Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brazílie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 8.června 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brazílie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 8.června 2016."— Transkript prezentace:

1 Brazílie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 8.června 2016

2 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií BRAZÍLIE, Brazílie je z pohledu dopravní geografie, a to jak v rámci kontinentu LATAM, tak i světové zcela výjimečnou zemí. Země disponuje živými mezinárodními letišti, přístavy, rozvinutou silniční sítí i pohraničními přechody pro obchodní výměnu se sousedícími zeměmi. Letiště i přístavy jsou s vysokou četností obsluhovány celou řadou mezinárodních dopravců. V Brazílii jsou běžně akceptovány a prováděny mezinárodní úmluvy týkající se všech dotčených druhů přeprav.

3 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Specifikem Brazílie z pohledu podmínek obchodní výměny je velmi přísný a komplikovaný systém celní ochrany ekonomiky, splnění celních předpisů vyžaduje jejich podrobnou znalost a bezpodmínečné splnění všech jednotlivých ustanovení a nařízení. Brazilská federace se nachází na východní a jižní polovině jihoamerického kontinentu, od rovníku hluboko pod Obratník Kozoroha. Z větší částí je omývána Atlantickým oceánem, a dále sousedí s Uruguayí (1068 km), Argentinou (1261), Bolivií (3423), Paraguyaí (1365), Peru (2995), Kolumbií (1644), Venezuelou (2200), Fr. Guayanou (730), Guayanou (1606) a Surinamem (593). Jedinými „nesousedy“ jsou Chile a Ekvador. Tyto hranice až na jižní sousedy jsou zatím dopravně málo prostupné.

4 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Námořní doprava 1. Mezinárodní přístavy Manaus, Belém, Pecem, Fortaleza, Suape, Salvador, Vitoria, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Sao Fr. do Sul, Itajaí, Rio Grande, Porto Alegre 2. Spojení z HAM/BRV/RTM hlavní linky týdně (cca 5 spojení) 3. Požadované dokumentyoriginály OBL i HBL, balicí list, obchodní faktura, certifikát o původu 4. Celní projednánív přístavu nebo transit 3. země 5. Doporučený IncotermsCFR přístav určení (rejdaři nenabízí Freight Collect) Námořní spojení :

5 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Letecká doprava 1. Počet letišť 4000, z toho 27 světových 2. Mezinárodní letiště Sao Paulo Guarulhos (GUA), Virácopos (VCP), Rio de Janeiro (RDJ), Manaus (MAO); méně pak ostatní velká města 3. Spojení z PRG/FRA denně 4. Požadované dokumentyoriginály MAWB i HWB, balicí list, obchodní faktura, certifikát o původu 5. Celní projednání na letišti 6. Doporučený Incoterms CPT letiště určení Letecké spojení :

6 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Kontinentální doprava Silniční1,751,868 km silnic, z toho 96,353 km I. třída. Provoz vpravo.Estrada Real, Transamazonská dálnice BR-230 Vodní50,000 km na veletocích, včetně přístupu k hlubokému sladkovodnímu přístavu Manaus ve vnitrozemí Amazonie Železniční28,857 km různých rozchodů, nejrozšířenější je široký rozchod 1600 mm a úzkorozchodné železnice (průmyslové povahy) 1000 mm Potrubníprudký rozvoj na šelfových nalezištích Ostatní2.místo na světě ve vrtulníkovém provozu

7 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií

8 SISCARGA – Předpisy pro celní deklaraci zboží na vstupu do Brazílie Počínaje 1.4.2008 platí nové předpisy pro deklaraci zboží pro celní účely. Zásilky musí splňovat přísné předpisy pro vstup, které především zakládají zadávání údajů o zásilkách před jejich vstupem do země a předkládání originálů dokumentů v určeném čase. Jakákoliv odchylka či porušení předpisů je tvrdě postihováno; pokuty se pohybují okolo Rs 5000 (cca USD 3000) za jeden dopravní doklad. Zde jsou některé ze zásadních bodů, které je dobře mít na paměti již při sjednávání obchodu: Celní omezení a ochrana před zavlečením škůdců a chorob

9 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Deklarace na dopravních dokumentech musí být správná a úplná U příjemce musí být nutně – kromě jména a adresy – uveden daňový kód CNPJ Zásilky obchodované na dokladech „na řad“ jsou zakázány Notify musí být výslovně uveden, i když je totožný s příjemcem Zboží musí být určeno podrobným popisem a odpovídajícím HS-kódem v alespoň základní 4- místné pozici Počet kolli, hmotnost jednotlivých nákladových kusů, rozměry/objem v cbm jednotlivých nákladových kusů musí být v naprostém souladu s údaji na balicích listech a obchodních fakturách Originály musí být zjevně originály; nepostačí plnobarevné kopie z tiskárny Celní omezení a ochrana před zavlečením škůdců a chorob

10 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Dopravní dokumenty musí pro potřeby výpočtu cla umožňovat zjištění ceny dopravy Z těchto důvodů nelze předkládat B/L či AWB dopravce v deklaraci „Collect“. Námořné resp. letecké dovozné musí být rejdaři / letecké společnosti prokazatelně uhrazeno v místě nakládky. U zásilek FOB je tedy nutné zapojit zasilatele s agentem v určení a vystavit „House“ B/L či AWB Dopravné se nesmí lišit, pokud jsou předloženy současně HBL/HAWB a MBL/MAWB Místní poplatky (pokud jsou předem uhrazeny) musí být uvedeny v brazilské měně (RS) Celní omezení a ochrana před zavlečením škůdců a chorob

11 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií U zásilek / komodit s předepsanou dovozní licencí musí být dovozce prokazatelně připraven před odesláním zásilky –Vybrané komodity (např. léčiva či vybrané druhy potravin) podléhají licencování pro dovoz do Brazilské federace. Nositelem licence je vždy vyjmenovaný dovozce –Získání licence se v obtížnosti liší dle komoditní skupiny (NHM 4-číslí), doba vyřízení 1-60 dnů –Předkladatelem licence k celním účelům je celní agent (broker) dovozce; tento broker však v žádném případě nemůže dovozce při žádosti o licenci zastoupit Celní omezení a ochrana před zavlečením škůdců a chorob

12 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Zásilky s dlouhou dodací paritou (DDU/DDP) do Brazílie –Dodací podmínka DDP není v Brazílii Centrální bankou povolena –U zásilek DDU musí být před první dodávkou vyřízena Plná moc kupujícího pro celního brokera. Vystavení a uznání Celním úřadem je zdlouhavé (až 3 měsíce) –V okamžiku celně-dovozní aplikace jsou žádosti (a odpovídající procedury) rozděleny do několika skupin pozornosti: Zelená = okamžité zvolnění, 1-2 dny pro vyřízení Žlutá = kontrola dokladů před propuštěním do dalšího oběhu = 3-4 dny Červená = kontrola dokladů zboží, 5-15 dnů pro ukončení Šedá = úplná kontrola včetně šetření správnosti výše ceny na faktuře = 10-15 pracovních dnů Celní omezení a ochrana před zavlečením škůdců a chorob

13 Logistické aspekty při obchodech s Brazílií Děkuji Vám za pozornost ! Petr Rožek Lektor ICC Praha


Stáhnout ppt "Brazílie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 8.června 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google