Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Nemocnice Znojmo Návštěva zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky prim.MUDr.Miroslav Kavka,MBA ředitel Nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Nemocnice Znojmo Návštěva zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky prim.MUDr.Miroslav Kavka,MBA ředitel Nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Představení Nemocnice Znojmo Návštěva zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky prim.MUDr.Miroslav Kavka,MBA ředitel Nemocnice Znojmo Znojmo, 16.10.2014

2 1. část Představení Nemocnice Znojmo

3 Základní údaje - region Okres Znojmo + část Jihomoravského kraje + část kraje Vysočina Spádová oblast 150 -180 tisíc obyvatel Příhraniční region s Rakouskem, 2 nejbližší přechody 8 a 10 km Přirozený a historický euroregion

4 Základní údaje - nemocnice regionální nemocnice,spád 150 000 obyvatel okresu+Moravskobudějovicko+ Ivančicko v některých odbornostech až 180 000 ( Nukleární medicína,Gastroenterologie, Radiologie,Psychiatrie, Ortopedie,Gynekologie,ORKO.) 31 zdravotnických odborností / 23 primariátů 1060 zaměstnanců – největší zaměstnavatel regionu 590 lůžek po úpravě 8 000 operací ročně 2013, plán 8250 2014 25 500 hospitalizací ročně,26 000 2014 průměrná ošetřovací doba 6,15/ 4,8 dnů 950-1050 porodů ročně 340 tis. ambulantních vyšetření a ošetření 2013 rozpočet 964 000 tis. Kč, včetně dotací 1,2 mld. Kč/ 2013 dosud působení ve dvou lokalitách

5 Základní údaje - nemocnice krajská příspěvková organizace regionální nemocnice s poliklinickou částí zajišťuje ambulantní, lůžkovou, laboratorní a následnou péči včetně lékárny, dopravní zdravotní služby a lékařské služby první pomoci monopolní zdravotnické lůžkové zařízení v oblasti nejbližší nemocniční zdravotnická zařízení v České republice jsou vzdálena 60-70 km ( Brno, Jihlava, Třebíč, Břeclav). po vstupu České republiky do EU v roce 2004 se stává největším zdravotnickým zařízením i pro severní část Dolního Rakouska, kde jsou 2 nemocnice základního typu ve vzdálenosti 45 km (Hollabrunn, Horn), nemocnice srovnatelného rozsahu jsou vzdáleny 90 a více km (Vídeň,Krems). nemocnice Znojmo se skládá ze dvou částí: „staré nemocnice“,umístěné ve středu města a tvořené ve většině historickými budovami z roku 1901 a „nové nemocnice“,jejíž činnost byla zahájena v roce 1972

6 Zdravotnické odbornosti I 23 zdravotnických odborností -primariátů chirurgické obory: všeobecná a úrazová chirurgie, anestesie a resuscitace, ortopedie a traumatologie, urologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví interní obory: interna a dialýza, neurologie, pediatrie, plicní, infekční, kožní, klinická a radiační onkologie, psychiatrie, rehabilitace následná péče: oddělení pro dlouhodobě nemocné pacienty laboratorní a vyšetřovací činnost zajišťují obory: klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, patologická anatomie, nukleární medicína, radiodiagnostika, hematologie a transfusní stanice

7 Zdravotnické odbornosti II provozované odbornosti 30 akreditované odbornosti 31 ústavní lékárna dopravní zdravotní služba

8 Získáná ocenění NZ v roce 2013 Recertifikace ISO 9001:200 –celá nemocnice, Poskytování léčebně preventivní péče včetně podpůrných činností Čekia Stability Award – rating A,zařazena mezi stabilní firmy ČR Kvalita očima pacientů: rating A+,hodnocení nad 83% úspěšnosti

9 Certifikace dle normy ISO 9001 Nemocnice Znojmo je certifikována dle výše uvedené normy v rozsahu zajištění léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče (včetně podpůrných činností), tedy má celonemocniční působnost Certifikace ISO s celonemocniční působností se datuje od roku 2008, první certifikát udělen ONM v roce 2005 Uplatňován model strategického řízení na všech úrovních, procesy a úzká místa řízení pokryta v celém rozsahu řízenou dokumentací (pravidelné revize) Audity systému řízení kvality probíhají kontinuálně na všech odděleních Audit certifikační firmy DNV probíhá 1xročně

10 Hodnocení udělené Nemocnici Znojmo nezávislou ratingovou agenturou Bisnode Nemocnice Znojmo, p.o. byla pro rok 2014 oceněna certifikátem ČEKIA Stability Award, kde je hodnocena ratingem AAA, tedy excelentní. Toto nezávislé hodnocení vyjadřuje vysokou úroveň stability organizace, její finanční i nefinační bonitu.

11 Certifikát

12 Sledování spokojenosti pacientů Kvalita péče v Nemocnici Znojmo je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celé zdravotnické zařízení činí 83,4 %. Nemocnice Znojmo obhájila nejvyšší rating kvality „A+“ a splnila podmínky pro udělení certifikátu v kategorii SPOKOJENÝ PACIENT: -Lůžkové zdr. zařízení -Lékaři

13

14 Areál tzv. nové nemocnice tzv. nová nemocnice zprovozněná v roce 1972 odbornosti : 25 primariáty: 19 počet lůžek: 420

15 Areál tzv. staré nemocnice tzv. stará nemocnice zprovozněná v roce 1901 odbornosti : RHB, infekční, LDN počet lůžek: 170 z toho LDN 115

16 Areál po rekonstrukci odbornosti : 31 primariáty: 23 počet lůžek: 59O

17 Mise - poslání nemocnice Nemocnice Znojmo se stane nemocnici tzv.středoevropského typu s přeshraniční působností v rámci Evropské unie a zajistí kvalitní zdravotní a s ní související péči pro region v rozsahu do 200 tisíc obyvatel.

18 Strategické cíle Zdravotnická činnost – úroveň, rozsah, dostupnost a spokojenost pacientů Provozování léčebně preventivní péče dle nejmodernějších vědeckých postupů v rozsahu nejméně 23 stávajících základních odborností, se zajištěním dostupnosti pro všechny potřebné pacienty v regionu i mimo něj tak, aby léčení a vyšetřovaní pacientů vedlo k jejich všeobecné spokojenosti a ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Optimalizace hospodářského výsledku Zajištění provozu nemocnice tak, aby při zachování všech požadavků na zdravotnickou úroveň byl realizován způsob hospodaření, který bude garantovat vyrovnaný hospodářský výsledek

19 Strategické cíle Vysoká profesní a lidská úroveň zaměstnanců, největší pozitivum nemocnice Realizace organizační struktury, systematizace a naplnění počtu pracovních míst tak, aby nemocnice stále patřila mezi největší zaměstnavatele regionu, vytvořila dobré pracovní a finanční podmínky pro zaměstnance a postupně rozvinula kvalitní firemní kulturu. Profesní a lidský přístup k pacientům, hrdost a loajalita k zaměstnavateli, vysoké společenské postavení a ohodnocení. Působnost, image, goodwill-dobré jméno Působení nemocnice pro okres Znojmo, části okresů Jindřichův Hradec, Jihlava, Třebíč, Brno–venkov, Břeclav a pro severní část Dolního Rakouska oblasti Mistelbach, Hollabrunn a Horn. Rozsah a kvalita zdravotnické činnosti musí být takového stupně, aby se nemocnice stala přirozeným zdravotnickým centrem regionu pro všechna ostatní zdravotnická a sociální zařízení a získala vysokou odbornou pověst v rámci České republiky a Evropy.

20 Nosné zdravotnické odbornosti s vazbou na klinická pracoviště Ortopedie a traumatologie granty MZ Onkologie a radioterapie, spolupráce s KOC Gynekologie a porodnictví, onkooperativa, centrum pro endometriosu Interna, mezinárodní výzkumné programy diabetologie, kardiologie,GEA Oftalmologie, mezinárodní výzkumný program Chirurgie, součást katedry klin.praxe LF MU ARO – řešení výzkumných programů RDG – pracoviště magnetické rezonance

21 Vývoj nákladů a výnosů 2005-2014

22 Vývoj výsledku hospodaření po zdanění 2005 - 2014

23 Vývoj osobních nákladů 2005-2014

24 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech 2005-2014

25 Finanční situace

26 Podíl odpisů na nákladech

27 Hospodaření v roce 2013 Výsledek hospodaření před zdaněním: 3 937 000,- Výsledek hospodaření po zdanění: 96 000,- Celkové výnosy organizace: 964 096 000,- Celkové náklady organizace: 964 000 000,-

28 Opatření k eliminaci dynamického vývoje nákladů Racionalizace organizační struktury a zvýšení efektivity zaměstnanců Parametrizace zásobovacího procesu s využitím pozitivních listů Centralizace nákupních procesů s využitím podpory zřizovatele Minimalizace nákladů na externě nakupované služby

29 2.část Potřebnost rekonstrukce a modernizace nemocnice

30 Cíle komplexní dostavby a modernizace přemístění nemocnice do jedné lokality výrazné zlepšení celkové funkčnosti nemocnice zlepšením kvality zdravotnické péče a zvýšením úrovně činnosti organizační,finanční,provozní uvolnění pozemků a prostor staré nemocnice ve středu města,majetek kraje s návratem financí do NZ smysluplná připravovaná dostavba a modernizace zabezpečí odstranění havarijních situací a zajistí obnovu opotřebovaných částí (náhle prováděné řešení havárií vždy méně koncepční a podstatně dražší) rozšíření trhu působnosti o severní část Dolního Rakouska a naplnění přirozeného medicínského regionu v rámci EU

31 Důvody komplexní dostavby a modernizace I. havarijní stav nosných provozů – stravovací provoz, centrální sterilizace – řešeno v l.a II.etapě časově omezená provozuschopnost :onkologie – zářič, lékárna a transfusní stanice – povolení SÚKL – řešeno v l.etapě kapacitně omezená provozuschopnost technického zázemí : trafostanice NN maximální vytížení, nevyhovující stav kanalizace a vnějších elektrorozvodů, nenaplnění požadavků požární ochrany závažná opotřebovanost místy až havarijní situace veškerých inženýrských sítí a technických provozů z důvodu časového vlivu zhoršená funkčnost a vzájemná propojenost zdravotnických a obslužných provozů stav a funkčnost medicínského vybavení-opotřebení přístrojů a potřeba užití nových technologií funkční nedostatečnost zejména oblasti centrálního příjmu a naprosto nevhodné křížení pacientů objednaných,akutních a přivezených RZP

32 Důvody komplexní dostavby a modernizace II. staří nemocnice – stará část počátek 20.století,nová část r.1972 bez dalších investic působení ve dvou, 6 km vzdálených lokalitách, provozně nákladné, hůře s nárůstem provozu dostupné, medicínsky špatně zajistitelné akutní provozy (laboratoře,RTG) příliš nákladná a stavebně nevyhovující obnova a rekonstrukce nemovitostí v tzv. staré nemocnici naplnění nově začleněné zdravotnické legislativy a legislativy pro obslužné provozy(stravovací provoz, centrální sterilizace apod.) alokace nemocnice a její působení v EU výsledek energetického auditu jednoznačně potvrzuje energetickou nehospodárnost obou areálů nemocnice

33 Pozitiva z realizované komplexní dostavby a modernizace: zvýšení kvality a rozsahu péče v rámci koncepce regionu zefektivnění a racionalizace činnosti změna filosofie v činnosti lůžkových zařízení zajištění konkurenceschopnosti na trhu EU,Rakousko efektivita využívání zdrojů energie eliminace provozních nákladů staré nemocnice snížení předpokládaného nárůstu provozních nákladů, vyplývajících z naplnění platné legislativy, optimalizací provozních činností snížení zastavěné plochy a uvolnění areálu tzv. staré nemocnice investice pro region a zvýšení zaměstnanosti regionu

34 Negativa spojená s průběhem komplexní dostavby a modernizace: změna provozu po dobu dostavby zvýšená zátěž pro personál po dobu dostavby snížený komfort pro pacienty po dobu dostavby investiční náklady čím déle rekonstrukce trvá, tím větší jsou negativa spojená z rekonstrukcí

35 Základním předpokladem celé rekonstrukce je zachování provozu ve 100% Generel byl schválen usnesením Rady JMK 6904/07/R 114 dne 26.4.2007.

36

37 Citace ze dne 15.1.2009, zahájení provozu magnetické rezonance v Nemocnici Znojmo JUDr Michal Hašek, hejtman JMK: Nemocnice Znojmo je vlajkovou lodí jihomoravského zdravotnictví. Proto je třeba, aby dále pokračovala její rekonstrukce a modernizace s cílem sestěhovat obě části do prostor nové nemocnice.

38 3.část Realizované etapy rekonstrukce

39 Harmonogram komplexní dostavby a modernizace - realizace V roce 2004 byly realizovány přípravné práce, rekonstrukce části inženýrských sítí, regulační stanice plynu a trafostanice. Rok 2006 – 2008: 1. etapa -zahájení 9/2006 -stravovací provoz, nový komplex a výstavba -výstavba onkologického pracoviště včetně technologického vybavení - rekonstrukce ONM

40

41

42

43 Harmonogram komplexní dostavby a modernizace plán 2.etapa 2008: magnetická rezonance – otevření 1/2009 2008-2010 komplex centrálních laboratoří,transfusní oddělení, centrální sterilizace plný provoz od 1.6.2010 2010-2012: Oční operační komplex – realizován v hodnotě 26 mil.Kč Provoz od 1.9.2012

44

45

46 4.část Etapa v realizaci

47 Harmonogram komplexní dostavby a modernizace plán III.etapa – 1.část 2011-2014, 472 mil. Kč Operační sály,ARO,psychiatrie - 2.část 2014-2015,220 mil.Kč Komplex ambulantního pavilonu,emergency,lékárna Schválen IZ Radou JMK Zpracovaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele - Akce „Zateplení lůžkové části“, 66 mil.Kč

48 Harmonogram komplexní dostavby a modernizace - plán III. etapa – 3. část 2015-2017: Fáze 1 : kompletní rekonstrukce pravé části lůžkové traktu a příprava pro přestěhování části ODN pracoviště nedokladného příjmu,hemodialýzy a gastroeneterologie Fáze 2.: kompletní rekonstrukce levé části lůžkového traktu a kompletní přestěhování ODN rekonstrukce porodního sálu a RDG komplexu Pro 3. část II. etapy je zajištěno územní rozhodnutí

49 5.část Vývoj počtu lůžek

50 Vývoj počtu- dle naplnění memoranda - Počet lůžek 700 k 1.1.2011 Akutní lůžka:551 Intenzivní lůžka: 34 Následná péče: 115 - Počet lůžek:640 k 1.7.2011 Akutní lůžka: 491 Intenzivní lůžka: 34 Následná péče: 115 - Počet lůžek : 601 k 1.1.2012 Akutní lůžka: 452 Intenzivní lůžka: 34 Následná péče: 115 - Počet lůžek: k 1.1.2013 590 Akutní lůžka: 475 Intenzivní lůžka: 34 Následná péče: 115

51 Změny v rozsahu poskytované péče Zavedení činnosti tzv.společného lůžkového fondu od r.2006 Zavedení statutu iktového centra ve 2.Q.2011 Převzetí části lůžkové péče z regionu Nemocnice Ivančice v oboru pediatrie

52 6.část Česko-rakouská spolupráce v oblasti zdravotnictví

53 Projekt Zdraví - Gesundheit Nemocnice Znojmo iniciovala a byla účastna projektu přeshraniční zdravotní péče o pacienty pod názvem „Zdraví – Gesundheit“, který realizovaly rakouská spolková země Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj. Projekt byl financován ze strukturálních fondů Evropské unie, probíhal v letech 2009 – 2011 a byl zaměřen na přeshraniční integrovanou zdravotní péči, která by vytvořila předpoklady pro možnou spolupráci zúčastněných stran a výměnu jejich zkušeností. Konkrétně se projekt zabýval právním rámcem případné spolupráce, možnostmi spolupráce v oblasti radioterapie a zdravotnické záchranné služby. Projekt bude oficiálně zakončen mezinárodní konferencí, která se uskuteční 25. 5. 2011 v Laa an der Thaya.

54 Projekt Health on Borders Nemocnice Znojmo je v současnosti účastna navazujícího projektu pod názvem „Health on Borders“, který v návaznosti na závěry prvotního projektu je zaměřen na další konkrétní oblasti spolupráce stran, zejména možnou výměnu zdravotního personálu, otázky epidemiologie a vztahy k veřejnosti.

55 Podpora česko-rakouské spolupráce zřízení postu zástupce ředitele pro zahraniční spolupráci úzká spolupráce v oblasti radiační onkologie s Nemocnicí Krems zřízení centra pro endometriosu – 1. ve střední a východní Evropě vzdělávání zaměstnanců v německém jazyku dokončení rekonstrukce a modernizace nemocnice

56 Kroky potřebné k rozvoji česko- rakouské přeshraniční spolupráce podpora projektu pilotní česko-rakouské přeshraniční nemocniční spolupráce z pozice ministra zdravotnictví a vlády české republiky zajištění vícezdrojového financování na dokončení celé rekonstrukce na léta 2014- 2017 rozvoj smluvního vztahu s KOC Brno MOÚ a možnost naplněn KOC pro krajské nemocnice JMK v oblasti onkologie

57 česko-rakouská příhraniční spolupráce Kontakt NÖ Landeskliniken – Holding Struktura Inspirace

58 Konkrétní cíle společné výukové centrum- gemeinsames Ausbildungszentrum záchraná služba medicína katastrof

59 Současný stav Společné, auditované centrum pro léčbu endometriosy- SEF Volné laboratorní kapacity EDV Manager Porodní asistentky

60 Děkuji za pozornost a dovoluji si vás pozvat na osobní prohlídku Nemocnice Znojmo


Stáhnout ppt "Představení Nemocnice Znojmo Návštěva zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Paralamentu České republiky prim.MUDr.Miroslav Kavka,MBA ředitel Nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google