Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

______________________________________ CHVALSKÝ ZÁMEK 14.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "______________________________________ CHVALSKÝ ZÁMEK 14.9.2015."— Transkript prezentace:

1 ______________________________________ CHVALSKÝ ZÁMEK 14.9.2015

2 Eliminace negativních vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stávající zástavbu Úkol: zpracování Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20 Plnění: projednáno a schváleno Radou MČ Praha 20 usnesením číslo: 23/2.1/15 z 23.6.2015 a Schváleno Zastupitelstvem MČ Praha 20 usnesením číslo: 8/2.1/15 dne 7.9.2015

3 Vybudování bazénu - sauna Úkol: revitalizace vodní plochy „Koupaliště“ Plnění: - je připraven návrh majetkoprávního vypořádání (směny pozemků) se stávajícími vlastníky - s MHMP projednán záměr odsvěření koupaliště MHMP a následná revitalizace na přírodní koupaliště se zázemím

4 Koncepce dopravy – požadavek na městského urbanistu Úkol: zřízení funkce architekta urbanisty v Městské části Praha 20 Plnění: uzavřená dohoda o pracovní činnosti od 1.2.2015

5 Řešení problémů s bezdomovci (zejména v okolí ZŠ Ratibořická Úkol: rozšíření kamerového systému Plnění: - bylo zpracováno vyhodnocení kamerového systému na území MČ Praha 20 - byla navržena místa na doplnění kamer na místech dětských hřišť, hřišť pro mládež a seniorparku a tento požadavek předán MHMP

6 Cyklostezky + in line dráhy rozšířit a zkvalitnit Úkol: dovykoupit pozemky cyklostezky Klánovice Plnění: - mimo jednoho pozemku zatíženého exekucí všechny pozemky v majetku MČ nebo svěřené do správy MČ - od dubna uzavřená dohoda s cyklokoordinátorem, který má na starosti zpracování cyklokoncepce Horních Počernic a Akční plán rozvoje cyklistické dopravy v návaznosti na okolní MČ a obce

7 Větší prostory pro nízkoprahový klub, denní stacionář pro seniory, ZUŠ + DDM Úkol: rekonstrukce teplárenského výměníku ul. Komárovská pro využití na volnočasové aktivity Plnění: bytová správa MV ve spolupráci s OHSaI připravuje dokumentaci pro uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

8 Psí park – agility, více košů na psí exkrementy, povinnost nošení náhubků Úkol: realizace víceúčelového přírodního hřiště Jizbická Plnění: - byla zpracována studie využití území jejíž součástí je i psí hřiště, představená na veřejném projednání 9.4.2015 - po vyjasnění majetkoprávních vztahů bude zpracována projektová dokumentace pro řízení dle stavebního zákona a následná realizace parku

9 Bezbariérovost (veřejné budovy, chodníky, přechody) Úkol: - realizace bezbariérových úprav - stavební úpravy budov ÚMČ Jívanská 647 a Knihovny Plnění: - komunikace a chodníky jsou při rekonstrukcích budovány vždy bezbariérově. - do konce 2015 bude zrekonstruováno celkem 4 842 bm komunikací - v rámci akce „Praha bezbariérová“ budou TSK budovány bezbarierové přechody v ul.Náchodská, Božanovská a Ve Žlíbku - byla zahájena rekonstrukce knihovny

10 DĚKUJI ZA POZORNOST Hana_Moravcova@pocernice.cz


Stáhnout ppt "______________________________________ CHVALSKÝ ZÁMEK 14.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google