Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlášení o dráze Jiří Černý 7. setkání s dopravci, Praha, 30.a 31.1.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlášení o dráze Jiří Černý 7. setkání s dopravci, Praha, 30.a 31.1.2013."— Transkript prezentace:

1 Prohlášení o dráze Jiří Černý 7. setkání s dopravci, Praha, 30.a 31.1.2013

2 Prohlášení o dráze 2011/2012 –Sp. Zn. OU-ZDP0001/12 – Podání KŽC, JHMD a MBM, přistoupilo ČD – rozhodnutí o změně kapitoly 6.3.1.1 – zrušení sazby 600,- Kč za trasu den na tratích s nulovým provozem –Sp. zn. OU-JOU0008/12 – Podání AWT – rozhodnutí MD z 8.1.2013 o zrušení oznámení SŽDC v PTV a o změně kapitoly 6.3.1.2 a Přílohy D Prohlášení o dráze 2011/2012 Prohlášení o dráze 2013 –Sp. Zn. OU-JOU0005/12 – Podání AWT – zřejmě sloučeno s řízením pod Sp. Zn. OKO0004/12 –Sp. Zn. OKO0004/12 – Podání KŽC, JHMD a MBM, ČDC a AWT přistoupilo ČD – rozhodnutí MD ze dne 23.1.2013 o změně kapitoly 4.6 (nevyužitá kapacita), 6.3.1.1 (zrušení sazby za trasu den na tratích s nulovým provozem), 6.3.1.2 (nový text – cena za užití dopravní cesty) a Příloha D 2 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

3 Prohlášení o dráze 2014 –Sp. Zn. MP-OKO0025/13 – Podání AWT, ČDC, KŽC, CityRail, Abelio, JHMD a MBM – napadení rozporu Prohlášení s Programovým prohlášením vlády ČR a kapitol 2.2.2 a 2.2.5 (pojištění), 3.5.3 (VSDZ), 4.4.3 (Vyčerpaná kapacita), 4.6 (sankce za nevyužití kapacity), 6.3.1.1 (cena za kapacitu na málo vytížených tratích), dále Přílohy D (IS Compost) a Přílohy H (definice dopravní obslužnosti) Zatím probíhá 3 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

4 Šetření Finančního ředitelství ve věci možného rozporu mezi sankcí za nevyužitou kapacitu dle Prohlášení o dráze 2011/2012 a sankcí ve Výměru MF –Ukončeno, nebylo shledáno pochybení Šetření speciální finančního úřadu ve věci ceny za přidělení kapacity v Prohlášení o dráze 2011/2012 –Probíhá Šetření ÚHOS ve věci možného zneužití dominantního postavení –probíhá 4 Prohlášení o dráze Ostatní řízení k Prohlášení o dráze

5 Dne 30.10.2011 vyšlo Prohlášení o dráze 2013 Dne 4.1.2012 zveřejnila SŽDC nabídkové ceny na rok 2012 (tedy na období Prohlášení o dráze 2011/2012) – napadeno AWT jako změna Prohlášení o dráze 2013 Dne 27.6.2012 vyšla změna č.1/2012 Prohlášení o dráze 2013 s účinností od 1.7.2012 – bez napadení Dne 27.6.2012 vyšla změna č. 2/2012 Prohlášení o dráze 2013 s účinností od 1.7.2013 – bez napadení Dne 23.1.2013 Přišlo rozhodnutí MD o změně původního textu Prohlášení 2013 5 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2013

6 Publikováno v PTV dne 12.12.2012 6 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2014

7 Změny –Změněna struktura příloh –Úprava map (nová mapa ERFCN) –Nová kapitola 1.9.3 – Evropské nákladní koridory –Úprava kapitoly 2.4.2.1 – TAF/TAP TSI –Úprava kapitoly 2.5 - Mimořádné zásilky –Úprava kapitoly 3.3.3.3 – Komunikační systémy –Úprava kapitoly 3.3.3.4 – ATC systémy – budování ETCS –Úprava kapitoly 3.4 – Omezení provozu – uváznutí vlaku na trati –Úprava kapitoly 3.4.1 – Specializovaná infrastruktura – změna termínu omezení přidělení kapacity na omezení užití kapacity, ETCS 7 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2014

8 Změny –Úprava kapitoly 3.4.1 – Ekologická omezení – změna textu a doplnění lokalit na Letohradsku –Úprava kapitoly 3.8.1 - Vlakotvorné stanice – změna seznamu –Úprava kapitoly 3.8.4 - Možnost doplnění paliva – upozornění na dodržování legislativy –Úpravy kapitoly 4 – změny v pojetí ad hoc kapacity – sloučení ad hoc žádostí a žádostí ve zbytkové kapacitě dráhy –Úprava kapitoly 4.4.3 – Vyčerpaná kapacita dráhy –Úprava kapitoly 4.6 - Nevyužití přidělené kapacity dráhy – změna sazby u sankce –Úprava kapitoly 4.7.1 - Mimořádné podmínky pro zkoušky drážních vozidel – vyřazení vozidel ve zkušebním provozu 8 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2014

9 Změny –Úprava kapitoly 5.3 - Traťový přístup k servisním zařízením a nabídka služeb – termín pro podání žádostí u pravidelného využívání (45 dní před platností GVD) z důvodu požadavku na zpracování technologie v ŽST –Úprava kapitoly 6.3.1.1 - Cena za přidělení kapacity – 2 nové produkty – údržba ŽDC a odklon z důvodů na straně infrastruktury 9 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2014

10 Dynamické Prohlášení O Dráze (DYPOD) aplikace pro grafické zobrazení dat o síti prezentace dat o infrastruktuře z IS KANGO Kmen – zajištění jednotnosti dat o infrastruktuře poskytovaných provozovatelem dráhy možnost filtrování dat – zobrazení jen části sítě vyhovující zadaným parametrům možnost volby dat platných pro zadané období volba jazykové verze (CZ/EN/SK) Prohlášení o dráze DYPOD 10

11 11 Prohlášení o dráze DYPOD – základní zobrazení

12 12 Prohlášení o dráze DYPOD – filtr sítě

13 13 Prohlášení o dráze DYPOD – multikriteriální filtr

14 14 Prohlášení o dráze DYPOD – informace o hraně

15 15 Prohlášení o dráze DYPOD - editace dat o síti

16 16 Prohlášení o dráze DYPOD – funkce trasa

17 Děkuji za pozornost Prohlášení o dráze 17

18 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prohlášení o dráze


Stáhnout ppt "Prohlášení o dráze Jiří Černý 7. setkání s dopravci, Praha, 30.a 31.1.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google