Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří 2016: Informace pro uchazeče o bakalářské studium (Informace o magisterském studiu v 11:30 učebně G32.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří 2016: Informace pro uchazeče o bakalářské studium (Informace o magisterském studiu v 11:30 učebně G32.)"— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří 2016: Informace pro uchazeče o bakalářské studium (Informace o magisterském studiu v 11:30 učebně G32.)

2 Vítáme Vás na Katedra anglistiky a amerikanistiky Jeffrey A. Vanderziel, vedoucí katedry doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., zástupce vedoucího PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D., koordinátorka přijímacího řízení

3 Dnešní program Čtyři základní otázky:  Proč studovat obor anglický jazyk a literatura?  Proč studovat tento obor tady?  Z čeho se skládá studium u nás?  Jak se k nám dostat? Vaše dotazy

4 Prodej knih Nakladatelství Barrister & Principal vydalo dvě knihy, které Vám pomohou uspět u přijímací zkoušky na KAA. K dostání v B&B, Martinkova 7, Brno. www.barrister.cz, 545211015.www.barrister.cz Chci studovat angličtinu! Kniha testů k přijímacím zkouškám Angličtina – konverzace pro pokročilé Topic-based Vocabulary for Advaced Learners

5 Proč studovat obor anglický jazyk a literatura? Studium tohoto oboru na KAA FF vám poskytne:  Hluboké znalosti literatury a kultury anglicky mluvících zemí (VB, USA, Kanady i Austrálie)  Znalosti funkce a teorie jazyků s důrazem na angličtinu  Vědomosti o teorii a praxi překladu  Schopnost myslet analyticky, pracovat samostatně a vyjadřovat se písemnou formou

6 Studium tohoto oboru Vám umožní široké pracovní uplatnění:  Tradiční obory: Učitelé středních a jazykových škol Vysokoškolští pedagogové Překladatelé a tlumočníci  Několik našich absolventů překládá pro EU v Lucemburku a Bruselu  Podnikání Kateřina Janků, zakladatelka mezinárodní lokalizační společnosti Moravia Worldwide a podnikatelka ČR roku 2000, je naše absolventka  Média Jan Moláček, zpravodaj ČT  Státní služba Naši absolventi také pracují na různých ambasádách a misích Ministerstva zahraničních věcí ČR a na jiných ministerstvech a úřadech státní správy

7 Proč studovat tento obor tady? Historie katedry  Jeden ze zakládajících ústavů Filozofické fakulty  Kontinuita – nejstarší ústav angličtiny v ČR  Silná tradice Pražský lingvistický kroužek  Dnes studuje v bakalářských, magisterských a doktorských programech na katedře více než 800 studentů Jeden z nejprogresivnějších ústavů v celé ČR  Široká nabídka kurzů  Volitelnost  studijních programů  ve výběru seminářů  Psaní esejů a závěrečné práce v angličtině  Rozsáhlé používání e-learningu  Literatura přístupná z celého světa v elektronické podobě  Práce studentů přímo v elektronickém prostředí

8 Jak vypadá KAA dnes Výzkum na katedře:  Jazykověda (lingvistika): Stylistika, sémantika, syntax a korpusová lingvistika, pragmatika  Literatura Současná britská literatura (spisovatelky) Anglická renesanční literatura (dramata) Viktoriánská literatura a kultura Současná americká literatura (menšinová literatura, spisovatelky) Kanadská i australská literatura a kultura  Kulturní studia Současný americký a kanadský film Environmentalistika v literatuře a kultuře Severoameričtí indiáni včetně současné kultury a literatura  Překlad Literární i neliterární překlad Překlad dětské literatury Paralelní korpusy

9 Knihovna FF  Více než 40 000 svazků anglofonní literatury Statisíce dalších jsou přístupné v elektronické podobě  Největší sbírka kanadské literatury ve střední Evropě  Velká většina knih přístupná ihned z otevřených regálů Unikátní vzdělávací zařízení v České republice Katedrová knihovna  Self-Access Centre, 3. patro  Více než 2 000 slovníků, encyklopedií a jiných příruček, i audio a videokazety  Počítače, scanner a tiskárna pro studenty

10 Možnosti pro studenty Studijní pobyty  Více než 20 Erasmus výměn v celé EU vč. Anglie, Německa, Skandinávie, Řecka, Střední Evropy  Studium v zámoří (Severní Amerika, Austrálie) University of Tennessee at Chattanooga ISEP (www.isep.org)  Sdružení více než 200 vysokých škol v celé Severní Americe Sdružení australských univerzit  Kredity získané při zahraničních stážích se uznávají do studia, nebudete tedy studovat déle! Divadelní spolek „Gypsywood Players“  od roku 1965 představil vice než 40 různých her a muzikálů  představení se konají jak ČR, tak v cizině

11 Studentský spolek „English Students Club“  http://escape.phil.muni.cz/ Spolupráce na výzkumech a projektech pedagogů  Spolupráce na tvorbě antologií a jiných překladových publikací  Tvorba korpusů  Příprava materiálů pro e-learning  Práce v knihovně katedry  Za tyto aktivity je možno pobírat stipendium Dostupnost počítačů  stovky v celouniverzitní pracovně (CUP) a další více než 150 v areálu FF (včetně této budovy) CUP je otevřena nonstop  V obou fakultních areálech je bezdrátové připojení k internetu

12 Z čeho se skládá studium u nás? Dva základní typy studia na KAA:  3-leté bakalářské studium pouze filologický obor anglický jazyk a literatura  2-leté navazující magisterské studium filologické i učitelské studium anglického jazyk a literatury a obor překladatelství anglického jazyka Dvě možnosti formy studia na KAA:  denní studium (všechny obory) můžete studovat jedno- nebo dvouoborově  kombinované studium toto studium je kombinace prezenčních a dálkových postupů na bakalářské i magisterské úrovni  jen odborné a učitelské studium pouze jednooborově výuka a konzultace pětkrát v semestru, vždy v pátek Pravidelné mezifakultní studium s obory zeměpis, matematika, mezinárodní vztahy, genderová studia, politologie, sociální antropologie, tělesná výchova, a ekonomika. Jiné kombinace jsou také možné. Jediný ústav v ČR s těmito možnými kombinacemi.

13 Bakalářské studium (denní) 1. ročník  Povinné kurzy z literatury, britské kultury a historie, americké kultury a historie, mluvnice, fonetiky a praktického jazyka  Tyto semináře a přednášky Vás připravují pro další roky studia na KAA  Podíl praktického jazyka je jen 2 hodiny týdně Všechny semináře a přednášky jsou v angličtině (včetně literatury) Nejsme jazykovou školou a očekáváme, že se studenti zlepší samostatnou prací

14 2. a 3. ročník  Většina kurzů se učí v menších skupinách (po 20)  Semináře jsou rozděleny do pěti kategorií: Literatura Kulturní studia Lingvistika Překlad Psaný a mluvený projev  Student je povinen absolvovat určitý počet a skladbu seminářů z každé z těchto kategorií V rámci toho si studenti sami vybírají ze seminářů tak, aby splnili požadavky  Na konci studia student napíše rozsáhlejší práci a skládá bakalářskou zkoušku

15 Kombinované studium tohoto oboru se shoduje s programem denního studia s tím rozdílem, že harmono- gram studijního programu je daný.

16 Jak se k nám dostat? Každý uchazeč o bakalářské studium na KAA musí:  složit Test studijních předpokladů (TSP) a  složit oborový test nebo prokázat úspěšné složení státní maturity z AJ Oborové testy jsou v angličtině Na FF nejsou ústní přijímací zkoušky Na výsledky jiných testů (včetně Cambridge) se nebere ohled Na výsledcích studia na jiných školách (středních i vysokých) nezáleží  Kredity z předchozího vysokoškolského studia mohou být po přijetí částečně uznány

17 Bakalářský oborový test Předpokládáme, že uchazeč o toto studium má angličtinu alespoň na úrovni FCE (B2) Oborový test trvá 60 až 70 minut a má několik části:  Porozumění čtenémuPorozumění čtenému Testuje porozumění, slovní zásobu, schopnost logického myšlení  Doplňování výrazů do souvislého textu (typ cloze testu)Doplňování výrazů do souvislého text Testuje porozumění, mluvnici, slovní zásobu  Základní orientace v zeměpise, dějinách, literatuře a současné kultuře a politice, týkající se většinou Velké Británie a USA

18 Hodnocení přijímacích testů U oborových testů bude stanovena minimální hranice úspěšnosti (nejnižší počet bodů, kterého je nutno dosáhnout pro zařazení do pořadí pro přijetí ke studiu). Na obor AJ tato hranice bude 60 procent. Výsledek oborového testu nebo úspěšně složená státní maturitní zkouška z AJ budou hodnoceny pouze položkami „uspěl/a“ – „neuspěl/a“. Uchazeči, kteří u oborového testu neuspějí, obdrží bez ohledu na výsledek TSP rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří u oborového testu uspějí, budou zařazeni do pořadí k přijetí ke studiu na základě výsledků TSP. V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u oborových testů, převýší kapacitní možnosti oboru, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří u TSP dosáhnou lepších výsledků. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů.

19 Uznání státních maturit Uchazečům o obor Anglický jazyk a literatura lze prominout oborový test na základě výsledku státní maturitní zkoušky z angličtiny, konkrétně: uchazečům z České republiky, kteří mají 88 % a výše, tj. výborné hodnocení (1), ve všech třech částech státní maturitní zkoušky z anglického jazyka, tj. z didaktického testu, testu psaní a ústní zkoušky uchazečům ze Slovenska, kteří mají z vyšší úrovně státní maturitní zkoušky z anglického jazyka hodnocení výborné nebo chvalitebné (1 nebo 2), a to ve všech třech částech slovenské státní maturitní zkoušky z anglického jazyka. Tito uchazeči budou zařazeni do pořadí k přijetí ke studiu na základě výsledků TSP spolu s uchazeči úspěšnými u písemné oborové přijímací zkoušky. TSP v tomto případě nelze prominout. Přeje-li si uchazeč, aby mu byl oborový test AJ tímto způsobem prominut, je třeba doručit na Oddělení pro přijímací řízení FF MU (A. Nováka 1, 602 00 Brno) školou ověřenou kopii Protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, a to nejpozději do 8. 6. 2016 (rozhoduje razítko pošty).

20 Počet studentů  Do denního bakalářského studia v roce 2016/17 umožníme zápis 150 studentům  Výsledek u druhého oboru nemá vliv na přijetí do našich oborů  Limity pro kombinované studium jsou: Bakalářské filologické: 25

21 Přípravný kurz pro oborový přijímací test (bakalářské studium) KAA organizuje pro zájemce o studium ve školním roce 2016/17 tři jarní přípravné kurzy Jsou zaměřeny na odbornou část bakalářské přijímací zkoušky z angličtiny:  Přípravný kurz I (soboty 2., 9., 16. a 23.4. 2016) cena 2 300 Kč  Přípravný kurz II (sobota 7.5.) cena 650 Kč Intenzívní zaměření na úspěšné složení přijímací zkoušky v oboru a státní maturitní zkoušky z AJ Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky Okamžité hodnocení, oprava a vysvětlení problému Pravidelná cvičení s rodilými mluvčími Všechny použité materiály zdarma

22 Kurz II je cvičná přijímací zkouška z anglického jazyka plus oprava Výuka v kurzu I je ve skupinách Výuka probíhá vždy v sobotu od 10:00 do 15:00 hodin v učebnách Filozofické fakulty (Gorkého 7) Přihlásíte-li se zároveň na kurz I+II, zaplatíte celkem jen: 2 600 Kč

23 Přihlásit se můžete:  přes Obchodní centrum IS MU http://is.muni.cz/obchod/fakulta/phil/p_kurzy Více informací je na webové stránce KAA anebo v letáku (zde k dispozici)

24 Více informací: Na oficiální webové stránce KAA  www.phil.muni.cz/wkaa www.phil.muni.cz/wkaa Dnešní prezentace „Den otevřených dveří“ k dispozici na výše uvedené stránce Na facebookové stránce KAA:  www.facebook.com/KAAFFMU www.facebook.com/KAAFFMU Na webové stránce FF  www.phil.muni.cz www.phil.muni.cz Klikněte na odkaz Přijímací řízení Přijímací oborový test 2015 je k dispozici na adrese: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci- rizeni/2016_2017/test_AJ_2015.pdf http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci- rizeni/2016_2017/test_AJ_2015. Na webové stránce MU  www.muni.cz www.muni.cz

25

26


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří 2016: Informace pro uchazeče o bakalářské studium (Informace o magisterském studiu v 11:30 učebně G32.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google