Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří PřF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří PřF MU"— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří PřF MU 9:00-10:00 Informace o studiu a přijímacím řízení 10:00-13:00 Prohlídka stánků biologických oborů

2 Den otevřených dveří na PřF MU
Program 1) Jaké biologické obory lze studovat na Přírodovědecké fakultě MU? 2) Informace o přijímacím řízení 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů)

3

4 1) Jaké biologické obory lze studovat na Přírodovědecké fakultě MU?
Den otevřených dveří na PřF MU 1) Jaké biologické obory lze studovat na Přírodovědecké fakultě MU?

5 Třístupňové studium Bakalářský stupeň Magisterský stupeň
Den otevřených dveří na PřF MU Třístupňové studium Bakalářský stupeň Magisterský stupeň Doktorský stupeň

6 Studium na PřF: Biologie Chemie Biochemie Matematika Fyzika Geologie
Den otevřených dveří na PřF MU Studium na PřF: Biologie Chemie Biochemie Matematika Fyzika Geologie Geografie

7 Bakalářské studium Studijní program Studijní obory: Experimentální
Den otevřených dveří na PřF MU Bakalářské studium Studijní program Experimentální biologie Ekologická a evoluční biologie Biologie Antropologie Studijní obory: Lékařská genetika a molekulární diagnostika Molekulární biologie a genetika Ekologická a evoluční biologie Antropologie Speciální biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Matematická biologie

8 Bakalářské studium Studijní program Studijní obory: Experimentální
Den otevřených dveří na PřF MU Bakalářské studium Studijní program Experimentální biologie Studijní obory: Studijní směry: Molekulární biologie a genetika Molekulární biologie a genetika Antropogenetika Experimentální biologie rostlin Speciální biologie Experimentální biologie živočichů a imunologie Mikrobiologie a molekulární biotechnologie Ekotoxikologie

9 Bakalářské studium Studijní program Studijní obor: Ekologická a
Den otevřených dveří na PřF MU Bakalářské studium Studijní program Ekologická a evoluční biologie Studijní obor: Studijní směry: Ekologická a evoluční biologie Botanika Zoologie Dvou-oborové studium: Biologie se zaměřením na vzdělávání Bi-Ma; Bi-Fy; Bi-Ge-Ze; Bi-Inf Bi-Che (pod programem Chemie)

10 Žádný strach – IS vám při zakládání přihlášky pomůže!
Den otevřených dveří na PřF MU Bakalářské studium Studijní program Studijní obor: Studijní směry: Žádný strach – IS vám při zakládání přihlášky pomůže!

11 2) Informace o přijímacím řízení
Den otevřených dveří na PřF MU 2) Informace o přijímacím řízení

12 Přihlášky k přijímacímu řízení
Den otevřených dveří na PřF MU Přihlášky k přijímacímu řízení Podrobné informace s kontaktními údaji jsou uvedeny v brožuře „Informace o přijímacím řízení 2014/2015“ k dispozici na stáncích oborů web fakulty - odkaz Uchazeči o studium/Bakalářské/Ke stažení) Termín pro podávání přihlášek je do (včetně uhrazeného poplatku) Elektronická přihláška: (poplatek 400,- Kč) Na každý program a obor je třeba podat samostatnou přihlášku (IS vám poradí). Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku. Doklad o úhradě poplatku se neposílá.

13 Den otevřených dveří na PřF MU

14 Den otevřených dveří na PřF MU

15 Den otevřených dveří na PřF MU

16 Den otevřených dveří na PřF MU

17 Den otevřených dveří na PřF MU

18 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Lékařská genetika a molekulární diagnostika – nelze prominout O prominutí mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v roce 2013/2014!!!

19 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Molekulární biologie a genetika; Speciální biologie (vyjma směru Matematická biologie); Ekologická a evoluční biologie 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády ve vědní disciplíně související se studijním programem v některé ze dvou nejvyšších kategorií nebo individuální řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů Prospěch: biologie, chemie + 2 další zvolené z předmětů (min. 2 roky studia) - matematika, fyzika, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk

20 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Antropologie

21 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Antropologie 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády ve vědní disciplíně související se studijním programem v některé ze dvou nejvyšších kategorií nebo individuální řešitel regionálního (krajského) nebo celostátního kola SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů Prospěch: 4 předměty zvolené z nabízených (min. 2 roky studia): matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk

22 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Matematická biologie

23 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Matematická biologie 1) průměrný prospěch z profilových předmětů je nejvýše 1,5 a současně 2) maturita z matematiky a biologie nebo maturita z matematiky a chemie Prospěch: matematika, biologie, chemie + 1 další zvolený z předmětů (min. 2 roky studia) - fyzika, zeměpis, informatika, český jazyk, jeden cizí jazyk Maturita z předmětů: doložit čestným prohlášením

24 Prominutí písemných přijímacích zkoušek
Den otevřených dveří na PřF MU Prominutí písemných přijímacích zkoušek Na studijní oddělení PřF zašlete tyto dokumenty: prospěch z profilových předmětů potvrzený střední školou řešitelé regionálního (krajského) nebo celostátního kola olympiády přiloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy. Totéž se týká také SOČ. čestné prohlášení, že uchazeč bude maturovat z matematiky a současně buď z biologie nebo chemie (týká se pouze oboru Matematická biologie) písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky (ke stažení na webu fakulty) Žádosti o prominutí může děkan vyhovět podle kapacity oboru.

25 Přijímací řízení Ekologická a evoluční biologie, Matematická biologie
Den otevřených dveří na PřF MU Přijímací řízení Ekologická a evoluční biologie, Matematická biologie Test studijních předpokladů (1 000 b.) Test studijních předpokladů (300 b.) Test z biologie se základy historie a společenských věd (700 b.) Antropologie Speciální biologie, Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika Test studijních předpokladů (300 b.) Test z biologie se základy chemie (700 b.) Biologie se zaměřením na vzdělávání Bi-Ma Bi-Fy Bi-Inf Che-Bi Test studijních předpokladů Test studijních předpokladů Test ze zeměpisu Bi-Ze Test studijních předpokladů je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty MU mimo LF a FSS.

26 Přijímací řízení 1) Test studijních předpokladů - 3. a 4.5.2014
Den otevřených dveří na PřF MU Přijímací řízení 1) Test studijních předpokladů - 3. a 2) Odborné testy

27 Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie
Den otevřených dveří na PřF MU Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie

28 Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie Cvičné TSP
Den otevřených dveří na PřF MU Studijní materiály S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie Cvičné TSP Informační systém (http://is.muni.cz) – sekce E-přihláška ke studiu

29 Den otevřených dveří na PřF MU
Studijní materiály

30 Den otevřených dveří na PřF MU
Studijní materiály

31 Den otevřených dveří na PřF MU
Studijní materiály

32 Den otevřených dveří na PřF MU
Proč studovat u nás

33 Den otevřených dveří na PřF MU
Proč studovat u nás

34 Den otevřených dveří na PřF MU
Proč studovat u nás Informační systém

35 Proč studovat u nás Elektronická přihláška
Den otevřených dveří na PřF MU Proč studovat u nás Elektronická přihláška

36 Den otevřených dveří na PřF MU
Proč studovat u nás Interaktivní osnova

37 Proč studovat u nás Elektronické studijní materiály
Den otevřených dveří na PřF MU Proč studovat u nás Elektronické studijní materiály

38 3) Informace o jednotlivých biologických oborech
Den otevřených dveří na PřF MU 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Obor: Ekologická a evoluční biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání Pavilon A11, 2. patro, posluchárna 235

39 3) Informace o jednotlivých biologických oborech
Den otevřených dveří na PřF MU 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Obory: Molekulární biologie a genetika, Antropogenetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika Pavilon A11, 3. patro, posluchárna exkurze v Laboratoři molekulární genetiky rostlin (pavilon A13)

40 3) Informace o jednotlivých biologických oborech
Den otevřených dveří na PřF MU 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Obory: Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie a molekulární biotechnodlogie Pavilon A13, 3. patro, posluchárna 332

41 3) Informace o jednotlivých biologických oborech
Den otevřených dveří na PřF MU 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Obor: Antropologie Koridor ve 3. patře

42 3) Informace o jednotlivých biologických oborech
Den otevřených dveří na PřF MU 3) Informace o jednotlivých biologických oborech (umístění expozic oborů) Obor: Ekotoxikologie, Matematická biologie Koridor ve 3. patře + exkurze na pracovišti

43


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří PřF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google