Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky Jaroslav Ille, odbor Celní, GŘC www.celnisprava.cz Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky Jaroslav Ille, odbor Celní, GŘC www.celnisprava.cz Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení."— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky Jaroslav Ille, odbor Celní, GŘC www.celnisprava.cz Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení

2 Celní správa České republiky 2 OBSAH: - Režim tranzitu (úřad odeslání, úřad určení, záruky v tranzitu) - Režim vývozu (úřad vývozu, úřad výstupu) - Režimy dovozní, včetně režimů s hospodářským účinkem a dočasné uskladnění

3 Celní správa České republiky 3 Postupy a povolení v režimu TRANZITU: 1) Celní úřad odeslání: a)Role přiřazeny KCÚ = TCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) b)Struktura TCP rozšířena o datový element pro číslo povolení ZJP c)TCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H15) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚo = nahrazení lokálních povolení e)Standardní postup: TCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ = NELZE f)Schválený odesílatel: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SO (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) g)Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) h)Aktualizace otisku razítka schváleného odesílatele

4 Celní správa České republiky 4 Postupy a povolení v režimu TRANZITU: 2) Celní úřad určení: a)Role přiřazeny CO/ÚP na všech KCÚ b)Struktura D_N_UKO rozšířena o číslo povolení ZJP c)Celorepublikové povolení komunikace s CÚu = nahrazení lokálních povolení d)Standardní postup: TDD (příp. D_N_UKO) a zboží na jednom CO/ÚP příp. D_N_UKO na jednom CO/ÚP a TDD a zboží na druhém CO/ÚP stejného nebo jiného KCÚ e)Schválený příjemce: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vykládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst vykládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SP (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) 3) Záruky v režimu tranzitu: a)Souborná jistota a Zproštění povinnosti poskytnout jistotu = přechod na KCÚ pro JČK b)Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny = přechod na jednotlivá KCÚ (možným elektronickým podáním ZL dopředu bez konkrétního CO/ÚP) c)Celní jistota = přechod na jednotlivá KCÚ d)Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu = přechod na KCÚ Praha

5 Celní správa České republiky 5 Postupy a povolení v režimu VÝVOZU: 1) Celní úřad vývozu: a)Role přiřazeny celním oddělením KCÚ = VCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) b)Struktura VCP rozšířena o číslo povolení ZJP a místo projednání (CCŘ) c)VCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H07/H15) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚvývozu = nahrazení zbýv.lokálních povolení e)Standardní postup: VCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ) f)Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ g)Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) h)Aktualizace otisku razítka schváleného vývozce

6 Celní správa České republiky 6 Postupy a povolení v DOVOZU: 1) Celní úřad dovozu: a)Role přiřazeny celním oddělením KCÚ = DCP podávána na KCÚ (MRN bude obsahovat číslo KCÚ) b)Struktura DCP již obsahuje číslo povolení ZJP a rozšiřuje se o číslo povolení CCŘ a místo projednání (CO/ÚP) c)DCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H78/H62/H63) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚdovozu již realizováno e)Standardní postup: DCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ):  vydává KCÚ podle místa projednání (CO/ÚP)  místo projednání (CO/ÚP) a místo kontroly (CO/ÚP) v DCP f)Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ (doplnění DCP o povolení CCŘ a místo projednání)

7 Celní správa České republiky 7 Postupy a povolení v DOVOZU: 2) Režimy s hospodářským účinkem a)Správa všech povolení přechází (§ 6 zákona o CS) na nástupnický KCÚ, odd. Právní (CZxx0101). b)Podle převodníku bude provedena konverze správy povolení na nástupnický KCÚ, odd. Právní CZxx0101. c)Bude provedena konverze celních útvarů platnosti dle konverzní tabulky na úroveň KCÚ s platností pro všechna odd. Celní KCÚ, CZxx02xx. d)Pravidla po podání CP a propuštění zboží se řídí obecnými pravidly pro běžný postup (BP) a zjednodušený postup (ZJP), přičemž platí, že CP bude projednáno pouze CO/ÚP, v jehož pracovním obvodu se nachází místo zpracování/uskladnění. e)Model odpovídá i znění jednotných povolení vydaných jiným členským státem EU (MS), jelikož zde je propuštění vázáno na konkrétní útvar s daným číslem. 3) Dočasné uskladnění: a)Povolení vydává KCÚ (opakované uskladnění) nebo CO/ÚP (jednorázové uskladnění) b)Přiřazeno ke konkrétnímu CO/ÚP c)Nutné prověření/aktualizace schválených míst d)Nutné prověření/aktualizace povolení pro opakované uskladnění (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ)

8 Celní správa České republiky www.celnisprava.cz Děkuji za pozornost. Dotazy k praktickým dopadům modernizace CS ČR možno směřovat na:  +420 261 331 111  +420 261 332 010  podatelna@cs.mfcr.czpodatelna@cs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky Jaroslav Ille, odbor Celní, GŘC www.celnisprava.cz Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení."

Podobné prezentace


Reklamy Google