Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Index kvality života Interpretace výsledků na české straně hranice 12. Juni 2013 / 30. červen 2013, Bad Leonfelden.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Index kvality života Interpretace výsledků na české straně hranice 12. Juni 2013 / 30. červen 2013, Bad Leonfelden."— Transkript prezentace:

1 RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Index kvality života Interpretace výsledků na české straně hranice 12. Juni 2013 / 30. červen 2013, Bad Leonfelden

2 ZKOUMANÉ ÚZEMÍ – CZ UNTERSUCHUNGSGEBIETES - CZ

3 LIFE QUALITY INDEX (LQI) Mapová Vizualizace Visualisierung Landkarten Osobní situace Persönliche Situation Infrastruktura Infrastruktur Index kvality života Lebensqualität

4 PROČ JSOU TAK NÍZKÉ HODNOTY LQI NA ČESKÉ STRANĚ HRANICE? WARUM SIND SIE SO NIEDRIGEN LQI WERTEN IN TSCHECHISCHEN SEITE DER GRENZE? ?

5 MIGRACE OBYVATEL / MIGRATION DER EINWOHNERN (přistěhovalí – odstěhovalí / einwanderne - auswanderne) Převážně venkovský charakter Převážně městský charakter krátkodobě negativní, zhoršuje se dlouhodobě negativní, zhoršuje se střídavě negativní, zhoršuje se dlouhodobě pozitivní, vyrovnané krátkodobě negativní, zhoršuje se pozitivní, mírně rostoucí

6 PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK NATÜRLICHE BEVÖLKERUNGSWACHSTUM (narození – zemřelí / Geburte - Tode) pozitivní, avšak klesající záporný dlouhodoběji vyrovnaný aktuálně vyrovnaný pozitivní, aktuálně klesající Převážně venkovský charakter Převážně městský charakter

7 NEZAMĚSTNANOST ARBEITSLOSIGKEIT Průměrná míra nezaměstnanosti v % / Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in % míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání a obyvatel ekonomicky aktivních (podle sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) - do roku 2004 se počítá z uchazečů celkem, od roku 2005 pouze z uchazečů dosažitelných nejvyšší míra nejnižší míra Převážně venkovský charakter Převážně městský charakter

8 NEZAMĚSTNANOST 2011 ARBEITSLOSIGKEIT 2011

9 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA V % BILDUNG STRUKTUR IN % (% z obyvatelstva ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání / In% der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter nach höchster Bildungsabschluss) nejméně vysokoškoláků nejvíce vysokoškoláků Převážně venkovský charakter Převážně městský charakter Zdroj: SLDB 2011

10 STŘEDNÍ ŠKOLY SEKUNDARSCHULEN územní rozložení v zájmovém území räumlichen Verteilung in den Gebieten von Interesse fungující škola Die Funktionelle Schule škola v útlumu Die Abschwunge Schule

11 HISTORICKÝ VLIV HISTORISCHE EINFLÜSSE poválečný odsun obyvatelstva německé národnosti / Nachkriegs-Vertreibung der deutschen Bevölkerung zájm. území RegioTalent Interesse Gebiete RegioTalent území býv. Sudet der ehemalige Sudetenland

12 INDIKÁTORY DLE SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BEZIRKE INDIKATOREN Finanční situace Zdraví Podmínky bydlení Doba dojíždění do práce / školy Spokojenost aktivita Volný čas Pomoc Důvěra Bezpečí Místní zdroje Možnosti sportovat Zařízení péče o starší lidi Zařízení péče o děti a mládež Centra pro mládež Gastronomie Veřejná doprava Školy / možnosti vzdělávání Lékařská péče

13 redukce základních škol po 2. sv. válce, střediskové školy v 70. letech 20. stol., rušení škol z ekonomických důvodů v 90. letech, redukce škol z demografických důvodů v současnosti dojíždění do lokálních center, redukce sociálních vazeb v místě bydliště redukce středních škol? z demografických důvodů a z důvodu dojíždění za vzděláním - Gymnázium v Kaplici nejprve sloučeno se SOU a letos historicky poprvé neotevřelo třídu dojíždění do regionálních center, redukce sociálních vazeb v místě bydliště omezená volba oboru studia pasivnější a studijně slabší zůstávají v regionu, ostatní odcházejí do regionálních center horší vzdělanostní struktura poválečné události, krize školství, nízké mzdy vysoká pravděpodobnost dalšího zhoršování AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REGIONU AKTUELLE PROBLEME DER REGION školství a vzdělávání / Bildung und Ausbildung

14 patologické jevy v zemědělské výrobě zestátněná půda rozprodána dotačním spekulantům, vysoký podíl pouze mulčovaných ploch v případě změny dotačních pravidel zůstane půda ladem nedostatek malých a středních farem půda v rukou spekulantů, nedostatek kapitálu začínajících farmářů, vysoká rizikovost podnikání, absence lokálních trhů, preference levných potravin z dovozu nedostatek pracovních příležitostí, únik kapitálu z regionu monopolní vliv regionálních zpracovatelů legislativní podmínky a překážky pro lokální zpracovatele, nedostatek kapitálu nízké výkupní ceny pro zemědělce a opouštění odvětví absence trhů s místními produkty preference levných potravin z dovozu opouštění odvětví zemědělské prvovýroby, únik kapitálu z regionu AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REGIONU AKTUELLE PROBLEME DER REGION zemědělství / Landwirtschaft

15 reálná absence rodinných podniků legislativní podmínky?, nedostatek kapitálu?, krize institutu rodiny?, pohodlnost? chybí nosný pilíř trhu práce reálná absence sociálních podniků legislativní podmínky, nedocenění potenciálu, novost konceptu, dosavadní pojetí a štědrost systému sociální podpory pokračující exkluze lidí a regionů průmyslové montovny legislativní podmínky nízké mzdy, nízká poptávka po kvalifikovaných silách, odliv kapitálu z regionu, pokračující propad AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REGIONU AKTUELLE PROBLEME DER REGION podnikání / Unternehmertätigkeit

16 rozpadlé komunity poválečné události, přetržená kontinuita a tradice, absence komunitního života a soudržnost občanská pasivita, nahrávka zneužívání veřejné moci nedůvěra ve veřejnou správu nízká úroveň participace veřejnosti, nízká otevřenost veřejné správy, klientelismus, korupce občanská rezignace nízká zodpovědnost za vlastní život důsledky komunistické diktatury, struktura obyvatelstva v pohraničí rezignace, nespokojenost, chudoba, nezaměstnanost AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REGIONU AKTUELLE PROBLEME DER REGION komunitní život a správa / Gemeinschaftsleben und Governance

17 ZÁKLADNÍ DETERMINANTA POCITU SPOKOJENOSTI ! pocit kontroly nad vlastním životem Jaký pocit kontroly nad vlastním životem mají obyvatelé venkova v pohraničí?

18 posílit pocit kontroly obyvatel nad vlastním životem vést k větší individuální odpovědnosti za vlastní život a práci (např. modul PoC) posilovat odvahu ke změnám vlastního života (např. modul PoC) zabránit redukci středních škol mimo centra (viz situace na Kaplicku a Českokrumlovsku) poukazovat na úspěšné příklady dobré praxe (např. Mapa talentů) propagovat a podporovat alternativní formy podnikání (např. sociální podniky) propagovat a podporovat komunitní formy spolupráce (např. MAS) podporovat a vytvářet sítě aktivních a talentovaných aktérů (např. Mapa talentů) požadovat větší otevřenost a transparentnost veřejné správy propagovat a podporovat participaci veřejnosti na rozhodování o věcech veřejných čerpat a propagovat příklady dobré praxe zpoza státní hranice (např. RegioTalent) propagovat a podporovat solidní místní zaměstnavatele (např. Employer Branding) vytvořit podmínky pro rozvoj trhů s místními produkty podporovat vznik rodinných podniků učinit opatření v jednotlivých sférách života podle výsledků studie NÁVRHY REVITALIZACE DAS DESIGN DER REVITALISIERUNG

19 DĚKUJEME ZA POZORNOST VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Fakulta managementu VŠE v Praze Jindřichův Hradec RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen / Regionalizace bez hranic 19 Za CZ-team: Jan Nový novyja@fm.vse.cz


Stáhnout ppt "RegioTalent – Regionalisierung ohne Grenzen1 Index kvality života Interpretace výsledků na české straně hranice 12. Juni 2013 / 30. červen 2013, Bad Leonfelden."

Podobné prezentace


Reklamy Google