sboru Výuka Vzdělávací výsledky žáků Podpora školy žákům (rovné příležitosti) MODEL KVALITNÍ ŠKOLY – oblasti Model kvalitní školy

14 Inspekční činnost na místě inspekční elektronické zjišťování (případně elektronické ankety) v systému InspIS DATA výběrové zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím systému InspIS SET Formy inspekční činnosti Porada ředitelů škol a školských zařízení

15 6. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 1. ročníky SŠ vybraných oborů 9. – 20. května 2016 matematická, čtenářská a sociální gramotnost školy vybrané do vzorku byly předběžně informované Zjišťování výsledků vzdělávání Porada ředitelů škol a školských zařízení

16 Aktualizace údajů o škole v systému InspIS DATA Pokud se změna týká názvu školy, sídla, vykonávané činnosti, osoby ředitele školy, nemůže ji škola provést sama v administraci systému Žádost o změnu na InspIS HELPDESK – postup při změně ředitele na http://www.csicr.cz/cz/Informacni-systemy- QL/Registracni-formular http://www.csicr.cz/cz/Informacni-systemy- QL/Registracni-formular Změny v rejstříku škol a školských zařízení Porada ředitelů škol a školských zařízení

17 Děkuji za pozornost Mgr. Ivana Přichystalová zástupkyně ředitelky Jihomoravského inspektorátu ČŠI Křížová 22, 603 00, Brno Tel.: +420 543 541 231 Email: ivana.prichystalova@csicr.cz ǀ www.csicr.cz


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Ivana Přichystalová zástupkyně ředitelky Jihomoravského inspektorátu ČŠI Brno, 26. a 27. srpna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google