Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový celorepublikový nástroj územního plánování: –koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí –koordinuje resortní koncepce s průmětem do území Obsahuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový celorepublikový nástroj územního plánování: –koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí –koordinuje resortní koncepce s průmětem do území Obsahuje."— Transkript prezentace:

1 Nový celorepublikový nástroj územního plánování: –koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí –koordinuje resortní koncepce s průmětem do území Obsahuje mj.: –republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území –rozvojové oblasti a osy (se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu) –specifické oblasti (ve kterých se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území) –koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, republikového a nadkrajského významu Více informací: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008 Možno zaslat připomínky ze strany veřejnosti v termínu do 25. září 2008, nejlépe na e-mailovou adresu: hajlud@mmr.cz Politika územního rozvoje ČR 2008

2

3 MMR nyní obdrželo cca 1100 připomínek Připomínky se týkají zejména vymezení koridorů dopravní infrastruktury a ploch technické infrastruktury: koridory kapacitních silnic: R35 [čl. (104), (105) a (114)], R52 [čl. (106)], R43 [čl. (121)]; koridor dálnice D3 – čl. (98); rozšíření letiště L1 (Praha – Ruzyně) – čl. (131); plochy pro lokality hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva – čl.(169); plochy pro energetické zdroje (elektrárny) – zejména čl.(143); plochy pro vodní nádrže (LAPV) – čl. (167). Další připomínky ze strany veřejnosti souvisejí s republikovými prioritami, problematikou hluku a ovzduší a způsobem zapojování veřejnosti do procesu pořízení PÚR ČR 2008.

4 Ekologický právní servis http://www.pur.eps.cz/ Opakující se připomínky, předpřipravené od EPS (forma e-mailů, SMS zpráv a dopisů)

5 Veřejné projednání návrhu PÚR ČR 2008: Cílem je poskytnout veřejnosti informace a odborný výklad potřebné k podávání připomínek. 22. července 2008 v Praze – účast cca 165 osob 17. září 2008 v Brně - (od 16,30 do 19,30 hod., v Sále B. Bakaly, Žerotínovo náměstí 6)

6 Oficiální vnější připomínkové řízení k návrhu PÚR ČR 2008 Materiál rozeslán 12.6.2008 resortům a krajům Termín pro připomínkování – 90 dnů od doručení Do současné doby MMR obdrželo připomínky od od krajů – Jihočeský, Jihomoravský a Olomoucký, a od resortů MD, MPO a Ministerstva zdravotnictví). Dvě instituce, tj. Úřad vlády a ČÚZK, nemají k PÚR ČR 2008 žádné připomínky.

7 Připomínky se týkají mj. těchto problémových okruhů: koridory dopravní infrastruktury – kapacitní silnice R1 [čl. (99)]; vodní doprava – záměr VD3 (průplavní spojení D-O-L) – čl. (125); koridor dálnice D3 – čl. (98); doplnění ploch pro letiště o nová mezinárodní letiště (Přerov, Č.Budějovice) plochy a koridory technické infrastruktury - energetické zdroje (elektrárny) – čl.(142), (143); koridory vedení – čl. (146); plochy pro vodní nádrže (LAPV) – čl. (167); plochy pro lokality hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva – čl.(169); další úkoly pro územní plánování – kapitola č. 7 formáty A4 grafických schémat republikové priority rozvojové osy specifické oblasti

8 Oficiální vnější připomínkové řízení k návrhu PÚR ČR 2008 Termín pro připomínkování ze strany veřejnosti a sousedních států – 25.9.2008 Na e-mail: hajlud@mmr.cz nebo Písemně: Odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6 110 00 Praha 1

9 Harmonogram prací na Politice územního rozvoje ČR 2008 leden – květen 2008 - příprava pracovního znění PÚR ČR 2008 ve spolupráci s Konzultačním a v Koordinačním výborem polovina června – září 2008 - vnější připomínkové řízení, včetně připomínkování ze strany veřejnosti a konzultace se sousedními státy 22.7. 2008 – veřejné projednání v Praze 17.9. 2008 – veřejné projednání v Brně termín pro zaslání připomínek od resortů a krajů – do 90 dnů od doručení materiálu 25.9. 2008 – termín pro podávání připomínek ze strany veřejnosti a stanovisek sousedních států říjen – listopad 2008 - úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji listopad 2008 - zaslání kompletního materiálu na Úřad vlády 31.12. 2008 - termín pro předložení návrhu PÚR ČR 2008 na Úřad vlády ČR


Stáhnout ppt "Nový celorepublikový nástroj územního plánování: –koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí –koordinuje resortní koncepce s průmětem do území Obsahuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google