Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Plány budování vodních cest pro osobní a nákladní dopravu Ing. Lubomír Fojtů ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Plány budování vodních cest pro osobní a nákladní dopravu Ing. Lubomír Fojtů ředitel."— Transkript prezentace:

1 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Plány budování vodních cest pro osobní a nákladní dopravu Ing. Lubomír Fojtů ředitel

2 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě 2 Ředitelství vodních cest ČR Zřízeno 1. dubna 1998 Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České republice Zabezpečení výstavby a modernizace součástí vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu Zabezpečování provozování, správy, údržby a oprav součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich včetně přístavu Hamburg Ředitelství vodních cest ČR Zřízeno 1. dubna 1998 Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České republice Zabezpečení výstavby a modernizace součástí vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu Zabezpečování provozování, správy, údržby a oprav součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich včetně přístavu Hamburg

3 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Horní Vltava 142 km nyní, 146 km do 2016 Třída I Labsko - vltavská vodní cesta součást páteřní sítě TEN-T 338 km Baťův kanál 53 km nyní 72 km do 2020 Třída 0 Vnitrozemské vodní cesty ČR dle zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě z toho Labe st.hr. - Mělník 111 km – třída Va z toho Labe Mělník - Přelouč 112 km – třída IV, 135 km do 2020 z toho Vltava Mělník - Slapy 92 km – třída IV

4 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Dopravní politika pro období 2014-2020 Schválena Usnesením vlády č.449 ze dne 12.6.2013 Cílem je zlepšení podmínek pro konkurenceschopnost díky modernizaci dopravní infrastruktury včetně vodních cest Dopravní sektorové strategie – 2. fáze Strategie schválena Usnesením vlády č.850 ze dne 13.11.2013 Úspěšně absolvovala proces SEA Rozvoj infrastruktury vodních cest je nedílnou součástí Strategické dokumenty resortu dopravy Nákladní doprava Osobní doprava Cestovní ruch Rekreační plavba

5 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Nákladní vodní doprava Nestabilní plavební podmínky na regulovaném Labi mezi Ústím n.L. a státní hranicí ČR/SRN  Plavební stupeň Děčín Chybějící napojení Pardubic  Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice  Stupeň Přelouč II  Modernizace plavební komory Srnojedy  Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi  Veřejný přístav Pardubice Klíčová úzká místa - Labe

6 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Plavební stupeň Děčín 6 Rozsah záměru: pohyblivý jez v ř. km 737,12 plavební komora o velikosti 200x24 m vč. rejd a čekacích stání malá vodní elektrárna koncentrační hráze a prohrábky na úseku státní hranice – PSD revitalizační a kompenzační opatření  stabilizace plavebních podmínek úseku státní hranice – Děčín a přístup do prvních přístavů v ČR ze zahraničí Plánovaný harmonogram realizace: 2020 – 2022 29.2.2016 – předložena dokumentace EIA na MŽP

7 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Plavební stupeň Děčín vizualizace plavebního stupně plavební komora 200 x 24 m tři pole pohyblivého jezu přístav Děčín - Loubí malá vodní elektrárna silnice do Hřenska kapacitní terestrický a akvatický migrační koridor rybí přechod

8 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice Rozsah záměru: výstavba usměrňovací hráze (výhonu) prohrábka plavební dráhy  stabilizace parametrů a snížení zanášení plavební dráhy v přístavu Chvaletice  záměr navazuje na akci Splavnění Labe do Pardubic Plánovaný harmonogram realizace: 2021 - 2022 ÚR, DSP

9 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Stupeň Přelouč II  překonání nesplavného úseku délky 2,5 km včetně spádu stávajícího jezu Přelouč  záměr je součástí akce Splavnění Labe do Pardubic Rozsah záměru: nová plavební komora o rozměrech 115x12,5 m vč. rejd a čekacích stání laterální kanál délky 3,5 km Plánovaný harmonogram realizace: 2021 – 2024 nové posouzení EIA

10 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Modernizace plavební komory Srnojedy Rozsah záměru: modernizace stěn, vystrojení a ovládání PK přístup pro těžký jeřáb tvarová úprava dolní rejdy doplnění čekacích stání  modernizace plavební komory z roku 1937, která neodpovídá současným nárokům na bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu  záměr je součástí akce Splavnění Labe do Pardubic Plánovaný harmonogram realizace: 2018 - 2020 EIA, DUR

11 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi  zvýšení podjezdné výšky a šířky plavebního pole u mostního provizoria na silnici III. třídy  záměr je součástí akce Splavnění Labe do Pardubic Rozsah záměru: výstavba nového mostu podjezdná výška 7,0 m Plánovaný harmonogram realizace: 2016 – 2017 připraveno k realizaci

12 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Veřejný přístav Pardubice Rozsah záměru: přístavní hrana délky 480 m pro 4 překladní polohy servisní centrum čekací stání  výstavba koncového přístavu pro nákladní dopravu vč. veřejného dopravního napojení a vazby na multimodální logistické centrum  záměr je součástí akce Splavnění Labe do Pardubic Plánovaný harmonogram realizace: 2022 - 2024 technicko – ekonomická studie

13 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Nákladní vodní doprava Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty  Úprava ohlaví PK Hořín  Zvýšení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě  Modernizace rejd PK Štvanice Klíčová úzká místa - Vltava

14 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Úprava ohlaví PK Hořín Rozsah záměru: úprava dolního ohlaví velké plavební komory na zdvižné rozšíření obou ohlaví VPK z 11 na 12 m úprava dolní rejdy  zabezpečení podjezdné výšky 7,0 m a průplavní šířky 12,0 m na plavební komoře Hořín (kulturní památka) – velká plavební komora Plánovaný harmonogram realizace: 2017 – 2018 ÚR

15 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  zabezpečení podjezdné výšky 7,0 m do Prahy – Holešovic, neboť tato v současné době dosahuje jen 4,5 m Rozsah záměru:  plavební kanál Vraňany – Hořín: –4 silniční mosty (2 zdvižné) –1 železniční most (1 zdvižný)  plavební kanál Trója – Podbaba: –2 silniční mosty –1 most k ÚČOV Plánovaný harmonogram realizace: 2017 – 2019 ÚR, vykoupeny pozemky

16 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě 16 Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě Rozsah záměru: prohrábky dna na ponor 2,2 m korekce plavební dráhy  zlepšení parametrů Vltavské vodní cesty pro plavbu a zvýšení konkurenceschopnosti nákladní vodní dopravy na Vltavské vodní cestě Plánovaný harmonogram realizace: 2017 – 2019 DSP

17 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Modernizace rejd PK Štvanice Rozsah záměru: doplnění čekacích stání pro návrhová i malá plavidla v horní a dolní rejdě  zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti plavebního provozu na plavební komoře Plánovaný harmonogram realizace: 2017 – 2019 ÚR, DSP

18 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Osobní a rekreační vodní doprava Klíčová úzká místa – Labe, Vltava Nedostatečná síť veřejných přístavišť pro krátkodobé a střednědobé stání a síť servisních center  dobudování veřejné přístavní infrastruktury Dokončení souvisle splavné Vltavy  Plavební komora Praha – Staré Město  Lodní zdvihadlo Slapy  Lodní zdvihadlo Orlík  Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou – v realizaci, zprovoznění 2017

19 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Rozvoj přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu na Labi a Vltavě  přístaviště malých plavidel  přístavní můstky pro OLD  servisní centra vč. čerpání PHM Lokality Malé Žernoseky, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady, Oseček, Kolín Davle, Praha  doplnění sítě veřejné přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu Plánovaný harmonogram realizace: 2016 – 2020

20 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Plavební komora Praha – Staré Město Rozsah záměru: výstavba nové plavební komory o rozměrech 55x11 m překonávající stád Staroměstského jezu úprava dolního plavebního kanálu PK Praha – Smíchov  zvýšení kapacity stávající plavební komory Praha – Smíchov, jejíž kapacita je již dnes vyčerpána a představuje tak kapacitně úzké místo Plánovaný harmonogram realizace: 2019 – 2020

21 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Lodní zdvihadlo Slapy  překonání stávajícího vodního díla Slapy, čímž dojde k napojení Štěchovické zdrže na zdrž Slapskou – ve spojení s lodním zdvihadlem Orlík dojde k souvislému splavnění vodní cesty od Mělníka do Českých Budějic. Rozsah záměru: příčné šikmé lodní zdvihadlo s užitnými rozměry 45x6 m s nosností do 300 t překonávaný spád max. 54,6 m Plánovaný harmonogram realizace: 2019 – 2021 ÚR

22 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Lodní zdvihadlo Orlík  překonání stávajícího vodního díla Orlík, čímž dojde k napojení Slapské zdrže na zdrž Orlickou – dojde k souvislému splavnění vodní cesty od hráze vodního díla Slapy až do Českých Budějovic. Rozsah záměru: podélné šikmé lodní zdvihadlo s užitnými rozměry 45x6 m s nosností do 300 t překonávaný spád max. 71,5 m Plánovaný harmonogram realizace: 2019 – 2021 technická studie

23 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou Rozsah záměru: výstavba plavební komory u jezu Hněvkovice 45x6x3 m a modernizace jezu dolní rejda PK VD Hněvkovice zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Kořensko  zajištění souvislé splavnosti vodní cesty Plánovaný harmonogram realizace: dokončení v roce 2017

24 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Osobní a rekreační vodní doprava Klíčová úzká místa – Morava (Baťův kanál) Prodloužení splavnosti Baťova kanálu  Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec (PK Rohatec)  Plavební komora Bělov Nedostatečná síť veřejné přístavní infrastruktury pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání a síť servisních center  dobudování veřejné přístavní infrastruktury

25 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec (PK Rohatec)  prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu do města Hodonín, čímž bude ukončen v turisticky atraktivním a dopravně dostupném místě Rozsah záměru: výstavba nové plavební komory o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 m úprava hraničního toku Radějovka v délce 800 m přeložka biokoridoru Plánovaný harmonogram realizace: 2017 – 2019 vydáno pravomocné ÚR

26 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Plavební komora Bělov  prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu do města Kroměříž, čímž bude ukončen v turisticky atraktivním místě Rozsah záměru: výstavba nové plavební komory o užitných rozměrech 38,5 x 5,3 m prohrábky plavební dráhy přístaviště Kroměříž Plánovaný harmonogram realizace: 2019 – 2021 probíhá územní řízení

27 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Rozvoj přístavní infrastruktury na Moravě (Baťův kanál) - přístavy  doplnění sítě veřejné přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu na toku Morava a Baťově kanálu Plánovaný harmonogram realizace: 2018 – 2024  zajištění kapacity pro střednědobé a dlouhodobé stání  servisní centra vč. čerpání PHM  sjezdy do vody Lokality Veselí nad Moravou Napajedla – Pahrbek Hodonín

28 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Rozvoj přístavní infrastruktury na Moravě (Baťův kanál) - přístaviště  doplnění sítě veřejné přístavní infrastruktury pro rekreační plavbu na toku Morava a Baťově kanálu  zajištění kapacity pro krátkodobé stání Lokality Kroměříž Kunovský les Plánovaný harmonogram realizace: 2018 – 2019

29 Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě DĚKUJEME ZA POZORNOST 29


Stáhnout ppt "Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě Ředitelství vodních cest ČR Plány budování vodních cest pro osobní a nákladní dopravu Ing. Lubomír Fojtů ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google