Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silniční daň zákon 16/1993 Sb. Předmět daně – silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou: registrovaná a používaná v ČR; používána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silniční daň zákon 16/1993 Sb. Předmět daně – silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou: registrovaná a používaná v ČR; používána."— Transkript prezentace:

1 Silniční daň zákon 16/1993 Sb. Předmět daně – silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou: registrovaná a používaná v ČR; používána poplatníkem DPPO či DPFO - §7; u VPP - podmínka „podnikání“; vozidla s hmotností nad 3,5 t určená k přepravě nákladů, registrovaná v ČR.

2 Vynětí z předmětu daně Speciální pásové automobily; zemědělské, lesnické traktory a přípojná vozidla; pracovní stroje; vozy se zvláštní značkou (veteráni).

3 Osvobození od silniční daně Vozidla s méně než 4 koly (L). Vozidla diplomatických misí. Vozidla linkové vnitrostátní přepravy (80%). Vozidla zametací (samosběrná), sloužící pro správu komunikací. Vozidla do 12 t (na elektrický pohon, hybridní motor, LPG).

4 Osvobození od silniční daně Vozidla bezpečnostních sborů a obecní policie; vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany; vozidla požární ochrany; vozidla horské služby; zásahová vozidla (plyn, elektřina). Vozidla vybavena výstražným světlem a zvukovým zařízením).

5 Poplatníci daně - § 4 ten, kdo je zapsán jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla. Zaměstnavatel vyplácející cestovní náhrady zaměstnanci. Organizační složka nerezidenta. Základ daně - § 5 Zdvihový objem motoru v cm 3 – osobní automobily. Celková hmotnost v tunách a počet náprav – ostatní.

6 Sazba daně - §6 Roční sazba - osobní automobily Do 800 cm 3 1 200 Kč Nad 800 cm do 1 250 cm 3 1 800 Kč atd. Roční sazba - ostatní vozidla 1 náprava do 1 tuny1 800 Kč 1 náprava nad 8 tun9 600 Kč atd. Sazba - automobil zaměstnance Buď 1/12 roční sazby za každý měsíc Nebo 25 Kč za každý den použití pro služební účely

7 Změny sazby daně Zvýšení: Vozidla registrovaná v ČR do 31.12.1989 +25% sazby. Snížení Rostlinná výroba: – 25% sazba daně. Vazba na registraci vozidla – snížení o 48% (resp. 40%, 25%) od první registrace. Vozidla VPP o hmotnosti od 3,5 t do 12 t – sazba snížena o 100%. Vozidla nad 12 t u VPP: – 48% sazby daně.

8 Vznik a zánik daňové povinnosti §8,9 Vznik v kalendářním měsíci: kdy je vozidlo vloženo do obchodního majetku; kdy vozidlo bylo použito pro podnikání (není v obchodním majetku). Zánik v kalendářním měsíci: kdy došlo k vyřazení vozidla z obchodního majetku; kdy používání vozidla k podnikání je přerušeno, ukončeno; který předchází kal. měsíci vzniku daňové povinnosti u nového poplatníka v případě změny v osobě poplatníka.

9 Sleva na dani § 12 Ekologické aspekty. U kombinované dopravy (silnice – železnice- voda) + kontejnery: Např. kombinovaná doprava víc než 120 jízd / rok = sleva 90% daně). Zdaňovací období §13 kalendářní rok. Daňové přiznání § 15 Do 31.1. následujícího roku. Daň splatná zálohově 15. (4.,7.,10.,12). 1/12 příslušné sazby za každý měsíc daňové povinnosti.


Stáhnout ppt "Silniční daň zákon 16/1993 Sb. Předmět daně – silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou: registrovaná a používaná v ČR; používána."

Podobné prezentace


Reklamy Google