Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAMPUS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAMPUS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 KAMPUS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2 KAMPUS 2008 Stavební práce  Dokončení demolic 5 objektů (budovy G, K, N, S a E). Uvolněné plochy byly zatravněny.  Výstavba parkovacích ploch a úprava zeleně ve spolupráci s ústeckým krajem v okolí budovy B na místě budovy G.  Dokončení rekonstrukce pavilonu B.  Dokončení rekonstrukce objektu H.  Dokončení rekonstrukce objektu VIKS.  Rekonstrukce Mendělejevova „PřF“.  Listopad 2008 - Otevření SV části areálu.

3 KAMPUS 2008 Financování a jejich zdroje  MŠMT 142 mil. Kč  UJEP8,9 mil. Kč  Ústecký kraj5,5 mil. Kč

4 KAMPUS 2008 Projektové práce  Připraven nový stavební program.  Aktualizována urbanisticko-architektonická studie.  Připraven nový rozpočet – vícezdrojové financování.  Dokumentace k územnímu rozhodnutí – firma Sial.  Příprava pre-feasibility studies k projektům OP VaVpI – vědecká knihovna, univerzitní laboratorní centrum, regionální výzkumná centra, vzdělávací zázemí.  Příprava projektové dokumentace na vstupní vilku.

5 UAS: Předpokládané počty studentů UJEP (k 31. 10. 2007, 2008) Studenti 2007 (Bc., NMgr., Mgr., Ph.D.) Studenti 2008 (Bc., NMgr., Mgr., Ph.D.) Studenti 2013 (plán) FSE2 3952 2802 200 FUD316383490 FVTM4694881 000 FŽP9891 2011 200 FF5197381 100 PF4 1584 1944 000 PřF9851 0802 000 ÚZS418449715 Celkem10 24910 81312 707

6 KAMPUS UAS - Rozpočet Zdroj financovánítis. Kč% Veřejné zdroje371 31311,3 Evropské fondy2 607 62079,4 Ostatní – město, kraj220 3326,7 Vlastní zdroje86 5002,6 Celkem3 285 765100

7 KAMPUS 2008 UAS – Projednání  Urbanisticko-architektonická studie projednána na všech součástech UJEP v listopadu 2008  Významné připomínky ze strany součástí:  Nedostatek zeleně  Nedostatek parkovacích míst  Zastínění sousedních objektů  Řešení dopravní situace  Architektonická hodnota  Žádné připomínky k vlastním záměrům fakult.

8 KAMPUS Koncept k DUR (Sial, s. r. o.) Změny: v rámci zpracování DUR byly zohledněny připomínky ze strany součástí s dodržením všech právních a hygienických norem

9 KAMPUS 2009 Projektová dokumentace  Podklady potřebné k územnímu rozhodnutí – EIA.  Dokončení DUR a získání UR.  Příprava a podání projektových žádostí do OP VaVpI.  Projektová příprava vybraných staveb – v návaznosti na VŘ v OP VaVpI, na disponibilní finanční zdroje.  Dokumentace k rekonstrukci vybraných staveb.

10 KAMPUS 2009 Stavební práce ─Výstavba veřejného osvětlení v okolí areálu FUD. ─Stavba základních inženýrských sítí. ─Příprava území pro stavby UVVLC, další vzdělávací infrastrukturu a multifunkčního centra. ─Rekonstrukce vilky u vstupu do areálu. ─Rekonstrukce dalších budov – Klíšská, Mendělejevova. ─Další dle výsledku VŘ OP VaVpI, postupu MŠMT ….

11 JE V RUKOU VLÁDY ! Významnější postup projektu Kampus


Stáhnout ppt "KAMPUS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google