Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu 1 Trade Contact Group Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010 Ing. Žáčková, Ing. Prudičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu 1 Trade Contact Group Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010 Ing. Žáčková, Ing. Prudičová."— Transkript prezentace:

1 Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu 1 Trade Contact Group Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010 Ing. Žáčková, Ing. Prudičová

2 Obsah prezentace • Obecné informace – účel ASEO • Harmonogram nasazení aplikace ASEO • Evidenční číslo povolení • Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovozu • Udělení povolení RHÚ přijetím CP • Důvody změny stávajících povolení • Zajištění celního dluhu • Odpisy • Migrace dat • Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci • Shrnutí 2

3 Obecné informace • Systém e-dovoz zahrnuje pod RHÚ všech 5 režimů (CS, AZS, DP, PPCD, PZS) a KU • Vznik nové aplikace „ASEO“ (Authorization and Simplification for Economic Operators) pro evidenci povolení RHÚ. • Evidence celoživotního cyklu povolení včetně povolení RHÚ udělených přijetím CP, tzv. „jednorázových RHÚ“. 3

4 Účel aplikace ASEO • Evidence povolení RHÚ (později i ZJP) - přístupná každému pracovníkovi CS ČR • Validační nástroj pro provádění celního řízení RHÚ (kontroly při propouštění a vyřízení režimu). • Generuje evidenční číslo vydaného povolení. • Analýza potřebných dat hlášených Evropské Komisi. 4

5 Harmonogram nasazení aplikace ASEO • červenec 2010 - testovací verze aplikace • srpen 2010 - školení pracovníků CÚ • září 2010 - nasazení ostré verze - bude možné zapisovat nová povolení RHÚ a přepisovat již platná povolení + nutná změna těchto povolení • konečné užití a pasivní zušlechťovací styk nebude v 1. verzi ASEO – KU od října, PZS od prosince 5

6 Evidenční číslo povolení RHÚ • formát vychází ze stávajícího ev. čísla ZJP - CZ RR CZUUUUUU KK 9999 M • CZ - kód země • RR - koncové číslo roku • CZUUUUUU – číslo CÚ • KK – typ povolení • 9999 – pořadové číslo v rámci roku CÚ • M - modulo 6

7 KK - typ povolení • CW – CS (Customs Warehouse) • IP – AZS/P (Inward Processing) • ID – AZS/N (Inward processing – Drawback system) • TA – DP (Temporary Admission) • PC – PPCD (Processing under Customs Control) • OP – PZS (Outward Processing) • EU – KU (End Use) 7

8 Evidence povolení RHÚ vydaných před nasazením systému e-Dovoz • Budou rovněž zapsány do aplikace ASEO pod původním evidenčním číslem • Zápis do aplikace ASEO je nutný z důvodu, že tato aplikace složí jako validační nástroj • V případech, kdy je to nutné budou muset být však upraveny (změněny) TERMÍN dodatečného zápisu do 30. 11. 2010 8

9 Udělení povolení RHÚ přijetím CP • Povolení udělená přijetím CP jsou v aplikaci ASEO evidována pod č. MRN formou reportu z AIS • Možné pouze projednáním CP v běžném postupu. • Aplikace AIS upozorní pracovníka na skutečnost, zda chce udělit povolení RHÚ přijetím CP – vyhodnotí obsah datových elementů. • Vygenerované MRN přijatého CP slouží jako evidenční číslo povolení RHÚ a je evidováno v aplikaci ASEO. 9

10 Datová skupina RHÚ • RHÚ01 - Země vydání povolení RHÚ • RHÚ02 - Číslo povolení RHÚ • RHÚ03 - Typ celního skladu • RHÚ04 - Žádost o udělení povolení RHÚ přijetím CP – tento prvek se týká jednorázově vydaných rozhodnutí o povolení RHÚ, které byly vydánu na základě podání CP 10

11 Datová skupina ZJP Datová skupina ZJP, užívá se pokud je deklarováno ZJP MŘ, jinak není použita • ZJP01 - Země vydání ZJP MŘ • ZJP02 - Číslo povolení místního řízení 11

12 Důvody změn stávajících povolení • Kolonka 7 povolení obsahuje pojem „různé“ nebo negativní výčet zboží u povolení CS, • Neuvedení druhu MJ, ve které bude vedena evidence zboží (MJ TARIC nebo 6 nových) • Kolonka 14a nebo 14b povolení neobsahuje v případě použití MŘ pro RHÚ kód „3“, • Kolonka 16 povolení neobsahuje zda je (ne)požadováno zajištění celního dluhu pro RHÚ a další informace 12

13 Odpisy • Odpis z RHÚ bude prováděn na základě 1 odpisové měrné jednotky - nutno stanovit v povolení RHÚ, pokud bude jiná, než TARICová • Odpisová věta v kolonce 40 CP – rozšířena o kategorii předchozího dokladu, jiné kódy pro označení předchozího dokladu, odpisová měrná jednotka, číslo povolení RHÚ, země vydání povolení RHÚ, KN kód vyvážené rovnocenné suroviny, předčasný vývoz rovnocenného zboží. 13

14 Odpisová věta v kol. 40 CP (datová skupina GPA) • GPA03 – kategorie předchozího dokladu • GPA02 – MRN, označení předchozího dokladu (nové kódy X,Y,Z) • QGPA04 – číslo položky předchozího dokladu • QGPA03 - odpisová měrná jednotka • QGPA01 – množství v odpisové měrné jednotce • QGPA07 – země vydání povolení RHÚ • QGPA08 – číslo povolení RHÚ, ze kterého je vyskladněno • QGPA09 – zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny (10míst) • QGPA10 – předčasný vývoz rovnocenného zboží 14

15 Migrace dat • Po spuštění systému (1.11.10) AIS musí dojít k migraci dat ze stávajících evidencí RHÚ do systému AIS (nejpozději do 30.11.10) • Migrace proběhne pro jednotlivé CÚ v okamžiku, kdy na ni budou technicky připraveni – harmonogram bude stanoven odborem 21 GŘC na přesné datum pro konkrétní CÚ a příslušného CŘ • Migrovat se budou data z RHÚ po celních úřadech podle jednotlivých režimů ve stejný den – jedno celní ředitelství ve stejném období. • Do doby migrace je možné používat stávající systém i pro návazné režimy po RHÚ (např. 4071) • PO MIGRACI POUZE V E-DOVOZU 15

16 WDIS Spuštění generování dat pro validátor a vytvoření tiskové sestavy přenášených dat Vše v pořádku: Informace o tom, že jsou data připravena pro přenos do centra Kontrola dat validátorem Nastala chyba: Informace o chybě a je vytvořen chybový protokol. Oprava chyb ve WDISu dle chybového protokolu vytvořeného validátorem Potvrzení přenosu dat do centra (IC) IC CÚ HelpLine Požadavek na provedení přenosu do AIS Ověření požadavku Zrušení pokud již byla migrace provedena dříve. Spuštění aplikace pro příjem dat do AIS Data připojena: Vytvoření tiskové sestavy přijmutých dat a odeslání na CÚ pomocí HelpLine Data nepřipojena: Oznámení CÚ pomocí HelpLine Kontrola dat a potvrzení úspěšně provedené migrace Dále už jen v AIS Nepotvrzení migrace a do vyřešení problému pokračovat ve WDISu 16 KONTROLA EVIDENCÍ (oprava, doplnění, odstranění)

17 Propuštění do RHÚ před migrací a po migraci • od nasazení e-Dovozu do migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno stávajícím způsobem do WDISu. • od migrace dat RHÚ z PE WDIS do AIS - celní prohlášení pro propuštění do RHÚ (7100) nebo do navazujícího režimu (4071) bude podáváno pouze v AIS. • neexistence povolení RHÚ v ASEO nebo chybné zapsání bude blokující. • 1 měsíc po nasazení e-Dovozu - poslední možnost pro dozapsání stávajícího povolení RHÚ do ASEO (termín 30.11.2010) 17

18 Funkčnosti, které nebudou v 1. fázi AIS • Založení „jednorázového“ povolení RHÚ • Elektronická podpora pro odpisy po PZS • Elektronická podpora pro rovnocenné zboží s předčasným vývozem v AZS • Scany dokumentů • Centralizované celní řízení • Evidence materiálových položek (tzv. „PartNumber“) • Datové zprávy o dočasném vynětí zboží z CS, o provádění běžných forem manipulací, o převzetí zboží skladovatelem u veřejného CS 18

19 Shrnutí • Nové vzory povolení ZJP – Povolení MŘ do VO – Povolení MŘ do RHÚ – Povolení elektronické komunikace • Změna povolení RHÚ – novelizovaný vzor povolení – Nutná revize stávajících povolení 19

20 20


Stáhnout ppt "Režimy s hospodářským účinkem v e-dovozu 1 Trade Contact Group Generální ředitelství cel, 29. 7. 2010 Ing. Žáčková, Ing. Prudičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google