Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným  rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška1,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným  rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška1,"— Transkript prezentace:

1 Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným  rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška1, Vladislav Třeška1, Hynek Mírka2, Ondřej Vyčítal1, Jan Brůha1, Pavel Pitule1, Tomáš Skalický1, Alan Sutnar1, Jan Beneš3, Jiří Kobr4, Alena Chlumská5, Jaroslav Racek6 1Chirurgická klinika, 1Klinika zobrazovacích metod, 3Anesteziologická a resuscitační klinika, 4Pediatrická klinika, 5Šiklův patologicko-anatomický ústav, 6Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni

2 Úvod I 1 portální žíla 2 pravý jaterní lalok 3 levý jaterní lalok
4 tumor 5 embolizace pravé větve portální žíly 6 hypotrofický pravý lalok 7 hypertrofický levý lalok

3 Úvod II

4 Úvod III Transforming growth factor beta 1 (TGF beta-1)
Maximální sérová hladina na konci proliferační fáze jaterní regenerace Souvislost s remodelací jaterní tkáně a produkcí extracelulární hmoty

5 Úvod III Mesenchymové kmenové buňky (MSC) (X100) (X400)

6 Cíle Akcelerace regenerace jater po parciální ligaci portální žíly (PVL) Vytvoření experimentálního prasečího modelu, který by byl kompatibilní s PVE v humánní medicíně Srovnání akcelerace jaterní regenerace po PVL indukované: TNF- α IL-6 MSC MAB TGF- β 1

7 Methody I Experimentální skupiny: TGFβ – 7prasat TNFα – 8 prasat
IL prasat MSC – 6 prasat Kontrolní skupina – 9 prasat Ligace větví portální žíly pro pravý mediální, pravý laterální a kaudální lalok podání rpIL-6 nebo rpTNFα nebo MSC beprostředně po operaci 24 hodin po PVL podání monoklonální protilátky proti TGF β 1

8 Methody II Ligace větve portální žíly

9 Methody III Odběr krevních vzorků a USG vyšetření 1., 3., 7., 10., 14. pooperační den. Biochemické parametry: bilirubin urea kreatinin alkalická fosfatáza gamaglutamyltransferáza cholinesteráza aspartát-aminotransferáza alanine-aminotranspheráza albumin Histologické vyšetření vzorků jaterní tkáně po skončení experimentu

10 Výsledky I – akcelerace regenerace hypertrofických laloků
TNFα IL 6 Anti-TGFβ

11 Výsledky II Biochemické parametry a výsledky histologických vyšetření bez signifikantních rozdílů mezi experimentálními a kontrolní skupinou

12 Závěr Podání IL-6, TNFα, MAB TGFβ nebo MSC akceleruje regeneraci jaterního parenchymu po parciální ligaci portální žíly Zvážení rizik podání jednotlivých studovaných látek a kmenových buněk Nebyl pozorován žádný vedlejší účinek Experimentální model vhodný k hodnocení efektu léčby před jejím použitím v humánní medicíně

13 Poděkování Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. MUDr. Jan Beneš MUDr. Hynek Mírka, PhD. MUDr. Roman Sýkora Vlaďka Dvořáková, Renata Kuntscherová Renata Michálková Doc. MUDr. Jiří Kobr PhD. Doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. MUDr. Alan Sutnar Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. Alena Chlumská, PhD. MUDr. Luboš Holubec, PhD. Dipl. Ing. Stanislav Kormunda Projekt byl podpořen granty IGA MZ ČR 8860, 9731 a Výzkumným záměrem MSM


Stáhnout ppt "Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným  rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška1,"

Podobné prezentace


Reklamy Google