Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s."— Transkript prezentace:

1 Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s.

2 Projekt ENVIC: Byla vybudována síť environmentálních informačních center pokrývající Plzeňský kraj Informační centrum (IC) najdete v každém okrese Plzeňského kraje Environmentální = týkající se životního prostředí Co projekt přináší?

3 IC Plzeň IC Spálené Poříčí IC Klatovy IC Sušice IC Domažlice IC Kladruby IC Plasy IC Radnice Informační centra projektu

4 Projekt ENVIC: □ Dva hlavní okruhy činnosti informačních center □ Vzdělávací akce (výstavy, besedy, přednášky, vycházky) □ Poradenství (kam s odpady, jak poznám environmentálně šetrný výrobek, jak zateplit dům, jak se postarat o nalezeného živočicha) Co je pro vás připraveno?

5 Projekt ENVIC: Hlavní témata, kterými se zabýváme Odpady Doprava Energie Ekodům Klima Ochrana přírody Čemu se věnujeme? Ekosystémy Krajina Zemědělství Voda Ovzduší A to není vše – realizujeme řadu doplňkových témat: Chemie v domácnosti, Světelné „znečištění“, Kořenové čistírny odpadních vod…

6 Historie ekoznačení Ekoznačení souvisí se zvýšeným zájmem o ochranu životního prostředí □ myšlenka označovat výrobky méně poškozující životní prostředí se objevuje v 70. letech □ první centrálně řízený systém ekoznačení byl spuštěn v roce 1978 v SRN

7 Ekoznačení □ označení výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého svého cyklu šetrnější k životnímu prostředí i zdraví spotřebitele □ výrobky nebo služby jsou označeny specifickým symbolem (logem) □ užívá se logo sloužící k orientaci spotřebitele na trhu a jasné identifikovatelnosti výrobků nebo služeb

8 Výrobky a služby □ označeny mohou být různorodé výrobky i služby – nátěrové hmoty, čistící prostředky, teplovodní kotle, kancelářské potřeby, ubytovací zařízení… □ v současnosti je v ČR registrováno přes 89 výrobků a jejich počet stále narůstá

9 Kdo certifikaci v ČR uděluje? Certifikace vychází ze schválení Národního programu ekoznačení (14. dubna 1994) □ vznikl z podnětu ministra životního prostředí a ministra hospodářství □ podstatou je vytvořit konkurenční prostředí mezi výrobky porovnatelných parametrů – zavádí se nový parametr – míra zátěže životního prostředí

10 Ministerstvo životního prostředí □ garant programu, zveřejňuje nové směrnice pro ekoznačení a ostatní požadavky na udělení ochranné známky □ ministr životního prostředí směrnice schvaluje, uděluje právo na užívání ochranné známky apod. □ ministr využívá poradního orgánu Rady programu – určuje zásadní úkoly ve směrování programu, vyjadřuje se k výrobkovým kategoriím apod.

11 Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Je součástí CENIA (Česká informační agentura pro životní prostředí) □ přijímá návrhy výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb… □ zajišťuje přípravu technických směrnic, registruje přihlášky, vede registr označených výrobků a služeb, provádí kontrolu dodržování podmínek vyplývajících z licenční smlouvy (ekoznačka) apod.

12 Zásady programu ekoznačení □ orientace na výrobky spotřebního charakteru □ šetrnost výrobků k životnímu prostředí □ dobrovolnost, srozumitelnost, aplikace LCA (hodnocení životního cyklu), ověřitelnost, kontrola, časové omezení □ vyloučeny jsou výrobky, pro které platí jiné specifické předpisy (léčiva, potraviny…) □ mezinárodní harmonizace

13 Výhody pro spotřebitele □ získává garanci environmentální šetrnosti daného výrobku □ získává možnost výběru kvalitního a zdraví méně poškozujícího výrobku

14 Výhody pro výrobce □ zlepšení image výrobců (společenská odpovědnost) □ konkurenční výhoda na trhu se srovnatelnými výrobky a službami □ lepší podmínky při exportu □ možnost využití dlouhodobých (nízkoúrokových) půjček ze SFŽP □ výrobky jsou doporučovány nevládními organizacemi □ preference při výběru dodavatelů státních zakázek (usnesení vlády na podporu prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků)

15 Kritéria hodnocení Čistící prostředky – směrnice č. 07 - 2006 □ povrchově aktivní látky jsou posuzovány z hlediska biologické rozložitelnosti □ nesmí obsahovat některé látky □ musí být testován na ekotoxicitu □ obal musí obsahovat přesné složení výrobku a musí být recyklovatelný □ uzávěr musí umožňovat dávkování uvedené na obalu

16 Databáze ekologicky šetrných výrobků □ seznam ekologicky šetrných výrobků a služeb naleznete na stránkách www.cenia.cz □ výrobky jsou řazeny do několika kategorií (nátěrové hmoty, tekuté čistící prostředky…), seznam obsahuje název výrobku, jeho výrobce atd.

17 Ekoznačka v ČR

18 Ekoznačky v zahraničí Německo Austrálie Skandinávie Slovensko

19 Ekoznačka EU Certifikát mohou získat jak výrobci, tak poskytovatelé služeb. □ nadnárodní značka platná v EU □ v ČR uděluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky □ různé kategorie výrobků – pračky, myčky, obuv, ubytovací služby apod.

20 Ekoznačka EU

21 Ekologicky šetrná služba Označeny mohou být i provozy poskytující ubytovací služby. □ turistické ubytovací služby (hotely, pensiony, ubytovny…) □ ubytovací služby kempů

22 Ekologicky šetrná služba □ v ČR je takto označeno zhruba 10 subjektů (hotelů, kempů…) □ v Plzeňském kraji se jedná o hotel Irida (www.irida.cz)

23 Kritéria hodnocení Jsou rozdělena do dvou kategorií – A (povinná) a B (nepovinná). □ vychází z technické směrnice č. 43 – 2008 (turistické ubytovací služby) □ žadatel musí splnit všechny kritéria kategorie A + získat alespoň 16,5 bodů za kritéria kategorie B

24 Kritéria hodnocení Kategorie A (povinná): □ energie z obnovitelných zdrojů (alespoň 22% elektrické energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů), nelze jako zdroj energie používat uhlí a topné oleje s vyšším obsahem síry než 0,02%, účinnost kotle musím být nejméně 90%, zhasínání světel □ voda (průtok z kohoutků a sprch nesmí překročit 12l za minutu), výměna ručníků a ložního prádla □ odpad (hostům musí být umožněno třídění odpadů), není přípustné používat jednorázové nádobí, toaletní potřeby)

25 Kritéria hodnocení Kategorie B (nepovinná): □ energie z obnovitelných zdrojů (využívání fotovoltaických panelů, tepelného čerpadla apod.) □ voda (využívání dešťové vody), nebezpečné chemikálie (alespoň 50% barev a laků musí mít certifikát ekologicky šetrný výrobek) □ odpady (kompostování, použitý nábytek a textilie musí být prodány nebo darovány charitativním organizacím) □ měly by být využívány bio a místní produkty (hlavní složky alespoň 2 jídel musí pocházet z ekologického zemědělství)

26 Další ekoznačky □ BIO (takto označené výrobky splňují kritéria výrobku pocházejícího z ekologického zemědělství) – potraviny, nápoje, oblečení, hygienické potřeby apod. □ Fair Trade (označuje výrobky pocházející z tzv. spravedlivého obchodu – lepší podmínky pro pěstitele a výrobce, ohled i na životní prostředí) – káva, čaj, oblečení, sportovní potřeby (např. fotbalové míče) □ FSC (dřevo získávané s ohledem na životní prostředí – stabilita, druhová rozmanitost apod., na práva a potřeby domorodých obyvatel a zaměstnanců…)

27 Další ekoznačky Fair Trade FSC BIO

28 Ekoznačky?

29 Zdroje informací □ www.cenia.cz □ www.biospotrebitel.cz □ www.czechfsc.cz □ www.fairtrade.cz □ www.envic.cz □ www.zeleneuradovani.cz □ www.spotrebitel.cz

30 www.envic.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google