Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.sci.muni.cz Den otevřených dveří PřF MU 9:00-10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení 10:00-13:00 Prohlídka stánků biologických oborů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.sci.muni.cz Den otevřených dveří PřF MU 9:00-10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení 10:00-13:00 Prohlídka stánků biologických oborů."— Transkript prezentace:

1 www.sci.muni.cz Den otevřených dveří PřF MU 9:00-10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení 10:00-13:00 Prohlídka stánků biologických oborů

2 1) Jaké biologické obory lze studovat na Přírodovědecké fakultě MU? 2) Informace o přijímacím řízení 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MUProgram

3 www.sci.muni.cz

4 1) Jaké biologické obory lze studovat na Přírodovědecké fakultě MU? www.sci.muni.cz Den otevřených dveří na PřF MU

5 Třístupňové studium Bakalářský stupeň Magisterský stupeň Doktorský stupeň www.sci.muni.cz Den otevřených dveří na PřF MU

6 Studium na PřF: Biologie Chemie Biochemie Matematika Fyzika Geologie Geografie www.sci.muni.cz Den otevřených dveří na PřF MU

7 Studijní program Biologie Antropologie Studijní obory: Antropologie Bakalářské studium www.sci.muni.cz Den otevřených dveří na PřF MU Experimentální biologie Ekologická a evoluční biologie Lékařská genetika a molekulární diagnostika Molekulární biologie a genetika Speciální biologie Matematická biologie Ekologická a evoluční biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání

8 Studijní program Studijní obory: Bakalářské studium Den otevřených dveří na PřF MU Experimentální biologie Molekulární biologie a genetika Speciální biologie Studijní směry: Molekulární biologie a genetika Antropogenetika Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie živočichů a imunologie Mikrobiologie a molekulární biotechnologie Ekotoxikologie

9 Studijní program Studijní obor: Bakalářské studium Den otevřených dveří na PřF MU Ekologická a evoluční biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Studijní směry: Botanika Zoologie Bi-Ma; Bi-Fy; Bi-Ge-Ze; Bi-Inf Bi-Che (pod programem Chemie) Ekologická a evoluční biologie Dvou-oborové studium:

10 Studijní program Studijní obor: Bakalářské studium Den otevřených dveří na PřF MU Studijní směry: Žádný strach – IS vám při zakládání přihlášky pomůže!

11 2) Informace o přijímacím řízení www.sci.muni.cz Den otevřených dveří na PřF MU

12 Přihlášky k přijímacímu řízení Elektronická přihláška: http://is.muni.cz/prihlaska (poplatek 400,- Kč) Termín pro podávání přihlášek je do 28.2.2014 (včetně uhrazeného poplatku) Podrobné informace s kontaktními údaji jsou uvedeny v brožuře „Informace o přijímacím řízení 2014/2015“ Na každý program a obor je třeba podat samostatnou přihlášku (IS vám poradí). Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku. Doklad o úhradě poplatku se neposílá. Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz k dispozici na stáncích oborů web fakulty - odkaz Uchazeči o studium/Bakalářské/Ke stažení)

13 Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz http://www.is.muni.cz/

14 Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz

15 Den otevřených dveří na PřF MU

16

17

18 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz Lékařská genetika a molekulární diagnostika – nelze prominout O prominutí mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v roce 2013/2014!!!

19 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády ve vědní disciplíně související se studijním programem v některé ze dvou nejvyšších kategorií nebo individuální řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů Prospěch: biologie, chemie + 2 další zvolené z předmětů (min. 2 roky studia) - matematika, fyzika, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk Molekulární biologie a genetika; Speciální biologie (vyjma směru Matematická biologie); Ekologická a evoluční biologie

20 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz Antropologie

21 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády ve vědní disciplíně související se studijním programem v některé ze dvou nejvyšších kategorií nebo individuální řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů Antropologie Prospěch: 4 předměty zvolené z nabízených (min. 2 roky studia): matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk

22 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz Matematická biologie

23 Prominutí písemných přijímacích zkoušek Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) maturita z matematiky a biologie nebo maturita z matematiky a chemie Matematická biologie Prospěch: matematika, biologie, chemie + 1 další zvolený z předmětů (min. 2 roky studia) - fyzika, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk Maturita z předmětů: doložit čestným prohlášením

24 Na studijní oddělení PřF zašlete tyto dokumenty: prospěch z profilových předmětů potvrzený střední školou řešitelé regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády přiloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy. Totéž se týká také SOČ. čestné prohlášení, že uchazeč bude maturovat z matematiky a současně buď z biologie nebo chemie (týká se pouze oboru Matematická biologie) písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky (ke stažení na webu fakulty) Den otevřených dveří na PřF MU Žádosti o prominutí může děkan vyhovět podle kapacity oboru. Prominutí písemných přijímacích zkoušek

25 Přijímací řízení Ekologická a evoluční biologie, Matematická biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Test studijních předpokladů (1 000 b.) Bi-Ma Bi-Fy Bi-Inf Che-Bi Test studijních předpokladů Bi-Ze Test studijních předpokladů Test ze zeměpisu Test studijních předpokladů je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty MU mimo LF a FSS. Den otevřených dveří na PřF MU Speciální biologie, Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika Test studijních předpokladů (300 b.) Test z biologie se základy chemie (700 b.) Antropologie Test studijních předpokladů (300 b.) Test z biologie se základy historie a společenských věd (700 b.)

26 Přijímací řízení 1) Test studijních předpokladů - 3. a 4.5.2014 2) Odborné testy - 3.5.2014 Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz

27 Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz

28 Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie Cvičné TSP Informační systém (http://is.muni.cz) – sekce E-přihláška ke studiu Den otevřených dveří na PřF MU www.sci.muni.cz

29 Studijní materiály Den otevřených dveří na PřF MU

30 Studijní materiály Den otevřených dveří na PřF MU

31 Studijní materiály Den otevřených dveří na PřF MU

32 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU

33 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU

34 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU Informační systém

35 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU Elektronická přihláška

36 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU Interaktivní osnova

37 Proč studovat u nás Den otevřených dveří na PřF MU Elektronické studijní materiály

38 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MU http://botzool.sci.muni.cz/ Obor: Ekologická a evoluční biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Pavilon A11, 2. patro, posluchárna 235

39 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MU Obory: Molekulární biologie a genetika, Antropogenetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika Pavilon A11, 3. patro, posluchárna 333 + exkurze v Laboratoři molekulární genetiky rostlin (pavilon A13) http://www.sci.muni.cz/UEB/

40 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MU Obory: Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie a molekulární biotechnodlogie Pavilon A13, 3. patro, posluchárna 332 http://www.sci.muni.cz/UEB/

41 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MU Obor: Antropologie Koridor ve 3. patře http://anthrop.sci.muni.cz/

42 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Den otevřených dveří na PřF MU Obor: Ekotoxikologie, Matematická biologie http://www.iba.muni.cz/ http://recetox.muni.cz/ Koridor ve 3. patře + exkurze na pracovišti

43


Stáhnout ppt "Www.sci.muni.cz Den otevřených dveří PřF MU 9:00-10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení 10:00-13:00 Prohlídka stánků biologických oborů."

Podobné prezentace


Reklamy Google