Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení"— Transkript prezentace:

1 Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení
Jíloviště 28. červen 2012 Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti Celního ředitelství Praha

2 Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení
Jíloviště 28. červen 2012 Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení v působnosti Celního ředitelství Praha Zákon č. 17/2012 Sb., o CS ČR mění organizační strukturu CS ČR dnešní prezentace doplní informace podané účastníkům tzv. „smíšené skupiny“ z pohledu problematiky CŘ Praha představí budoucí uspořádání celních orgánů po v rámci CŘ Praha informujeme Vás o změnách v oblasti tranzitu dočasného uskladnění dovozu vývozu režimy s hospodářským účinkem globálních a individuálních záruk

3 Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky
místní příslušnost Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky (2) Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. § 1 Orgány Celní správy České republiky (1) Celní správa České republiky (dále jen "celní správa") je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. Stav do Generální ředitelství cel Celní ředitelství Praha Celní úřad Praha 1 Celní úřad Praha 2 Celní úřad …… Celní ředitelství … celkem 8x Celní úřad… celkem 54x Generální ředitelství cel Celní úřad pro hl. m. Prahu Celní ředitelství pro Středočeský kraj Celní úřad Praha Ruzyně Celní úřad …. Celkem 15x stav od

4 Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky
místní příslušnost Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky § 6 (2) Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně. Územní působnost a sídlo (1) Celními úřady jsou a) Celní úřad pro hlavní město Prahu, (3) Celní úřad Praha Ruzyně vykonává působnost na území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně. b) Celní úřad pro Středočeský kraj, (4) Sídlem celního úřadu je sídlo vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu. Sídlem Celního úřadu Praha Ruzyně je hlavní město Praha. c) Celní úřad pro Jihočeský kraj, d) Celní úřad pro Plzeňský kraj, e) Celní úřad pro Karlovarský kraj, f) Celní úřad pro Ústecký kraj, g) Celní úřad pro Liberecký kraj, (5) Dojde-li ke změně území vyšších územních samosprávných celků, změní se stejně i územní působnost celních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni, kdy nabyl účinnosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územních samosprávných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního dne kalendářního roku. h) Celní úřad pro Královéhradecký kraj, i) Celní úřad pro Pardubický kraj, j) Celní úřad pro Kraj Vysočina, k) Celní úřad pro Jihomoravský kraj, l) Celní úřad pro Olomoucký kraj, m) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, n) Celní úřad pro Zlínský kraj, (6) Územní pracoviště celního úřadu, které se nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou. o) Celní úřad Praha Ruzyně.

5 Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky
místní příslušnost Zákon č. 17/2012, o Celní správě České republiky Celní ředitelství Praha se sídlem Washingtonova 7, Praha 1 a stávajících 11 celních úřadů (Praha 1, Praha 2, Praha D8, Benešov, Praha D1, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Kolín, Praha D5, Praha Ruzyně) k zanikne Celní úřad pro hlavní město Prahu Celní úřad pro Středočeský kraj se sídlem Washingtonova 11, Praha 1 Celní úřad Praha Ruzyně se sídlem Aviatická 12/1048, Praha 6 CÚ Praha Ruzyně CÚ pro hlavní město Prahu CÚ pro Středočeský kraj

6 Uspořádání celních útvarů
oblast celní CÚ pro Středočeský kraj CÚ pro Prahu CÚ Praha Ruzyně CÚ Praha D8 CÚ Praha 1 CÚ Benešov CÚ Praha 2 externí odd. Celní pošta CÚ Praha D1 externí odd. Uhříněves CÚ Kladno CÚ Mělník CÚ Mladá Boleslav CÚ Kolín CÚ Praha D5

7 Uspořádání celních útvarů
oblast daňová CÚ pro Středočeský kraj CÚ pro Prahu CÚ Praha Ruzyně CÚ Benešov CÚ Praha 1 CÚ Kladno CÚ Praha 2 externí odd. Celní pošta CÚ Mělník externí odd. Uhříněves CÚ Mladá Boleslav CÚ Praha D8 CÚ Kolín CÚ Praha D1 CÚ Praha D5

8 Postupy a povolení v režimu
TRANZITU Celní úřad odeslání (Cúo): Role přiřazeny CO/ÚP = TCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) Struktura TCP rozšířena o datový element pro číslo povolení ZJP TCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H15) Celorepublikové povolení komunikace s CÚo = nahrazení lokálních povolení Standardní postup: TCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ TCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ = NELZE Schválený odesílatel: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky a povolení ZJP SO nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SO (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) Aktualizace otisku razítka schváleného odesílatele Poznámka: CO/ÚP – celní oddělení/územní pracoviště zveřejněné ve vyhlášce MF ČR KCÚ – celní úřad po

9 Postupy a povolení v režimu
TRANZITU Celní úřad určení: Role přiřazeny CO/ÚP na všech KCÚ Struktura D_N_UKO rozšířena o číslo povolení ZJP Celorepublikové povolení komunikace s CÚu = nahrazení lokálních povolení Standardní postup: TDD (příp. D_N_UKO) a zboží na jednom CO/ÚP příp. D_N_UKO na jednom CO/ÚP a TDD a zboží na druhém CO/ÚP stejného nebo jiného KCÚ Schválený příjemce: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vykládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst vykládky a povolení ZJP SP nutné prověření/aktualizace povolení ZJP SP (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ)

10 Postupy a povolení v režimu
TRANZITU DOPADY: Nově podat žádosti do kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. Jde o případy, kdy se místo nakládky nebo ukončení neshodují s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ…

11 Postupy a povolení v režimu
TRANZITU PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 1 Schválený odesílatel CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 Místo odeslání - Praha 4 Po NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha PŘÍKLAD 2 Místo odeslání - Nupaky Po není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj PŘÍKLAD 3 Schválený příjemce Platí stejně jako u příkladů č. 1 a 2

12 Uspořádání celních útvarů
oblast celní CÚ pro Středočeský kraj CÚ pro Prahu CÚ Praha Ruzyně CÚ Praha D8 CÚ Praha 1 CÚ Benešov CÚ Praha 2 externí odd. Celní pošta CÚ Praha D1 externí odd. Uhříněves CÚ Kladno CÚ Mělník CÚ Mladá Boleslav CÚ Kolín CÚ Praha D5

13 Postupy a povolení DOČASNÝ SKLAD
Dočasné uskladnění: Povolení vydává KCÚ (opakované uskladnění) nebo CO/ÚP (jednorázové uskladnění) Přiřazeno ke konkrétnímu CO/ÚP Nutné prověření/aktualizace schválených míst Nutné prověření/aktualizace povolení pro opakované uskladnění (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ)

14 Postupy a povolení DOČASNÝ SKLAD
DOPADY: Nově podat žádosti do kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. Jde o případy, kdy se schválené místo neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ…

15 Postupy a povolení DOČASNÉ USKLADNĚNÍ
PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 1 Dočasný sklad – schválené místo (opakované) CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 Schválené místo - Praha 4 Po NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha PŘÍKLAD 2 Schválené místo - Nupaky Po není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj

16 Uspořádání celních útvarů
oblast DOVOZ Celní úřad dovozu: Role přiřazeny CO/ÚP = DCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) Struktura DCP již obsahuje číslo povolení ZJP a rozšiřuje se o číslo povolení CCŘ a místo projednání (CO/ÚP) DCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H78/H62/H63) Celorepublikové povolení komunikace s CÚ dovozu již realizováno Standardní postup: DCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ DCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ): vydává KCÚ podle místa projednání (CO/ÚP) místo projednání (CO/ÚP) a místo kontroly (CO/ÚP) v DCP Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst a povolení ZJP MŘ nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ (doplnění DCP o povolení CCŘ a místo projednání) v případě schválených míst neodpovídajících místní příslušnosti CÚ podat novou žádost místně příslušnému CÚ schválenému místu (08/2012), z důvodu nasazení nové verze eDovoz, kde bude kontrola s číselníkem obcí spravovaného ministerstvem vnitra

17 Uspořádání celních útvarů
oblast DOVOZ DOPADY: Nově podat žádosti do kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. Jde o případy, kdy se místo provádění ZJP se neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ…

18 Uspořádání celních útvarů
oblast DOVOZ PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 1 Běžný postup CÚ propouštějící – CO Nupaky Zboží předloženo v logistickém terminálu Nupaky Možno propustit PŘÍKLAD 2 Běžný postup CCŘ Zboží předloženo na CO Hostivař Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením kontrolního místa CO Hostivař Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu

19 Uspořádání celních útvarů
oblast DOVOZ PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 3 ZJP místní řízení CÚ propouštějící – CO Nupaky Zboží dopraveno na schválené místo (je možné např. i Kladno nebo jiné schválené místo ve Středočeském kraji) Možno propustit tzv. „kvazi CCŘ“ PŘÍKLAD 4 ZJP místní řízení s CCŘ Zboží dopraveno na schválené místo v místní příslušnosti KCÚ pro hl. m. Prahu Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením schváleného kontrolního místa Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu

20 Uspořádání celních útvarů
oblast VÝVOZU Celní úřad vývozu: Role přiřazeny celním oddělením CO/ÚP = VCP podávána na CO/ÚP (MRN bude obsahovat číslo CO/ÚP) Struktura VCP rozšířena o číslo povolení ZJP a místo projednání (CCŘ) VCP (odstavec 30) obsahuje kód dotčeného CO/ÚP (H05/H07/H15) Celorepublikové povolení komunikace s CÚ vývozu = nahrazení zbývajících lokálních povolení Standardní postup: VCP a doklady a zboží na jednom CO/ÚP VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP a doklady na jednom CO/ÚP a zboží na druhém CO/ÚP v jednom KCÚ VCP na jednom CO/ÚP a doklady a zboží na druhém CO/ÚP v jiném KCÚ (CCŘ) Místní řízení: vydává KCÚ s působností v jednom nebo více CO/ÚP schválená místa nakládky vázána na CO/ÚP nutné prověření/aktualizace schválených míst nakládky a povolení ZJP MŘ nutné prověření/aktualizace povolení ZJP MŘ (do 12/2012=CŘ/CÚ, od 1/2013=KCÚ) možnost CCŘ Aktualizace schválených celních závěr (přechodová doba  dočerpání zásob) Aktualizace otisku razítka schváleného vývozce

21 Uspořádání celních útvarů
oblast VÝVOZU DOPADY: Nově podat žádosti do kde dochází k rozdílům v místní příslušnosti s ohledem na nástupnictví nově zřízených CÚ. Žádosti podat na současný CÚ nebo CŘ, a to buď v rámci konce platnosti povolení - kdykoliv, případně končí-li platnost současného povolení až v roce 2013, nutno podat novou žádost do konce měsíce října, aby bylo možné stihnout vydat všechna potřebná povolení. Jde o případy, kdy se místo provádění ZJP (místo nakládky) neshoduje s novou místní příslušností KCÚ – půjde zejména o satelitní CÚ…

22 Uspořádání celních útvarů
oblast VÝVOZ PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 1 Běžný postup CÚ propouštějící – CO Nupaky Zboží předloženo v logistickém terminálu Nupaky Možno propustit PŘÍKLAD 2 Běžný postup CCŘ Zboží předloženo na CO Hostivař Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením kontrolního místa CO Hostivař Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu

23 Uspořádání celních útvarů
oblast VÝVOZ PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 3 ZJP – SCHVÁLENÝ VÝVOZCE CÚ propouštějící – CO Nupaky Zboží naloženo na schváleném místě (je možné např. i Kladno nebo jiné schválené místo ve Středočeském kraji) Možno propustit tzv. „kvazi CCŘ“ PŘÍKLAD 4 ZJP – SCHVÁLENÝ VÝVOZCE s CCŘ Zboží naloženo na schváleném místě v místní příslušnosti KCÚ pro hl. m. Prahu Možno propustit pouze na základě povolení CCŘ vydaného KCÚ pro Středočeský kraj se stanovením schváleného kontrolního místa Povolení vždy vydává KCÚ v jehož územní působnosti je propouštěno zboží do navrženého režimu

24 Uspořádání celních útvarů REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM
oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM Režimy s hospodářským účinkem Správa všech povolení přechází (§ 6 zákona o CS) na nástupnický KCÚ, odd. Právní (CZxx0101). Podle převodníku bude provedena konverze správy povolení na nástupnický KCÚ, odd. Právní CZxx0101. CÚ pro hl. m. Prahu - CZ510101 CÚ pro Středočeský kraj - CZ610101 CÚ Praha Ruzyně - CZ650101 Bude provedena konverze platností povolení vydaných dnešními celními úřady dle konverzní tabulky na úroveň KCÚ s platností pro všechna odd. Celní KCÚ, CZxx02xx ( např. vydal-li CÚ Mělník povolení např. AZS, dojde k automatickému převodu povolení na KCÚ pro Středočeský kraj) Pravidla po podání CP a propuštění zboží se řídí obecnými pravidly pro běžný postup (BP) a zjednodušený postup (ZJP), přičemž platí, že CP bude projednáno pouze CO/ÚP, v jehož pracovním obvodu se nachází místo zpracování/uskladnění. Model odpovídá i znění jednotných povolení vydaných jiným členským státem EU (MS), jelikož zde je propuštění vázáno na konkrétní útvar s daným číslem.

25 Uspořádání celních útvarů REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM
oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM DOPADY: Nově podat žádosti do Přestože již CŘ Praha a jemu podřízené útvary provádí revize vydaných povolení, pak se vyskytují případy, kdy místo provádění ekonomického režimu se neshoduje s místní příslušností celního úřadu, který povolení vydal. Opět bude striktně vázáno na novou místní příslušnost. Nelze vyloučit případy, kdy bude vydáno tzv. jednotné povolení, kdy bude stanoven kontrolní úřad a jiný celní úřad bude propouštějícím celním úřadem. Bude nutno vystavit ale odpovídající povolení

26 Uspořádání celních útvarů REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM
oblast REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM PŘÍKLADY: PŘÍKLAD 1 Povolení celního režimu uskladňování v celním skladu CÚ vydávající povolení – CÚ Praha D1 Celní sklad je umístěn - Praha 4 Po NELZE – nutná změna povolení, které nově vydá KCÚ pro hl. m. Praha PŘÍKLAD 2 Celní sklad je umístěn - Nupaky Po není nutná změna povolení, nástupnický KCÚ pro Středočeský kraj

27 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti
Uživatelé souborných jistot a držitelé povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu obdrží dopis Celního ředitelství Praha ke změnám týkající se změn v této oblasti k 

28 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti
Souborná jistota a povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu Rozhodovat bude Celní úřad pro Jihočeský kraj Podle právní úpravy účinné od bude rozhodovat o povolení ručitele a užívání souborné jistoty včetně režimu tranzitu a o povolení nezajišťovat celní dluh v režimu tranzitu a o prodloužení, změně a odnětí těchto povolení Celní úřad pro Jihočeský kraj ve vztahu ke všem celním úřadům. Povolení se bude vztahovat na všechny celní úřady, to znamená na celé území České republiky Rozhodnutí vydaná do kterýmkoliv celním ředitelstvím zůstanou v platnosti S omezením na území, ve kterém vykonávalo svou územní působnost vydávající celní ředitelství (např. soubornou jistotu povolenou Celním ředitelstvím Praha bude možné od užívat pouze u Celního úřadu pro hlavní město Prahu, Celního úřadu pro Středočeský kraj a Celního úřadu Praha Ruzyně, tj. v územní působnosti současného Celní ředitelství Praha). Povolení vydaná na základě nové záruční listiny se bude vztahovat na celé území České republiky Žádost bude možné podat již v průběhu prosince 2012 u CŘ České Budějovice Povolení používání globální záruky vydaná celními orgány před zůstanou i po v platnosti

29 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti
Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny Uživatelé jednotlivých jistot dostanou informaci ke změnám v oblasti jednotlivých jistot prostřednictvím úřední desky celního úřadu Změny k  oproti aktuálnímu stavu Povolení vydaná do zůstanou i nadále v platnosti K novým žádostem podaným po bude nutné připojit záruční listinu vyhovující právní úpravě k 

30 Zajištění celního dluhu a daňové povinnosti
Zajištění spotřební daně držitelé povolení k provozování daňového skladu a povolení oprávněného příjemce k opakovanému přijímání vybraných výrobků, kteří zajistili spotřební daň formou bankovní záruky nebo záruční listinou obdrží dopis Celního ředitelství Praha ke změnám týkající se změn v této oblasti k  Změny k  oproti aktuálnímu stavu Povolení vydaná do zůstanou i nadále v platnosti Nově povolení bude vydávat celní úřad (15 x v celé České republice)

31 Prezentace bude zveřejněna na internetu
Děkuji za pozornost Prezentace bude zveřejněna na internetu CŘ Praha


Stáhnout ppt "Praktické dopady modernizace CS ČR z pohledu držitelů povolení"

Podobné prezentace


Reklamy Google