Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky www.celnisprava.cz 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORMACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky www.celnisprava.cz 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORMACE."— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky www.celnisprava.cz 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLAST TIR

2 Obsah www.celnisprava.cz 1.Systém TIR v Ruské federaci 2.Předpokládané fungování systému TIR v RF po 1. 12 2013 3.Aktuální informace k fungování systému TIR v RF 4.Statistika 5.Budoucí výhled

3 Systém TIR v Ruské federaci www.celnisprava.cz Federální celní správa Ruské federace (FCS) v průběhu roku 2013 oznámila změnu podmínek v souvislosti s používáním systému TIR na svém území • v červenci 2013 bylo oznámeno požadování dodatečné záruky pro zboží přepravované na podkladě karnetu TIR s platností od 14.srpna 2013, • Vyžadování dodatečné záruky bylo odůvodněno neschopností národního záručního sdružení plnit nadále své závazky vůči FCS a množstvím dosud nesplacených pohledávek FCS vůči národnímu sdružení, • po výrazných protestech ze strany smluvních stran (EU a její členské státy, IRU) a dalších účastníků systému TIR (EHK OSN, přepravci, vývozci) posunula FCS počátek platnosti uvedených opatření na 14. září 2013, • 13. září 2013 FCS oznámila, že opatření budou aplikována pouze pro celní oblast Dálného východu a celní oblast Sibiře ; aplikace opatření byla nadále postupně rozšiřována na další území, • 19.11 2013 uvedená opatření pokrývala téměř celé území Ruské federace, jedinou výjimku tvořil Severozápadní region při hranicích s Finskem, • 30.11 2013 oznámila FCS zrušení výpovědi národnímu záručnímu sdružení vládou Ruské federace a zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně do 1.7 2014,

4 Systém TIR v Ruské federaci www.celnisprava.cz • Ostatní opatření pro systém TIR zavedená FCS před 30.11 2013 ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE V PLATNOSTI !

5 Předpoklad fungování systému TIR v Ruské federaci po 1.12 2013 www.celnisprava.cz • dle původních informací měl být systém TIR na základě výpovědi národnímu záručnímu sdružení ukončen a používání systému TIR pro území Ruské federace mělo být znemožněno, • pro přepravu zboží mělo být nadále využíváno jiných systémů; jak pro přepravu zboží po území EU, tak i pro přepravu zboží po území Ruské federace, • jedinou možností mělo zůstat použití systému TIR pro zboží tranzitující přes území Ruské federace do další země. I tak by však byl režim tranzitu na podkladě karnetu TIR pro přepravu zboží přes území Ruské federace pozastaven a přeprava by pokračovala po tomto území v jiném systému • vláda Ruské federace na poslední chvíli (26.11 2013) rozhodla o odvolání výpovědi národnímu záručnímu sdružení a o zachování systému TIR pro území Ruské federace nejméně po dobu dalších šesti měsíců, • dle prvotních oznámení měl být systém TIR zachován bez jakéhokoliv omezení

6 Aktuální informace k fungování systému TIR v Ruské federaci www.celnisprava.cz • podle informací, Federální celní správa zveřejnila na svých internetových stránkách (v ruském jazyce), neplatí informace ohlášená (neoficiálně) 29.11 2013 zcela, • platí informace, že ruská vláda zrušila platnost výpovědi národnímu záručnímu sdružení a odsunula termín výpovědi nejméně do 1.7 2014. V tomto termínu uložila GŘ Federální celní správy nalézt vhodné řešení pro zachování systému TIR pro území RF, • neplatí informace, že systém TIR funguje pro území RF bez jakéhokoliv omezení. Federální celní správa nadále aplikuje územní diferenciaci pro umožnění res. neumožnění přepravy zboží na podkladě karnetu TIR. V současnosti je možné přepravovat zboží na podkladě karnetu TIR pouze přes vybrané celní úřady (nacházející se v severozápadní oblasti RF). Pro ostatní celní úřady je používání systému nadále znemožněno. V zásadě tedy platí stav, který byl nastaven před 1.12 2013, a opatření zavedená před tímto datem zůstávají nadále v platnosti.

7 Aktuální informace k fungování systému TIR v Ruské federaci www.celnisprava.cz • podle informace zveřejněné FCS na jejím webu dne 2. prosince 2013 nejsou karnety TIR akceptovány nadále níže uvedenými celními úřady:  Centrální, Jižní, Severo-kavkazský, Volžský, Uralský, Sibiřský, Dálný východ, Domodědovo, Šeremetěvo, Vnukovo, Poskovský, Sebežský, Kingiseppský a Kaliningradský, • dodatečná opatření se nevztahují na celní úřady:  Vyborg, Karelia a Murmansk. Zároveň se dodatečná opatření nevztahují na operace TIR zahajované v Euroasijské celní unii v Bělorusku a Kazachstánu.

8 Předpokládané dopady www.celnisprava.cz • opatření jsou významnou překážkou mezinárodního obchodu s RU z důvodu značných časových prodlev při překračování hranic • mohou narušit plynulý tok zboží, • zvyšují cenu exportovaného zboží z důvodů časových prodlev při přepravě a vznikajících nových nákladů na další zajištění celního dluhu, • předběžně stanovený finanční dopad na dopravce a vývozce v ČR je podle zjištění GŘC (pokud se vezme v potaz celkový počet dokladů TIR vydaných do RU a předběžně určený nárůst nákladů) 20.000.000 EUR za jeden kalendářní rok (hrubý odhad)

9 Statistika www.celnisprava.cz

10 Budoucí výhled www.celnisprava.cz • vzhledem ke zkušenostem se způsoby, kterými se k problematice staví Federální celní správa RF nelze předpokládat, že do 1.7 2014 dojde k zásadnější změně a to ani přes silný mezinárodní tlak ze strany států úmluvy, EU, OSN, IRU a další zaujatých osob, • GŘC bude ve věci dále jednat na půdě Evropské Komise a jakékoli případné změny budou v rámci možností distribuovány celním úřadům a jejich prostřednictvím veřejnosti v co nejkratších termínech, • Aktuální informace k problematice lze rovněž čerpat na internetových stránkách národního záručního sdružení ČESMAD BOHEMIA (www.pro dopravce.cz) a Mezinárodní unie silniční dopravy IRU (www.iru.org).www.pro dopravce.czwww.iru.org

11 Celní správa České republiky www.celnisprava.cz Mgr. Richard Vesecký Odd. 211 GŘC  +420 261 332 120  r.vesecky@cs.mfcr.cz Děkuji za vaši pozornost. Dotazy, připomínky ? 11


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky www.celnisprava.cz 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORMACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google