Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční doprava Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční doprava Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Železniční doprava Základní pojmy
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Vlak sestavená a svěšená skupina vozidel vyjma nezavěšeného postrku
tvořený alespoň jedním hnacím a jedním taženým vozidlem označený stanovenými návěstmi Začátek vlaku Konec vlaku má doprovod vlaku a jede podle jízdního řádu nebo podle pokynů osoby řídící drážní dopravu

3 Vlak také samostatné hnací vozidlo nebo speciální hnací vozidlo
svěšená skupina hnacích nebo speciálních vozidel s doprovodem vlaku označená předepsanými návěstmi jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů osoby řídící dopravu

4 Návěst „Konec vlaku“

5 Trať vymezená část dráhy, která slouží pro jízdu vlaku
rozdělená na traťové úseky rozdělené dopravnami s kolejovými rozvětveními koleje v dopravnách

6 Dopravna místo na dráze, které slouží pro řízení jízd vlaků a posunu mezi dopravnami (PMD) dopravny s kolejovým rozvětvením železniční stanice výhybny odbočky dopravny bez kolejového rozvětvení hlásky hradla oddílová návěstidla automatického bloku neproměnná návěstidla ohraničující hranice prostorového oddílu

7 Dopravny železniční stanice
stanovený rozsah poskytovaných přepravních služeb výhybna slouží ke křižování a k předjíždění vlaků odbočka umožňuje přejezd z jedné trati na druhou obsluhována výpravčím nebo staničním dozorcem

8 Železniční stanice

9 Odbočka

10 Dopravny hláska dopravna bez traťového zabezpečovacího zařízení
obsazena hláskařem hradlo dopravna s traťovým zabezpečovacím zařízením poloautomatické traťové zabezpečovací zařízení obsluhuje hradlář

11 Dopravny oddílové návěstidlo automatického bloku
oddílové návěstidlo automatického hradla neobsazená dopravna na širé trati zapojená do traťového zabezpečovacího zařízení se samočinnou obsluhou závislou na obsazení a uvolnění traťového oddílu oddílové návěstidlo automatického bloku označovací pás návěstidla automatického bloku má bílý nátěr

12 Širá trať traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi
traťový úsek mezi stanicí a zakončením trati na zastávce nebo nákladišti hranicí mezi stanicí a širou tratí je vjezdové návěstidlo

13 Prostorový oddíl část trati mezi sousedními dopravnami
mezi dopravnou a zakončením trati zastávkou nebo nákladištěm mezistaniční oddíl je prostorový oddíl ohraničený z obou stran stanicemi pokud není na širé trati oddílové návěstidlo širá trať = prostorový oddíl = mezistaniční oddíl

14 Prostorový oddíl traťový oddíl
prostorový oddíl ohraničený alespoň z jedné strany oddílovým návěstidlem nebo vjezdovým návěstidlem odbočky

15 Mezistaniční úsek širá trať bez zřetele na to, zda je trať rozdělena na traťové oddíly mívá i několik traťových oddílů

16 Stanoviště na trati kolejová splítka dvě souběžné koleje
osy kolejí mají od sebe takovou vzdálenost, že se navzájem překrývají průjezdné průřezy např. splítka normálního a úzkého rozchodu u Jindřichova Hradce častěji se vyskytují u tramvajové dopravy

17 Stanoviště na trati vlečka dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele je zaústěna do dráhy nebo jiné vlečky vlečky na širé trati se mohou obsluhovat: za současného uvolnění traťové koleje bez uvolnění traťové koleje nákladiště místo na širé trati s odbočnou kolejí zastávka označené místo na dráze pro nástup či výstup cestujících, omezené přepravní služby

18 Napojení vlečky na železniční stanici

19 Kolejiště vlečky

20 Kolejiště vlečky

21 Přejezd v areálu vlečky

22 Zastávka na jednokolejné trati

23 Zastávka na dvoukolejné trati

24 Nákladiště a zastávka

25 Stanoviště na trati kolejová křižovatka
místo křižování dvou kolejí v úrovni bez možnosti přechodu z jedné koleje na druhou

26 Kolejová křižovatka Kiskőrös. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.5 Geenric na WWW: <http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Kisk%C5%91r%C3%B6s_v%C3%A1g%C3%A1ny%C3%A1tszel%C3%A9s.JPG>.

27 Další pojmy výpravčí společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí pro řízení drážní dopravy

28 Další pojmy strojvedoucí
společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí řídit hnací nebo speciální vozidlo výhybkář společný název pro všechny zaměstnance určené k obsluze výhybek strážník oddílu společný název pro hláskaře, hradláře a staničního dozorce na odbočce

29 Další pojmy ruční pohon závor závorář
společný název pro zaměstnance, kteří obsluhují přejezdová zabezpečovací zařízení vyhodnocuje na svém stanovišti kontrolní zařízení přejezdu není zaměstnanec pro střežení přejezdu ruční pohon závor

30 Další pojmy lokomotivní četa posunová četa
tvoří zpravidla jen sám strojvedoucí, případně další způsobilý zaměstnanec posunová četa tvoří zaměstnanci k vykonávání posunu, případně k obsluze vlaku strážník trati střeží trať v určeném obvodu z důvodu stavební činnosti nebo zajištění bezpečnosti provozu

31 Další pojmy obsluha vlaku
obsazení vlaku vlakovou četou, případně posunovou četou (vyjma lokomotivní čety) obsluhu vlaku osobní dopravy tvoří vlaková četa doprovod vlaku obsluha vlaku + lokomotivní četa jen lokomotivní četa vlakové náležitosti hnací vozidla + členové doprovodu vlaku

32 Další pojmy vlakovou četu tvoří: vlakvedoucí osobní přepravy
vedoucí vlakové čety průvodčí osobní přepravy vlakový manipulant při provádění posunu mají povinnosti členů posunové čety kromě svěšování a rozvěšování vozidel

33 Další pojmy odklonová trasa
vlak jede po jiné trase, než stanoví jízdní řád musí jet podle jízdního řádu (včetně čísla vlaku) zvlášť sestaveného objízdná trasa jiný úsek trati nebo obvod nádraží než stanoví tabelární jízdní řád vlak jede pod původním číslem za podmínek, které stanoví tabulka 3 SJŘ jízdní doba, stanovená rychlost, potřebná brzdící procenta

34 Další pojmy sešitový jízdní řád tabelární jízdní řád
jízdní řád většinou jednoho vlaku uspořádaný do tabulky sešitový jízdní řád pomůcka, která obsahuje souhrn jednotlivých tabelárních jízdních řádů a dalších pokynů pro jízdu vlaků na jedné, ale i na více tratích

35 Jízda podle rozhledových poměrů
strojvedoucí musí zastavit před vozidly či jinou překážkou v dopravnách nesmí být překročena rychlost 40 km/h v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u některých stanic 30 km/h uvedeno v tabelárním jízdním řádu poznámkou 3>

36 1. Co nelze považovat za vlak?
sestavená a svěšená skupina vozidel včetně nezavěšeného postrku svěšená skupina sestavených vozidel samostatné hnací vozidlo samostatné speciální hnací vozidlo

37 2. Co nepatří mezi dopravny?
železniční stanice výhybna vlečka hradlo hláska

38 3. Širá trať je: traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi
alespoň z jedné strany ohraničena oddílovým návěstidlem traťový úsek mezi dvěma sousedními stanicemi traťový úsek jen mezi stanicí a hradlem nebo hláskou

39 4. Co jsou vlakové náležitosti?
obsluha vlaku a lokomotivní četa jen lokomotivní četa hnací vozidlo a členové doprovodu vlaku vedoucí vlakové čety a vlakový manipulant

40 5. Společný název pro hláskaře a hradláře je:
strážník oddílu strážník trati strážník dopravny výhybkář

41 Použité zdroje SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy. České dráhy, a. s., 1997, s. 19 – 25.


Stáhnout ppt "Železniční doprava Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google