Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický marketing, 2013 Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický marketing, 2013 Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."— Transkript prezentace:

1 Strategický marketing, 2013 Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

2 Studijní materiály 6 témat se zdroji je k dispozici na http://projekty.czu.cz/http://projekty.czu.cz/, z toho zdarma ke stažení jsou k dispozici skripta: -Linhart, Z. (2003) Marketing. ČZU Praha, ISBN 80-213-1011-1 -LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7

3 Literatura: Čichovský, L. (2013) Strategický marketing, DIANOUX, C., LINHART, Z., KETTNEROVÁ, J. Advertising in Czech and French Magazines. International Business Press, Haworth Press. Journal of Euromarketing 16, no.1-2, 2006. Print ISSN 1049-6483, Electronic ISSN 1528- 6967. DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Universita Karlova, Vydavatelství Karolinum. Praha 1993. ISBN 80- 7066-822-9. HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. Horáková,H:Strategický marketing, Grada, Praha, 2001 KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Mc GRAW HILL 1993. ISBN 0-07-35552-5 KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13- 533479-2 Linhart, Z. (2003) Marketing. ČZU Praha, ISBN 80-213-1011-1 LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7 LINHART, Z., SKOŘEPA, L., HES, A.: Marketing vědy. Kernberg Publishing 2010. ISBN 978-80-87168-15-8 Mallya,T.:Základy strategického řízení a rozhodování, Grada, 2007 Porter,E.M.: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, 1996 www.multiedu.tul.cz Sedláčková,H.: Strategická analýza, C.H.Beck, 2000 Strnad,P.,Dědková,J.: Strategický marketing, TU Liberec, 2009 Časopisy – elektronické vyhledávače http://www.sciencedirect.com/, http://www.jib.cz (vyhledané články jsou na ČZU zdarma ke stažení): České: Marketing magazine, Trend marketing, Strategiehttp://www.sciencedirect.com/http://www.jib.cz

4 Cíl předmětu Cílem předmětu je naučit se odvozování strategické akce a závazku v osobní kompetenci studenta přejít od role "born global" k roli "MNC" s partnery projektu, který uspokojí potřeby spotřebitele na 10 let.

5 Abstrakt Pro dosažení trvalého konkurenčního předstihu nízkými náklady, odlišením, zaměřováním pozornosti, rychlostí, inovativností, globálním rozměrem, pozicí a podobně od strategie odvozené od trhu ("market driven") přejít na strategii, která trh řídí ("market driving"). Ta je typická pro firmy, které nikdy nedělají marketingový výzkum, jako například IKEA nebo APPLE. Jejich know-how zavádí budoucí životní styl spotřebitelů pomocí modifikace 4P. Pokud jsou užitky nebo zdroje neznámé, tak se do textu výběrového řízení píše pouze výstupní požadavek "Zůstat na trhu s technologií 10 let." Metody pořízení znalostí: Analýza je prováděna metodou segmentace, targetingu a positioningu s technikami "panel domácností a maloobchodů", "senzorická analýza", "průzkum a výzkum", kterými student pořizuje data pro svůj plán modifikace marketingového mixu. Techniky pořízení dovedností dotazníkem a pozorováním jsou také vyučovány na příkladech až do úrovně získání dovedností v práci s otázkami. Práce s daty: Kritériem volby otázek je omezování lživosti odpovědí. Začíná se otázkou na zkušenost a je možné pokračovat škálami na nevědomé nebo standardizovanými výčty možností na vnímané charakteristiky trhu. Užití: Projekt (seminární práce) autora spolu s plány partnerů a slouží jako "marketingová studie, která se přikládá k žádosti o úvěr, například na vývoj a zavedení nového výrobku na trh. Příklady: Studentům je nabídnuto prostředí Google Analytics k experimentům s propagační zprávou a jejím ztvárněním. Není vyloučeno použití dovednosti v provádění senzorické analýzy. Principy strategického marketingu: permanentnosti, variantnosti, interdisciplinární tvůrčí přístup, vědomí práce s rizikem

6 Výukové prostředí Webové stránky předmětu Strategický marketing ukazují dvojí pohled. -Na hlavní stránce jsou uspořádány komentáře k procesům a dokumentaci projektového cyklu -Na stránce „Studijní materiály“ (odkaz je vlevo nahoře) se objeví seznam anotací ke zdrojům s odkazem na podrobnou informaci

7

8

9 Změna postoje - NUTNÁ Student musí být schopen interpretovat běžná schémata z experimentálního konceptu market driven do strategického konceptu market driving. Viz příklad bostonské matice, kde na výuce byla dle teorie polarizace odlišena role MNC a born globals. Prosím, nestudovat z *.ppt prezentací, ale z článků ve vědeckých časopisech. JEN TAM JE ODVOZOVÁN CÍL, SESTAVOVÁNA A NAPLŇOVÁNA METODIKA, PROVEDENO MĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT!!!! V UČEBNICÍH JE JEN NÁZOR AUTORA!!! MĚJTE NA MYSLI: Objev zdroje pro udržení trhu nejméně 10 let


Stáhnout ppt "Strategický marketing, 2013 Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google