Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012

2 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v tis. Kč výnosynákladyHV 2012958 474957 766+ 708 2011957 087959 518- 2 431 Doplňková činnost v tis. Kč výnosynákladyHV 201237 69225 458+ 12 234 201131 64521 679+ 9 966 Meziroční nárůst v doplňkové činnosti o 22,7 % Hospodářský výsledek UTB dle výkazu zisků a ztrát

3 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodaření KMZ 2012 hlavní činnost KMZ 2012 ztráta 605 tis. Kč rok 2011 ztráta 2 464 tis. Kč doplňková činnost KMZ 2012 zisk 1 796 tis. Kč rok 2011 zisk 2 356 tis. Kč meziroční pokles o 24 % Poznámka: včetně vnitropodnikových převodů

4 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Struktura nákladů hlavní činnosti UTB 2012 v tis. Kčnákladypodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti957 766 100 % z toho osobní náklady438 818 45,8 % jiné ostatní náklady*)158 159 16,5 % ostatní služby144 229 15,1 % odpisy dlouh. majetku104 048 10,9 % spotřeba materiálu59 717 6,2 % spotřeba energií25 142 2,6 % cestovné21 598 2,3 % ostatní6 055 0,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace, stipendia studentům

5 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Struktura výnosů hlavní činnosti UTB 2012 v tis. Kčvýnosypodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti958 474 100 % z toho provozní dotace780 223 81,5 % jiné ostatní výnosy*)114 233 11,9 % tržby z prodeje služeb40 812 4,2 % zúčtování fondů17 448 1,8 % ostatní5 758 0,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace, výnosy ve formě přijatých prostředků u spoluřešitelských projektů, poplatky od studentů za další činnosti spojené se studiem

6 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Struktura financování UTB 2012 z veřejných zdrojů Struktura ( v tis. Kč)použitoz toho vyplaceno ve mzdách Celkem prostředky z veřejných zdrojů1 144 799320 865 v tom - kapitola MŠMT (včetně VaV)720 314257 033 - VaV z ostatních veřej. zdrojů25 0369 001 - operační programy EU388 45453 571 - ostatní veřejné zdroje10 9951 260

7 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Struktura stipendií UTB 2012 v tis. Kčvyplacenopodíl za vynikající studijní výsledky 1 4772,2 % za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 5300,8 % za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) 6 2879,3 % v případě tíživé sociální situace studenta 1 4812,2 % v případech zvláštního zřetele (zejména ubytovací stipendia) 26 16238,9 % na podporu studia v zahraničí 10 71715,9 % na podporu studia v ČR 3 0284,5 % studentům doktorských studijních programů 17 60526,2 % Celkem za UTB67 287100 %

8 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Stav finančních prostředků na běžném účtu UTB Rokpočet bankovních účtů k 31. 12. stav k 31. 12. v tis. Kč*) 201248605 810 201154606 033 201042401 558 200931300 337 200820227 832 200716134 409 *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI (182 428 tis. Kč) a OP VK (64 861 tis. Kč)

9 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Přepočtený počet zaměstnanců UTB Rokpočetzměnazměna v % 2012844- 5- 0,5 % 2011849+ 20+ 2,4 % 2010829+ 30+ 4,1 % 2009796+ 55 + 7,4 % 2008741+ 101+ 15,7 %

10 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Mzdy 2012 dle zdrojů v tis. KčmzdyOONpodíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV 221 55612 99269,8 % Kapitola 333 – MŠMT VaV 22 1413446,7 % VaV z ostatních zdrojů národní 7 6231 3232,7 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční 550 Operační programy EU – OP VK 17 94210 4078,4 % Operační programy EU – OP VaVpI 21 1742566,4 % Operační programy EU – ostatní 2 8139791,1 % Doplňková činnost 5 1591 0051,9 % Ostatní zdroje 9 0681 1583 % Celkem za UTB307 53128 464100 % OON: DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům

11 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Podíl osobních nákladů na celkových výnosech UTB za rok 2012 Osobní náklady v tis. Kč Celkové výnosy v tis. Kč Podíl 446 910996 16645 %

12 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů Součást (v tis. Kč) za rok 2012MŠMTostatní zdroje celkem UTB pedagog. pracovník VaV 65 07959 85162 465 profesor 46 73650 82647 247 docent 41 05050 85042 420 odborný asistent 31 46856 96633 380 asistent 25 59748 15227 100 lektor 26 18460 15227 155 vědecký pracovník 26 95430 40029 194 ostatní 24 83229 90325 868 KMZ 11 40713 48012 888 Celkem za UTB29 86432 43530 364

13 Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 29. března 2013 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č. 1245 auditorské oprávnění č. 0713 BDO CA s. r. o. oprávnění KA ČR č. 305

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v."

Podobné prezentace


Reklamy Google