Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských."— Transkript prezentace:

1 Trade Contact Group P. Žáčková

2 Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských podmínek Trade Contact Group2

3 ASEO – další vývoj (1)  Evidence RHÚ, konečného užití – září 2010  Evidence PZS – od  přepsání stávajících povolení – pouze povolení dle příl. 67 CCIP  stávající povolení udělená přijetím CP – hlásí CÚ na GŘC – nepřepisují se do ASEO  validace do ECS – červnová verze ECS  Evidence povolení udělených přijetím CP  nasazení s dubnovou verzí ICS/AIS Trade Contact Group3

4 ASEO – další vývoj (2)  Změny v režimu AZS/N – evidence Part Number  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení – doplnění nutnosti uvádět v CP Part Nr.  Dozajištění konečného užití  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení – ke každému kódu TARIC, který je povolen do KU doplnit jiné sazební zařazení, podle kterého se spočítá dozajištění  Spojení AZS/N a konečného užití v jednom CP  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení AZS/N – doplnění čísla povolení KU, které je možné kombinovat s daným AZS/N Trade Contact Group4

5 ASEO – další vývoj (3)  Infomaily – červnová/zářijová verze ASEO  Informace o blížící se expiraci povolení (1 kalendářní měsíc)  pokud je držitelem povolení udělen souhlas se zasíláním technických informací em (ochrana proti spamům) Trade Contact Group5

6 ASEO – další vývoj (4)  Zjednodušené postupy podle přílohy 67 CCIP  nové povolení + nové č. povolení  evidence od června  funkčnost při celním řízení – s verzí AIS  Centralizované celní řízení  nové povolení + nové č. povolení  evidence od června  funkčnost při celním řízení – s verzí AIS  Kontroly – nasazení nejpozději do konce roku  Další povolení – r Trade Contact Group6

7 Udělení povolení přijetím CP  Funkčnost s dubnovou verzí ICS/AIS  Vyplnění datového prvku RHU04  AIS upozorní celníka na žádost o povolení RHU  V AIS nutné doplnit při celním řízení další údaje:  žadatel / hospodářský subjekt  popis hospodářských operací  zušlechtěné / přepracované výrobky + výtěžnost  místo použití / provádění zušlechťovacích operací  kód hospodářských podmínek  CÚ vyřizující režim  Lhůta na vyřízení režimu  přesun – pokud je povolen  CÚ může požadovat i další doklady (technický popis pro ztotožnění, atd.) Trade Contact Group7

8 AZS/N – evidence Part Nr.  Funkčnost s červencovou verzí ICS/AIS  Nutná úprava stávajícího povolení – povinnost uvádět v CP Part Nr.  Nutná úprava deklarantského software  Jedna položka CP do 4100– jen jeden Part Nr. - nový datový prvek v položkových údajích CP  Odpisy  k položce přecházejícího režimu - nový datový prvek v datové skupině odpisy (QGPA)  z režimu vývozu – musí být potvrzen výstup  z režimu s podmíněným osvobozením od cla – nutnost označit zboží v kol. 31 CP „Zboží AZSN“  Žádost o vrácení cla  oficiální žádost (písemná, dat. schránkou) + elektronická zpráva s daty vratky cla  CÚ zkontroluje soulad obou částí žádosti  AIS nabídne předpočítanou částku, kterou lze vrátit  rozhodnutí o žádosti (písemné, dat. schránkou) Trade Contact Group8

9 Dozajištění konečného užití  Funkčnost s červencovou verzí ICS/AIS  Nutná úprava stávajícího povolení – doplnění dalšího kódu TARIC (10 až 14 míst)  Pro výměr cla při propuštění do VO – např  Pro výměr dozajištění – např  Uvolnění zajištění  clo při VO (3 %) – uhrazením  dozajištění (1,5 %) – splněním podmínek KU nebo uhrazením výměru při nesplnění Trade Contact Group9 Kód TARIC pro KU Kód TARIC pro dozajištění PopisMnožstvíHodnotaOdpisová měrná jednotka Brzdy pro průmyslovou montáž EURNAR

10 RHU – poznatky z praxe (1)  Změna celního sazebníku  nutná úprava povolení – do režimu nelze propustit zboží, které není v povolení  změna z vůle držitele povolení (žádost, ústní jednání,...) – pokud se jeden kód KN rozdělí na více kódech KN nemůže CÚ určit, který je ten správný  vyj. vyřízení režimu uskladňování v celním skladu / dočasného použití  kontrola, že zboží zůstává v nezměněném stavu - možné změny saz. zařazení – kontrola přes číselník Trade Contact Group10

11 RHU – poznatky z praxe (2)  Režimy s hospodářským účinkem – musí být hospodářský účinek  NE - zboží s 0% - do zpracovatelských režimů (i preference)  NE – nakupované zboží s 0% - do celního skladu / dočasného použití – prokázat nejistý prodej nebo, že zboží zůstává v majetku zahraniční osoby  Změna celních sazeb – nutné ověření splnění hospodářských podmínek Trade Contact Group11

12 RHU – poznatky z praxe (3)  Provádění běžných forem manipulace  pouze pokud je zboží v režimu uskladňování v celním skladu  nutné oznámit  nelze manipulovat se zboží, pokud je propuštěno do tranzitu / vývozu  Řádné vyplňování kol. 31 CP a 44 CP – v souladu s kódem ztotožnění v povolení RHU (kol. 12 povolení)  1 – uvádět sériové nebo výrobní číslo  2 – zaplombování apod.  3 – součástí CP je INFormační list  4 – musí být odebrány vzorky (nelze ZJP) nebo technický popis v kol. 31 CP  Technický popis – NE opsaný sazebník  např. části a součásti.....; ostatní; ostatní; ostatní Trade Contact Group12

13 Splnění hospodářských podmínek  Považují se za splněné  AZS – čl. 539  PPCD – příloha 76 CCIP – ČÁST A  Přezkoumávají se na národní úrovni  PPCD – operace v příloze 76 CCIP – ČÁST A, ale nelze je považovat za splněné (např. kód 10 – výhoda nad EUR)  Přezkoumávají se za účasti Výboru  AZS – z podnětu Komise nebo členského státu  PPCD – příloha 76 CCIP – ČÁST B  Nutné připravit dvojí dokumentaci – veřejná a neveřejná verze  Prokázat splnění podmínek v čl nemožnost použít zdroje Společenství Trade Contact Group13

14 14

15 Trade Contact Group P. Žáčková

16 Zajištění v e-Dovozu  Zrušení validací na 92ZL a 93CJ – nasazení s dubnovou verzí AIS  používání 9N01  NE v ZJP  pouze pokud není v povolení požadováno zajištění – RHU/KU nebo dočasný sklad  NE v BP u případů z článku 189 odst. 4 a 5 CC – 9NCK  93CJ – uvádí se variabilní symbol ne GRN  95JZ – alokace s červencovou verzí AIS  Validace na sekundární kód – červenec / září Trade Contact Group16

17 Změny s novelou celního zákona  Schvaluje Senát  Legisvakanční lhůta 3 měsíce – účinnost nejdříve červenec 2011  Zrušení opakované celní jistoty  Změny vyhlášky – připravuje se  změny v kódech zajištění Trade Contact Group17

18 18


Stáhnout ppt "Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google