Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška."— Transkript prezentace:

1 Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška 1, Vladislav Třeška 1, Hynek Mírka 2, Ondřej Vyčítal 1, Jan Brůha 1, Pavel Pitule 1, Tomáš Skalický 1, Alan Sutnar 1, Jan Beneš 3, Jiří Kobr 4, Alena Chlumská 5, Jaroslav Racek 6 1 Chirurgická klinika, 1 Klinika zobrazovacích metod, 3 Anesteziologická a resuscitační klinika, 4 Pediatrická klinika, 5 Šiklův patologicko- anatomický ústav, 6 Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařská fakulta University Karlovy v Plzni

2 Úvod I 1 portální žíla 2 pravý jaterní lalok 3 levý jaterní lalok 4 tumor 5 embolizace pravé větve portální žíly 6 hypotrofický pravý lalok 7 hypertrofický levý lalok

3 Úvod II

4 Úvod III Transforming growth factor beta 1 (TGF beta-1) Maximální sérová hladina na konci proliferační fáze jaterní regenerace Souvislost s remodelací jaterní tkáně a produkcí extracelulární hmoty

5 Úvod III Mesenchymové kmenové buňky (MSC) (X100) (X400)

6 Cíle Akcelerace regenerace jater po parciální ligaci portální žíly (PVL) Vytvoření experimentálního prasečího modelu, který by byl kompatibilní s PVE v humánní medicíně Srovnání akcelerace jaterní regenerace po PVL indukované: 1.TNF- α 2.IL-6 3.MSC 4.MAB TGF- β 1

7 Methody I Experimentální skupiny: TGFβ – 7prasat TNFα – 8 prasat IL 6 - 8 prasat MSC – 6 prasat Kontrolní skupina – 9 prasat Ligace větví portální žíly pro pravý mediální, pravý laterální a kaudální lalok podání rpIL-6 nebo rpTNFα nebo MSC beprostředně po operaci 24 hodin po PVL podání monoklonální protilátky proti TGF β 1

8 Methody II Ligace větve portální žíly

9 Methody III Odběr krevních vzorků a USG vyšetření 1., 3., 7., 10., 14. pooperační den. Biochemické parametry: bilirubin urea kreatinin alkalická fosfatáza gamaglutamyltransferáza cholinesteráza aspartát-aminotransferáza alanine-aminotranspheráza albumin Histologické vyšetření vzorků jaterní tkáně po skončení experimentu

10 Výsledky I – akcelerace regenerace hypertrofických laloků IL 6 Anti-TGFβ TNFα

11 Výsledky II Biochemické parametry a výsledky histologických vyšetření bez signifikantních rozdílů mezi experimentálními a kontrolní skupinou

12 Závěr Podání IL-6, TNFα, MAB TGFβ nebo MSC akceleruje regeneraci jaterního parenchymu po parciální ligaci portální žíly Zvážení rizik podání jednotlivých studovaných látek a kmenových buněk Nebyl pozorován žádný vedlejší účinek Experimentální model vhodný k hodnocení efektu léčby před jejím použitím v humánní medicíně

13 Poděkování Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. MUDr. Jan Beneš MUDr. Hynek Mírka, PhD. MUDr. Roman Sýkora Vlaďka Dvořáková, Renata Kuntscherová Renata Michálková Doc. MUDr. Jiří Kobr PhD. Doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD. MUDr. Alan Sutnar Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. Doc. MUDr. Alena Chlumská, PhD. MUDr. Luboš Holubec, PhD. Dipl. Ing. Stanislav Kormunda Projekt byl podpořen granty IGA MZ ČR 8860, 9731 a Výzkumným záměrem MSM 0021620819


Stáhnout ppt "Možnosti ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s plánovaným rozsáhlým chirurgickým výkonem – experiment na velkém zvířeti Václav Liška."

Podobné prezentace


Reklamy Google