Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza registru RenIS Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD, MHA 1, Ing. Lenka Přibylová 2, Mgr. Zbyněk Bortlíček 3, PhDr. Karel Hejduk 3, Jarmila Dolečková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza registru RenIS Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD, MHA 1, Ing. Lenka Přibylová 2, Mgr. Zbyněk Bortlíček 3, PhDr. Karel Hejduk 3, Jarmila Dolečková."— Transkript prezentace:

1 Analýza registru RenIS Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD, MHA 1, Ing. Lenka Přibylová 2, Mgr. Zbyněk Bortlíček 3, PhDr. Karel Hejduk 3, Jarmila Dolečková 2, Ing. Martin Kolek MSc 2, Ing. Jaroslav Duba 2 1. Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice Plzeň, 2. OAKS Consulting s.r.o., 3. Masarykova univerzita – Institut biostatistiky a analýz

2 Cíl analýzy Vyhodnocení celkového přežití a přežití bez progrese u pacientů, kteří byli léčeni v sekvenci alespoň dvěma cílenými preparáty Charakteristiky souboru dat: Zařazeni pouze pacienti, jimž byla léčba prvním preparátem cílené léčby zahájena v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 Pacienti, jimž byla v rámci paliativní léčby před zahájením cílené léčby nasazena imunoterapie, byli vyřazeni Analyzována byla data pacientů, u nichž je v databázi RENIS zaznamenána kompletní sekvence podaných preparátů cílené léčby Celkem bylo v analyzovaném souboru 1033 pacientů, přičemž hodnoceny byly sekvence, kterými bylo léčeno minimálně 30 pacientů Analýza dat z registru RENIS k datu 15. 9. 2015 2

3 Pro popis souboru pacientů byly využity absolutní četnosti a procentuální vyjádření pro kategoriální proměnné, resp. medián doplněný minimem a maximem (případně průměrem) pro spojité proměnné Analýza přežití byla zhodnocena metodikou podle Kaplana-Meiera Celkové přežití bylo počítáno jako doba od zahájení léčby preparátem CL do sledované události, tedy úmrtí pacienta Pokud ke sledované události nedošlo, byl pacient cenzorován k datu poslední aktualizace záznamu v registru Metodika 3

4 Sekvence preparátůn (%) sunitinib-everolimus 186 (18,0) sunitinib-axitinib 49 (4,7) sunitinib-axitinib-everolimus 40 (3,9) sunitinib-everolimus-sorafenib 38 (3,7) pazopanib-sunitinib 31 (3,0) pazopanib-everolimus 30 (2,9) ostatní sekvence197 (19,1) Přehled používaných sekvencí 4

5 Celkové přežití na jednotlivých sekvencích 5 Sekvence preparátůMedián celkového přežití Interval spolehlivosti 95 % sunitinib-axitinib-everolimusN/Anedosažen sunitinib-axitinib47,620,0–75,1 sunitinib-everolimus-sorafenib41,735,2–48,2 pazopanib-everolimus30,823,2–38,4 sunitinib-everolimus24,118,0–30,3 pazopanib-sunitinib23,816,4–31,3

6 Celkové přežití dle sekvencí 6 * Medián nedosažen

7 Mezi jednotlivými sekvenčními režimy jsou signifikantní rozdíly v celkovém přežití  přínos pro plánování dlouhodobé strategie léčby s cílem maximalizovat přínosy Předpokládané nejdelší celkové přežití je u sekvencí, kde byl v 1. linii podán sunitinib, následovaný axitinibem a ve třetí linii následovaný everolimem Další kroky: Dokončení analýzy kumulativních PFS pro jednotlivé sekvenční režimy Periodické opakování analýzy = větší N = více analyzovaných sekvencí = větší robustnost výsledků Závěr a další kroky 7


Stáhnout ppt "Analýza registru RenIS Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD, MHA 1, Ing. Lenka Přibylová 2, Mgr. Zbyněk Bortlíček 3, PhDr. Karel Hejduk 3, Jarmila Dolečková."

Podobné prezentace


Reklamy Google