Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s."— Transkript prezentace:

1 Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s.

2 Co projekt přináší? Projekt ENVIC:
Byla vybudována síť environmentálních informačních center pokrývající Plzeňský kraj Informační centrum (IC) najdete v každém okrese Plzeňského kraje Environmentální = týkající se životního prostředí

3 Informační centra projektu
IC Plzeň IC Spálené Poříčí IC Klatovy IC Sušice IC Domažlice IC Kladruby IC Plasy IC Radnice

4 Co je pro vás připraveno?
Projekt ENVIC: Co je pro vás připraveno? Dva hlavní okruhy činnosti informačních center Vzdělávací akce (výstavy, besedy, přednášky, vycházky) Poradenství (kam s odpady, jak poznám environmentálně šetrný výrobek, jak zateplit dům, jak se postarat o nalezeného živočicha)

5 Čemu se věnujeme? Projekt ENVIC: Hlavní témata, kterými se zabýváme
Odpady Doprava Energie Ekodům Klima Ochrana přírody Ekosystémy Krajina Zemědělství Voda Ovzduší A to není vše – realizujeme řadu doplňkových témat: Chemie v domácnosti, Světelné „znečištění“, Kořenové čistírny odpadních vod…

6 Historie ekoznačení Ekoznačení souvisí se zvýšeným zájmem o ochranu životního prostředí myšlenka označovat výrobky méně poškozující životní prostředí se objevuje v 70. letech první centrálně řízený systém ekoznačení byl spuštěn v roce 1978 v SRN

7 Ekoznačení označení výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého svého cyklu šetrnější k životnímu prostředí i zdraví spotřebitele výrobky nebo služby jsou označeny specifickým symbolem (logem) užívá se logo sloužící k orientaci spotřebitele na trhu a jasné identifikovatelnosti výrobků nebo služeb

8 Výrobky a služby označeny mohou být různorodé výrobky i služby – nátěrové hmoty, čistící prostředky, teplovodní kotle, kancelářské potřeby, ubytovací zařízení… v současnosti je v ČR registrováno přes 89 výrobků a jejich počet stále narůstá

9 Kdo certifikaci v ČR uděluje?
Certifikace vychází ze schválení Národního programu ekoznačení (14. dubna 1994) vznikl z podnětu ministra životního prostředí a ministra hospodářství podstatou je vytvořit konkurenční prostředí mezi výrobky porovnatelných parametrů – zavádí se nový parametr – míra zátěže životního prostředí

10 Ministerstvo životního prostředí
garant programu, zveřejňuje nové směrnice pro ekoznačení a ostatní požadavky na udělení ochranné známky ministr životního prostředí směrnice schvaluje, uděluje právo na užívání ochranné známky apod. ministr využívá poradního orgánu Rady programu – určuje zásadní úkoly ve směrování programu, vyjadřuje se k výrobkovým kategoriím apod.

11 Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Je součástí CENIA (Česká informační agentura pro životní prostředí) přijímá návrhy výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb… zajišťuje přípravu technických směrnic, registruje přihlášky, vede registr označených výrobků a služeb, provádí kontrolu dodržování podmínek vyplývajících z licenční smlouvy (ekoznačka) apod.

12 Zásady programu ekoznačení
orientace na výrobky spotřebního charakteru šetrnost výrobků k životnímu prostředí dobrovolnost, srozumitelnost, aplikace LCA (hodnocení životního cyklu), ověřitelnost, kontrola, časové omezení vyloučeny jsou výrobky, pro které platí jiné specifické předpisy (léčiva, potraviny…) mezinárodní harmonizace

13 Výhody pro spotřebitele
získává garanci environmentální šetrnosti daného výrobku získává možnost výběru kvalitního a zdraví méně poškozujícího výrobku

14 Výhody pro výrobce zlepšení image výrobců (společenská odpovědnost)
konkurenční výhoda na trhu se srovnatelnými výrobky a službami lepší podmínky při exportu možnost využití dlouhodobých (nízkoúrokových) půjček ze SFŽP výrobky jsou doporučovány nevládními organizacemi preference při výběru dodavatelů státních zakázek (usnesení vlády na podporu prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků)

15 Kritéria hodnocení Čistící prostředky – směrnice č. 07 - 2006
povrchově aktivní látky jsou posuzovány z hlediska biologické rozložitelnosti nesmí obsahovat některé látky musí být testován na ekotoxicitu obal musí obsahovat přesné složení výrobku a musí být recyklovatelný uzávěr musí umožňovat dávkování uvedené na obalu

16 Databáze ekologicky šetrných výrobků
seznam ekologicky šetrných výrobků a služeb naleznete na stránkách výrobky jsou řazeny do několika kategorií (nátěrové hmoty, tekuté čistící prostředky…), seznam obsahuje název výrobku, jeho výrobce atd.

17 Ekoznačka v ČR

18 Ekoznačky v zahraničí Německo Austrálie Skandinávie Slovensko

19 Ekoznačka EU Certifikát mohou získat jak výrobci, tak poskytovatelé služeb. nadnárodní značka platná v EU v ČR uděluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky různé kategorie výrobků – pračky, myčky, obuv, ubytovací služby apod.

20 Ekoznačka EU

21 Ekologicky šetrná služba
Označeny mohou být i provozy poskytující ubytovací služby. turistické ubytovací služby (hotely, pensiony, ubytovny…) ubytovací služby kempů

22 Ekologicky šetrná služba
v ČR je takto označeno zhruba 10 subjektů (hotelů, kempů…) v Plzeňském kraji se jedná o hotel Irida (

23 Kritéria hodnocení Jsou rozdělena do dvou kategorií – A (povinná) a B (nepovinná). vychází z technické směrnice č. 43 – (turistické ubytovací služby) žadatel musí splnit všechny kritéria kategorie A + získat alespoň 16,5 bodů za kritéria kategorie B

24 Kritéria hodnocení Kategorie A (povinná):
energie z obnovitelných zdrojů (alespoň 22% elektrické energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů), nelze jako zdroj energie používat uhlí a topné oleje s vyšším obsahem síry než 0,02% , účinnost kotle musím být nejméně 90%, zhasínání světel voda (průtok z kohoutků a sprch nesmí překročit 12l za minutu), výměna ručníků a ložního prádla odpad (hostům musí být umožněno třídění odpadů), není přípustné používat jednorázové nádobí, toaletní potřeby)

25 Kritéria hodnocení Kategorie B (nepovinná):
energie z obnovitelných zdrojů (využívání fotovoltaických panelů, tepelného čerpadla apod.) voda (využívání dešťové vody), nebezpečné chemikálie (alespoň 50% barev a laků musí mít certifikát ekologicky šetrný výrobek) odpady (kompostování, použitý nábytek a textilie musí být prodány nebo darovány charitativním organizacím) měly by být využívány bio a místní produkty (hlavní složky alespoň 2 jídel musí pocházet z ekologického zemědělství) Kritéria hodnocení

26 Další ekoznačky BIO (takto označené výrobky splňují kritéria výrobku pocházejícího z ekologického zemědělství) – potraviny, nápoje, oblečení, hygienické potřeby apod. Fair Trade (označuje výrobky pocházející z tzv. spravedlivého obchodu – lepší podmínky pro pěstitele a výrobce, ohled i na životní prostředí) – káva, čaj, oblečení, sportovní potřeby (např. fotbalové míče) FSC (dřevo získávané s ohledem na životní prostředí – stabilita, druhová rozmanitost apod., na práva a potřeby domorodých obyvatel a zaměstnanců…)

27 Další ekoznačky Fair Trade FSC BIO

28 Ekoznačky?

29 Zdroje informací www.cenia.cz www.biospotrebitel.cz www.czechfsc.cz

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Značení ekologických výrobků a služeb Tomáš Popp, ENVIC, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google