Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XIX.den profesora Vladimíra Staška Onkologie 21. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XIX.den profesora Vladimíra Staška Onkologie 21. století"— Transkript prezentace:

1 XIX.den profesora Vladimíra Staška Onkologie 21. století
L.Petruželka Onkologická klinika VFN 1.LF UK

2 Nádorová onemocnění Odhaduje se, že v roce může dojít až ke ztrojnásobení celkové počtu nemocných s nádorovým onemocněním Počet úmrtí v souvislosti nádorovým onemocnění bude v roce 2030 vyšší než doposud převažující úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

3 21. století – století boje s rakovinou
Každoročně je diagnostikováno 12 milionů nových onemocnění Každoročně je zaznamenáno  7,6 milionů úmrtí kolem úmrtí denně The World Cancer Report 2014 

4 Předpověd do budoucna Ve věkové skupině starší 65 let se očekává až 67% nárůst nových onemocnění (AACR Cancer Progress Report 2012). Podle předpovědi Americké asociace klinické onkologie vzroste počet nových onemocnění v roce  2030 o 45% (ASCO 2013) Nádorová onemocnění se stanou nejčastější příčinou úmrtí v populaci namísto kardiovaskulárních chorob

5 AACR Cancer Progress Report 2012

6 Předpověd do budoucna pro ČR
Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii- analýzy dostupných populačních dat a predikce pro rok 2014 Zpracoval kolektiv autorů pod vedením: doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. D. Feltl, Ph.D.; prof. MUDr. J. Petera, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

7 Incidence a mortalita solidních nádorů v ČR
karcinom prsu kolorektální ca karcinom plic ca prostaty renální ca ca slinivky břišní Czech Cancer Care in Numbers 2009

8 Předpověd do budoucna pro ČR pro rok 2014 – počty nových onemocnění
Karcinom prsu : Karcinom tlustého střeva : Karcinom konečníku : Nemalobuněčný karcinom plic (64 % všech ZN plic) : Karcinom prostaty : ZN slinivky břišní : Renální karcinom: Zhoubný melanom kůže:

9 Incidence (standardizováno na evropský věkový průměr)
Mortalita (standardizováno na evropský věkový průměr) +12,99 % -22,07 % Čísla u jednotlivých řad indikují trend za posledních 10 let (2001–2010) +66,12 % -13,76 % -6,36 % -22,25 % +25,29 % -4,31 % Incidence a mortalita vybraných onkologických diagnóz v ČR v období 1991–2010 podle NOR ČR

10 Současné trendy v terapii zhoubných nádorů
Personalizovaná (adresná) péče cílená biologická léčba Prediktivní onkologie časná předpověď léčebné odpovědi/resistence Multidisciplinární týmový přístup

11 Cesty ke snížení mortality
prevence časný záchyt zlepšení lokální kontroly nádorové choroby účinná eliminace residuální choroby léčitelnost metastazujícího onemocnění individualizace léčby Vývoj léčby solidních nádorů přinesl významné snížení mortality zhoubných nádorů. Přispělo k tomu 1.zlepšení lokální kontroly 2.účinná eleminace residuální choroby 3.léčitelnost pokročilého onemocnění 4.individualizace léčby Úplná eradikace primárního nádoru je předpokladem pro dlouhodobý léčebný výsledek. Konformní radioterapie umožňuje 10-20% dávkovou eskalaci, což se může promítnout do 20-40% zvýšení lokální kontroly. I přes vysokou lokální účinnost léčby se u více než poloviny nemocných objevuje vzdálený rozsev onemocnění a při terapeutickém rozhodování přistupujeme k některým solidním nádorům jako k systémovému onemocnění. Základem léčebného úspěchu je časná diagnostika, ale i u pokročilých onemocnění se paleta možností výrazně rozšířila. Nové léčebné postupy značně zvýšily šance na delší přežití u nemocných s pokročilým metastazujícím onemocněním, které byly v minulosti neřešitelné. Léčba v onkologii spěje k další individualizaci léčebných postupů s využitím molekulární charakteristiky jednotlivého nádoru tzv.léčbě „na míru“ .

12 Onkologický program VFN 1.LF UK v kontextu budoucnosti
Všechny nemocné po skončení iniciální léčby bude stále nutné sledovat pro riziko recidiv neztrácejících se v čase,  pro riziko duplicitních nádorových onemocnění narůstajících v čase a pro setrvalé riziko pozdních efektů iniciální léčby = nárůst onkologické personálně přístrojové zátěže Řešení není pouze v navyšování počtů klinicky aktivních onkologů, ale v organizaci onkologické péče, která umožní onkologům soustředit se na poskytování specializované péče především při klinicky aktivní nemoci.  Úzká spolupráce s praktickými lékaři a jejich aktivní zapojení do sledování nemocných v období bez aktivní léčby, vynechání nadbytečných vyšetření, které neslouží k odhalení recidivy nemoci, využívání alternativních modelů v klinické praxi jako je telemedicína (videokonference), využívání vysoce erudovaných specialistů ke konsultační činnosti pro více zařízení, časná integrace paliativní péčé a další inovativní opatření by měla být brzy na dohled.  


Stáhnout ppt "XIX.den profesora Vladimíra Staška Onkologie 21. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google