Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno"— Transkript prezentace:

1 Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno
Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno Jihlava

2 Představení společnosti
Městská akciová společnost vlastnictví 100% statutární město Brno Základní kapitál ,- Kč Struktura zákazníků SAKO - svoz: město Brno podnikatelé středně velké firmy Co zajišťujeme: komplexní nakládání s komunálním odpadem ve městě Brně provoz spalovny komunálního odpadu včetně výroby tepelné a elektrické energie provoz dotřiďovací linky obsluhu sběrných středisek odpadu

3 Nakládání s odpadem v Brně
Směsný komunální odpad: Obsluhujeme nádob na směsný komunální odpad Separovaný sběr: modrých kontejnerů žlutých a drátěných kontejnerů bílých kontejnerů na čiré sklo zelených kontejnerů na barevné sklo 11 stanovišť podzemních kontejnerů Sběrná střediska odpadů: Celkem 37 středisek SSO

4 Dotřiďovací linka Třídíme:
směsný papír tun/rok 2014, cca 80% vytříděné suroviny plasty tun/rok 2014, cca 40 – 50% vytříděných surovin PET čirá, modrá, zelení, hnědá HDPE (obaly od drogerie, nápojů, atd.) LDPE (strečové folie)

5 Přehled vyprodukovaných odpadů v Brně za posledních deset let
tuny

6 Spalovna

7 Historie ZEVO V Brně od r.1905 Od 1989 v Brně Líšni 2011 rekonstrukce
Rekonstrukce v r. 2011 Celkové náklady: 94,2 mil. EUR Spolufinancování: 49,9 mil. EUR (SFŽP ČR + Brno) Monitorovací období do 2017 Příjmy generované projektem Cena tepla Cena elektrické energie Cena spalného V Brně od r.1905 Od 1989 v Brně Líšni 2011 rekonstrukce

8 Základní provozní parametry
2 spalovenské kotle vyrábějící páru o tlaku 4MPa a teplotě 400°C, 50t/hod Množství spalovaných odpadů 14t /h při výhřevnosti odpadu 11 – 13 MJ/kg nebo 16t /h při výhřevnosti odpadu ,5 MJ/kg Účinnost 85% Plně automatické spalování Projektovaná kapacita t odpadu/rok, navýšená kapacita 248 000 t/rok Použití vyrobené páry: pro výrobu elektrické energie, pro vlastní spotřebu, pro dodávku do CZT (centrální zásobování teplem), pro výrobu horké vody. Parní odběrová kondenzační turbína o výkonu 22,7 MWe Čištění spalin: Polosuchá metoda DENOX: SNCR Řídící systém: TELEPERM 3000

9 Energetické přínosy – rok 2014
Množství spáleného odpadu: tun (29,4 tsko/h) Provozní hodiny (8760): K2 – h K3 – 8 110h Plánovaná technologická odstávka: K h K3 – 650 Provozní hodiny kotelna: h Vyrobené teplo: GJ (9,3 GJ/tsko) Dodané teplo: GJ Dodané teplo průměr 2014: ,8 GJ/h Vyrobená elektrická energie: MWh ( GJ) Vyrobená el. energie průměr 2014: 7,5 MW/h Dodaná elektrická energie: MWh Spotřeba zemního plynu: m (pro najíždění a odstavování kotle) Podíl výroby tepla ve formě páry z SKO pokryje : až 30 % roční spotřeby páry v Brně

10 Dodávky tepla do sítě CZT v roce 2015
Rozložení dodávky tepla do SCZT v Brně za rok 2015

11 Energie v odpadu Výhody energetického využívání odpadu:
využití tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě tepelné a elektrické energie úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie vyseparování železných a neželezných kovů ze škváry redukce hmotnosti na 28 % redukce objemu o 90 %

12 Základní schéma spalovny
Energetické využití směsného komunálního odpadu ve spalovně SAKO Brno, a.s.

13 Množství převzatého odpadu dle jednotlivých krajů v roce 2014
Dodávky odpadu Množství převzatého odpadu dle jednotlivých krajů v roce 2014 SAKO Brno nabízí možnost energeticky využít odpady městům, obcím a firmám především v Jihomoravském kraji. Volná kapacita je doplněna i odpadem z krajů okolních. Stávající svozovou oblastí jsou tak také Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina a Zlínský kraj. Celkem: tun

14 Zařízení na energetické využití odpadu
Základní struktura logistiky odpadu Původcem komunálního odpadu je obec a to od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Současně s tím se obec stane vlastníkem tohoto odpadu. Obce Svozové společnosti jsou osobami oprávněnými k nakládání s odpady. Provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Svozové společnosti Ke sběru odpadu jsou využívány zejména tzv. sběrové (kuka) vozy. Pro transport odpadu na větší vzdálenost je odpad přeložen na nákladní vůz do velkoobjemového kontejneru. Materiálově nevyužitelná část komunálních odpadů je odstraňována skládkováním nebo energetickým využitím v ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu). Skládka odpadů Zařízení na energetické využití odpadu Dle platné legislativy je od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady.

15 Návrh zákona o odpadech
Zákonná sazba za ukládání odpadů na skládku Poměr výnosů za ukládání odpadů na skládky – využitelný odpad Správu poplatku za ukládání odpadů na skládku bude dle návrhu zákona vykonávat Státní fond životního prostředí České republiky. Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné. Prováděcí právní předpis vymezí odpady, které tato kritéria splňují.

16 Co připravujeme Rozšíření kapacity spalovny o 3.kotel - projekt Odpadové hospodářství II- linka K1 související projekty logistické centrum, překladiště, úprava a skladování odpadu, nakládání se škvárou

17 Co připravujeme V jaké fázi příprav na rozšíření spalovny se nyní nacházíme? Souhlas akcionáře Implementace v POH JmK Zpracovány přípravné studie (potenciál odpadů, technologie spalování) Zpracován harmonogram činností Zpracování Basic designu – procesní technologické schéma – do Příprava logistických možností V polovině roku posouzení vlivů na ŽP - EIA DUR, DSP Tendrová dokumentace cca zahájení provozu

18 Spalování na roštovém ohništi
Na základě technického, provozního a investičního hodnoceni byla vybrána technologie instalace linky K1 pro termickou likvidaci SKO – spalování na roštovém ohništi, se s polosuchou metodou čištění spalin a svislým výměníkovým tahem Spalovací komora s vratisuvným roštem 1 – násypka 2 – podavač 3 – vratisuvný rošt 4 – mokrý vynašeč 5 – spalovací komora, 6 – parní ohřívák vzduchu 7 – primární spalovací vzduch 8 – sekundární spalovací vzduch

19 Potenciál produkce odpadů
Kolik budeme mít v roce 2022 odpadů k dispozici odpadů ? Komunální odpady Kraj Množství odpadu na ZEVO v t (2014) Počet obyvatel Spádovost do ZEVO Brno Budoucí produkce odpadu kg/obyv Odpad z regionu v tunách Jihomoravský 100% 130 Olomoucký 15 943 120 76 285 Moravskoslezský 7 328 Vysočina 5 500 100 50 990 Pardubický (SV,UO) 12 265 Zlínský 2 189 110 64 379 Celkem Odpad z regionu v tunách na ZEVO Brno 90% 74 378 10% 15 830 56 088

20 Velkoobjemové kontejnery
Základní způsoby logistiky odpadu Stávající způsoby logistiky Nevyužívaný způsob logistiky Sběrové (kuka) vozy Svoz ze vzdálenosti do cca 30 km Kapacita: 6 – 14 m3 Doprava po silnici Velkoobjemové kontejnery Svoz ze vzdálenosti až cca 150 km Kapacita: 30 – 80 m3 Železniční vozidlo Svoz ze vzdáleností nad 50 km Kapacita: cca 100 – 150 m3 / vůz Doprava po železnici

21 Směsný komunální odpad
Cesta směsného komunálního odpadu Města a obce Jihlava Brno Odpadové centrum SAKO Brno, a.s. Zařízení na energetické využití odpadu Odpadové centrum Zpracování a vytřídění Příprava SKO k přepravě do ZEVO Místo nakládky odpadu na železnici nebo silnici Směsný komunální odpad Překladiště Překladiště odpadu Překládka ze sběrového vozu do velkoobjemového kontejneru

22 Produkce směsného komunálního odpadu v kraji Vysočina v roce 2014
Mapa kraje Vysočina Produkce směsného komunálního odpadu v kraji Vysočina v roce 2014 Území ORP Produkce (t) kg/obyv. Bystřice nad Pernštejnem 4 275 212,4 Havlíčkův Brod 10 624 205,0 Humpolec 3 779 216,9 Chotěboř 4 532 202,9 Jihlava 16 639 167,4 Moravské Budějovice 4 491 191,5 Náměšť nad Oslavou 2 319 172,4 Nové Město na Moravě 3 624 186,5 Pacov 2 053 210,3 Pelhřimov 9 272 205,8 Světlá nad Sázavou 4 408 222,3 Telč 2 559 216,5 Třebíč 13 394 177,1 Velké Meziříčí 7 742 217,1 Žďár nad Sázavou 8 033 186,0 Celkem 97 745 192,3 Odpadové centrum Jihlava Geograficky vhodná lokalita k umístění odpadového centra pro nakládku na železnici Možnost využití již existujícího průmyslového areálu mimo zastavěnou část města

23 Doprava odpadu v kontejnerech Doprava odpadu v balících
Zahraniční praxe s železniční přepravou Doprava odpadu v kontejnerech Doprava odpadu v balících ZEVO Zwentendorf / Dürnrohr Kapacita: 550 tis.tun / ročně ZEVO Vienna / Pfaffenau Kapacita: 250 tis.tun / ročně

24 Děkuji Vám za pozornost
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno, tel.: , fax: Děkuji Vám za pozornost Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně tel.


Stáhnout ppt "Energetické využití odpadu ve spalovně SAKO Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google