Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUSTAVU NATURA 2000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUSTAVU NATURA 2000."— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUSTAVU NATURA 2000

2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CO A PROČ?

3 SEA = Strategic environmental assessment = Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí Dle zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

4 Cíle a účel SEA Zajistit, aby provedení koncepce nemělo významný negativní vliv na životní prostředí Aby koncepce měla pozitivní vliv na životní prostředí Zabránit budoucím střetům se zájmy životního prostředí již na plánovací úrovni – šetření finančních prostředků Strategický plán je dokument sloužící jako opora pro získání dotací z evropských fondů Zajistit soulad s dalšími strategiemi

5 Co bylo hodnoceno Strategický plán města Jihlavy jako celek Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty Soulad s cíli životního prostředí na národní a regionální úrovni Posouzení vlivů konkrétních opatření a projektů na životní prostředí a soustavu Natura 2000

6 Referenční cíle pro životní prostředí zajištění ochrany povrchových a podzemních vod a jejich udržitelné využívání (vodní hospodářství) zvýšení materiálového a energetického využití odpadů (odpady) efektivní využívání a ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů (využití zdrojů) ochrana zemědělské půdy před zábory a degradací (ochrana půdy) ochrana klimatu a adaptace na jeho změny (ochrana klimatu) snížení celkové rozlohy území s překročenými kritickými zátěžemi ovzduší (ochrana ovzduší) efektivní využívání obnovitelných zdrojů (využití OZE) ochrana přírody, krajiny a přírodního prostředí ve městě (ochrana přírody) ochrana životního prostředí a člověka před hlukem (ochrana před hlukem) ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí (rizika) ochrana zdraví obyvatel (zdraví) Státní politika životního prostředí

7 Priority strategického plánu Prioritní oblast A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost Prioritní oblast C: Udržitelný rozvoj města Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

8 Vyhodnocení

9 Vyhodnocení – závěry vyhodnocení Řada pozitivních dopadů: Veřejné zdraví a podmínky pro rekreaci Ochrana ovzduší Ochrana před hlukem Využití brownfields Revitalizace vodních ploch Zelený okruh města …

10 Vyhodnocení – závěry vyhodnocení Potenciální rizika a negativní vlivy: Zábory půdního fondu (dopravní stavby, průmysl, výstavba) Lokálně nové zdroje hluku a znečištění ovzduší (doprava) Lokální zásahy do zeleně (rozvojové plochy)

11 Základní doporučení Nové záměry lokalizovat na méně kvalitní zemědělskou půdu Využívat stávající nevyužívané plochy (brownfields) Využívat nejlepší dostupné technologie (BAT – Best Available Technologies) U rekonstrukcí využívat opatření pro snížení spotřeby energie V nových rozvojových plochách zachovat prostor pro zeleň

12 Závěr „Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020“: nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. významně negativní vliv na soustavu Natura 2000.

13 Děkujeme za pozornost. Dr. Ing. Milan Sáňka, Mgr. Zdeněk Frélich EKOTOXA s.r.o.


Stáhnout ppt "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY DO ROKU 2020 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUSTAVU NATURA 2000."

Podobné prezentace


Reklamy Google