Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA."— Transkript prezentace:

1 Environmentální značení v České republice Trnava, Mgr. Pavel Hrubý, CENIA

2 1.Vznik a historie programu environmentálního značení typu I v České republice 2.Formální zakotvení a pravidla fungování programu 3.Vývoj počtu a skladby podporovaných produktových skupin a udělených licencí 4.Osvěta o ekoznačení – používané nástroje a zkušenosti 5.Národní program environmentálního značení a zakotvení značení typu II v něm 6.Podpora dodržování zásad dle normy ISO u vlastních environmentálních tvrzení ze strany CENIA 7.České zkušenosti s procesem registrace vlastních environmentálních tvrzení Obsah prezentace

3 Program ekoznačení byl zaveden z iniciativy ministra životního prostředí a ministra hospodářství a ustanoven usnesením Vlády ČR č. 159 ze Na základě vládního usnesení byl vyhlášen Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“. Koncepce českého programu upravena v souladu se zahraničními programy (EU, OECD). Vstupem České republiky do EU se součástí programu stalo i udělování Ekoznačky EU (tzv. „Květiny“). Vznik a historie

4 Formální zakotvení a pravidla fungování programu Hlavními orgány českého programu ekoznačení jsou Ministerstvo životního prostředí, Rada ministra ŽP pro dobrovolné nástroje a CENIA, česká informační agentura životního prostředí MŽP garant Programu vydává metodiky a následné dokumenty k provádění Programu schvaluje a podepisuje Pravidla a jednotlivé Směrnice s požadavky pro propůjčení ekoznačky (ministr) schvaluje a podepisuje certifikáty udělující ekoznačku konkrétnímu výrobku / službě (ministr) zajišťuje informace a propagaci systému ekoznačení (spolu s CENIA) zveřejňování dosažených výsledků (spolu s CENIA) zajišťování veřejného předávání ekoznaček (certifikátů) držitelům Je odpovědným orgánem pro udělování Ekoznačky EU (spolu s CENIA)

5 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – pokračování Rada pro dobrovolné nástroje Poradní orgán ministra životního prostředí Posuzuje a doporučuje návrhy na stanovení výrobkových kategorií vhodných pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků. Posuzuje požadavky a kritéria pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků, uváděné v navrhovaných Směrnicích a doporučuje ministrovi životního prostředí schválení Směrnic. Doporučuje změny, revize nebo prodloužení platných Směrnic. Předkládá ministrovi podněty na zlepšení Národního programu.

6 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – pokračování CENIA Registruje a vyřizuje přihlášky žadatelů o ekoznačku Zajišťuje přípravu a zpracování technických zpráv a návrhů směrnic Poskytuje žadatelům i ostatním zájemcům systémovou informační podporu Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí uzavírá s žadatelem licenční smlouvu, za kterou vybírá registrační poplatek. Na základě požadavků uvedených v kritériích pro udělení ekoznačky je oprávněna provádět kontrolu jejich dodržování u držitele ekoznačky. Je odpovědným orgánem pro udělování Ekoznačky EU (spolu s MŽP)

7 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – další aspekty Usnesení vlády č. 720/2000 resp. 465/2010 Doporučuje orgánům státní správy upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek produkty s ekoznačkou. Spolupráce s programy ekoznačení Tchajwanu a Nového Zélandu Možnost pro držitele ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba získat pro svůj produkt automaticky ekoznačku Tchajwanu nebo Nového Zélandu a naopak

8 Poplatky

9

10 Vybrané poplatky mohou být využity jen v rámci realizace programu ekoznačení, např. pro propagaci, vydávání publikací, provoz, apod.

11 Produktové skupiny a označené produkty V současné době je možné získat ekoznačku EŠV u produktů zj64jskupin, z toho čtyř pro služby: Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru Oleje pro mazání řezných částí motorových pil Prací prostředky pro textilie Nátěrové hmoty ředitelné vodou Teplovodní kotle na plynná paliva Tekuté čisticí přípravky Lepidla a tmely ředitelné vodou Hygienický „tissue“ papír ze sběrového papíru Grafický papír ze sběrového papíru Dřevěný nábytek Teplovodní kotle na biomasu Brikety z dřevního odpadu Hydraulické kapaliny Světlé a tmavé infrazářice na plynná paliva Tenzidové mycí kosmetické prostředky Textilní výrobky Automatické pračky pro domácnost Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny Papírové odnosné tašky a nákupní pytle Výrobky nasávané z papíroviny Prostředky dočasné protikorozní ochrany Zrcadla pro interiéry Elektrické světelné zdroje Hořáky na kapalná paliva Teplovodní kotle na kapalná paliva Trubky, tvarovky a potrubní systémy Lepenka a karton ze sběrového papíru a výrobky z nich Zdrsňující posypové materiály Adsorbenty Vysavače pro domácnost Myčky nádobí pro domácnost Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Osobní počítače Přenosné počítače Tiskárny Kopírky Multifunkční kancelářské přístroje Kovový nábytek Služby v kempech Turistické ubytovací služby Obuv Ložní matrace Tvrdé krytiny podlah, stěn a pracovních ploch Televizní přijímače Dřevěné hračky Psací a kreslicí potřeby Pěstební substráty Pomocné půdní látky Mýdla, šampony a vlasové kondicionéry Tepelná čerpadla Topné pelety z bylinné fytomasy Mulčovací materiály ze sběrového papíru Výrobky z recyklovaného plastu Výrobky z recyklované pryže Obchod Kancelářské a administrativní služby Tiskoviny Interiérová topidla na biomasu Textilní podlahové krytiny Dřevěné podlahové krytiny

12 Označené produkty

13

14 Osvěta – za měsíc průměrně 740 přístupů z ČR a 198 ze zahraničí „Helpdesk“– průměrně 20 konzultací měsíčně Letáky Výukový program o ekoznačení „Co je doma, to se počítá“ Účast na veletrzích a festivalech (3-4 ročně) Přednášky pro veřejnost a NNO Tiskové zprávy

15 Vlastní environmentální tvrzení Do agendy CENIA zařazeno vyhlášením Národního programu environmentálního značení Ministerstvem životního prostředí v srpnu 2007 (spolu s env. značením typu III – EPD). Cíl „Stimulovat vytváření přesných ověřitelných a nezavádějících tvrzení, minimalizovat existenci nežádoucích tvrzení a tím snižovat nejasnost na trhu.“ Prostředek Nabídka dobrovolné registrace vlastních environmentálních tvrzení, která jsou ve shodě s normou ISO ve veřejné databázi Zúčastněné subjekty MŽP, Rada pro dobrovolné nástroje, CENIA

16 CENIA nabízí firmám 1.Poradenství pro tvorbu VET a jejich používání podle normy ČSN ISO 14021, 2.bezplatné zprostředkování odborného ověření souladu vybraných tvrzení s touto normou a 3.jejich umístění ve veřejné databázi důvěryhodných tvrzení Výhody registrace tvrzení v databázi: Marketingová výhoda pro vyhlašovatele – autorizovaný doklad ojzodpovědném přístupu k zákazníkům a o společenské odpovědnosti firmy Pro spotřebitele – místo, kde si mohou ověřit pravdivost environmentálních informací o produktech, se kterými se setkávají a udělat si obrázek o environmentálním profilu jejich výrobců či distributorů („je na seznamu  je to zodpovědná firma, která si zaslouží podpořit“) Vlastní environmentální tvrzení - pokračování

17 Písemná žádost o ověření tvrzení s normou ČSN ISO a jeho umístění do veřejné databáze Poskytnutí základních informací o tvrzení, produktu, kterého se týká ajdokumentace, která v souladu s normou dokládá jeho platnost ajpravdivost. Kompletní žádost je poté postoupena k připomínkování Radě pro dobrovolné nástroje. Po kladném vyjádření Rady MŽP pověří CENIA kjvyrozumění žadatele a zařazení tvrzení do databáze. Další podmínky:  Registrace je platná tři roky, poté musí být platnost tvrzení přezkoumána.  Pokud pro danou výrobkovou kategorii byla vytvořena technická směrnice s kritérii pro udělení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek, nesmí platnost překročit jeden rok. Podrobnější informace: Vlastní environmentální tvrzení – Co je pro registraci VET třeba?

18 Osvěta – vlastní environmentální tvrzení „Helpdesk“Letáky Účast na veletrzích a festivalech (3-4 ročně) Přednášky pro veřejnost a NNO Direct mailing: oborová sdružení, Hospodářská komora ČR, organizace na ochranu spotřebitelů Tiskové zprávy Příručka pro firmy „Vlastní environmentální tvrzení aneb férová reklama v praxi“

19 Registrace vlastní environmentální tvrzení – dosavadní zkušenosti Dosud registrována dvě tvrzení: „100 % biologicky odbouratelný výrobek“ pro degralenové tašky (2008) „Vysoká účinnost a nízký obsah CO ve spalinách“ pro krbové vložky (2009, platnost již vypršela)

20 Registrace vlastní environmentální tvrzení – dosavadní zkušenosti  Firmy se etikou své zelené reklamy zpravidla vůbec nezabývají, principy popsané v ISO jsou jim víceméně neznámé, ojregistraci je velmi malý zájem.  Obecně vzato, environmentální marketing je u nás v plenkách - vjurčité divoké fázi vývoje, kdy si firmy neuvědomují, že i zde existují určitá pravidla, která je užitečné dodržovat.  Stejně tak nejsou moc informovaní ani spotřebitelé, kteří by na výrobce/dovozce/prodejce mohli tlačit (výběrem jen takového zboží, o kterém je dost relevantních a podložených informací). Toto povědomí u nás zatím ve větší míře neexistuje.

21 Děkuji Vám za pozornost ajtěším se na Vaše dotazy. tel: CENIA, Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Litevská Praha 10 Česká republika


Stáhnout ppt "Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google