Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012

2 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v tis. Kč výnosynákladyHV Doplňková činnost v tis. Kč výnosynákladyHV Meziroční nárůst v doplňkové činnosti o 22,7 % Hospodářský výsledek UTB dle výkazu zisků a ztrát

3 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Hospodaření KMZ 2012 hlavní činnost KMZ 2012 ztráta 605 tis. Kč rok 2011 ztráta tis. Kč doplňková činnost KMZ 2012 zisk tis. Kč rok 2011 zisk tis. Kč meziroční pokles o 24 % Poznámka: včetně vnitropodnikových převodů

4 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Struktura nákladů hlavní činnosti UTB 2012 v tis. Kčnákladypodíl Celkové náklady UTB v hlavní činnosti % z toho osobní náklady ,8 % jiné ostatní náklady*) ,5 % ostatní služby ,1 % odpisy dlouh. majetku ,9 % spotřeba materiálu ,2 % spotřeba energií ,6 % cestovné ,3 % ostatní ,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace, stipendia studentům

5 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Struktura výnosů hlavní činnosti UTB 2012 v tis. Kčvýnosypodíl Celkové výnosy UTB v hlavní činnosti % z toho provozní dotace ,5 % jiné ostatní výnosy*) ,9 % tržby z prodeje služeb ,2 % zúčtování fondů ,8 % ostatní ,6 % *) zejména zúčtování odpisů u majetku pořízeného z dotace, výnosy ve formě přijatých prostředků u spoluřešitelských projektů, poplatky od studentů za další činnosti spojené se studiem

6 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Struktura financování UTB 2012 z veřejných zdrojů Struktura ( v tis. Kč)použitoz toho vyplaceno ve mzdách Celkem prostředky z veřejných zdrojů v tom - kapitola MŠMT (včetně VaV) VaV z ostatních veřej. zdrojů operační programy EU ostatní veřejné zdroje

7 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Struktura stipendií UTB 2012 v tis. Kčvyplacenopodíl za vynikající studijní výsledky ,2 % za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 5300,8 % za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost dle zvl. právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) ,3 % v případě tíživé sociální situace studenta ,2 % v případech zvláštního zřetele (zejména ubytovací stipendia) ,9 % na podporu studia v zahraničí ,9 % na podporu studia v ČR ,5 % studentům doktorských studijních programů ,2 % Celkem za UTB %

8 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Stav finančních prostředků na běžném účtu UTB Rokpočet bankovních účtů k stav k v tis. Kč*) *) zahrnuje zejména prostředky fondů UTB, dále prostředky na samostatných účtech pro projekty OP VaVpI ( tis. Kč) a OP VK ( tis. Kč)

9 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Přepočtený počet zaměstnanců UTB Rokpočetzměnazměna v % ,5 % ,4 % ,1 % ,4 % ,7 %

10 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Mzdy 2012 dle zdrojů v tis. KčmzdyOONpodíl Kapitola 333 – MŠMT bez VaV ,8 % Kapitola 333 – MŠMT VaV ,7 % VaV z ostatních zdrojů národní ,7 % VaV z ostatních zdrojů zahraniční 550 Operační programy EU – OP VK ,4 % Operační programy EU – OP VaVpI ,4 % Operační programy EU – ostatní ,1 % Doplňková činnost ,9 % Ostatní zdroje % Celkem za UTB % OON: DPP, DPČ, autorské honoráře externím pracovníkům

11 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Podíl osobních nákladů na celkových výnosech UTB za rok 2012 Osobní náklady v tis. Kč Celkové výnosy v tis. Kč Podíl %

12 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Průměrná měsíční mzda dle kategorií a zdrojů Součást (v tis. Kč) za rok 2012MŠMTostatní zdroje celkem UTB pedagog. pracovník VaV profesor docent odborný asistent asistent lektor vědecký pracovník ostatní KMZ Celkem za UTB

13 Výroční zpráva o hospodaření zasedání AS Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace veřejné vysoké školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 29. března 2013 Ing. Rostislav Chalupa Ing. Miroslav Hořický oprávnění KA ČR č auditorské oprávnění č BDO CA s. r. o. oprávnění KA ČR č. 305

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Výroční zpráva o hospodaření UTB za rok 2012. Výroční zpráva o hospodaření 2012 - zasedání AS 14.5.2013 Hospodářský výsledek UTB 2012 Hlavní činnost v."

Podobné prezentace


Reklamy Google