Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jíloviště 28. červen 2012 www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jíloviště 28. červen 2012 www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti."— Transkript prezentace:

1 Jíloviště 28. červen 2012 www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti Celního ředitelství Praha 1

2 Jíloviště 28. červen 2012 www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti Celního ředitelství Praha •Zákon č. 17/2012 Sb., o CS ČR mění organizační strukturu CS ČR •dnešní prezentace doplní informace podané účastníkům tzv. „smíšené skupiny“ z pohledu problematiky CŘ Praha •představí budoucí uspořádání celních orgánů po 1. 1. 2013 v rámci CŘ Praha •informujeme Vás o změnách v oblasti • tranzitu • dočasného uskladnění • dovozu • vývozu • režimy s hospodářským účinkem • globálních a individuálních záruk 2

3 místní příslušnost www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky § 1 Orgány Celní správy České republiky (1) Celní správa České republiky (dále jen "celní správa") je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. (2) Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální ředitelství cel Celní ředitelství Praha Celní úřad Praha 1Celní úřad Praha 2Celní úřad …… Celní ředitelství … celkem 8x Celní úřad… celkem 54x Generální ředitelství cel Celní úřad pro hl. m. Prahu Celní ředitelství pro Středočeský kraj Celní úřad Praha Ruzyně Celní úřad …. Celkem 15x Stav do 31. 12.2012 stav od 1. 1.2013 3

4 místní příslušnost www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky § 6 Územní působnost a sídlo (1) Celními úřady jsou a) Celní úřad pro hlavní město Prahu, b) Celní úřad pro Středočeský kraj, c) Celní úřad pro Jihočeský kraj, d) Celní úřad pro Plzeňský kraj, e) Celní úřad pro Karlovarský kraj, f) Celní úřad pro Ústecký kraj, g) Celní úřad pro Liberecký kraj, h) Celní úřad pro Královéhradecký kraj, i) Celní úřad pro Pardubický kraj, j) Celní úřad pro Kraj Vysočina, k) Celní úřad pro Jihomoravský kraj, l) Celní úřad pro Olomoucký kraj, m) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, n) Celní úřad pro Zlínský kraj, o) Celní úřad Praha Ruzyně. (2) Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně. (3) Celní úřad Praha Ruzyně vykonává působnost na území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně. (4) Sídlem celního úřadu je sídlo vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu. Sídlem Celního úřadu Praha Ruzyně je hlavní město Praha. (5) Dojde-li ke změně území vyšších územních samosprávných celků, změní se stejně i územní působnost celních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni, kdy nabyl účinnosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územních samosprávných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního dne kalendářního roku. (6) Územní pracoviště celního úřadu, které se nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou. 4

5 místní příslušnost www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky Celní ředitelství Praha se sídlem Washingtonova 7, Praha 1 a stávajících 11 celních úřadů (Praha 1, Praha 2, Praha D8, Benešov, Praha D1, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Kolín, Praha D5, Praha Ruzyně) k 1. 1. 2013 zanikne Celní úřad pro hlavní město Prahu se sídlem Washingtonova 7, Praha 1 Celní úřad pro Středočeský kraj se sídlem Washingtonova 11, Praha 1 Celní úřad Praha Ruzyně se sídlem Aviatická 12/1048, Praha 6 CÚ pro hlavní město Prahu CÚ pro Středočeský kraj CÚ Praha Ruzyně 5

6 Uspořádání celních útvarů oblast celní www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx CÚ pro Středočeský krajCÚ pro PrahuCÚ Praha Ruzyně CÚ Praha D8CÚ Praha 1CÚ Praha Ruzyně CÚ BenešovCÚ Praha 2externí odd. Celní pošta CÚ Praha D1externí odd. Uhříněves CÚ Kladno CÚ Mělník CÚ Mladá Boleslav CÚ Kolín CÚ Praha D5 6

7 Uspořádání celních útvarů oblast daňová www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx CÚ pro Středočeský krajCÚ pro PrahuCÚ Praha Ruzyně CÚ BenešovCÚ Praha 1CÚ Praha Ruzyně CÚ KladnoCÚ Praha 2externí odd. Celní pošta CÚ Mělníkexterní odd. Uhříněves CÚ Mladá BoleslavCÚ Praha D8 CÚ KolínCÚ Praha D1 CÚ Praha D5 7

8 Postupy a povolení v režimu TRANZITU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Celní úřad odeslání (Cúo): a)Role přiřazeny CO/ÚP = TCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) b)Struktura TCP rozšířena o datový element pro číslo povolení ZJP c)TCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H15) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚo = nahrazení lokálních povolení e)Standardní postup: •TCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP •TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •TCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ = NELZE f)Schválený odesílatel: •vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP •schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP •nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky a povolení ZJP SO •nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SO (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) g)Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) h)Aktualizace otisku razítka schváleného odesílatele Poznámka: CO/ÚP – celní oddělení/územní pracoviště zveřejněné ve vyhlášce MF ČR KCÚ – celní úřad po 1. 1. 2013 8

9 Postupy a povolení v režimu TRANZITU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Celní úřad určení: a)Role přiřazeny CO/ÚP na všech KCÚ b)Struktura D_N_UKO rozšířena o číslo povolení ZJP c)Celorepublikové povolení komunikace s CÚu = nahrazení lokálních povolení d)Standardní postup: •TDD (příp. D_N_UKO) a zboží na jednom CO/ÚP •příp. D_N_UKO na jednom CO/ÚP a TDD a zboží na druhém CO/ÚP stejného nebo jiného KCÚ e)Schválený příjemce: •vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP •schválená místa vykládky vázána na CO/ÚP •nutné prověření/aktualizace schválených míst vykládky a povolení ZJP SP •nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SP (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) 9

10 Postupy a povolení v režimu TRANZITU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx DOPADY: • Nově podat žádosti do 31. 10. 2012 kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. • Jde o případy, kdy se místo nakládky nebo ukončení neshodují s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ… 10

11 Postupy a povolení v režimu TRANZITU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 1 • Schválený odesílatel • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Místo odeslání - Praha 4 • Po 1. 1. 2013 NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha • PŘÍKLAD 2 • Schválený odesílatel • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Místo odeslání - Nupaky • Po 1. 1. 2013 není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj • PŘÍKLAD 3 • Schválený příjemce • Platí stejně jako u příkladů č. 1 a 2 11

12 Uspořádání celních útvarů oblast celní www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx CÚ pro Středočeský krajCÚ pro PrahuCÚ Praha Ruzyně CÚ Praha D8CÚ Praha 1CÚ Praha Ruzyně CÚ BenešovCÚ Praha 2externí odd. Celní pošta CÚ Praha D1externí odd. Uhříněves CÚ Kladno CÚ Mělník CÚ Mladá Boleslav CÚ Kolín CÚ Praha D5 12

13 Postupy a povolení DOČASNÝ SKLAD www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Dočasné uskladnění: a)Povolení vydává KCÚ (opakované uskladnění) nebo CO/ÚP (jednorázové uskladnění) b)Přiřazeno ke konkrétnímu CO/ÚP c)Nutné prověření/aktualizace schválených míst d)Nutné prověření/aktualizace povolení pro opakované uskladnění (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) 13

14 Postupy a povolení DOČASNÝ SKLAD www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx DOPADY: • Nově podat žádosti do 31. 10. 2012 kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. • Jde o případy, kdy se schválené místo neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ… 14

15 Postupy a povolení DOČASNÉ USKLADNĚNÍ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 1 • Dočasný sklad – schválené místo (opakované) • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Schválené místo - Praha 4 • Po 1. 1. 2013 NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha • PŘÍKLAD 2 • Dočasný sklad – schválené místo (opakované) • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Schválené místo - Nupaky • Po 1. 1. 2013 není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj 15

16 Uspořádání celních útvarů oblast DOVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Celní úřad dovozu: a)Role přiřazeny CO/ÚP = DCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) b)Struktura DCP již obsahuje číslo povolení ZJP a rozšiřuje se o číslo povolení CCŘ a místo projednání (CO/ÚP) c)DCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H78/H62/H63) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚ dovozu již realizováno e)Standardní postup: •DCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP •DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •DCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ):  vydává KCÚ podle místa projednání (CO/ÚP)  místo projednání (CO/ÚP) a místo kontroly (CO/ÚP) v DCP f)Místní řízení: •vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP •schválená místa vázána na CO/ÚP •nutné prověření/aktualizace schválených míst a povolení ZJP MŘ •nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) •možnost CCŘ (doplnění DCP o povolení CCŘ a místo projednání) •v případě schválených míst neodpovídajících místní příslušnosti CÚ podat novou žádost místně příslušnému CÚ schválenému místu (08/2012), z důvodu nasazení nové verze eDovoz, kde bude kontrola s číselníkem obcí spravovaného ministerstvem vnitra 16

17 Uspořádání celních útvarů oblast DOVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx DOPADY: • Nově podat žádosti do 31. 10. 2012 kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. • Jde o případy, kdy se místo provádění ZJP se neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ… 17

18 Uspořádání celních útvarů oblast DOVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 1 • Běžný postup • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží předloženo v logistickém terminálu Nupaky • Možno propustit • PŘÍKLAD 2 • Běžný postup CCŘ • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží předloženo na CO Hostivař • Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením kontrolního místa CO Hostivař Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu 18

19 Uspořádání celních útvarů oblast DOVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 3 • ZJP místní řízení • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží dopraveno na schválené místo (je možné např. i Kladno nebo jiné schválené místo ve Středočeském kraji) • Možno propustit tzv. „kvazi CCŘ“ • PŘÍKLAD 4 • ZJP místní řízení s CCŘ • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží dopraveno na schválené místo v místní příslušnosti KCÚ pro hl. m. Prahu • Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením schváleného kontrolního místa Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu 19

20 Uspořádání celních útvarů oblast VÝVOZU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Celní úřad vývozu: a)Role přiřazeny celním oddělením CO/ÚP = VCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) b)Struktura VCP rozšířena o číslo povolení ZJP a místo projednání (CCŘ) c)VCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H07/H15) d)Celorepublikové povolení komunikace s CÚ vývozu = nahrazení zbývajících lokálních povolení e)Standardní postup: •VCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP •VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •VCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ •VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ) f)Místní řízení: •vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP •schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP •nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky a povolení ZJP MŘ •nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) •možnost CCŘ g)Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) h)Aktualizace otisku razítka schváleného vývozce 20

21 Uspořádání celních útvarů oblast VÝVOZU www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx DOPADY: • Nově podat žádosti do 31. 10. 2012 kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. • Jde o případy, kdy se místo provádění ZJP (místo nakládky) neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ… 21

22 Uspořádání celních útvarů oblast VÝVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 1 • Běžný postup • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží předloženo v logistickém terminálu Nupaky • Možno propustit • PŘÍKLAD 2 • Běžný postup CCŘ • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží předloženo na CO Hostivař • Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením kontrolního místa CO Hostivař Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu 22

23 Uspořádání celních útvarů oblast VÝVOZ www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 3 • ZJP – SCHVÁLENÝ VÝVOZCE • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží naloženo na schváleném místě (je možné např. i Kladno nebo jiné schválené místo ve Středočeském kraji) • Možno propustit tzv. „kvazi CCŘ“ • PŘÍKLAD 4 • ZJP – SCHVÁLENÝ VÝVOZCE s CCŘ • CÚ propouštějící – CO Nupaky • Zboží naloženo na schváleném místě v místní příslušnosti KCÚ pro hl. m. Prahu • Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením schváleného kontrolního místa Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu 23

24 Uspořádání celních útvarů oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Režimy s hospodářským účinkem a)Správa všech povolení přechází (§ 6 zákona o CS) na nástupnický KCÚ, odd. Právní (CZxx0101). b)Podle převodníku bude provedena konverze správy povolení na nástupnický KCÚ, odd. Právní CZxx0101. •CÚ pro hl. m. Prahu - CZ510101 •CÚ pro Středočeský kraj - CZ610101 •CÚ Praha Ruzyně - CZ650101 c)Bude provedena konverze platností povolení vydaných dnešními celními úřady dle konverzní tabulky na úroveň KCÚ s platností pro všechna odd. Celní KCÚ, CZxx02xx ( např. vydal-li CÚ Mělník povolení např. AZS, dojde k automatickému převodu povolení na KCÚ pro Středočeský kraj) d)Pravidla po podání CP a propuštění zboží se řídí obecnými pravidly pro běžný postup (BP) a zjednodušený postup (ZJP), přičemž platí, že CP bude projednáno pouze CO/ÚP, v jehož pracovním obvodu se nachází místo zpracování/uskladnění. e)Model odpovídá i znění jednotných povolení vydaných jiným členským státem EU (MS), jelikož zde je propuštění vázáno na konkrétní útvar s daným číslem. 24

25 Uspořádání celních útvarů oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx DOPADY: •Nově podat žádosti do 31. 10. 2012 •Přestože již CŘ Praha a jemu podřízené útvary provádí revize vydaných povolení, pak se vyskytují případy, kdy místo provádění ekonomického režimu se neshoduje s místní příslušností celního úřadu, který povolení vydal. Opět bude striktně vázáno na novou místní příslušnost. •Nelze vyloučit případy, kdy bude vydáno tzv. jednotné povolení, kdy bude stanoven kontrolní úřad a jiný celní úřad bude propouštějícím celním úřadem. Bude nutno vystavit ale odpovídající povolení 25

26 Uspořádání celních útvarů oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx PŘÍKLADY: • PŘÍKLAD 1 • Povolení celního režimu uskladňování v celním skladu • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Celní sklad je umístěn - Praha 4 • Po 1. 1. 2013 NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha • PŘÍKLAD 2 • Povolení celního režimu uskladňování v celním skladu • CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 • Celní sklad je umístěn - Nupaky • Po 1. 1. 2013 není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj 26

27 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti Uživatelé souborných jistot a držitelé povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu obdrží dopis Celního ředitelství Praha ke změnám týkající se změn v této oblasti k 1. 1. 2013 27

28 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Souborná jistota a povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu •Rozhodovat bude Celní úřad pro Jihočeský kraj Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2013 bude rozhodovat o povolení ručitele a užívání souborné jistoty včetně režimu tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o prodloužení, změně a odnětí těchto povolení Celní úřad pro Jihočeský kraj ve vztahu ke všem celním úřadům. Povolení se bude vztahovat na všechny celní úřady, to znamená na celé území České republiky •Rozhodnutí vydaná do 31. 12. 2012 kterýmkoliv celním ředitelstvím zůstanou v platnosti •S omezením na území, ve kterém vykonávalo svou územní působnost vydávající celní ředitelství (např. soubornou jistotu povolenou Celním ředitelstvím Praha bude možné od 1. 1. 2013 užívat pouze u Celního úřadu pro hlavní město Prahu, Celního úřadu pro Středočeský kraj a Celního úřadu Praha Ruzyně, tj. v územní působnosti současného Celní ředitelství Praha). •Povolení vydaná na základě nové záruční listiny se bude vztahovat na celé území České republiky •Žádost bude možné podat již v průběhu prosince 2012 u CŘ České Budějovice •Povolení používání globální záruky vydaná celními orgány před 1. 5. 2004 zůstanou i po 1. 1. 2013 v platnosti 28

29 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny Uživatelé jednotlivých jistot dostanou informaci ke změnám v oblasti jednotlivých jistot prostřednictvím úřední desky celního úřadu Změny k 1. 1. 2013 oproti aktuálnímu stavu •Povolení vydaná do 31. 12. 2012 zůstanou i nadále v platnosti •K novým žádostem podaným po 1. 1. 2013 bude nutné připojit záruční listinu vyhovující právní úpravě k 1. 1. 2013 29

30 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Zajištění spotřební daně držitelé povolení k provozování daňového skladu a povolení oprávněného příjemce k opakovanému přijímání vybraných výrobků, kteří zajistili spotřební daň formou bankovní záruky nebo záruční listinou obdrží dopis Celního ředitelství Praha ke změnám týkající se změn v této oblasti k 1. 1. 2013 Změny k 1. 1. 2013 oproti aktuálnímu stavu Povolení vydaná do 31. 12. 2012 zůstanou i nadále v platnosti Nově povolení bude vydávat celní úřad (15 x v celé České republice) 30

31 Děkuji za pozornost posta1701@cs.mfcr.cz ¨ Prezentace bude zveřejněna na internetu CŘ Praha www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx 31


Stáhnout ppt "Jíloviště 28. červen 2012 www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google