Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 27. 11. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 27. 11. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)"— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 27. 11. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)

2 PROGRAM  Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené MZ v roce 2014 a 2015  Nové evropské předpisy  Institucionální podpora

3 Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené MZ v roce 2014 a 2015 VES 2015 - vyhlášena 27.6.2014 -do soutěže přijato 655 návrhů projektů -hodnocení návrhů projektů provádí Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, organizační složka státu v přímé řídící působnosti MZ -využití aplikace GRIS – obdobné dokumenty a procesy jako v Grantové agentuře ČR -nyní běží hodnotící lhůta, výsledky budou vyhlášeny do 31.3.2015 -počátek řešení projektů od 1.5.2015 VES 2016 -předpokládané vyhlášení soutěže – květen 2015

4 Od 1.7.2014 platí nové předpisy EU: Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01-29) MZ připravuje aktualizaci pro Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2012 – 2022 (schválen usnesením vlády č. 59/2014) Nové evropské předpisy

5 Zásadní změny jsou zejména tyto: podpora nebude vyplacena podniku, na který byl vydán inkasní příkaz (čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení č. 651/2014) upraveny způsobilé náklady (čl. 25 odst. 3 nařízení č. 651/2014) motivační účinek - povinnosti byly oproti původním předpisům zjemněny (ve vztahu k požadavkům na velké podniky), předepsány minimální požadavky na obsah žádosti o podporu (vše čl. 6 odst. 2 nařízení č. 651/2014).

6 Nové evropské předpisy Posuzování výzkumných organizací Poskytování veřejné podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace je primárně podřízeno pravidlům Evropské unie a až následně se řídí národními právními předpisy. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém 298. zasedání dne 31. října 2014 Postup při posuzování výzkumných organizací. Na základě tohoto postupu vyzvalo MZ své přímo řízené organizace k doložení podkladů k posouzení, že jsou stále výzkumnou organizací v souladu s novými evropskými předpisy. Podklady musí být RVVI předány do 30.11.2014, do konce roku 2014 proběhne jejich zhodnocení.

7 Institucionální podpora

8 Předávání údajů o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Podle ustanovení § 12 odst. 1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle § 7 Nařízení vlády č. 397 z 19. 10. 2009 (k § 31, odst. 3 zákona) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (Ministerstvo zdravotnictví – MZ) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích. zákona č. 130/2002 Sb.,Nařízení vlády č. 397  kontaktní osoba - Ing. Miloš Hřebejk  hrebejk@nlk.czhrebejk@nlk.cz  Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2

9 Užitečné odkazy 1. Stránky Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/Odbornik/ 2. V zásadních otázkách je možno se obracet na odd. vědy a výzkumu MZ (VLP/1) – veda@mzcr.czveda@mzcr.cz 3. Stránky AZV ČR: http://www.azvcr.cz/ 4. Jiné: Informační systém VaVaI http://www.isvav.z/prepareResultForm.do

10 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu email: veda@mzcr.cz tel.: +420 224 972 640


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ („MZ“) 27. 11. 2014 – „Bílý dům“ Mgr. Aleš Kapucián Oddělení vědy a výzkumu (odbor VLP/1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google