Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S POLUPRÁCE PŘESHRANIČNÍCH REGIONŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ projektový záměr Evropská územní spolupráce (EUS), INTERREG V-A AT-CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S POLUPRÁCE PŘESHRANIČNÍCH REGIONŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ projektový záměr Evropská územní spolupráce (EUS), INTERREG V-A AT-CZ."— Transkript prezentace:

1 S POLUPRÁCE PŘESHRANIČNÍCH REGIONŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ projektový záměr Evropská územní spolupráce (EUS), INTERREG V-A AT-CZ

2 S POLUPRÁCE Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4 (LeadPartner) Europa Büro des Stadtschulrates für Wien Úřad Hornorakouské zemské vlády SSŠ Brno ZVaS Č.Budějovice Vysočina Education

3 C ÍLE PROJEKTU Zlepšit dovednosti pedagogů v oblasti jazykové, přírodovědné a technické gramotnosti Metodicky podpořit učitele a lektory v oblasti výuky cizích jazyků Mentorskou činností zkvalitnit jazykové vzdělávání Posílit jazykové kompetence dětí, žáků i pedagogů Prohloubit partnerství mezi školami s možností výměny zkušeností

4 C ÍLOVÉ SKUPINY děti a pedagogičtí pracovníci z MŠ, žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ působnost SSŠ: Jihomoravský kraj

5 A KTIVITY 1. Přeshraniční vzdělávací platforma 2. Integrovaná spolupráce a vytváření sítí v oblasti vzdělávání, kultury, společnosti 3. Metody a možnosti podpory jazyka v MŠ a ZŠ 4. Odborný doprovod a interkulturní kompetence 5. Práce s veřejností, projektový management

6 P ŘESHRANIČNÍ VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA Vzdělávací aktivity, didaktické semináře a workshopy na aktuální témata: přírodní vědy, technika, polytechnické vzdělávání jazykové vzdělávání, zdravý životní styl, bezpečnost speciální pedagogika, práce s dětmi se spec. vzděl. potřebami osobnostní rozvoj a kompetence vedoucích pracovníků Strukturované a cílené hospitace, exkurze, výměna zkušeností pro pedagogy MŠ a ZŠ Stáže pedagogických pracovníků MŠ Intenzivní jazykové vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ, v ČR i AT

7 S POLUPRÁCE A VYTVÁŘENÍ SÍTÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPOLEČNOSTI Partnerské přeshraniční aktivity mezi MŠ a ZŠ, podpora spolupráce, tématická a interkulturní setkávání Mimoškolní aktivity (mezinárodní vzdělávací kemp pro žáky) Spolupráce s pedagogickými školami, přeshraniční praxe studentů v MŠ Exkurze žáků v SOŠ a podnicích

8 M ETODY A MOŽNOSTI PODPORY JAZYKA V MŠ A ZŠ Spolupráce s odborníky na zavádění nových metod výuky jazyků v MŠ a ZŠ, včetně tvorby výukových materiálů Podpora jazykových aktivit ve školách, nová metoda ve výuce jazyků Co-teaching (pilotáž v 15-20 školských zařízeních) Metodická podpora, mentoring

9 O DBORNÝ DOPROVOD A INTERKULTURNÍ KOMPETENCE vícejazyčné příručky pro vzdělávání s ohledem na průchodnost jazykového vzdělávání (přechod z mateřské školy na základní) rozvoj věkově odpovídajících učebních materiálů, zajištění kvality a vědecké dokumentace výsledků projektu, hodnocení

10 P RÁCE S VEŘEJNOSTÍ, PROJEKTOVÝ MANAGEMENT projektový management PR aktivity pro aktivní zapojení cílových skupin a zainteresovaných stran

11 realizace 2016-2019, (36 měsíců) rozpočet SSŠ 17 mil Kč. Jihomoravský kraj 15 – 20 aktivně zapojených škol 200 akcí, 245 vzdělávacích dnů

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "S POLUPRÁCE PŘESHRANIČNÍCH REGIONŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ projektový záměr Evropská územní spolupráce (EUS), INTERREG V-A AT-CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google