Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Pokorný, Manažer useku informačních systémů a technologií MVV Energie CZ IT strategie ve středních a malých firmách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Pokorný, Manažer useku informačních systémů a technologií MVV Energie CZ IT strategie ve středních a malých firmách."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Pokorný, Manažer useku informačních systémů a technologií MVV Energie CZ petr.pokorny@mvv.cz www.mvv.cz IT strategie ve středních a malých firmách Strategie IS/IT ve skupině MVV Energie CZ

2 Struktura prezentace  Kdo je MVV Energie CZ  Geneze strategie  Realizace IT strategie v MVV Energie CZ  Diskuse

3 Skupina MVV Energie CZ v České Republice  v současnosti skupina zahrnuje 7 teplárenských společností + 1 servisní org.  rozvoj ve dvou regionech  Severní Čechy (3 dceřiné společnosti = 2+1)  Morava (4 dceřinné společnosti)  prodej tepla 7 100 TJ (1 973 GWh) ročně  prodej el. energie 385 GWh ročně  prodej vody, kanalizace 1,2 mil.m3 ročně

4 Struktura prezentace  Kdo je MVV Energie CZ  Geneze strategie  Realizace IT strategie v MVV Energie CZ  Diskuse

5 Struktura informační strategie Informační strategie VýchodiskaAnalýzyArchitekturyDopady ISProjekty Podnik.strateg. Cíle IS/IT Formulace krit.fakt IS/IT Ekonomika Analýza stavu IT Analýza stavu IS Funkční Datová Technolog. Externí part. Technologické Ekonomické A.vývoj.trendů IT Organizační Personální Prac.náročnost Zodpovědnost Způsob řešení Harmonogram Obsah Celková arch.

6 Při tvorbě IS/IT strategie nutno zodpovědět otázky:  Co je cílem organizace?  Lze tyto cíle podpořit IS/IT?  Znám očekávání mých zákazníků  Existuje důvod mít IT interně začleněno v organizaci a ne ho mít externě?  Existuje reálná podporu vedení  Misionář  Průzkumník  Voják, který zůstal sám na bojišti  Člen teamu – přímý přístup k vedení  Člen vedení - přímé ovlivňování a kontakt  Soustředí se IT na podporu „core businessu“ nebo na nejlepší technologické řešení?  Ideální stav – máme Vizi – existuje mise a děláme/realizujeme strategii společnosti

7 Reálný život a IT strategie  Sladit s požadavky a očekáváním managementu  Znám požadavky/očekávání  Neznám požadavky/očekávání Existují X neexistují ??  IT musí vždy reflektovat na „core business“ organizace  Co vydělává, co přináší obrat a zisk?  Kde chceme být za tři roky?  Znalost zákazníků? interní externí  Cena za flexibilitu? Definice rizik Ocenění rizik  Zákazník  Nutná zpětná vazba  „Je dobré mít pravidla, aby z toho nebyla povidla“  IT governance

8 Struktura prezentace  Kdo je MVV Energie CZ  Geneze strategie  Realizace IT strategie v MVV Energie CZ  Diskuse

9 Proč vznikla potřeba strategie v MVV Energie CZ  Různorodé prostředí  Rozdílné vnímání priorit a okolí ve skupině mimo skupinu  Rychlý nárůst skupiny v ČR  Různá metodiky metodiky a pravidla  Potřeba konsolidace společností, peněžních toků, majetku  Existence rozdílné technické, organizační a sociální úrovně  Stejný core business  Geografická roztříštěnost  Různý výklad zákonů, vyhlášek, norem  Aspekty času a měnících se podmínek  Změna hodnot u majitelů  Investice do IT  projekty IS/IT – otázka investiční, časová, politická  Cesta od jednotlivých právních subjektů k holdingu a zpět k jednotlivým právním subjektům

10 Provedení strategie  Doba zpracování strategie 3-4měsíce  Způsob zpracování strategie – interně  Metodologie  SWOT analýza  Dotazníkové šetření  Rozhovory

11 Čeho jsme chtěli dosáhnout  Definovat cílový stav  Definovat cestu, která nás dovede k cílovému stavu  Ohodnotit nejen cílový stav, ale i cestu z hlediska  Potenciálu  Rizik  Omezení

12 Realizace IT strategie  Přijetí a odsouhlasení IT strategie vedením společnosti MVV Energie CZ  Akceptace IT strategie vedením jednotlivých „dceřinných“ společností  Definovány  mechanismy měřitelnosti, proveditelnosti, akceptovatelnosti  Milníky  Kontrolní body  Kontrolní mechanismy  Projekty

13 Základní ideologie MVV Energie CZ – „zodpovědná energetika“  Smysl existence  Umožnit zákazníkům užívat si tepla a tepelné pohody v průběhu celého roku za přijatelných finančních výdajů  Základní hodnoty  Zodpovědnost nejen vůči současnosti, ale i budoucnosti  Být stabilní a důvěryhodný partner = Budovat síť dobrých vztahů  Vysoká ekonomická výkonnost při respektu přírody a přírodních zákonitostí

14 Vize skupiny MVV Energie CZ v ČR  Kvalita a stabilita dodávek energií a doprovodných služeb koncovým zákazníkům  Odpovědnost k zákazníkům, se kterými spolupracujeme  Odpovědnost za svěřené hodnoty  Příležitost pro zaměstnance spolupodílet se na formování společnosti včetně příležitosti sdílet úspěchy a neúspěchy společnosti  Optimální a účelná správa svěřených hmotných a nehmotných aktiv

15 Vize ICT ve skupině MVV Energie CZ  ICT je respektováno a uznáváno svými kolegy  ICT továrna je neviditelná  ICT projevuje péči o vnitřního zákazníka  ICT dodržuje dohodnuté standardy  ICT inteligentně a se znalostí obchodních potřeb prosazuje nové příležitosti generované technologiemi  Loajální zaměstnanci, kteří přináší a přidávají hodnotu, jsou největší devizou ICT  Příležitost pro zaměstnance spolupodílet se na formování společnosti včetně příležitosti sdílet úspěchy a neúspěchy společnosti  Optimální a účelná správa svěřených hmotných a nehmotných aktiv

16 „Být partnerem poskytujícím informační systémy a infrastrukturu, při maximalizaci užitku, s cílem zajistit realizaci strategických cílů organizace při přijatelných finančních nákladech.“ Úkol ICT ve skupině MVV Energie CZ

17 Strategii MVV Energie CZ v projektu lze znázornit jako antický chrám Základy Kultura zaměřená na výkon Vize, poslání, strategie, koncernové cíle a úkoly AkviziceProspěšné a korektní vztahy s městy SlužbyKonsolidace

18 Hlavní cíle projektu Dceř.spol. Mateř.spol Projekt restrukturalizace Zvýšení efektivity zavedením nejlepších praxí s následnou realizací synergií = dosažení plánovaných a schválených cílů Integrace společnosti Vytvořit základnu pro akvizice a následný přenos know-how Skupina MVV Energie CZ - 2005 Skupina MVV Energie CZ – 2008 Skupina MVV Energie CZ Vedlejší činnosti Podpůrné činnosti Hlavní činnosti

19 Řídící funkce Hlavní činnosti Podpůrné činnosti Vedlejší činnosti Hlavní integrované činnosti a jejich členění do procesů TelekomunikaceSpráva budov Výstavba a údržba soustavy Správa vozového parku Finance Marketing a prodej NákupIS/IT Služby Zákaznické služby - fakturace Správa aktiv MaR Reporting Skupina MVV Energie CZ ÚčetnictvíKomunikace Řízení rizik ICT strategie Strategický nákup Lidské zdroje Energy trading Obchod

20 Hlavní principy konsolidace  integrace v projektu „Projekt MVV ► plus“  Integrace bude probíhat důsledně po procesech  Zvolený způsob konsolidace, následně integrace, zajistí splnění podmínek růstu výkonnosti skupiny  Nový model uspořádání bude respektovat regionální odlišnosti  Zároveň s centralizací vybraných procesů bude probíhat zavádění nejlepších a vyzkoušených praxí  Hlavním kritériem pro integrační kroky i pro zavádění nejlepších praxí je ekonomická výhodnost  Projekt respektuje kolektivní smlouvy a sociální smír  Klade důraz na vyvážené, oboustranně prospěšné vztahy s městy, jako partnery, v naplňování vizí a cílů

21 Struktura prezentace  Kdo je MVV Energie CZ  Geneze strategie  Realizace IT strategie v MVV Energie CZ  Diskuse


Stáhnout ppt "Ing. Petr Pokorný, Manažer useku informačních systémů a technologií MVV Energie CZ IT strategie ve středních a malých firmách."

Podobné prezentace


Reklamy Google