Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. ledna 2013. Co u nás můžete studovat? Studijní obory na KBO 1.Bakalářské (bc.) 1.1. Učitelské1.2. Neučitelské 2. Magisterské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. ledna 2013. Co u nás můžete studovat? Studijní obory na KBO 1.Bakalářské (bc.) 1.1. Učitelské1.2. Neučitelské 2. Magisterské."— Transkript prezentace:

1 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. ledna 2013

2 Co u nás můžete studovat? Studijní obory na KBO 1.Bakalářské (bc.) 1.1. Učitelské1.2. Neučitelské 2. Magisterské (Mgr., v příp. rig. zk. PhDr.) 3. Doktorský (Ph.D.)

3 1.1. Bakalářské studium učitelství - lze studovat v rámci programů ► Filologie (B 7310) český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání v kombinaci s anglickým jazykem se zaměřením na vzdělávání (pro 2. st.) český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání v kombinaci s anglickým jazykem se zaměřením na vzdělávání (pro 2. st.) ► Tělesná výchova a sport (B 7401) český jazyk a literatura, resp. ČJ+L zaměřený na vzdělání v kombinaci s tělesnou výchovou a TV zaměřenou na vzdělávání český jazyk a literatura, resp. ČJ+L zaměřený na vzdělání v kombinaci s tělesnou výchovou a TV zaměřenou na vzdělávání

4 → Specializace v pedagogice (B 7507) ► Český jazyk a literatura (jednooborové studium) ► Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) ► Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) - kombinace s historií, hudební nebo výtvarnou výchovou, společenskými vědami, němčinou, filozofií („samostatně“ či se zaměřením na vzdělávání)

5 Kým pak budete? Co budete umět? ► V bakalářském studiu získáte zevrubné odborné znalosti v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky. V navazujícím studiu (viz → ; 2.) získáte odbornou (zvláště pedagogicko- psychologickou, didaktickou) i úřední způsobilost k vykonávání pedagogické profese. ► Získáte oprávnění učit na všech typech ZŠ a SŠ v ČR. Získáte kvalitní humanitní vzdělání s možností uplatnění ve školství i mimo něj.

6 1.2. Odborné bakalářské studium - v rámci programu B 7310 Filologie lze studovat ►Obchodní ruštinu (pro studenty s min. částečnou znalostí ruského jazyka)

7 Kým pak budete? Co budete umět? ► Bakalářské studium Obchodní ruštiny Vám umožní působit jako odborník se schopností zprostředkovat komunikaci v ruském jazyce; důraz je kladen zvláště na kompetence užitečné v profesní praxi.

8 2. Navazující magisterské studium - studium pro bakaláře ► Učitelství pro základní školy (N 7503) ► Učitelství pro střední školy (N 7504) ► Tělesná výchova a sport (N 7401) Možné jsou kombinace s AJ, D, HV, NJ, ZSV, TV, VV. Možné jsou kombinace s AJ, D, HV, NJ, ZSV, TV, VV.

9 3. Doktorské studium - studium pro magistry Od akademického r. 2007/2008 Od akademického r. 2007/2008 je na KBO otevřen doktorský studijní obor ►Teorie vzdělávání v bohemistice je na KBO otevřen doktorský studijní obor ►Teorie vzdělávání v bohemistice (v rámci st. programu Specializace v pedagogice B 7507)

10 Co po Vás chceme? Do dvouoborových učitelských studií se zkouška z českého jazyka a literatury nekoná. Do jednooborového učitelského studia se koná obecně srovnávacích předpokladů (tzv. SCIO testy). (tzv. SCIO testy).

11 Co po Vás chceme? Přijímací zkouška na Obchodní ruštinu je pouze ústní (četba, porozumění, konverzace). Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky, jsou povinni doložit znalost češtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

12 Co po Vás chceme? ► Do navazujícího magisterského studia ► Do navazujícího magisterského studia všech oborů učitelství se přijímací zkouška nekoná! ☺ ► Do doktorského studia si uchazeč připraví projekt své budoucí disertační práce; tento projekt při přijímacím řízení obhajuje před oborovou radou.

13 Co nabízíme? - možnost dosažení úplného vysokoškolského vzdělání (bc. + Mgr. + PhDr. + Ph.D.); - kvalitní zázemí dynamicky se rozvíjející státní univerzity; - dobrou dopravní dostupnost do všech míst v ČR; blízkost SRN (vhodné pro výjezdy); - dobrou dostupnost a soustředěnost univerzitního areálu.

14 Aktuální složení KBO z hlediska vědeckých hodností

15 Složení KBO v rámci sekcí

16 Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou v akademickém roce 2013/2014


Stáhnout ppt "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. ledna 2013. Co u nás můžete studovat? Studijní obory na KBO 1.Bakalářské (bc.) 1.1. Učitelské1.2. Neučitelské 2. Magisterské."

Podobné prezentace


Reklamy Google