Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Prezentace činnosti OSB Ing. Vítězslav Lössel Porada s dopravci 30. – 31. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Prezentace činnosti OSB Ing. Vítězslav Lössel Porada s dopravci 30. – 31. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Prezentace činnosti OSB Ing. Vítězslav Lössel Porada s dopravci 30. – 31. 1. 2013

2 Prezentace činnosti OSB 2 Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni: neprodleně oznámit každou mimořádnou událost (dále i MU) v drážní dopravě Drážní inspekci a současně každou závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě Policii České republiky, zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události, zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění dráhy souhlas. Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události

3 Prezentace činnosti OSB 3 zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení, odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí. Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události

4 Prezentace činnosti OSB 4 Mimořádnou událostí v drážní dopravě je závažná nehoda, nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí. Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu (5 mil. Kč a více). Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody (500 tis. Kč až do 5 mil. Kč). Jiné mimořádné události se považují za ohrožení. Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události

5 Prezentace činnosti OSB 5 Od 1.12.2012 byl změněn název odboru šetření mimořádných událostí na „Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy“. Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy (dále i OSB), organizačně začleněný do Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále i SŽDC), zabezpečuje činnosti, které jsou SŽDC uloženy § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a povinnosti provozovatele dráhy a dopravce vyplývající z vyhlášky ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách. Stěžejní činností OSB je šetření mimořádných událostí, smrtelných a určených pracovních úrazů. SŽDC disponuje prostřednictvím odboru systému bezpečnosti provozování dráhy lidským potenciálem, potřebným know - how a technickým vybavením potřebným pro šetření MU, smrtelných a určených pracovních úrazů. Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy

6 Prezentace činnosti OSB 6 Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ OSB ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ OSB Plnění povinností provozovatele dráhy a dopravce dle zákona 266/1994 Sb. a vyhlášky 376/2006 Sb. Prevence MU Ochrana zájmů SŽDC Nepřetržitá nehodová pohotovost Zastupování SŽDC v záležitostech státních dozorů Projednávání návrhů Vyhodnocení se zákazníky

7 Prezentace činnosti OSB 7 Mapa působnosti ÚP OSB

8 Prezentace činnosti OSB 8 Společnosti, se kterými má SŽDC uzavřenu smlouvu o spolupráci při šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a v případech smrtelných pracovních úrazů vzniklých při MU: Seznam smluvních partnerů 1. AŽD Praha s.r.o. 2. BF Logistics s.r.o. 3. BRYNTIN RAIL CZ, s.r.o. 4. CZ Logistics, s.r.o. 5. ČD, a.s. 6. ČD Cargo, a.s. 7. DOSTA Tábor, s.r.o. 8. EDIKT a.s. 9. EXPRESS RAIL, s.r.o. 10. EŽC a.s. 11. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 12. IDS CARGO a.s. 13. JARO Česká Skalice s.r.o. 14. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 15. LEO Express, a.s. 16.LOKO TRANS s.r.o. 17.LOKORAIL, a.s. 18. LokoTrain s. r. o. 19. LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. 20. Meva, a.s. 21. OHL ŽS, a.s.

9 Prezentace činnosti OSB 9 Společnosti, se kterými má SŽDC uzavřenu smlouvu o spolupráci při šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a v případech smrtelných pracovních úrazů vzniklých při MU: 22. Ostravská dopravní společnost, a.s. 23. Petrolsped Slovakia s.r.o. 24. PKP Cargo s.a. 25. Prvá Slovenská železničná, a.s. 26. Rail Cargo Austria AG 27. Railtrans International, s.r.o. 28. RegioJet a.s. 29. RM LINES, a.s. 30. Ryko a.s. 31. SD-Kolejová doprava, a.s. 32. SGJW Hradec Králové, spol. s r.o. 33. Skanska a.s. 34. Slezské zemské dráhy, o.p.s. 35. Slezskomoravská dráha a.s. 36. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. 37. SŽDS, a.s. 38. Středočeská železniční společnost s r.o. 39. TONCUR s.r.o. 40. Traťová strojní společnost, a.s. 41. Unipetrol Doprava, s.r.o. 42. Veolia Transport Morava, a.s. 43. VÍTKOVICE Doprava, a.s. 44. Vogtlandbahn-GmbH Seznam smluvních partnerů

10 Prezentace činnosti OSB 10 Vývoj nehodovosti Tabulka nastalých MU v letech 2011 a 2012

11 Prezentace činnosti OSB 11 Celkem 1164 MU na dráze SŽDC (+ 20 oproti roku 2011). Méně MU než v roce 2011 v případech: srážky vlaků, vykolejení vlaku, vykolejení při posunu, projetí návěstidel v poloze „Stůj“, usmrcené civilní osoby, střetnutí na přejezdech. Předběžné výsledky za rok 2012

12 Prezentace činnosti OSB 12 20. ledna 2012 v 11:45 se na železničním přejezdu v km 54,584 střetl nákladní automobil Iveco s osobním vlakem 7907, kterým byl motorový vůz 810.478-9 a při střetnutí vykolejil. Dopravce: ČD. Následky: smrtelné zranění řidiče nákladního automobilu, lehké zranění 7 cestujících, škoda na majetku SŽDC - 94 187,- Kč, škoda na majetku dopravce - 1 587 480,- Kč, škoda na nákladním automobilu – 400 000,- Kč. Příčina: nedovolené vjetí řidiče nákladního automobilu na železniční přejezd. Odpovědnost: řidič nákladního automobilu. Významné mimořádné události B4 – Březnice

13 Prezentace činnosti OSB 13 B4 – Březnice Významné mimořádné události

14 Prezentace činnosti OSB 14 B4 – Březnice Významné mimořádné události

15 Prezentace činnosti OSB 15 31. března 2012 v 15:27 mezi ŽST Peruc a Klobuky v Čechách se srazil motorový vůz 809.434-4, který jel jako PMD, s uvázlým osobním vlakem 9756. Dopravce: ČD. Následky: lehké zranění 1 cestující; škoda na majetku dopravce - 300 000,- Kč. Příčina: nedodržení jízdy podle rozhledových poměrů při jízdě PMD pro uvázlý vlak a překročení nejvyšší dovolené rychlosti při jízdě PMD. Odpovědnost: dopravce ČD - strojvedoucí PMD. B1 – Peruc - Klobuky v Čechách Významné mimořádné události

16 Prezentace činnosti OSB 16 B1 – Peruc - Klobuky v Čechách Významné mimořádné události

17 Prezentace činnosti OSB 17 B1 – Peruc - Klobuky v Čechách Významné mimořádné události

18 Prezentace činnosti OSB 18 20. května 2012 ve 23:38 vykolejil za jízdy nákladního vlaku Pn 66375 23 nákladní vůz řady Eas jedním podvozkem v km 383,535. Tento vůz jel ve vykolejeném stavu až do žst. Liběchov, kde na výhybkách celý vykolejil a převrátil se. Následně vykolejily další čtyři nákladní vozy, byl silně poškozen železniční svršek, trakční vedení, zabezpečovací zařízení a osobní automobil Renault Scenic, který stál na cestě vedoucí ke stavědlu 2. Dopravce: ČD Cargo. Následky: nikdo nebyl zraněn, škoda na majetku dopravce ČD Cargo – 307 631,- Kč, škoda na majetku SŽDC – 38 331 406,- Kč, škoda ostatních poškozených – 93 880,- Kč. Příčina: lom čepu nápravy dvojkolí. Odpovědnost: dopravce ČD Cargo. A2 – Štětí - Liběchov Významné mimořádné události

19 Prezentace činnosti OSB 19 A2 – Štětí - Liběchov Významné mimořádné události

20 Prezentace činnosti OSB 20 25. května 2012 ve 12:35 na železničním přejezdu v obvodu ŽST se střetla souprava speciálních DV (SVP + MUV) s autobusem. Dopravce: SŽDC. Následky: smrtelné zranění 1 cestujícího v autobuse, těžké zranění 2 cestujících, lehké zranění řidiče SDV (zam. SŽDC OŘ Brno), lehce zraněno 18 cestujících (ošetřeni na místě), škoda na majetku SŽDC - 267 841,- Kč, škoda na majetku majitele autobusu - 200 000,- Kč. Příčina: Nedovolené vjetí autobusu na ŽP a nedodržení technologických postupů obsluhy PZZ. Odpovědnost: 90% řidič autobusu, 10% výpravčí ŽST Třešť. B4 – Třešť Významné mimořádné události

21 Prezentace činnosti OSB 21 B4 – Třešť Významné mimořádné události

22 Prezentace činnosti OSB 22 10. září 2012 v 5:37 za jízdy nákladního vlaku Nex 47763 po 1.TK vykolejil nákladní vůz (ukroucení čepu nápravového ložiska) a následně byl poškozen svršek 1.TK. Dopravce: Advanced World Transport. Následky: nedošlo k újmě na zdraví osob, škoda na majetku dopravce AWT – 200 000,- Kč, škoda na majetku SŽDC – 8 285 810,- Kč. Příčina: zadřené válečkové ložisko a ukroucení čepu drážního vozidla řady Zas. Odpovědnost: dopravce Advanced World Transport ⇒ držitel DV společnost RYKO PLUS. A2 – Blansko - Adamov Významné mimořádné události

23 Přehled činnosti a nehodovosti 23 A2 – Blansko - Adamov Významné mimořádné události

24 Přehled činnosti a nehodovosti 24 A2 – Blansko - Adamov Významné mimořádné události

25 25 14. prosince 2012 ve 21:00 se na železničním přejezdu v km 320,829 střetl uvázlý osobní automobil VW Golf s osobním vlakem 8662, kterým byla elektrická jednotka 471/971.071 a při střetnutí vykolejil její řídící vůz. Přejezd je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami, které bylo při střetnutí poškozeno. Dopravce: ČD. Následky: nikdo nebyl zraněn; škoda na majetku dopravce ČD – 4 720 000,- Kč; škoda na majetku SŽDC – 4 341 098,- Kč; škoda na silničním vozidle – 30 000,- Kč. Odpovědnost – řidička OA. B4 – Přelouč - Řečany nad Labem Významné mimořádné události

26 26 B4 – Přelouč - Řečany nad Labem Významné mimořádné události

27 Prezentace činnosti OSB 27 Proces certifikace společnosti byl ukončen v lednu 2013 předáním Certifikátu ISO 9001:2008. Úspěšně provedeným certifikačním auditem byl dán důkaz, že odbor systému bezpečnosti provozování dráhy má zavedený systém řízení kvality, který odpovídá normě ISO 9001 a tento systém účinně uplatňuje. Certifikát ISO 9001:2008

28 Prezentace činnosti OSB 28 Certifikát ISO 9001:2008

29 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prezentace činnosti Odboru systému bezpečnosti provozování dráhy


Stáhnout ppt "Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Prezentace činnosti OSB Ing. Vítězslav Lössel Porada s dopravci 30. – 31. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google