Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení zahraničních obchodů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení zahraničních obchodů"— Transkript prezentace:

1 Řízení zahraničních obchodů

2 Dodací podmínky Způsob, místo, předání zboží kupujícímu
Způsob, místo okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího Zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, pojištění, celního odbavení INCOTERMS (International Commercial Terms) – nemají povahu právní formy a závaznými se stávají až tehdy, jestliže se na nich smluvní strany smluvně dohodnou Incoterms neřeší otázku vlastnictví zboží, ale pouze přechod nákladů a rizik

3 INCOTERMS Obsahují 13 doložek, člen se do 4 skupin podle počátečních písmen jednotlivých doložek: E – Ex F – Free C – Cost D - Delivered

4 EXW – Ex Works – ze závodu
prodávající má nejmenší povinnost, hradí nejméně nákladů a nese nejmenší riziko. Náklady a rizika přecházejí na kupujícího předáním zboží u výrobce.

5 FCA – free carrier – vyplaceně dopravci
náklady a rizika přecházejí na kupujícího předáním zboží dopravci v ujednaném místě.

6 FAS – free alongside ship – vyplaceně k boku lodi
náklady a rizika přecházejí na kupujícího u boku lodi v přístavu nalodění

7 FOB – free on board – vyplaceně loď
náklady a rizika přecházejí na kupujícího při přechodu zábradlí lodi v přístavu. Kupující je povinen najmout loď

8 Podmínky skupiny C – místo přechodu nákladů a rizik na kupujícího není stejné
CFR – cost and freight – výlohy a dopravné placeny – používá se v námořní dopravě. Prodávající obstarává na vlastní náklady přepravu zboží do přístavu určení, rizika nese jen do okamžiku přechodu zboží za zábradlí lodě CIF – cost, insurance and freight – výlohy, pojistné a dopravné placeny – stejné jako u CFR – navíc je placeno pojištění CPT – carriage paid to – dopravné placeno do – náklady přecházejí na kupujícího v místě určení, rizika předáním dopravci CIP – carriage and insurance paid to – dopravné a pojištění placeno do –jako u CPT, prodávající nese i náklady na pojištění

9 Podmínky skupiny D – prodávající má nejvíce nákladů
DDP – delivered duty Paid – s dodáním do podniku – náklady a rizika přecházejí na kupující až ve svém závodě DDU – delivired duty unpaid – s dodáním bez placení cla -náklady a rizika přecházejí na kupujícího v místě určení v zemi dovozu po vykládce zboží. DAF – delivered at Frontier – s dodáním na hranici – používá se při přepravě zboží po železnici nebo po silnici. K přechodu nákladů a rizika dochází ve sjednaném místě na hranici DES – Delivered Ax Ship –s dodáním z lodi – náklady a rizika přecházejí v době, kdy prodávající dá k dispozici zboží na lodi ve sjednaném přístavu – obvykle v zemi dodání. DEQ – s dodáním z nábřeží – riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na nábřeží v přístavu určení

10 Řízení a zabezpečování pohledávek

11 Dokumentární inkaso Na základě inkasa se banka odběratele zavazuje předat dokumenty odběrateli, bude-li při jejich předání zaplacení sjednaná částka. Dodavatel má tak jistotu, že dokumenty nebudou předány, pokud nebude zaplaceno Podkladem k provedení dokumentárního inkasa je příkaz k inkasu. Podle toho jak mohou být dokumenty vydány rozeznáváme tyto druhy inkasa: proti zaplacení – hotovostní proti akceptaci směnky – lhůtní proti částečnému platu a akceptaci směnky- kombinované Dokumentární inkaso poskytuje prodávajícímu jistotu, že odběratel nedostane dokumenty dříve, než zaplatí, nezabezpečuje ho však proti neochotě odběratele objednané zboží odebrat a zaplatit.

12 Dokumentární inkaso kupní smlouva 2 - odeslání zboží
3 – předání dokumentů se žádostí o zprostředkování inkasa 4 – předání dokumentů 5 – výzva k odebrání dokumentů a k zaplacení 6 – předložení platebního příkazu 7 – vydání dokumentů 8 – bankovní převod

13 Platební nástroje Nedokumentární platební nástroje – předpokládá se u nich předložení dokumentů svědčící o dodávce zboží nebo služeb Hladká platba - je to bezzávazkový nedokumentární, platební nástroj. Je to provedení platebního příkazu klienta ve prospěch jiného klienta. Hladká platba se jmenuje proto, že neobsahuje bankovní závazek a nemá žádnou vazbu na dokumenty. Nejjednodušší hladká platba je ta, která je uskutečňována mezi dvěma klienty téže banky Směnka - cenný papír Druhy směnek: Směnka cizí – je příkaz výstavce adresovaný třetí osobě, aby zaplatila směnečnému věřiteli určitou peněžní částku. Směnka vlastní – obsahuje příslib výstavce směnky (dlužníka) zaplatit osobě uvedené na směnce přesně stanovenou částku v přesně stanovenou dobu na stanoveném místě. Náležitosti směnky: označení, že jde o směnku bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku jméno toho kdo mám platit – směnečník údaj o splatnosti údaj o místě, kde má být placeno jméno toho komu má být placeno datum a místo vystavení směnky podpis výstavce

14 Splatnost: splatnost na viděnou – při předložení splatnost určitý čas po viděné – např. 60 dní po viděné splatnost stanovená na určitý den splatnost určitou dobu po vystavení – např. 90 dní po viděné Pokud směnka neobsahuje údaj o splatnosti je splatná na viděnou

15 Šek je příkaz , kterým výstavce žádá svoji banku, aby z účtu výstavce zaplatila majiteli šeku určitou částku Druhy šeků_ šeky bankovní – jedná se nejlepší druhy šeku, výstavcem je banka. Banka se zavazuje zaplatit určitou částku. Klient, který chce použít bankovní šek, musí požádat svoji banku o vystavení šeku na požadovanou částku a tuto částku pak musí složit u banky spolu s provizí. Příjemce šeku si ho pak může nechat proplatit v kterékoliv bance. šeky soukromé – výstavcem je soukromá osoba, je to šek z šekovní knížky, banka, která mu šekovní knížku poskytla vystupuje v roli šekovníka Náležitosti: označení, že jde o šek příkaz zaplatit určitou částku jméno toho, kdo má platit – šekovníka (banky) kde má být placeno datum vystavení podpis výstavce Splatnost šeku - je splatný na viděnou vnitrostátní styk – proplatit do 8 dnů v rámci kontinentu – proplatit do 20 dnů šeky mezikontinentální – proplatit do 70 dnů

16 Dokumentární akreditiv
je to písemný závazek banky vystavený na žádost jejího klienta – odběratele – že poskytne třetí osobě – dodavateli určité plnění, proti předložení uvedených dokladů. banka žadateli zablokuje příslušnou částku (včetně provize) na jeho účtu pro platební styk Výhody pro prodávajícího: závazek za zaplacení je posílen závazkem bankovním – banka se zaručí, že určitou částku vyplatí zboží se posílá až po otevření akreditivu, je větší pravděpodobnost, že zboží si kupující odebere Výhody pro kupujícího: vhodnou formulací akreditivních podmínek si zajistí, že dodavatel nezíská platbu, pokud řádně nesplní podmínky kupní smlouvy Nevýhodou akreditivu jsou vysoké poplatky, které banky požadují za poskytnuté služby Banka, která je pověřena zaplacením akreditivu akreditiv proplatí po zkontrolování dokumentů a srovná je s akreditivními podmínkami.

17 Dokumentární akreditiv
1 – kupní smlouva 2 – smlouva o otevření DA 3 – oznámení o otevření DA 4 – oznámení o otevření DA vývozci 5 – odeslání zboží 6 – předání dokladů bance vývozce 7 – předání dokladů bance dovozce 8 – kontrola dokladů a jejich předání vývozci 9 – bankovní převod

18 Druhy akreditivu Odvolatelný akreditiv – lze ho měnit nebo zrušit bez vědomí druhé strany a neposkytuje prodávajícímu dostatečnou jistotu. Používá se výjimečně Neodvolatelný akreditiv – nemůže být zrušen bez vědomí druhé strany. Avizovaný akreditiv – akreditiv je oznámen prostřednictvím banky dovozce, aniž je tato banka k akreditivu zavázána. Potvrzující akreditiv – banka dovozce oznamuje otevření akreditivu a ručí za jeho plnění. Prodávající pak může danou částku požadovat po bance dovozce i vývozce Akreditiv s červenou nebo zelenou doložkou – část kupní ceny je hrazena ještě před dodáním zboží – je to vzácný druh akreditivu.


Stáhnout ppt "Řízení zahraničních obchodů"

Podobné prezentace


Reklamy Google