Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 1 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 1 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412."— Transkript prezentace:

1 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 1 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. prezentace společnosti 2014 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. prezentace společnosti 2014

2 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 2 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Představení společnosti Společnost IZOPOL Dvořák s.r.o. je pokračovatelem tradice výroby EPS a EPP zahájené firmou Josef Dvořák–IZOPOL. Každoročním objemem produkce se řadí mezi největší české výrobce izolačních materiálů z pěnového polystyrenu. V oblasti výroby obalů a technických dílů z EPS a EPP má dominantní postavení na českém trhu. SÍDLO: PLZEŇ HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI - zpracování expandovaného polystyrenu (EPS) - zpracování expandovaného polypropylenu (EPP) VÝROBNÍ PROGRAM - zateplovací desky z EPS - stavební systémy z EPS - bloky z EPS - obaly z EPS a EPP - komponenty z EPS a EPP pro automobilový průmysl VÝROBNÍ ZÁVODY - Dolní Poustevna - Plzeň - Podbořany

3 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 3 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Historie společnosti 1992 – založení společnosti JOSEF DVOŘÁK – IZOPOL, privatizován závod společnosti Centroflor v Dolní Poustevně se zaměřením na výrobu deskového EPS 1998 – rozšíření výrobního programu o výrobu výlisků z EPS a EPP 2002 – založení společnosti IZOPOL DVOŘÁK,s.r.o., – zahájení výstavby výrobního závodu v Plzni, rozšíření technologického zázemí společnosti 2003 – zahájení výroby v závodu v Plzni – získání nových zákazníků v průmyslové oblasti Borská pole 2006 – výstavba výrobního závodu v Podbořanech, rozšíření technologického zázemí společnosti 2007 – zahájení výroby v závodu v Podbořanech 2008 – rozšíření výrobních a skladovacích prostor v závodu v Podbořanech – získání nových zákazníků v oblasti automotive, rozšíření exportních možností společnosti 2010 – úmrtí zakladatele společnosti pana Josefa Dvořáka 2011 – zahájení restrukturalizace společnosti 2012 – po ukončení dědického řízení společnost přejmenována na Vlasta Dvořáková – IZOPOL 2013 – vklad společnosti Vlasta Dvořáková – IZOPOL do společnosti IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. 2014 – rozšíření výrobních a skladovacích prostor v závodu v Podbořany, rozšíření technologického zázemí společnosti

4 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustena Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Lokace výrobních závodů výlisky bloky izolační desky a přířezy výlisky montážní podskupiny Podbořany Dolní Poustevna Plzeň

5 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 5 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Základní ekonomické údaje

6 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 6 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Základní ekonomické údaje

7 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Dotace 2007 - Program OPPI Rozvoj – projekt „Zavedení výroby deskového EPS“ -Výše dotace: CZK 20 000 000,- -Celková výše investice: CZK 56 287 000,- -Účel investice: pořízení technologie pro závod Podbořany – bloková forma, předpěňovací zařízení, lisy EPS a EPP -03/2007 Registrační žádost -04/2007 Zahájení projektu -05/2007 Plná žádost -10/2007 Ukončení projektu -02/2008 Schválení žádosti -05/2009 Proplacení dotace 7 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz

8 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Dotace 2012 - Program ICT v podnicích – projekt „Rozšíření stávajícího IT systému a propojení na ostatní závody IZOPOL “ -Výše dotace: CZK 0,- -Celková výše investice: CZK 3 500 000,- -Účel investice: pořízení nového SW a HW, propojení všech výrobních závodů společnosti -01/2012 Registrační žádost -05/2012 Plná žádost -10/2012 Zahájení projektu -11/2012 Neschválení žádosti -12/2012 Ukončení projektu 8 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz

9 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Dotace 2012 - Program OPPI Rozvoj– projekt „Rozšíření výroby EPS ve společnosti Josef Dvořák IZOPOL “ -Výše dotace: CZK 4 499 000,- -Celková výše investice: CZK 26 598 000,- -Účel investice: pořízení řezací pily a temperační linky pro závod Podbořany -04/2012 Registrační žádost -06/2012 Plná žádost -10/2012 Zahájení projektu -04/2013 Ukončení projektu -11/2013 Schválení žádosti -V současné době připravujeme podklady pro platbu 9 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz

10 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Dotace 2013 - Program OPPI Rozvoj– projekt „Rozšíření výroby EPS ve společnosti IZOPOL DVOŘÁK“ -Výše dotace: CZK 20 000 000,- -Celková výše investice: CZK 50 000 000,- -Účel investice: pořízení blokové formy, předpěňovacího zařízení a kašírovací linky -11/2013 Registrační žádost -12/2013 Plná žádost -03/2014 Zahájení projektu -03/2014 Schválení žádosti -09/2014 Ukončení projektu - předpoklad 10 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz

11 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Efekty ze získaných dotací 1.Zřízení nových pracovních míst – dotace přispěly k vytvoření 100 pracovních míst v závodu v Podbořanech 2.Získání lepší technologie – společnost by investice realizovala bez ohledu na možnost získání dotace, možnost získání dotace přispěla k rozhodnutí pořídit lepší/výkonnější technologii 3.Finance – dotace přispěla ke zlepšení finanční situace společnosti – prostředky „ušetřené“ z dotace bylo možné alokovat do jiných projektů/investic 4.Export – projekty spolufinancované z dotace zvýšily exportní možnosti společnosti (dnes především závod Podbořany)

12 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Zkušenosti z dotačního procesu 1.Dlouhé lhůty – od podání žádosti k vydání rozhodnutí/vyplacení dotace (v našem případě byla investice mnohdy realizována dříve než bylo vydání rozhodnutí 2.Nejednoznačný výklad podmínek – výklad regionálních pracovišť a „centrály“ je odlišný 3.Kontroly – četnost a rozsah kontrol zatěžuje administrativu příjemce dotace 4.Administrativní náročnost – požadavky na zpracování a předložení žádosti, zpráv atp. zatěžují žadatele o dotaci, nutná asistence poradenských společností v oblasti dotačního managementu žadatele (společnosti velikosti malých a středních podniků nemohou zaměstnávat specialistu pro oblast dotací) 5.Nákladovost – výše uvedené zkušenosti vyplývají ve zvýšenou nákladovost dotačního procesu, a tím i částečné snížení efektu vyplacených dotací pro žadatele. Jde zejména o následující oblasti nákladů: - na poradenské služby - jsou limitní pro ekonomicky slabší společnosti (v případě menších dotací je žadatel méně atraktivní pro poradenské společnosti a tím se i zmenšuje možnost žadatele získat dotaci), - na finanční služby – v případě prodlužování rozhodování o dotaci, popř. výplatě dotace jsou žadatelé nuceni využívat financování z bankovních úvěrů

13 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Cíle společnosti pro roky 2014 - 2015 1. Získání certifikátů kvality - Certifikace produktů EPS T4000 a T5000 - Certifikace systému dle ISO/TS 16949 2. Zřízení konstrukčního a designového centra pro návrhy obalů a konstrukci forem Z důvodu udržení konkurenceschopnosti na trhu v oblasti obalové techniky EPS/EPP probíhá nyní průzkum trhu a finanční analýza pro zahájení prvních kroků realizace vlastního vývojového centra obalů + vybudování nástrojárny pro vlastní výrobu forem. Cílem je vyhovění požadavkům zákazníkům při vývoje realizaci obalů. 3. Zefektivnit a zkvalitnit výrobu lisovacích forem pro výrobní potřeby IZOPOLu - výstavba nástrojárny pro výrobu a opravy lisovacích forem

14 IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412 397 186, 412 397 214, Fax: 412 397 134 www.izopol.cz e-mail: izopol@izopol.cz Kontakty Martin Sluťák výkonný ředitel společnosti Tel: +420 412 397 106 GSM: +420 602 488 975 E-mail: slutak@izopol.czslutak@izopol.cz IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o. Vilémovská 259 407 82 Dolní Poustevna Czech Republic www.izopol.cz


Stáhnout ppt "IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. 1 Sídlo společnosti: Podnikatelská ul. č.p. 1156/25, 301 00 Plzeň Hlavní kancelář: Vilémovská 259, 407 82 Dolní Poustevna Tel.: 412."

Podobné prezentace


Reklamy Google