Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do směnečného práva - vztah zákona o cenných papírech (ZCP) a zákona směnečného a šekového (ZSŠ) - druhy směnek - forma směnek - náležitosti směnky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do směnečného práva - vztah zákona o cenných papírech (ZCP) a zákona směnečného a šekového (ZSŠ) - druhy směnek - forma směnek - náležitosti směnky."— Transkript prezentace:

1 Úvod do směnečného práva - vztah zákona o cenných papírech (ZCP) a zákona směnečného a šekového (ZSŠ) - druhy směnek - forma směnek - náležitosti směnky vlastní - náležitosti směnky cizí - neplatnost směnek - účastníci směnečných vztahů - směneční dlužníci 17. 12. 2012

2 Vzor směnky vlastní V Brně dne 17. 12. 2012 Za tuto směnku zaplatím dne 31. března 2013 paní Boženě Němcové, Jiráskova 15, Brno 500. 000,- Kč (pětsettisíc korun českých) Erben Karel Erben Splatno v Brně, Jiráskova 15Údolní 144, Brno 6) 5)5) 1) a 2) 3) 2) 7) 4) Náležitosti směnky vlastní čl. I § 75 ZSŠ 1.Směnečná klauzule 2.Bezpodmínečný platební slib 3.Údaj splatnosti 4. Údaj platebního místa 5.Jméno remitenta 6.Datum a místo vystavení směnky 7. Podpis výstavce

3 Náležitosti směnky vlastní čl. I § 75 ZSŠ V Brně dne 17. 12. 2012 Za tuto směnku zaplatím dne 31. března 2013 paní Boženě Němcové, Jiráskova 15, Brno 500. 000,- Kč (pětsettisíckorunčeských) Erben Karel Erben Splatno v Brně, Jiráskova 15Údolní 144, Brno

4 Vzor směnky vlastní Není-li ve vlastní směnce uvedeno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě udaném u jména výstavce (§ 76 odst. 4 ZSŠ). Pokud ani zde místní údaj uveden není, je směnka neplatná. Platební místo může být i na směnce vlastní udáno dvěma způsoby: - výslovné uvedení místa platebního - Není-li na vlastní směnce výslovný údaj platebního místa, platí podle § 76 odst. 3 ZSŠ směnka za splatnou v místě, kde byla vystavena.

5 Náležitosti směnky cizíčl. I § 1 ZSŠ Náležitosti směnky cizí upravuje ZSŠ v osmi bodech: 1.označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny (§ 1 bod 1), 2.bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu (§ 1 bod 2), 3.jméno toho, kdo má platit (§ 1 bod 3), 4.splatnost (§ 1 bod 4), 5.místo, kde má být placeno (§ 1 bod 5), 6.jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (§ 1 bod 6), 7.datum a místo vystavení směnky (§ 1 bod 7) a 8.podpis výstavce (§ 1 bod 8). (tyto údaje lze je zprostředkovaně odvodit z eventuálních jiných místních údajů ve směnce)

6 Náležitosti směnky cizí čl. I § 1 ZSŠ V Brně dne 14. 12. 2012 Za tuto směnku zaplaťte dne 20. května 2013 na řad paní Boženě Němcové, Jiráskova 15, Brno 825. 044,- Kč (osmsetdvacetpěttisícčtyřicetčtyřikorunyčeské) Směnečník: Karolína Světlá, Česká 10, Brno Erben Karel Erben Splatno v Brně, Česká 10Údolní 144, Brno 7) 1) a 2) 4) 6) 2) 3) 5) 8)

7 Vzor směnky cizí

8 K jednotlivým náležitostem směnky cizí : (pro směnku vlastní platí obdobně, avšak u některých bodů odlišně!) 1)Směnečná klauzule Cizí směnka musí obsahovat označení, že jde o směnku, tzv. směnečnou klauzuli. Toto označení může zprostředkovat i složenina, resp. slovní spojení, pokud se v něm slovo směnka vyskytuje (např. "vistasměnka", "rektasměnka" nebo "vlastní směnka"). Dále viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II. 2) Bezpodmínečný platební příkaz Podstatou směnky cizí je platební příkaz výstavce adresovaný směnečníkovi. Použití určité formy pro tento příkaz není předepsáno, z textu směnky však tato okolnost musí jasně vyplynout. V praxi se obvykle setkáme s prostým imperativem "zaplaťte". Dále viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II. 3) Jméno směnečníka (trasáta) Směnečník je, jak již bylo uvedeno výše, pouhý adresát směnečného příkazu výstavce. Závazek mu vzniká teprve akceptací (srov. čl. I § 21-29 ZSŠ). Do doby, než mu je směnka k akceptu předložena, nemusí dokonce vůbec vědět o tom, že je na směnce označen jako její potenciální dlužník. Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II.

9 4) Údaj splatnosti Údaj splatnosti nemusí být ve směnce uveden, o takové směnce totiž dle čl. I § 2 ZSŠ platí, že je splatná na viděnou. Pokud se výstavce rozhodne stanovit splatnost výslovně, poskytuje mu k tomu zákon celkem čtyři možnosti. Podle čl. I § 33 odst. 1 může být směnka splatná na viděnou, na určitý čas po viděné, na určitý čas po datu vystavení a na určitý den. Směnky s jinou dobou splatnosti jsou neplatné. Směnky se splatností na viděnou (vistasměnky) Směnky se splatností na určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnky) Směnky splatné na určitý čas po datu vystavení (datosměnky) Směnky splatné na určitý den (fixní směnky) Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II.

10 5) Platební místo Platební místo může být na směnce udáno v zásadě dvojím způsobem. Výstavce je předně může určit výslovně. Opomene-li však výstavce ve směnce místo uvést, není ještě směnka bez dalšího neplatná. V takovém případě platí podle čl. I § 2 odst. 3 ZSŠ jako zákonné místo platební místo uvedené u jména směnečníka. Tato druhá možnost určení místa platebního ovšem předpokládá, že se u jeho jména skutečně vyskytuje určitý místní údaj (a nikoliv více různých míst). V opačném případě půjde již o směnku neplatnou. Pro platnost směnky postačuje i jen uvedení obce či města, např. "splatno v Praze". Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II. 6) Označení remitenta Směnka musí dle čl. I § 1 ZSŠ vždy obsahovat jméno svého prvního nabyvatele (remitenta). Obvykle je tento údaj uváděn za obratem "na řad...". Ordredoložka není povinná a zcela postačuje, jestliže je ze směnky zřejmé, kdo z ní má být oprávněn. Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II.

11 7) Den a místo vystavení Ve směnce musí být uveden den jejího vystavení. Ohledně dne vystavení platí zásady uvedené u data splatnosti, zejména se musí jednat o den skutečně existující a musí být charakterizován dostatečně určitě (den, měsíc, rok). Zásady uvedené u místa platebního platí i pro místo vystavení. I u místa vystavení nemá absence tohoto údaje automaticky za následek neplatnost směnky. V takovém případě se může ještě uplatnit zákonná fikce: o směnce, ve které není udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce (srov. čl. I § 2 odst. 4 ZSŠ). Pokud ani zde žádný určitý místní údaj uveden není, je směnka neplatná. Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II. 8) Podpis výstavce Poslední v zákoně uvedenou náležitostí směnky je podpis výstavce. Jako jediná z náležitostí směnky uvedených v čl. I § 1 ZSŠ musí být podpis výstavce pořízen bez výjimky vlastnoručně. Podpis výstavce má prostorově uzavírat celou směnku. Blíže viz text na CD verzi Nástinu obch. práva II. - - - K dalším důležitým otázkám (forma směnky, účastníci směnečných vztahů (případná redukce účastníků), směneční dlužníci, indosace směnek – viz CD verzi Nástinu obch. práva II.


Stáhnout ppt "Úvod do směnečného práva - vztah zákona o cenných papírech (ZCP) a zákona směnečného a šekového (ZSŠ) - druhy směnek - forma směnek - náležitosti směnky."

Podobné prezentace


Reklamy Google