Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských."— Transkript prezentace:

1 Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková

2 Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských podmínek 16. 3. 2011Trade Contact Group2

3 ASEO – další vývoj (1)  Evidence RHÚ, konečného užití – září 2010  Evidence PZS – od 6. 4. 2011  přepsání stávajících povolení – pouze povolení dle příl. 67 CCIP  stávající povolení udělená přijetím CP – hlásí CÚ na GŘC – nepřepisují se do ASEO  validace do ECS – červnová verze ECS  Evidence povolení udělených přijetím CP  nasazení s dubnovou verzí ICS/AIS 16.3.2011Trade Contact Group3

4 ASEO – další vývoj (2)  Změny v režimu AZS/N – evidence Part Number  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení – doplnění nutnosti uvádět v CP Part Nr.  Dozajištění konečného užití  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení – ke každému kódu TARIC, který je povolen do KU doplnit jiné sazební zařazení, podle kterého se spočítá dozajištění  Spojení AZS/N a konečného užití v jednom CP  nasazení s červencovou verzí AIS  nutné změny stávajících povolení AZS/N – doplnění čísla povolení KU, které je možné kombinovat s daným AZS/N 16.3.2011Trade Contact Group4

5 ASEO – další vývoj (3)  Infomaily – červnová/zářijová verze ASEO  Informace o blížící se expiraci povolení (1 kalendářní měsíc)  pokud je držitelem povolení udělen souhlas se zasíláním technických informací emailem (ochrana proti spamům) 16.3.2011Trade Contact Group5

6 ASEO – další vývoj (4)  Zjednodušené postupy podle přílohy 67 CCIP  nové povolení + nové č. povolení  evidence od června  funkčnost při celním řízení – s verzí AIS  Centralizované celní řízení  nové povolení + nové č. povolení  evidence od června  funkčnost při celním řízení – s verzí AIS  Kontroly – nasazení nejpozději do konce roku  Další povolení – r. 2012 16.3.2011Trade Contact Group6

7 Udělení povolení přijetím CP  Funkčnost s dubnovou verzí ICS/AIS  Vyplnění datového prvku RHU04  AIS upozorní celníka na žádost o povolení RHU  V AIS nutné doplnit při celním řízení další údaje:  žadatel / hospodářský subjekt  popis hospodářských operací  zušlechtěné / přepracované výrobky + výtěžnost  místo použití / provádění zušlechťovacích operací  kód hospodářských podmínek  CÚ vyřizující režim  Lhůta na vyřízení režimu  přesun – pokud je povolen  CÚ může požadovat i další doklady (technický popis pro ztotožnění, atd.) 16.3.2011Trade Contact Group7

8 AZS/N – evidence Part Nr.  Funkčnost s červencovou verzí ICS/AIS  Nutná úprava stávajícího povolení – povinnost uvádět v CP Part Nr.  Nutná úprava deklarantského software  Jedna položka CP do 4100– jen jeden Part Nr. - nový datový prvek v položkových údajích CP  Odpisy  k položce přecházejícího režimu - nový datový prvek v datové skupině odpisy (QGPA)  z režimu vývozu – musí být potvrzen výstup  z režimu s podmíněným osvobozením od cla – nutnost označit zboží v kol. 31 CP „Zboží AZSN“  Žádost o vrácení cla  oficiální žádost (písemná, dat. schránkou) + elektronická zpráva s daty vratky cla  CÚ zkontroluje soulad obou částí žádosti  AIS nabídne předpočítanou částku, kterou lze vrátit  rozhodnutí o žádosti (písemné, dat. schránkou) 16.3.2011Trade Contact Group8

9 Dozajištění konečného užití  Funkčnost s červencovou verzí ICS/AIS  Nutná úprava stávajícího povolení – doplnění dalšího kódu TARIC (10 až 14 míst)  Pro výměr cla při propuštění do VO – např. 8708 30 10 00  Pro výměr dozajištění – např. 8708 30 99 00  Uvolnění zajištění  clo při VO (3 %) – uhrazením  dozajištění (1,5 %) – splněním podmínek KU nebo uhrazením výměru při nesplnění 16.3.2011Trade Contact Group9 Kód TARIC pro KU Kód TARIC pro dozajištění PopisMnožstvíHodnotaOdpisová měrná jednotka 8708 30 10 00 8708 30 99 00 8708 30 99 00 Brzdy pro průmyslovou montáž 100000.... EURNAR

10 RHU – poznatky z praxe (1)  Změna celního sazebníku  nutná úprava povolení – do režimu nelze propustit zboží, které není v povolení  změna z vůle držitele povolení (žádost, ústní jednání,...) – pokud se jeden kód KN rozdělí na více kódech KN nemůže CÚ určit, který je ten správný  vyj. vyřízení režimu uskladňování v celním skladu / dočasného použití  kontrola, že zboží zůstává v nezměněném stavu - možné změny saz. zařazení – kontrola přes číselník 16.3.2011Trade Contact Group10

11 RHU – poznatky z praxe (2)  Režimy s hospodářským účinkem – musí být hospodářský účinek  NE - zboží s 0% - do zpracovatelských režimů (i preference)  NE – nakupované zboží s 0% - do celního skladu / dočasného použití – prokázat nejistý prodej nebo, že zboží zůstává v majetku zahraniční osoby  Změna celních sazeb – nutné ověření splnění hospodářských podmínek 16.3.2011Trade Contact Group11

12 RHU – poznatky z praxe (3)  Provádění běžných forem manipulace  pouze pokud je zboží v režimu uskladňování v celním skladu  nutné oznámit  nelze manipulovat se zboží, pokud je propuštěno do tranzitu / vývozu  Řádné vyplňování kol. 31 CP a 44 CP – v souladu s kódem ztotožnění v povolení RHU (kol. 12 povolení)  1 – uvádět sériové nebo výrobní číslo  2 – zaplombování apod.  3 – součástí CP je INFormační list  4 – musí být odebrány vzorky (nelze ZJP) nebo technický popis v kol. 31 CP  Technický popis – NE opsaný sazebník  např. části a součásti.....; ostatní; ostatní; ostatní 16.3.2011Trade Contact Group12

13 Splnění hospodářských podmínek  Považují se za splněné  AZS – čl. 539  PPCD – příloha 76 CCIP – ČÁST A  Přezkoumávají se na národní úrovni  PPCD – operace v příloze 76 CCIP – ČÁST A, ale nelze je považovat za splněné (např. kód 10 – výhoda nad 50.000 EUR)  Přezkoumávají se za účasti Výboru  AZS – z podnětu Komise nebo členského státu  PPCD – příloha 76 CCIP – ČÁST B  Nutné připravit dvojí dokumentaci – veřejná a neveřejná verze  Prokázat splnění podmínek v čl. 502 + nemožnost použít zdroje Společenství 16.3.2011Trade Contact Group13

14 edovoz@cs.mfcr.cz 14

15 Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková

16 Zajištění v e-Dovozu  Zrušení validací na 92ZL a 93CJ – nasazení s dubnovou verzí AIS  používání 9N01  NE v ZJP  pouze pokud není v povolení požadováno zajištění – RHU/KU nebo dočasný sklad  NE v BP u případů z článku 189 odst. 4 a 5 CC – 9NCK  93CJ – uvádí se variabilní symbol ne GRN  95JZ – alokace s červencovou verzí AIS  Validace na sekundární kód – červenec / září 16.3.2011Trade Contact Group16

17 Změny s novelou celního zákona  Schvaluje Senát  Legisvakanční lhůta 3 měsíce – účinnost nejdříve červenec 2011  Zrušení opakované celní jistoty  Změny vyhlášky – připravuje se  změny v kódech zajištění 16.3.2011Trade Contact Group17

18 edovoz@cs.mfcr.cz 18


Stáhnout ppt "Trade Contact Group 16.3.2011 P. Žáčková. Obsah  Informace k aplikaci ASEO  Informace k povolení RHU – poznatky z provozu  Informace ke splnění hospodářských."

Podobné prezentace


Reklamy Google