Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Ing. Vítězslav Lössel Setkání s dopravci dne 26.11.2014 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Ing. Vítězslav Lössel Setkání s dopravci dne 26.11.2014 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC."— Transkript prezentace:

1 Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Ing. Vítězslav Lössel Setkání s dopravci dne Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC

2 2 video je z důvodu délky sestříhané Střetnutí B4, Moravičany – Červenka

3 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 3 Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy u SŽDC Směrnice 2004/49/ES – zakotvuje požadavek zavést systém bezpečnosti. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách a vyhláška ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., stanovují prvky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a k problematice systému zajišťování bezpečnosti mimo jiné ukládají: provozovateli dráhy celostátní nebo dráhy regionální povinnost zavést systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a zajistit jeho dodržování a předložit do 30. června kalendářního roku drážnímu správnímu úřadu výroční zprávu o bezpečnosti provozování dráhy za uplynulý kalendářní rok, povinnost získat osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, povinnost získat osvědčení dopravce. Od počátků provozování železniční dopravy byla provozní a technická bezpečnost vyžadována zákony.

4 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 4 Systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy u SŽDC Ekologie Řízení a organizování drážní dopravy Oblast automatizace a elektrotechniky Šetření MU, nápravná a preventivní Systém řízení bezpečnosti prov. dráhy Oblast stavební a provozu infrastruktury BOZP a systém rizik Odborná způsobilost zaměstnanců Oblast krizového řízení a bezpečnosti

5 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni neprodleně oznámit každou mimořádnou událost (dále i MU) v drážní dopravě Drážní inspekci a současně každou závažnou nehodu a nehodu v drážní dopravě Policii České republiky, zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci stavu v době vzniku mimořádné události, zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění dráhy souhlas, Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události 5

6 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení, odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí. Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události 6

7 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách § 49 - mimořádné události Dle příčin, následků a okolností vzniku se mimořádné události zařazují do skupin: Za usmrcenou osobu se považuje osoba, která zemřela při mimořádné události nebo pokud při mimořádné události došlo k újmě na zdraví, na jejíž následky osoba zemřela nejdéle do 30 dnů. 7

8 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Systém bezpečnosti provozování dráhy zastřešuje na SŽDC odbor systému bezpečnosti provozování dráhy (dále i O18), organizačně začleněný do Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále i SŽDC), zabezpečuje činnosti, které jsou SŽDC uloženy § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a povinnosti provozovatele dráhy a dopravce vyplývající z vyhlášky ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách. stěžejní činností O18 je šetření mimořádných událostí, smrtelných a závažných pracovních úrazů. Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy 8

9 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ O18 ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ O18 Plnění povinností provozovatele dráhy a dopravce dle zákona 266/1994 Sb. a vyhlášky 376/2006 Sb. Prevence MU Ochrana zájmů SŽDC Nepřetržitá nehodová pohotovost Zastupování SŽDC v záležitostech orgánů státní správy Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Šetření MU pro smluvní partnery (dopravci a provozovatelé dráhy) 9

10 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Mapa působnosti ÚP O18 10

11 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC ARRIVA MORAVA a.s. ARRIVA vlaky s.r.o. AŽD Praha s.r.o. BF Logistics s.r.o. BRYNTIN RAIL CZ, s.r.o. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. CENTRAL RAILWAYS, a.s. CZ Logistics, s.r.o. ČD Cargo, a.s. České dráhy, a. s. České přístavy, a.s. DOSTA Tábor, s.r.o. DRAKEM, s.r.o. EDIKT a.s. Express Group, a. s. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Seznam dopravců, za které SŽDC šetří MU 11

12 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Chládek & Tintěra a.s. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. IDS CARGO a.s. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (mimo tratě provozované JHMD) Kladenská dopravní a strojní s.r.o. LEO Express, a.s. LOKO TRANS s.r.o. LOKORAIL, a.s. LokoTrain s. r. o. LOKOTRANS SERVIS s.r.o. Lovochemie, a.s. LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. MEVA a.s. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Seznam dopravců, za které SŽDC šetří MU 12

13 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC OHL ŽS, a.s. Ostravská dopravní společnost, a.s. Petrolsped Slovakia s.r.o. PKP CARGO S.A. Prvá Slovenská železničná, a.s. Puš s.r.o. Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft, organizační složka Railtrans International, a.s. RegioJet a.s. RM LINES, a.s. RPKM s.r.o. RTS Rail Transport Service GmbH RYKO a.s. SANRE, spol. s r.o. SART-stavby a rekonstrukce a.s. SD-Kolejová doprava, a.s. Seznam dopravců, za které SŽDC šetří MU 13

14 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC SGJW Hradec Králové spol. s r.o. Skanska a.s. Slezské zemské dráhy, o.p.s. SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s. Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s. Středočeská železniční společnost s r.o. TCHAS ŽD s.r.o. TONCUR s.r.o. TORAMOS, s.r.o. Trakce, a.s. Traťová strojní společnost, a.s. TSS Cargo a.s. TSS GRADE, a.s. Unipetrol Doprava, s.r.o. VÍTKOVICE Doprava, a.s. Vogtlandbahn-GmbH Seznam dopravců, za které SŽDC šetří MU 14

15 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Porovnání celkových počtů MU v letech 2010 až 2014 data za rok 2014 k Nehodovost v roce 2013 SkupinaPopis skupiny A Mimořádné události skupiny A - závažné nehody B Mimořádné události skupiny B - nehody C Mimořádné události skupiny C - ohrožení CelkemA + B + C

16 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC Obsluha dráhyVýpravčí Signalisté Výhybkáři Celkem Srážky DV Vykolejení DV Ostatní MU celkem Obsluha dráhyŠkody z odpovědnosti obsluhy dráhy Kč Kč Porovnání počtů MU z odpovědnosti obsluhy dráhy Nehodovost v roce 2013

17 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 17 Provozování drážní dopravy Strojvedoucí Posunovači Vlakvedoucí Celkem Srážky DV Vykolejení DV Projetá náv Poškození TV Ostatní MU celkem Porovnání počtů MU z odpovědnosti lidského činitele při provozování drážní dopravy Provozování DDŠkody z odpovědnosti lidského činitele při PDD Kč Kč Nehodovost v roce 2013

18 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 18 Nehodovost Vykolejení DV v letech 2010 – 2014 VlakyPosun

19 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 19 Nehodovost Střetnutí na ŽP v letech 2010 – počet MU výstražné kříže PZS bez závor PZS se závorami MU usmrceno zraněno Porovnání

20 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 20 Nehodovost Nedovolená jízda DV za návěstidla zakazující jízdu v letech 2010 až 2014 Porovnání Podle návěstidel

21 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 21 A1: Praha-Libeň 12. dubna 2014 v 17:08 došlo na 54. staniční koleji v ŽST Praha- Libeň ke srážce vlaku Lv ( ) s odstavenou lokomotivou Škoda: ,- Kč Lehce zraněn strojvedoucí vlaku Lv Dopravce: ČD Cargo Příčina: nedovolená jízda vlaku za návěstidlo s návěstí „Posun dovolen" Odpovědnost: strojvedoucí ČD Cargo Významné mimořádné události

22 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 22 A1: Praha-Libeň Významné mimořádné události

23 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 23 A1: Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl. n. 13. března 2014 ve 14:52 se srazil vlak Lv (LTE ) s koncem stojícího nákladního vlaku Nex (AWT). Škoda: ,- Kč Dopravci: LTE Logistik a Transport Czechia a Advanced World Transport Příčina: projetí návěsti "Stůj" oddílového náv. (nezastavení před tímto návěstidlem a nerespektování jízdy podle rozhledových poměrů) Odpovědnost: strojvedoucí dopravce LTE Logistik a Transport Czechia Významné mimořádné události

24 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 24 A1: Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl. n. Významné mimořádné události

25 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 25 A1: Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hl. n. Významné mimořádné události

26 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 26 B1: Šumperk 20. března 2014 v 15:06 projela posunují lokomotiva seřaďovací návěstidlo s návěstí „Posun zakázán“ a vjelo do vlakové cesty osobnímu vlaku 3636 (Regionova) a následně došlo k jejich srážce. Škoda: ,- Kč Dopravce: ČD Příčina: Projetí návěsti "Posun zakázán" Odpovědnost: strojvedoucí ČD Významné mimořádné události

27 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 27 B1: Šumperk Významné mimořádné události

28 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 28 B1: Šumperk Významné mimořádné události

29 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 29 B4: Kyjov – Vlkoš 30. dubna 2014 ve 12:38 se na železniční přejezdu v km 64,247 střetl spěšný vlak 1725 s osobním automobilem. Škoda: ,- Kč Usmrcený řidič automobilu Dopravce: ČD Příčina: nerespektování návěstí přejezdníku a nedovolené vjetí OA na žel. přejezd Odpovědnost: strojvedoucí ČD (50%) a řidič OA (50%) Významné mimořádné události

30 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 30 B4: Kyjov – Vlkoš Významné mimořádné události

31 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 31 B4: Kyjov – Vlkoš Významné mimořádné události

32 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 32 B2: Praha-Libeň 1. května 2014 v 10:18 došlo při sunutí posunového dílu k ujetí skupiny vozů a k následnému vykolejení 2 vozů. Škoda: ,- Kč Dopravce: ČD Cargo Příčina: vytržení táhla DV řady Res Odpovědnost: dopravce ČD Cargo Významné mimořádné události

33 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 33 B2: Praha-Libeň Významné mimořádné události

34 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 34 B2: Praha-Libeň Významné mimořádné události

35 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 35 B1: Česká Třebová – odbočka Parník 8. července 2014 ve 4:05 nákladní vlak Pn (AWT) projel návěstidlo LV zakazující jízdu a srazil se s koncem vlaku Pn (ČD Cargo), který stál před vjezdovým návěstidlem 4L odbočky Parník. Škoda: ,- Kč Dopravci: Advanced World Transport a ČD Cargo Příčina: projetí návěsti „Stůj“ návěstidla LV Odpovědnost: strojvedoucí vlaku Pn (AWT) Významné mimořádné události

36 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 36 B1: Česká Třebová – odbočka Parník Významné mimořádné události

37 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 37 B1: Česká Třebová – odbočka Parník Významné mimořádné události

38 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 38 B1: Česká Třebová – odbočka Parník Významné mimořádné události

39 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 39 B4: Hostomice pod Brdy - Lochovice 15. října v 7:43 mezi ŽST Hostomice pod Brdy – Lochovice se střetl osobní vlak s osobním automobilem na železničním přejezdu zabezpečeném PZZ bez závor. Škoda: ,- Kč Následky: těžké zranění řidičky OA Dopravce: ČD Příčina: nedovolené vjetí OA na ŽP Odpovědnost: řidička OA Významné mimořádné události

40 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC 40 B4: Hostomice pod Brdy - Lochovice Významné mimořádné události

41 © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC


Stáhnout ppt "Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy Ing. Vítězslav Lössel Setkání s dopravci dne 26.11.2014 Přehled nehodovosti na dráhách SŽDC."

Podobné prezentace


Reklamy Google