Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  změny v pravidlech pro podporu VaV v právu ES  reforma VaVaI v ČR Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  změny v pravidlech pro podporu VaV v právu ES  reforma VaVaI v ČR Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008."— Transkript prezentace:

1 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  změny v pravidlech pro podporu VaV v právu ES  reforma VaVaI v ČR Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Karel Šperlink, prezident AIPČR

2 Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Rámec společenství pro státní podporu VaVaI  Platnost od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013  Bezpodmínečný souhlas ČR  Působnost – veškerá veřejná podpora VaVaI včetně daňových opatření  z působnosti vyloučena:  Obecná podpora zaměstnávání a vzdělávání pracovníků (nařízením EK č. 68/2001 a č. 2204/2002  Podpora VaVaI pro podniky v nesnázích  K dispozici na http://europa.eu.int/eur-lex a dále na www.vyzkum.cz v části Legislativa/veřejná podpora

3 Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Rámec společenství pro státní podporu VaVaI základní principy  Základní princip – státní/veřejná podpora je zakázána  Veřejná podpora – znaky vymezeny v čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES  Slučitelnost veřejné podpory se společným trhem  Případy uvedené ve Smlouvě ES  Blokové výjimky – ve VaV zatím jen MSP (nařízení EK č. 364/2004 z 25.2.2004)  Posouzení EK (notifikace) – pravidla stanovena v Rámci (právní jistota, transparentnost)

4 Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Rámec společenství pro státní podporu VaVaI nová úprava – vymezení pojmů  Základní výzkum – zákl. vymezení shodné, není primárně zaměřen na uplatnění nebo využití v praxi  Aplikovaný výzkum – nové vymezení, nerozlišuje průmyslový výzkum, zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů kromě prototypů  Experimentální vývoj – podrobnější vymezení, zahrnuje i koncepční činnosti, plánování, dokumentaci nových výrobků, postupů či služeb, prototypy, pilotní projekty, experimentální výrobu, zkoušky výrobků apod. (pokud nejde o komerční využití)  Inovace postupů – realizace nového nebo podstatně zlepšeného způsobu výroby  Organizační inovace – realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracoviště nebo vnějších vztahů  Výzkumné organizace – subjekt založený podle veřejného nebo soukromého práva, hlavním účelem je provádět výzkum nebo vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, vlastník/zřizovatel nesmí mít přednostní přístup ke kapacitám ani výsledkům VaV

5 Možné míry podpory Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Malý podnikStřední podnikVelký podnik Základní výzkum 100% Aplikovaný výzkum 70% 60% 50% Aplikovaný výzkum * 80% 75% 65% Experimentální vývoj 45% 35% 25% Experimentální vývoj * 60% 50% 40% v případě: - spolupráce mezi podniky - pro velké podniky: přeshraniční spolupráce s nejméně jedním MSP nebo spolupráce s výzkumnou organizací nebo u aplikovaného výzkumu šíření výsledků

6 Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Reforma VaVaI v ČR schválena vládou ČR 26. 3. 2008 Cíle:  Zjednodušit podporu VaV – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově  Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován VaV v ČR, zjednodušit administrativu  Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejich výsledků pro inovace  Podmínit programovou podporu VaV spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků VaV, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů  Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu  Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace  Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce va výzkumu, vývoji a inovacích

7 Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008 Reforma VaVaI v ČR Základní kroky k realizaci  do 31. 5. 2008 SR na 1. 2009 s výhledem na 1. 2010 a 2011  do 30. 6. 2008 návrh novely zákona 130/2002 Sb.  do 30. 9. 2008 návrh změn ve státní správě VaVaI  do 31. 10. 2008 návrh koncepce „Informačního systému VaVaI“

8 Novela zákona 130/2002 Sb. Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008


Stáhnout ppt "Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR  změny v pravidlech pro podporu VaV v právu ES  reforma VaVaI v ČR Inovační potenciál ČR Praha, 10.9.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google