Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přímý prodej produktů prvovýroby konečnému spotřebiteli MVDr. Jana Horňáčková27. 5. 2009 SVS ČR Klatovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přímý prodej produktů prvovýroby konečnému spotřebiteli MVDr. Jana Horňáčková27. 5. 2009 SVS ČR Klatovy."— Transkript prezentace:

1 Přímý prodej produktů prvovýroby konečnému spotřebiteli MVDr. Jana Horňáčková27. 5. 2009 SVS ČR Klatovy

2 Legislativní podklad Legislativa EU: Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004 Nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 Legislativa ČR: Veterinární zákon č.166/1999 Sb., v platném znění Vyhláška č.289/2007Sb., v platném znění

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002 Definice Prvovýroba- chov zvířat, včetně dojení a chovu hospodářských zvířat před porážkou. Rovněž zahrnuje lov, rybolov a sběr Primární produkt – produkt, jehož podstata nebyla změněna Konečný spotřebitel – nepoužije potravinu v rámci provozování PP firmy → jen zkonzumuje!

4 Nařízení EP a R (ES) 852/2004 Vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a na vývoz. Nevztahuje se na případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli národní legislativa ČR: veterinární zákon 166/99 + vyhl. 289/07

5 Nařízení EP a R (ES) č. 852/2004 V příloze I stanoví hygienické požadavky na zařízení prvovýroby např. místo, kde získávají vejce, chová drůbež a králíci pro přímý prodej se uchovává ulovený kus volně žijící zvěře před prodejem probíhá stáčení medu z plástů,

6 Požadavky omezování rizik v prvovýrobě a souvisejících postupech opatření pro zabránění kontaminaci z ovzduší, půdy, vody, krmiv, hnojiv, veterinárních léčivých přípravků, prostředků na ochranu rostlin a biocidů a kontaminaci ze skladování odpadů, manipulace s nimi a jejich odstraňování; a opatření týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin, která mají dopad na lidské zdraví, včetně programů pro monitorování a kontrolu zoonóz a původců zoonóz.

7 Požadavky udržovat v čistotě vybavení, kontejnery, přepravní klece, vozidla a plavidla, a je-li to nezbytné, po vyčištění je vhodným způsobem dezinfikovali; v nejvyšší možné míře zajistili čistotu hospodářských zvířat; používali pitnou nebo čistou vodu zajistili zdravotní způsobilost pracovníků manipulujících s potravinami a jejich proškolení, pokud jde o zdravotní rizika; zabránit kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci; skladovat odpady a nebezpečné látky a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo ke kontaminaci;

8 Veterinární zákon Č. 166/1999 Sb., v platném znění Úplné znění č. 332/2008

9 Oddíl 4 Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli Produkty pro přímý prodej: Živá drůbež a živí králíci Čerstvé drůbeží/králičí maso Nebalená čerstvá vejce Med Syrové mléko/syrovou smetanu Živé ryby a jiné produkty akvakultury Ulovenou volně žijící zvěř

10 Společné zásady produkty z vlastního hospodářství prodej konečnému spotřebiteli, trh, tržnice/maloobchodní prodejně Nesmí být uváděny dále na trh Musí být od zdravých zvířat Musí být zdravotně nezávadné Nesmí být zdrojem šíření nákaz

11 Přímý prodej čerstvého drůbežího/králičího masa Max. 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže Poražená v hospodářství Králičí maso vždy s hlavou nejvýše 10 kusů v průběhu 1 týdne celkem V prodejně upozornění pro spotřebitele "Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele".

12 Nebalená čerstvá vejce Prodej do místní maloobchodní prodejny musí být prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele Informace o MDT vajec jméno, popř. jména, chovatele adresa chovu, kde byla vejce vyprodukována. nejvýše 60 vajec v průběhu 1 týdne Prodej z hospodářství, na trhu, tržišti, tržnici Za malé množství čerstvých vajec, nejvýše 60 vajec. Prodej nejpozději do 21 dnů po snášce, doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky

13 Med Ve své domácnosti, hospodářství, na stanovišti včel tržnici nebo tržišti Maloobchodní prodejna v kraji kde je stanoviště včel Označení medu: Jméno Příjmení chovatele, adresa bydliště Druh medu dle původu Množství Datum minimální trvanlivosti (v prodejně) Malé množství 2 tuny /rok

14 Syrové mléko/syrová smetana Nutný souhlas KVS: Dodat laboratorní vyšetření (požadavky dle nařízení 853/2004) Nákazové podmínky: Úředně prosté TBC, brucelózy Od zdravých zvířat, bez známek onemocnění Prodej musí být prováděn v místnosti místnost odděleně od stájí, s chladicím zařízením, na viditelném místě upozornění "Syrové mléko, před použitím převařit". Je-li z hospodářství dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být místnost sloužící k přímému prodeji syrového mléka oddělena od mléčnice.

15 Syrové mléko/syrová smetana Hygienické požadavky na výrobu syrového mléka, požadavky na prostory a vybavení, na hygienu během dojení, sběru a přepravy a na hygienu personálu dle nařízení 853/2004 syrové mléko určené k přímému prodeji prodáno do 2 hodin po nadojení, pokud ne musí být zchlazeno na 8 °C a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení Za malé množství se považuje takové množství tohoto syrového mléka nebo syrové smetany, které odpovídá obvyklé denní spotřebě tohoto mléka v domácnosti daného spotřebitele.

16 Ulovená volně žijící zvěř Uživatel honitby nebo účastník lovu (dále jen "lovec") může prodávat nebo dodávat ulovenou volně žijící zvěř v kůži nebo peří vyšetřenou proškolenou osobou, v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli, do maloobchodní prodejny v rámci příslušného kraje,která ji prodává přímo konečnému spotřebiteli. Upozornění pro spotřebitele "Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou - určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele".

17 Ulovená volně žijící zvěř Druhy vnímavé na trichinelózu až po negativním výsledku vyšetření Prodeje v maloobchodní prodejně je provázeno plombou, lístkem o původu zvěře a prohlášením proškolené osoby je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení, je skladováno odděleně od zboží jiného druhu. malé množství zvěře se považuje nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně.

18 Rozsah vyšetření proškolenou osobou Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o: a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk, b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány, nebo c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory. Velká volně žijící zvěř se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Zjistí-li se při vyšetření zvěře, že zvěř představuje zdravotní riziko, neodstraní se žádné její části a tuto zvěř vyšetří úřední veterinární lékař. Orgány dutiny hrudní, játra a slezina, pokud byly vyňaty z těla ven, se předloží k veterinárnímu vyšetření spolu s tělem.

19 Záznamy proškolené osoby Strana a pořadové číslo, datum, doba ulovení, místo ulovení (honitba+okres), identifikační údaje lovce identifikační číslo plomby druh a počet ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře místo dodání zvěře datum a výsledek vyšetření SE ZMĚNAMI / BEZE ZMĚN Strana b vyšetření se změnami poznámky k vyšetření Podpis Ke stažení na www.svscr.cz nebo příloha vyhlášky 289/2004 (v novele č.61/2009Sb.)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přímý prodej produktů prvovýroby konečnému spotřebiteli MVDr. Jana Horňáčková27. 5. 2009 SVS ČR Klatovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google