Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pedagogických věd Mostní 5139 760 01 Zlín Tel: +420 57 603 7357 Fax: +420 57 603 7357

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pedagogických věd Mostní 5139 760 01 Zlín Tel: +420 57 603 7357 Fax: +420 57 603 7357"— Transkript prezentace:

1 Ústav pedagogických věd Mostní 5139 760 01 Zlín Tel: +420 57 603 7357 Fax: +420 57 603 7357 hribova@uni.utb.cz http://www.uni.utb.cz

2 Ústav pedagogických věd Specializace v pedagogice Sociální pedagogika Bakalářský program Navazující magisterský program Prezenční a kombinované studium Specializace v pedagogice Bakalářský program Učitelství odborných předmětů pro střední školy Kombinované studium Prezenční a kombinované studium

3 Studijní program specializace v pedagogice Studijní obor Sociální pedagogika Bakalářský, 3–letý Navazující magisterský, 2 - letý Prezenční studium (Zlín) Kombinované studium (Zlín, Brno). BRNO IMS Uplatnění absolventů: MS, MV, státní správa a samospráva ZLÍN UTB Uplatnění absolventů: MŠMT, resort sociálních věcí, resort zdravotnictví

4 Studijní program specializace v pedagogice Studijní obor Sociální pedagogika Bakalářský, 3–letý Prezenční studium (Zlín)

5 Oblasti činností absolventa  Pedagogicko-psychologická diagnostika dětí, mládeže a dospělých  Sociální opora v krizových situacích  Poradenství  Prevence (např. sociálně patologických jevů)  Sociálně pedagogické intervence (výchovné zásahy,…)  Vzdělávací aktivity (např. semináře pro rodiče, učitele, a pod.)  Výzkumná činnost

6 Některé vyučované předměty Sociální pedagogika Teorie a metodika výchovy Psychologické předměty (vývojová, sociální, pedagogická, osobnosti, psychopatologie,…) Pedagogicko-psychologická diagnostika Sociálně pedagogická komunikace Doplňující předměty (filozofie, sociologie, speciální pedagogika, …) Praxe

7 Uplatnění absolventů sociální pedagogika Rezort školství, mládeže a tělovýchovy Školní kluby a domovy mládeže Střediska volného času Zařízení ochranné výchovy Instituce výchovného poradenství Střediska preventivní výchovné péče (např. krizová centra) Pedagogicko-psychologické poradny

8 Uplatnění absolventů sociální pedagogika Rezort sociálních věcí Zařízení sociálně výchovné péče pro seniory Ústavy sociální péče Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy Další instituce – sociální kurátoři, sociální asistenti,…

9 Uplatnění absolventů sociální pedagogika Rezort zdravotnictví Kontaktní centra (např. protidrogová) Psychiatrické léčebny Centra léčebné rehabilitace

10 Přijímací řízení Test všeobecných studijních předpokladů logické myšlení, vizuální inteligence, verbální schopnosti Test odborných znalostí filozofie, pedagogika, psychologie, sociologie

11 Studijní program specializace v pedagogice Studijní obor Sociální pedagogika Navazující magisterský, 3–letý kombinované studium (Brno,Zlín)

12 Specifika oboru Po obsahové i formální stránce je studijní obor strukturován tak, aby vyhověl moderním trendům současné aplikované pedagogiky, zejména Sociální pedagogice. Proto je tento navazující magisterský typ studia orientován teoreticky, rozvíjí poznatky získané v bakalářském studiu, zároveň však specializuje absolventa v oblasti specifických metod a postupů výchovné práce, jejího plánování a řízení. Student se naučí respektovat nová paradigmata v sociálně pedagogických vědách, odrážet podmínky a potřeby společnosti a formulovat přístup k řešení aktuálních problémů. Program vychází z širšího pojetí sociální pedagogiky, které klade důraz na studium, chápání a ovlivňování sociálních a výchovných systémů a jejich organizací na státní, regionální a místní úrovni, což umožňuje široké spektrum uplatnění absolventa.

13 Profil absolventa Absolvent se umí na základě systematického studia sociální pedagogiky a sociálních věd orientovat v problematice společenských jevů a v sociálně pedagogickém dění, které chápe jako proces výchovné pomoci v rámci služeb obyvatelstvu, sociálním skupinám i sociálnímu systému. Umí využívat poznatky všech disciplín studijního oboru ve společenských souvislostech i profesních aplikacích, v aktuálních podmínkách globalizace, multikulturality a trvale udržitelného vývoje společnosti. Zvládá komunikaci s občany, sociálními skupinami i svými kolegy na pracovišti, umí je poznávat a spolupracovat s nimi při zvládání obtíží a úkolů jejich života.

14 Klíčové kompetence Kompetence profesně oborové Kompetence sociálně pedagogické Kompetence diagnostické a intervenční Kompetence komunikativní Kompetence decizní Kompetence osobnostně kultivující

15 Předměty SZZ Sociálně výchovná práce a poradenství Aplikovaná psychologie Sociální pedagogika

16 Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ Bakalářský, 3-letý Prezenční studium (Zlín) Kombinované studium (Zlín)

17 Studijní program Učitelství odborných předmětů pro SŠ Příprava učitelů pro výuku odborných předmětů Informatika a výpočetní technika Ekonomické předměty Chemicko-technologické předměty Strojírenské předměty Předpoklad pro přijetí absolvování magisterského studia některého z výše zmíněných oborů (pro prezenční a kombinovanou formu) absolvování prvních tří ročníků magisterského studia některého z výše zmíněných oborů (pro prezenční formu)

18 Kontaktní adresa: Ústav pedagogických věd Mostní 5139 sídlo Nám. T. G. Masaryka 1279 760 01 Zlín Tel., fax: 57 603 7357 mkolarova@uni.utb.cz http://www.uni.utb.cz


Stáhnout ppt "Ústav pedagogických věd Mostní 5139 760 01 Zlín Tel: +420 57 603 7357 Fax: +420 57 603 7357"

Podobné prezentace


Reklamy Google