Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA."— Transkript prezentace:

1 Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA

2 1.Vznik a historie programu environmentálního značení typu I v České republice 2.Formální zakotvení a pravidla fungování programu 3.Vývoj počtu a skladby podporovaných produktových skupin a udělených licencí 4.Osvěta o ekoznačení – používané nástroje a zkušenosti 5.Národní program environmentálního značení a zakotvení značení typu II v něm 6.Podpora dodržování zásad dle normy ISO 14021 u vlastních environmentálních tvrzení ze strany CENIA 7.České zkušenosti s procesem registrace vlastních environmentálních tvrzení Obsah prezentace

3 Program ekoznačení byl zaveden z iniciativy ministra životního prostředí a ministra hospodářství a ustanoven usnesením Vlády ČR č. 159 ze 7. 4. 1993. Na základě vládního usnesení byl 14. 4. 1994 vyhlášen Národní program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“. Koncepce českého programu upravena v souladu se zahraničními programy (EU, OECD). Vstupem České republiky do EU se součástí programu stalo i udělování Ekoznačky EU (tzv. „Květiny“). Vznik a historie

4 Formální zakotvení a pravidla fungování programu Hlavními orgány českého programu ekoznačení jsou Ministerstvo životního prostředí, Rada ministra ŽP pro dobrovolné nástroje a CENIA, česká informační agentura životního prostředí MŽP garant Programu vydává metodiky a následné dokumenty k provádění Programu schvaluje a podepisuje Pravidla a jednotlivé Směrnice s požadavky pro propůjčení ekoznačky (ministr) schvaluje a podepisuje certifikáty udělující ekoznačku konkrétnímu výrobku / službě (ministr) zajišťuje informace a propagaci systému ekoznačení (spolu s CENIA) zveřejňování dosažených výsledků (spolu s CENIA) zajišťování veřejného předávání ekoznaček (certifikátů) držitelům Je odpovědným orgánem pro udělování Ekoznačky EU (spolu s CENIA)

5 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – pokračování Rada pro dobrovolné nástroje Poradní orgán ministra životního prostředí Posuzuje a doporučuje návrhy na stanovení výrobkových kategorií vhodných pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků. Posuzuje požadavky a kritéria pro hodnocení ekologicky šetrných výrobků, uváděné v navrhovaných Směrnicích a doporučuje ministrovi životního prostředí schválení Směrnic. Doporučuje změny, revize nebo prodloužení platných Směrnic. Předkládá ministrovi podněty na zlepšení Národního programu.

6 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – pokračování CENIA Registruje a vyřizuje přihlášky žadatelů o ekoznačku Zajišťuje přípravu a zpracování technických zpráv a návrhů směrnic Poskytuje žadatelům i ostatním zájemcům systémovou informační podporu Na základě rozhodnutí ministra životního prostředí uzavírá s žadatelem licenční smlouvu, za kterou vybírá registrační poplatek. Na základě požadavků uvedených v kritériích pro udělení ekoznačky je oprávněna provádět kontrolu jejich dodržování u držitele ekoznačky. Je odpovědným orgánem pro udělování Ekoznačky EU (spolu s MŽP)

7 Formální zakotvení a pravidla fungování programu – další aspekty Usnesení vlády č. 720/2000 resp. 465/2010 Doporučuje orgánům státní správy upřednostňovat při zadávání veřejných zakázek produkty s ekoznačkou. Spolupráce s programy ekoznačení Tchajwanu a Nového Zélandu Možnost pro držitele ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba získat pro svůj produkt automaticky ekoznačku Tchajwanu nebo Nového Zélandu a naopak

8 Poplatky

9

10 Vybrané poplatky mohou být využity jen v rámci realizace programu ekoznačení, např. pro propagaci, vydávání publikací, provoz, apod.

11 Produktové skupiny a označené produkty V současné době je možné získat ekoznačku EŠV u produktů zj64jskupin, z toho čtyř pro služby: Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru Oleje pro mazání řezných částí motorových pil Prací prostředky pro textilie Nátěrové hmoty ředitelné vodou Teplovodní kotle na plynná paliva Tekuté čisticí přípravky Lepidla a tmely ředitelné vodou Hygienický „tissue“ papír ze sběrového papíru Grafický papír ze sběrového papíru Dřevěný nábytek Teplovodní kotle na biomasu Brikety z dřevního odpadu Hydraulické kapaliny Světlé a tmavé infrazářice na plynná paliva Tenzidové mycí kosmetické prostředky Textilní výrobky Automatické pračky pro domácnost Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny Papírové odnosné tašky a nákupní pytle Výrobky nasávané z papíroviny Prostředky dočasné protikorozní ochrany Zrcadla pro interiéry Elektrické světelné zdroje Hořáky na kapalná paliva Teplovodní kotle na kapalná paliva Trubky, tvarovky a potrubní systémy Lepenka a karton ze sběrového papíru a výrobky z nich Zdrsňující posypové materiály Adsorbenty Vysavače pro domácnost Myčky nádobí pro domácnost Chladničky, mrazničky a jejich kombinace Osobní počítače Přenosné počítače Tiskárny Kopírky Multifunkční kancelářské přístroje Kovový nábytek Služby v kempech Turistické ubytovací služby Obuv Ložní matrace Tvrdé krytiny podlah, stěn a pracovních ploch Televizní přijímače Dřevěné hračky Psací a kreslicí potřeby Pěstební substráty Pomocné půdní látky Mýdla, šampony a vlasové kondicionéry Tepelná čerpadla Topné pelety z bylinné fytomasy Mulčovací materiály ze sběrového papíru Výrobky z recyklovaného plastu Výrobky z recyklované pryže Obchod Kancelářské a administrativní služby Tiskoviny Interiérová topidla na biomasu Textilní podlahové krytiny Dřevěné podlahové krytiny

12 Označené produkty

13

14 Osvěta www.ekoznacka.cz – za měsíc průměrně 740 přístupů z ČR a 198 ze zahraničí www.ekoznacka.cz „Helpdesk“– průměrně 20 konzultací měsíčně Letáky Výukový program o ekoznačení „Co je doma, to se počítá“ Účast na veletrzích a festivalech (3-4 ročně) Přednášky pro veřejnost a NNO Tiskové zprávy

15 Vlastní environmentální tvrzení Do agendy CENIA zařazeno vyhlášením Národního programu environmentálního značení Ministerstvem životního prostředí v srpnu 2007 (spolu s env. značením typu III – EPD). Cíl „Stimulovat vytváření přesných ověřitelných a nezavádějících tvrzení, minimalizovat existenci nežádoucích tvrzení a tím snižovat nejasnost na trhu.“ Prostředek Nabídka dobrovolné registrace vlastních environmentálních tvrzení, která jsou ve shodě s normou ISO 14021 ve veřejné databázi Zúčastněné subjekty MŽP, Rada pro dobrovolné nástroje, CENIA

16 CENIA nabízí firmám 1.Poradenství pro tvorbu VET a jejich používání podle normy ČSN ISO 14021, 2.bezplatné zprostředkování odborného ověření souladu vybraných tvrzení s touto normou a 3.jejich umístění ve veřejné databázi důvěryhodných tvrzení Výhody registrace tvrzení v databázi: Marketingová výhoda pro vyhlašovatele – autorizovaný doklad ojzodpovědném přístupu k zákazníkům a o společenské odpovědnosti firmy Pro spotřebitele – místo, kde si mohou ověřit pravdivost environmentálních informací o produktech, se kterými se setkávají a udělat si obrázek o environmentálním profilu jejich výrobců či distributorů („je na seznamu  je to zodpovědná firma, která si zaslouží podpořit“) Vlastní environmentální tvrzení - pokračování www.cenia.cz/zelena-tvrzeni

17 Písemná žádost o ověření tvrzení s normou ČSN ISO 14021 a jeho umístění do veřejné databáze Poskytnutí základních informací o tvrzení, produktu, kterého se týká ajdokumentace, která v souladu s normou dokládá jeho platnost ajpravdivost. Kompletní žádost je poté postoupena k připomínkování Radě pro dobrovolné nástroje. Po kladném vyjádření Rady MŽP pověří CENIA kjvyrozumění žadatele a zařazení tvrzení do databáze. Další podmínky:  Registrace je platná tři roky, poté musí být platnost tvrzení přezkoumána.  Pokud pro danou výrobkovou kategorii byla vytvořena technická směrnice s kritérii pro udělení ochranné známky Ekologicky šetrný výrobek, nesmí platnost překročit jeden rok. Podrobnější informace: www.cenia.cz/vet Vlastní environmentální tvrzení – Co je pro registraci VET třeba?

18 Osvěta – vlastní environmentální tvrzení www.cenia.cz/vet „Helpdesk“Letáky Účast na veletrzích a festivalech (3-4 ročně) Přednášky pro veřejnost a NNO Direct mailing: oborová sdružení, Hospodářská komora ČR, organizace na ochranu spotřebitelů Tiskové zprávy Příručka pro firmy „Vlastní environmentální tvrzení aneb férová reklama v praxi“

19 Registrace vlastní environmentální tvrzení – dosavadní zkušenosti Dosud registrována dvě tvrzení: „100 % biologicky odbouratelný výrobek“ pro degralenové tašky (2008) „Vysoká účinnost a nízký obsah CO ve spalinách“ pro krbové vložky (2009, platnost již vypršela)

20 Registrace vlastní environmentální tvrzení – dosavadní zkušenosti  Firmy se etikou své zelené reklamy zpravidla vůbec nezabývají, principy popsané v ISO 14021 jsou jim víceméně neznámé, ojregistraci je velmi malý zájem.  Obecně vzato, environmentální marketing je u nás v plenkách - vjurčité divoké fázi vývoje, kdy si firmy neuvědomují, že i zde existují určitá pravidla, která je užitečné dodržovat.  Stejně tak nejsou moc informovaní ani spotřebitelé, kteří by na výrobce/dovozce/prodejce mohli tlačit (výběrem jen takového zboží, o kterém je dost relevantních a podložených informací). Toto povědomí u nás zatím ve větší míře neexistuje.

21 Děkuji Vám za pozornost ajtěším se na Vaše dotazy. Pavel.Hruby@cenia.cz tel: 267 225 347 CENIA, Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Litevská 8 100 10 Praha 10 Česká republika


Stáhnout ppt "Environmentální značení v České republice Trnava, 27. 10. 2010 Mgr. Pavel Hrubý, CENIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google